Home

Wanneer gebruik je aanhalingstekens

Aanhalingstekens zet je om zinnen heen. Aanhalingstekens gebruik je onder andere: bij een citaat; bij woorden die extra nadruk nodig hebben; om aan te geven dat je iets juist niet zo bedoelt; bij een zelfbedacht woor Wanneer gebruik je aanhalingstekens. Eén ding is duidelijk: omtrent het gebruik van aanhalingstekens zijn er geen vaste regels. In die zin ben je vrij om ze te gebruiken zoals jij het wil. Maar dat is natuurlijk niet zo'n goed idee, want adviezen hieromtrent zijn er wel degelijk. Lees dus even verder. En bekijk zeker even onze aanbiedin Wanneer gebruik je aanhalingstekens? Citaat. Aanhalingstekens zet je aan het begin en het einde van een citaat. Hiermee zonder je deze woorden af van de rest van de tekst. Daardoor weet de lezer dat je iemand letterlijk citeert. Dat wil zeggen dat je aangeeft wat iemand anders letterlijk heeft gezegd of geschreven. Voorbeelden

Gebruik van aanhalingstekens - Junior Einstei

De huisstijl van Onze Taal is: dubbele aanhalingstekens bij letterlijke citaten (bij alles wat letterlijk zo gezegd is of wat letterlijk ergens zo geschreven staat). Enkele aanhalingstekens hebben in Onze Taal andere functies . Publicatiedatum: 30-03-2011. Laatste wijziging: 20-04-2020 Nee, aanhalingstekens gebruik je niet om gedachtes te markeren. Als je dat wel doet, denkt je lezer ten onrechte dat iets hardop is uitgesproken. Als je gedachten beschrijft, volstaat een dubbele punt ( of soms een gedachtestreepje ) Er bestaan verschillende soorten aanhalingstekens. dubbele aanhalingstekens. 'enkele aanhalingstekens'. Aanhalingstekens zet je ergens omheen, bijvoorbeeld om een citaat of een zelfbedacht woord. Ná de beginaanhalingstekens komt nooit een spatie. Vóór de eindaanhalingstekens komt ook nooit een spatie Aanhalingstekens () zijn leestekens die, meestal in paren, gebruikt worden om aan te geven dat een uitspraak, citaat of zin letterlijk wordt weergegeven (aangehaald). Afhankelijk van de taal en het medium kunnen aanhalingstekens verschillende vormen aannemen

Aanhalingstekens - wanneer gebruik ik ze? De

Correct gebruik van aanhalingstekens - Correct Nederland

Tel je even mee: vier keer worden hier enkele aanhalingstekens gebruikt. En nee, dat leest niet heel prettig. Onterecht gebruik aanhalingstekens. In veel situaties gebruiken schrijvers dus onterecht enkele aanhalingstekens. Vijf veelvoorkomende gevallen: 1. Engels, of enige andere buitenlandse taal 2. Na zogenaamde 3. Als iets bij wijze van. Aanhalingstekens worden gebruikt om te laten zien dat iemand iets gezegd heeft Je kunt ze gebruiken in letterlijke zin, maar ook in ironische zin, voor een creatieve zin en zelfs om te roddelen. Het aanhalingsteken. Maar wanneer gebruik je nou dubbele en wanneer enkele aanhalingstekens? Dubbele aanhalingstekens Als je het letterlijk neemtAls je iemand of iets (zoals een tijdschrift of krant) letterlijk wilt aanhalen in je tekst,Lees mee

