Home

Ongeslachtelijke voortplanting dieren voorbeelden

Maagdelijke voortplanting - Wikipedi

Voorbeelden. De Indische wandelende tak, sommige kevers, beerdiertjes en vele bladluizen, maar ook sommige hagedissen, salamanders en slangen zijn voorbeelden van soorten met maagdelijke voortplanting. Ook bij de komodovaraan schijnt sprake te zijn van parthenogenese en bij de haai is dit waargenomen Ongeslachtelijke voortplanting is die manier van voortplanten waarbij een deel van het Leg met een voorbeeld uit wat we hieronder verstaan. Denk bijvoorbeeld aan zwakke exemplaren. Biologie 2 3 Ongeslachtelijke voortplanting g 3 Bij dieren kunnen we zeggen dat voortplanting dient voor instandhouding van de soort. Bij planten komt daar nog.

Dit heet ongeslachtelijke voortplanting . Bij de meeste dieren zijn er voor voortplanting twee geslachten nodig: een mannetje en een vrouwtje. Het mannetje draagt dan zijn zaadcellen bij en het vrouwtje haar eicel of eicellen. Dit heet geslachtelijke voortplanting. Het arrangement Voortplanting bij dieren is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet Net als alle andere soorten ongeslachtelijke voortplanting, zijn de nakomelingen van organismen die zich voortplanten met behulp van sporen, klonen van de ouder. Voorbeelden van organismen die sporen produceren zijn onder meer paddenstoelen en varens Bij ongeslachtelijke vermeerdering heb je maar een ouder. Hierdoor hebben de nakomelingen dezelfde eigenschappen als de ouder. Ongeslachtelijke voortplanting komt voor bij laag ontwikkelde dieren en bij veel planten. Bij planten komt ongeslachtelijke voortplanting veel meer voor dan bij dieren. - Eencellige planten vermeerderen zich door.

Uien planten zich op dezelfde manier voort als tulpen. Een ander voorbeeld is de aardappelplant, die bestaat uit stengels. In de knollen van de aardappel bevinden zich cellen die uitgroeien tot een nieuwe aardappelplant. Lisdodde gebruikt wortels voor ongeslachtelijke voortplanting. Wortelcellen kunnen uitgroeien tot een nieuwe plant Zet bij elke vorm uit vraag 1 een voorbeeld van een organisme bij wie dit voorkomt. Welk voordeel heeft ongeslachtelijk voortplanten boven geslachtelijk? Noem minimaal twee voordelen. Welke nadelen kleven er aan ongeslachtelijke voortplanting? Noem er minimaal drie. Geef aan in welke gevallen jij klonen van mensen en dieren acceptabel zou vinden Bij ongeslachtelijke voortplanting ontstaat het nageslacht uit een deel van het moederorganisme of uit een onbevruchte eicel van het vrouwelijke organisme. Het voordeel van ongeslachtelijke voortplanting is dat uit vrouwtjes natuurlijk weer altijd vrouwtjes komen die zich ook weer ongeslachtelijk kunnen voortplanten

Ongeslachtelijke voortplanting heeft een aantal voordelen. Het is snel en efficiënt, waardoor de kolonisatie van omgevingen in relatief korte tijd mogelijk is. Bovendien hoef je geen tijd en energie te besteden aan vechten voor seksuele partners of ingewikkelde en uitgebreide vrijingsdansen Bloemplanten die bollen vormen om zich ongeslachtelijk voort te planten zijn bijvoorbeeld tulpen, lelies en narcissen. Deze worden door mensen vaak voor de sier gebruikt. Er zijn ook bolgewassen die door mensen worden gegeten, zoals uien en knoflook Voortplanting zonder seks, of wel parthenogenese, komt voor bij ongewervelde dieren en bij sommige gewervelde dieren, zoals haaien, vogels en reptielen. Ook in gevangenschap kan maagdelijke.. Ongeslachtelijke voortplanting. Nakomelingen die door ongeslachtelijke voortplanting uit een plant of dier zijn ontstaan, hebben precies dezelfde erfelijke eigenschappen als die ouder. Eigenlijk zijn zij een gedeelte van de ouder dat losraakt en vervolgens zelfstandig verder groeit. Deze vorm van voortplanting is algemeen bij planten