Aanhalingstekens: dubbele aanhalingstekens Onze Taa

 1. Aanhalingstekens kunnen om een hele zin of om een deel van een zin gezet worden. Als de aanhalingstekens om een hele zin (of een opeenvolging van zinnen) staan, staat de punt binnen de aanhalingstekens. De punt maakt dan deel uit van het citaat. Er komt niet nog een tweede punt om de gehele zin af te sluiten
 2. Aanhalingstekens zijn leestekens die worden gebruikt om een stukje tekst aan te halen. Door een stukje tekst aan te halen wordt dit stukje duidelijker om te lezen en kan ermee duidelijk worden gemaakt dat het hier gaat om een citaat of om een uitspraak. Aanhalingstekens worden meestal in paren gebruikt
 3. Wanneer gebruik je ze? Dubbele aanhalingstekens gebruik je om letterlijk een citaat weer te geven. Is er geen sprake van een letterlijk citaat, dan gebruik
 4. Aanhalingstekens zet je om zinnen of woorden heen. Aanhalingstekens gebruik je op verschillende manieren. Op deze overzichtskaart staan alle regels over het gebruik van aanhalingstekens. Je kunt ook de uitlegkaarten downloaden over alle afzonderlijke regels voor het gebruik van aanhalingstekens. Zo leer je op een snelle manier hoe en wanneer je aanhalingstekens moet gebruiken
 5. Wanneer gebruik je enkele aanhalingstekens? Enkele aanhalingstekens komen vaak voor, en veel redacties gebruiken deze omdat ze voor een rustiger tekstbeeld zouden zorgen (in vergelijking met dubbele aanhalingstekens). Woorden die vergezeld worden door enkele aanhalingstekens, kunnen ook cursief worden gemaakt

Zo gebruik je aanhalingstekens zonder foute

Wanneer gebruik je dan dubbele aanhalingstekens? Dubbele aanhalingstekens worden in scripties over het algemeen gebruikt om citaten te markeren. Het is dus onduidelijk als je ook andere zaken tussen dubbele aanhalingstekens plaatst, omdat de lezer dan kan denken dat het om een citaat gaat Wanneer zet je ergens aanhalingstekens neer en hoe gebruik je de aanhalingstekens op de juiste manier? Methode. Aanhalingstekens kunnen we onderverdelen in twee soorten aanhalingstekens: dubbele aanhalingstekens en enkele aanhalingstekens. 1 - Dubbele aanhalingstekens. Dubbele aanhalingstekens gebruik je als je een citaat opschrijft De dubbele aanhalingstekens gebruik je eigenlijk alleen wanneer je een citaat wilt weergeven. De enkele aanhalingstekens gebruik je als je verwijst naar een boek- of filmtitel (behalve wanneer je deze cursiveert), als er sprake is van een nieuw of zelfverzonnen woord (denk aan 'mangomoment' of 'pleezucht'), als je iets ironisch bedoelt of als je een dialoog tussen meerdere mensen wilt.

Een tegenwoordig veel gemaakte fout is het gebruik van het minuut teken (′) of het seconde teken (″) in plaats van aanhalingstekens 'enkel' dan wel dubbel. Als je kijkt naar hoe officieel de Nederlandse aanhalingstekens worden gezet, zou dit de juiste wijze zijn: Nederlands. Alleen wordt dit steeds minder vaak toegepast Wanneer een uitspraak onderbroken wordt, bijvoorbeeld door zei hij, dan gebruik je een sluitend aanhalingsteken vóór de onderbreking, en een openend aanhalingsteken erna. Je kunt daarbij nog een komma toevoegen: Hallo, zei Jan, waar ga je naartoe? Als in het eerste deel van de uitspraak geen komma voorkomt, plaats je na het. Het gebaar aanhalingstekens is een veelgemaakt gebaar dat met twee handen wordt gemaakt. De handen worden in lichte vuisten geheven op hoofdhoogte, wijs-en middelvingers worden gekromd omhooggestoken en maken een beweging op en neer. Het gebaar wordt gebruikt om aan te geven dat de spreker aan het citeren is, of om aan te geven dat het woord niet helemaal letterlijk moet worden genomen, of als. Aanhalingstekens is nie nodig by interne dialoog nie, bv: Sy wou mos nie vir my luister nie, dink hy. Uitgeligte inligting. Dubbelaanhalingstekens dui 'n woord, term, begrip, konsep of frase aan wat uitgelig en onder die leser se aandag gebring moet word, bv: Die berader het verduidelik wat emosionele intelligensie beteken Wanneer 'n mens net 'n frase of woord in die indirekte rede aan die einde van 'n sin aanhaal, kom die leesteken ná die aanhalingsteken. Soms gebruik 'n mens aanhalingstekens om te wys dat jy iets ironies bedoel. Byvoorbeeld: Die inbreker is liefdevol aan die kraag uit die huis begelei. Jy kan hier sien dat dit beslis nie liefdevol was nie

Wanneer het gaat om een enkel woord of een gezegde is er geen dubbele punt nodig. De punt komt dan ná het aanhalingsteken: De woordvoerder noemde de uitkomst 'schokkend'. Hier geldt het beginsel 'Ga door zoals je bent begonnen'. Zie verder over aanhalingstekens - enkele en dubbele, de zogenaamdfunctie, enz. - de Schrijfwijzer, paragraaf 9.10 Hoe gebruik je aanhalingstekens op de juiste manier Inleiding. Aanhalingstekens zijn leestekens die je gebruikt om een citaat of uitspraak weer te geven. Wanneer je een dialoog tussen twee mensen op papier zet, gebruik je aanhalingstekens Wanneer je ervoor kiest om sarcastische woorden bijvoorbeeld met enkele aanhalingstekens weer te geven, dan moeten de films en titels van liedjes ook met enkele aanhalingstekens. Gisteren zaten we samen op de bank, vertelde Marit

Beter spellen - aanhalingstekens

 1. Tussen aanhalingstekens Wanneer gebruik je nu enkele en wanneer nu dubbele aanhalingstekens? Weet jij het? De 'regel' is dat je dubbele alleen mag gebruiken voor citaten en de enkele gebruik je voor de rest. Echter, de enkele mág je ook gebruiken voor citaten
 2. Gebruik aanhalingstekens om te citeren wat iemand precies gezegd heeft. Als je herformuleert wat iemand je verteld heeft, zijn er geen aanhalingstekens nodig
 3. Aanhalingstekens gebruik je als je iemand letterlijk citeert. Ook kun je ze gebruiken als je een woord ironisch bedoelt. Wil je meer informatie en voorbeelden? Lees dan verder
 4. Als je citaten binnen citaten hebt, wanneer en hoe gebruik je aanhalingstekens, die je vooral in boeken en kranten tegenkomt aan het begin van een citaat. Gebruik aanhalingstekens juist en sta niet voor gek. Door ervaren, professionele redacteuren
 5. Net zoals je tegenwoordig arial, times new roman films of tv-series zetten we ook cursief. Soms worden ze ook nog tussen aanhalingstekens bieden, maar de standaardlettertypen die we tegenwoordig gebruiken kennen deze optie niet. Gebruikelijk is om, wanneer u in een gecursiveerde tekst bijvoorbeeld een boektitel wilt.
 6. Wanneer gebruik je enkele aanhalingstekens, dubbele aanhalingstekens en back-tikken in MySQL Ik probeer de beste manier te leren om vragen te schrijven. Ik begrijp ook hoe belangrijk het is om consistent te zijn
 7. In dat geval kun je het best enkele aanhalingstekens gebruiken voor het hele citaat en dubbele aanhalingstekens voor dat woord. Het gebruik van aanhalingstekens bij een citaat Groep 5, 6, wanneer gebruik je dubbele aanhalingstekens, Twitter en Google om social romy de boer instagram integratie mogelijk te maken

Wanneer gebruik enkele (') en wanneer gebruik je dubbele

Aanhalingstekens gebruiken in het Engels. Aanhalingstekens gebruik je om te laten zien dat je de woorden die ertussen staan uit een andere bron hebt overgenomen, of om het begin en het einde aan te geven van een dialoog oftewel gesproken.. Wanneer je in je verhaal wilt laten zien dat een tekst wordt uitgesproken of dat er een citaat wordt gebruikt, gebruik je aanhalingstekens.Het juiste gebruik hiervan kan soms wat verwarrend zijn. Er zijn meerdere richtlijnen voor het gebruik van deze aanhalingstekens en het gebruik hiervan in combinatie met leestekens

Om te communiceren met anderen maak je vaak gebruik van geschreven tekst, bijvoorbeeld met emails of om je presentatie te onderbouwen. Als volwassen vrouw wordt er van je verwacht dat je foutloos Nederlands schrijft. En dat is nog een behoorlijke struggle af en toe. Twijfel je weleens hoe je aanhalingstekens neerzet en welke je moet gebruiken De dubbele punt gebruik je als je duidelijk wilt maken dat je dingen gaat opnoemen. Of als iemand iets zegt. Ik ga nu wat voorbeelden noemen: - En toen zei hij: we gaan weg! - Op de verjaardag waren: Karin, Arie en Lara. - De ingrediënten zijn: peper, witlof, boter en melk. - En heb je gezien dat ik het ook gebruikte aan het begin van dit lijstje