Voorbeelden hiervan zijn: berk, els en hazelaar. Wanneer de mannelijke en vrouwelijke bloemen aan verschillende planten voorkomen, noemt men ze tweehuizig. In dit geval dragen slechts de vrouwelijke bloemen vruchten. Er moet dan wel een gelijksoortige mannelijke plant in de buurt staan Er bestaat een verwilderde goudvis onder de naam 'giebel' Het is een soort kroeskarper. Van deze giebels bestaan alleen maar vrouwtjes! Een vrouwtje legt wel 268.000 eitjes !! Het is een triploide vis, dat wil zeggen dat de eitjes van deze vissen zonder bevruchting toch uit komen en dat is voor een dier zeer bijzonder Bij zaadplanten vindt geslachtelijke voortplanting plaats als de kern van een stuifmeelkorrel versmelt met de kern van een eicel. Zaadplanten kunnen zich ook voortplanten zonder bevruchting. Een deel van de plant groeit dan uit tot een nieuwe plant. Dit noem je ongeslachtelijke voortplanting De tulpenbol is ontstaan zonder versmelting van een eicel met een stuifmeelkorrel en is dus het resultaat van ongeslachtelijke voortplanting. Ook de aardbeienplant kan zich zowel geslachtelijk als ongeslachtelijk voorplanten. De ongeslachtelijke voortplanting vindt hier plaats met behulp van bovengrondse uitlopers ongeslachtelijke voortplanting Voortplanting waarvoor geen mannelijke en vrouwelijke geslachtsorganen nodig zijn. De vermenigvuldiging van eencellige organismen door deling (mitose ) en de vorming van sporen in sommige planten en plantaardige organismen zijn voorbeelden van ongeslachtelijke voortplanting

Er zijn voordelen en nadelen aan de ongeslachtelijke voortplanting voor dieren. De vrouwtjes hoeven geen sekspartner te vinden om nakomelingen te krijgen en dat scheelt veel tijd en energie. Een ander voordeel is dat met deze vorm van voortplanting twee keer zoveel dieren voortbrengt. Dit komt doordat er jongen zonder vader worden geboren biologie VMBO. biologie VMBO. Home . Vragen en opdrachten ; Bovenbou ongeslachtelijk. Dieren planten zich bijna allemaal geslachtelijk voort. Geslachtelijke voortplanting Planten Geslachtelijke voortplanting bij planten gebeurt met zaad. De zaadjes worden gezaaid en daar groeien nieuwe planten uit. Voordat er zaadjes gevormd kunnen worden, moet er een bevruchting plaatsvinden

 1. Voorbeelden van geslachtelijke en ongeslachtelijke voortplanting bij planten en dieren benoemen Beschrijven hoe de voortplanting bij de mens verloopt Beschrijven dat/hoe door prenataal onderzoek het ongeboren kind kan worden onderzocht op geslacht en bepaalde aangeboren afwijkinge
 2. imaal 2 voordelen) Welke nadelen kleven er aan ongeslachtelijke voortplanting? (noem er

Voortplanting bij dieren - Lesmateriaal - Wikiwij

5 soorten aseksuele voortplanting

Ongeslachtelijke voortplanting - Mr

3.3 Geslachtelijke en ongeslachtelijke voortplanting

 1. Naast de geslachtelijke voortplanting die het koppel doet zijn er ook organismen die de makkelijke weg kiezen en voor ongeslachtelijke voortplanting kiezen. Een voorbeeld zijn bacterien en sommige planten. Aan ongeslachtelijke voortplanting zitten voor en nadelen
 2. Ongeslachtelijke vermenigvuldiging: soms door in twee te delen (groot regeneratievermogen). Ze vormen geen knoppen en dus ook geen kolonies. Geslachtelijke voortplanting: op de tussenschotten in de lichaamholte worden er eicellen en zaadcellen gevormd die via de mond naar buiten komen
 3. g van sporen in sommige planten en plantaardige organismen zijn voorbeelden van ongeslachtelijke voortplanting
 4. ongeslachtelijke voortplanting: voortplanting waarbij één geslacht nodig is. prokaryoten en protisten delen zich, en planten zich zo ongeslachtelijk voort. bij meercellige organismen groeit een deel uit tot een nieuw organisme. alle organismen kunnen nakomelingen krijgen (bij geslachtelijke voortplanting ongeveer de helft
 5. g bij gisten,stengelknollen, uitlopers en stekken Bron: scholieren.co
 6. 4.2.1 Je benoemt voorbeelden van geslachtelijke en ongeslachtelijke voortplanting bij planten en dieren. 4.2.1 Je legt aan de hand van voorbeelden het verschil uit tussen geslachtelijke en ongeslachtelijke voortplanting bij planten en dieren. 4.2.2 Je benoemt voorbeelden van verschillende levenscycli, waaronder levenscycli met gedaantewisseling
 7. Werkstuk over Holtedieren: bloemdieren en ribkwallen voor het vak biologie. Dit verslag is op 21 september 2003 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholie

ongeslachtelijke voortplanting betekenis & definitie (ook: vegetatieve of aseksuele voortplanting), samenvattende benaming voor diverse vormen van voortplanting waarbij geen sprake is van versmelting van twee individuen (conjugatie) of van twee geslachtscellen of althans van hun kernen (bevruchting) De voortplanting van zwammen/schimmels kan geslachtelijk of ongeslachtelijk plaatsvinden. Meestal gaat het bij de eenvoudige (eencellige) schimmels, zoals een gistcel, om ongeslachtelijke voorplanting. Bij complexere zwammen/schimmels (meercellige), die ook vaak paddenstoelen als vrucht produceren, gaat het meestal om geslachtelijke voortplanting In deze les leer je: - wat ongeslachtelijke voortplanting is en voorbeelden hiervan - welke gebeurtenissen er tijdens de celcyclus plaatsvinden - wat de mitose is met haar verschillende stadia Verder worden in deze les de begrippen chromatiden, chromosomen, kernspoel, centromeer en diploïd toegelicht Een complete biologiemethode voor de tweede fase met 28 theoriehoofdstukken, ruim 700 opdrachten geclusterd in 25 thema's

Voorbeelden van geslachtelijke en ongeslachtelijke voortplanting bij planten en dieren benoemen Voorbeelden van verschillende levenscycli benoemen, waaronder levenscycli met gedaantewisseling Beschrijven hoe de voortplanting bij de mens verloopt Beschrijven hoe door prenataal onderzoek het ongeboren kind kan worden onderzocht op geslacht e Voorbeelden van geslachtelijke en ongeslachtelijke voortplanting bij planten en dieren benoemen Beschrijven hoe de voortplanting bij de mens verloopt Beschrijven dat/hoe door prenataal onderzoek het ongeboren kind kan worden onderzocht op geslacht en bepaalde aangeboren afwijkingen Fasen van lichamelijke en geestelijke ontwikkeling va Voortplanting waarin mannelijke en vrouwelijke gameten niet fuseren, zoals ze doen in geslachtelijke voortplanting. Ongeslachtelijke voortplanting kan plaatsvinden door knopvorming, fragmentatie, splitsing, sporevorming en vegetatieve vermeerdering.Planten hebben twee belangrijke soorten ongeslachtelijke voortplanting waarin nieuwe planten worden geproduceerd die genetisch identiek zijn klonen.

Geslachtelijke en ongeslachtelijke voortplanting

Bij dieren is ongeslachtelijke voortplanting over het algemeen gebruikelijk bij ongewervelde vormen. Er zijn verschillende soorten ongeslachtelijke voortplantingsmethoden, zoals splijting, knopvorming, fragmentatie en regeneratie. Dit artikel probeert voornamelijk het verschil tussen fragmentatie en regeneratie te bespreken. 1 Laten we allereerst eens kijken wat nu eigenlijk de verschillen zijn tussen geslachtelijke of seksuele voortplanting enerzijds en ongeslachtelijke of aseksuele voortplanting anderzijds. Algemeen geldt bij seksuele voortplanting, zowel bij dieren en planten maar ook bij gisten en andere schimmels, dat erfelijke eigenschappen van een nakomeling afkomstig zijn van beide ouders Voortplanting schildpad : De meeste reptielen (slangen, hagedissen, krokodillen, schildpadden,) leggen eieren. Deze eieren worden in de bodem, in een moslaag of in plantaardig afval gelegd en door de zon uitgebroed. Temperatuur en vochtigheidsgraad zijn hierbij belangrijke parameters! Zij bepalen soms het geslacht De belangrijkste verschil tussen vegetatieve voortplanting en aseksuele voortplanting is dat de vegetatieve voortplanting is een soort ongeslachtelijke voortplanting waarbij een vegetatief deel van de ouder wordt gebruikt om zich voort te planten, terwijl ongeslachtelijke voortplanting een voortplantingswijze is waarbij een enkeleouder.. Voortplanting zorgt voor de voortzetting van levende.