Het gebruik van de juiste zoektermen leidt je naar de meest geschikte zoekresultaten, maar het kan nog beter Indië''. In dit voorbeeld staan de zoektermen waar je op zoekt tussen aanhalingstekens. dan wanneer je alleen op WordPress zoekt. 6. Doorzoek een website in Google. Wanneer je een website wilt doorzoeken via Google dan. Wanneer gebruik je aanhalingstekens of de dubbele punt? Dit zijn vragen die vaak terug komen bij het maken van een schrijfopdracht. Om je goed voor te bereiden voor het examen Nederlands kun je de informatie over deze onderwerpen doorlezen en de oefeningen maken In sommige kranten daarentegen, staan citaten tussen dubbele aanhalingstekens, en het aanhalingsteken openen is laag. Al met al doet iedereen gewoon wat hij of zij mooi vindt. En ja, we leerden inderdaad vroeger dat je begon met laag. Maar volgens de Taaladviesdienst is het inmiddels zoals bij ons op de site staat Het gebruik van de apostrof in het Nederlands In de Nederlandse taal wordt soms een apostrof ( ' ) gebruikt. Hier worden vaak fouten mee gemaakt. Vooral bij woorden die een bezit aanduiden, wordt er vaak onnodig een apostrof geschreven. Maar ook in veel andere gevallen is het veel mensen niet duidelijk hoe en wanneer dit teken gebruikt wordt

Wanneer dubbele en wanneer enkele aanhalingstekens

28-feb-2018 - Wanneer gebruik je aanhalingstekens? En wanneer enkele en dubbele aanhalingstekens? Verkeerd gebruik kan leiden tot onbegrip, wat natuurlijk zonde is van je content. Fris daarom je kennis over aanhalingstekens op met behulp van dit blog Onlangs werd ons gevraagd wanneer je nu enkele aanhalingstekens moet gebruiken en wanneer dubbele. Daar hebben we een kort en een langer antwoord op. Het korte antwoord is: dat mag u zelf weten. Er zijn geen officiële regels voor. Mocht u toch een aantal handreikingen willen dan raden we u aan verder te lezen Wanneer gebruik je enkele- en dubbele aanhalingstekens.Video Koning Wille Maak je gebruik van de APA-stijl? Dan geldt alleen regel 2. FAQ Over ons . Editors; Editor worden Deze optie hanteer je wanneer je gebruikmaakt van de APA-stijl. Volgens de APA-regels zet je citaten tussen aanhalingstekens en zet je er de auteur, het jaartal en paginanummer achter

Dubbele of enkele aanhalingstekens bij een citaa

Dubbele punt en aanhalingstekens hebben veel met elkaar te maken. Wanneer je citeert, dus letterlijk vertelt wat iemand zegt, heb je aanhalingstekens nodig en vaak ook de dubbele punt. Er is echter meer te zeggen over beide. Volg de les Wanneer gebruik je hoge en wanneer lage aanhalingstekens? Genootschap Onze Taal - Er zijn geen officiële regels voor het gebruik en de vorm van aanhalingstekens, maar er zijn wel conventies die wijdverbreid zijn.... gebruik je hoge en wanneer lage aanhalingstekens Wanneer een punt? 1. Geen punt na een opschrift, titel, kop of adressering. 2. Geen punt na een afkortingspunt. 3. Geen punt na een afsluitend aanhalingsteken van een citaat. 4. Punt na afgekorte woorden. 5. Bij woordgroepen een punt per afgekort woord. Gebruik dus bv. als afkorting van bijvoorbeeld, want bijvoorbeeld is één woord. 6 Soms gebruik je aanhalingstekens om aan te geven dat je iets juist niet bedoelt. Bijvoorbeeld: vb. De inbreker werd 'liefdevol' in de kraag gevat. vb. Reken maar dat dit juist niet liefdevol is gebeurd. Pas op met het plaatsen van aanhalingstekens, want mensen kunnen de tekst verkeerd opvatten. Bijvoorbeeld de volgende teksten

Aanhalingsteken - Wikipedi

Het is dus een goed idee om bij het corrigeren van je tekst te letten op leestekens als punten, komma's, puntkomma's, uitroeptekens, vraagtekens en aanhalingstekens. Artikelen. Correct gebruik van aanhalingstekens De regels voor het gebruik van de apostrof Vier vragen over het gebruik van accentteken Maak gebruik van 'aanhalingstekens' Het leuke aan aanhalingstekens, is dat hetgeen dat ertussen staat eigenlijk nooit fout is. Het zijn immers niet jouw woorden, maar een quote van iemand anders. Door hier slim gebruik van te maken, kun je de zoekopdracht van de bezoeker op een leuke manier terug laten komen. Zoals in het volgende voorbeeld Veel computers maken gebruik van een zogeheten 'dode toets'. Je typt een aanhalingsteken maar ziet niets verschijnen op het toetsenbord. Wanneer je vervolgens een letter of een spatie typt verschijnt zowel het aanhalingsteken als de letter (of alleen het aanhalingsteken in het geval van een spatie) Zo gebruik je de belangrijkste leestekens. Bij het lezen van zakelijke teksten als emails en notulen, maar ook in verhalen, valt me regelmatig op dat mensen worstelen met de leestekens. Vooral de puntkomma's en aanhalingstekens worden nogal eens verkeerd toegepast Bij een indirecte vraag gebruik je geen vraagteken. De nieuwe onderwijzeres vroeg hoeveel kinderen zij volgend jaar in de klas zou krijgen. Als de zin een citaat bevat dat afsluit met een vraagteken dat binnen de aanhalingstekens staat, dan is het gebruikelijk geen punt meer na de aanhalingstekens te plaatsen

enkele of dubbele aanhalingstekens - Vlaamse overhei

Ik geloof dat ik ook eens zo'n zin voorbij heb zien komen, maar of er een aparte naam is voor het gebruik van die streepjes zou ik je niet durven te zeggen. Wel denk ik in dit geval dat het gaat om gedachtestreepjes, een manier om een zin te onderbreken (en daarom misschien ook meer te benadrukken) Hoe gebruik je de komma in het Engels? 5 vuistregels. 1. Gebruik een komma in het Engels voor en na een direct quote: We really need to start improving our English, said my co-worker Tom. My co-worker Tom said, We really need to start improving our English. Let op: Bij Brits Engels komt de komma na de laatste aanhalingstekens Bij de VRT gebruiken we dubbele aanhalingstekens bij directe rede en enkele aanhalingstekens in andere gevallen. In ondertitels gebruikt de VRT geen aanhalingstekens bij directe rede. Als de leestekens tot de geciteerde uitspraak behoren, staan ze tussen de aanhalingstekens. Anders staan ze erbuiten. Na een afsluitend aanhalingsteken komt nooit een punt als het citaat zelf een hele zin is

Je gebruikt dubbele aanhalingstekens om iets of iemand te citeren. Maar in sommige boeken, kranten en tijdschriften worden letterlijke citaten met enkele aanhalingstekens geschreven. Dat kan in principe ook en is een kwestie van smaak. Wat denk je van het gebruik van aanhalingstekens in onderstaande voorbeelden Waar gebruik je nog aanhalingstekens? Moet je enkele of dubbele aanhalingstekens gebruiken? In feite bestaan er geen echte regels omtrent het gebruik van enkele en dubbele aanhalingstekens. Zolang je maar consequent bent in je keuze (d.w.z. niet opeens voor gelijkaardige situaties andere aanhalingstekens gaan gebruiken) Aanhalingstekens zet je om zinnen heen. Aanhalingstekens gebruik je onder andere bij een citaat. Een citaat is datgene wat letterlijk door iemand wordt gezegd. Op deze overzichtskaart staan alle regels over het gebruik van aanhalingsteken bij een citaat Aanhalingstekens zet je om zinnen of woorden heen. Aanhalingstekens gebruik je op verschillende manieren. Op deze overzichtskaart staan alle regels over het gebruik van aanhalingstekens. Download en print de kaart en gebruik hem tijdens het oefenen. Tip: gebruik ook de uitlegkaarten van de andere leestekens

Gebruik aanhalingstekens juist en sta niet voor gek Goed

 1. Als uitgever lezen wij veel, héél erg veel manuscripten. Een van de dingen die ons opvalt is dat veel mensen moeite hebben met het gebruik van aanhalingstekens. Graag helpen wij u op weg... Er is slechts één moment wanneer we de dubbele variant gebruiken. Dit wanneer er iets letterlijk uitgesproken / verteld wordt. Bij citaten
 2. aanhalingstekens. Aanhalingstekens gebruik je als je citeert. 'Als het aan mij ligt,' zei Bush,' krijgt hij een eerlijk proces.' Als je een andere dan normale betekenis gebruikt. Hij had daar tijdens de oorlog een 'prettige' tijd. uitroepteken. Aan het eind van een zin met een bevel of uitroep gebruik je een uitroepteken. Hou daar.
 3. Gebruik specifiekere zoektermen. Raadpleeg hiervoor bij voorkeur een thesaurus. Voeg een extra zoekterm toe aan je zoekactie (AND). Zoek in specifieke zoekvelden (titelwoorden, trefwoorden). Gebruik limiters, bijvoorbeeld een beperkt aantal jaren of alleen peer-reviewed artikelen. Zoek op exacte uitdrukking (gebruik aanhalingstekens)
 4. Vul het e-mailadres voor uw account. Een verificatiecode zal naar u worden verzonden. Zodra je de verificatiecode hebt ontvangen, zul je in staat zijn om een nieuw wachtwoord kiezen voor uw account
 5. Re: Aanhalingsteken toets werkt niet. Geplaatst: 29-10-11 22:56 Heeft je pc nog verdere fratsen? Gebruik je toevallig Windows? Op mijn Windowspartitie heb ik een virus te pakken en dat uit zich ook in het molesteren van de apostroftoets. Ik krijg hem nu gewoon standaard dubbel en krijg niks meer op de letters

Verschillende soorten aanhalingstekens: welke gebruik je

Voor de accent grave werkt dit hetzelfde. Je gebruikt dan de accent grave (vaak te vinden aan de linkerkant van je toetsenbord, bijvoorbeeld links naast de 1), gevolgd door de klinker naar keuze: à. Voor een trema gebruik je de dubbele aanhalingstekens: ë, ä, ï, ö, ü. Ook nu typ je de aanhalingstekens gevolgd door de klinker naar keuze Wanneer geen -n? Je zet geen -n achter de genoemde woorden als er achter het woord een zelfstandig naamwoord staat of als je dat er kan neerzetten/denken. Ook gebruik je geen -n als het woord niet naar personen verwijst, maar naar zaken of dieren. Bijvoorbeeld: Beide mannen zijn erg sportief. Achter beide staat mannen. Dus geen -n toevoegen

Het apenstaartje is namelijk noodzakelijk wanneer je iemand wilt e-mailen. Dit symbool staat tussen de naam van de ontvanger en de host van het e-mailadres. Naast het gebruik bij mailingen wordt het symbool ook steeds meer gebruikt op social media, wanneer je bijvoorbeeld iemand wilt taggen Was je handen met water en zeep wanneer deze zichtbaar vuil zijn, er bloed op zit, of er andere lichaamsvloeistoffen op zitten en na het toilet gebruik. Bij blootstelling aan sporenvormende bacteriën is het beter je handen t Laat je scriptie nakijken op taal, wanneer gebruik je hoofdletters bij namen. Roken is slecht voor je, k als de laatste letter van de afkorting de laatste letter van het afgekorte woord is. Roken is slecht voor je, waarom moet ik belasting terug betalen je kunt er kanker van krijgen

Video: Volgorde punt - aanhalingsteken

Het gebruik van aanhalingstekens

Wanneer gebruik wordt gemaakt van enkele aanhalingstekens kijkt PHP dus niet of er een variabele in te tekst is opgenomen. Hoewel deze methode makkelijker is dan het gestoei met punten, kleven er ook nadelen aan Wanneer een voorbeeld of een citaat kort is, moet dit - tussen enkele aanhalingstekens geplaatst - in de lopende tekst opgenomen worden. Langere voorbeelden of citaten dienen visueel te worden onderscheiden van de rest van de tekst. Spring hiertoe een tabstop in en gebruik een enkele regelafstand Wanneer de namen van de auteurs voorkomen in de lopende tekst, gebruik je 'and' of 'en'. Staan de namen tussen ronde haken, dan plaats je een ampersand (&) voor de naam van de laatste auteur. Grier, Johnson, Green, Smith, and Hyde (2013) analyzed 65 studies of mindfulness-based therapy (MBT) . . .

- Je valt straks op je neus- moet tussen aanhalingstekens. ? De punt achter Jan moet veranderd worden in een dubbele punt. ? -Je- moet met een kleine letter geschreven worden. ? Het uitroepteken achter vast moet weg. Goedemorgen, zei de bakker, wilt u mijn lekkere taart proeven? ? De aanhalingstekens bij goedemorgen moeten weg. Wat is DigiD? Met uw DigiD laat u zien wie u bent als u op internet iets regelt. Of dat nou bij de overheid is, het onderwijs, de zorg of uw pensioenfonds

Het gebruik van aanhalingstekens bij woorden die extraHoe gebruik je aanhalingstekens? - Sterke VerhalenOnze Winkel Pruimenwijn 2009, 750ml - Jam en honingOnze Winkel Royal Canin mini junior 4 kg

Wanneer dan niet? Simpel gezegd: als er een ander woord vóór het zelfstandig naamwoord staat. Meestal gaat het om een bijvoeglijk naamwoord, maar het kan ook een ander zelfstandig naamwoord zijn, of het woordje 'geen'. Dan schrijf je de combinatie los: gebruikmaken van iets een goed gebruik maken van iets geen gebruik maken van iet 30.06.00 Strategische goederen 5 Goederen voor tweeërlei gebruik (dual-use) Dit hoofdstuk behandelt de wetgeving die van toepassing is op de uitvoer, doorvoer en de overbrenging binnen de EU van goederen voor tweeërlei gebruik (dual-use).. Op goederen voor tweeërlei gebruik is de Verordening van toepassing en de nationale wetgeving in het Bsg en de Usg met de bepalingen ter uitvoering van. Wanneer het stofmasker vuil of stoffig wordt of wanneer het ademhalen moeilijker gaat is het masker rijp voor vervanging. Wanneer de lucht zeer slecht is moet een gelaatsmasker met filterbus worden gebruikt. Valbeveiliging Als je op hoogte moet werken waarbij gevaar is voor naar beneden vallen maak je gebruik van valbeveiliging

 • HackerBot.
 • Hormonen in melk.
 • Paleizenplein Sint Petersburg.
 • Wafels havermout amandelmeel.
 • MAN Wikipedia.
 • Veringstest.
 • Valkparkiet legt ei op de grond.
 • Aruba Port webcam.
 • MP3 wiki.
 • Dooierzakje 5 weken zwanger.
 • Lythrum sal. 'robert'.
 • Residents Hawaii.
 • Gordijnen kinderkamer IKEA.
 • Soorten vis eten.
 • CS:GO down.
 • Waar verlaten impulsen het ruggenmerg.
 • Trichomoniasis geur.
 • BERU iridium.
 • Huis Knutselen Peuters.
 • Burarent.
 • Vuurwerk png.
 • Pathfinder prd.
 • Lasagne geitenkaas spinazie courgette.
 • De Springplank Tielt.
 • AUDI A3 1 87.
 • Artikel 422bis Strafwetboek.
 • Newsbin server.
 • White snake animal.
 • ObsMapp inloggen.
 • Looopings Twitter.
 • Dagrijverlichting met knipperlicht aansluiten.
 • VSO Amsterdam.
 • 220 naar 380 omvormer.
 • Advanced Capes mod.
 • Restaurant Maaseik MICHELIN.
 • LEGO Batman 3 save Europe.
 • Barbie ambulance.
 • Frequente mictie kind.
 • Boluda.
 • Zwangerschap aankondiging tekst.
 • Eksters 's nachts actief.