Daartegenover is ongeslachtelijke voortplanting het proces waarbij een enkel individu kopieën van zichzelf maakt. Voorbeelden: Een konijn (geslachtsrijp na 8 maanden) meestal afkomstig van verschillende individuen. Dit komt voor bij planten, dieren en de mens Bij de generatieve of geslachtelijke voortplanting gebeurt de vorming van nakomelingen door middel van zaad (bijv. bloemen) of door middel van sporen (bijv. varens). Men noemt deze manier van voortplanting geslachtelijk omdat bij de vorming van het zaad of sporen de beide geslachten een rol hebben gespeeld

Ongeslachtelijke Voortplanting: Kenmerken En Typen

weer rood gaan bloeien. Bij een ongeslachtelijke voortplanting treedt dus geen wijziging op in het patroon van de erfelijke factoren. Eencellige dieren planten zich bij voorkeur langs ongeslachtelijke weg voort. Een pantoffeldiertje b.v. splitst zich in twee delen, nadat ook de kern zich gedeeld heef De ll. Kan het begrip ongeslachtelijke voortplanting beschrijven en kent voorbeelden hiervan. De ll. Kan het proces van voortplanting en bevruchting bij zaadplanten + de ontwikkeling van het vruchtbeginsel beschrijven. De ll. Kan de delen van het zaad, de plant en de bloem benoemen en kent de functies en hun kenmerken

Natuur | voortplanting. 4.1 Voortplanting algemeen 4.2 Voortplanting planten 4.3 Voorplanting schimmels 4.4 Voortplanting dieren 4.5 Aanpassingen aan voortplanting 4.6 Voorplanting mens 4.7 Erfelijkheid en gene Ongeslachtelijke voortplanting is de creatie van nakomelingen van de ene ouder.Er is geen paring of samenvoegen van genetica ongeslachtelijke voortplanting. Ongeslachtelijke voortplanting leidt tot een kloon van de ouder, wat betekent dat de nakomelingen dezelfde DNA als ouder.DNA als ouder

De ongeslachtelijke voortplanting bij bloemplanten Dier

 1. Ongeslachtelijke voortplanting - komt bij planten veel voor. Bij hoogere planten meestal nevens de geslachtelijke in al die gevallen, waar knollen of bollen of wortelknollen of broedknoppen gevormd worden. Somtijds vindt daarbij zelfs nooit of bijna nooit geslachtelijke vermenigvuldiging plaats, hoewel bloemen gevormd worden, zooals bij het speenkruid..
 2. Voortplanting (of reproductie) bij eukaryote organismen is het proces waarbij organismen zorgen voor nageslacht, met als gevolg het voortbestaan van de populatie en de soort. Bij meercellige organismen wordt voortplanting afgewisseld met fasen van groei en ontwikkeling.. De twee belangrijkste vormen van voortplanting zijn geslachtelijke voortplanting (seksuele reproductie) en ongeslachtelijke.
 3. Ongeslachtelijke voortplanting bij dieren Bij parthenogenese ontwikkelt de eicel zich zonder bevruchting door een zaadcel tot een volledig individu. De snelheid waarmee bladluizen zich op onze kamer- en tuinplanten kunnen vermenigvuldigen, is te danken aan parthenogenese
 4. der kroost kan worden voortgebracht. Het is dus eigenlijk erg onlogisch dat er zoiets als geslachtelijke voortplanting is ontwikkeld. In bepaalde omstandigheden is er theoretisch mogelijk een klein voordeel
 5. Voortplanting bij planten Opdracht 1 1. Wanneer spreken we van ongeslachtelijke voortplanting? 2. Een uitloper en een wortelstok zijn beide stengels waaraan jonge planten ontstaan. Wat is het verschi
 6. Voortplanting, ongeslachtelijke. Frans. Reproduction asexuée. Laatste Update: 2014-12-09 Gebruiksfrequentie: 1 Kwaliteit: Referentie: Wikipedia Waarschuwing: Deze centrering kan foutief zijn. Gelieve het te verwijderen indien je dit meent.
 7. g of splijting en vervolgens gescheiden van het lichaam van de moeder, het geheel is voltooid.In sommige gevallen kunnen groeien in de afzonderlijke organisme in dieren lichaamsdelen.De gehele hydra.

Meer dieren dan gedacht kunnen zich voortplanten zonder

Klonen van dieren. Het klonen (of eigenlijk kloneren) van dieren is geen vorm van genetische modificatie, omdat er geen verandering van het DNA plaatsvindt. Klonen is het ongeslachtelijk voortplanten door een identieke kopie te maken van de erfelijke kenmerken van een organisme of een cel ongeslachtelijke voortplanting wordt veelvuldig gebruikt in de plant , schimmels en algen soorten, maar is veel minder vaak voor bij dieren . Voor dieren ongeslachtelijke voortplanting door parthenogenese , waarin eieren kunnen ontwikkelen zonder bevruchting , ontluikende , waarbij de nieuwe dier splitst van een oudercel , of door polyembryony waarbij tal eieren of vermeerderingsstadium intern.

Ongeslachtelijke voortplanting - I LOVE BI

- Voorbeelden van ongeslachtelijke voortplanting zijn: stekken (bij kamerplanten), knollen (bij aardappelen), weefselkweek. - Groei vindt plaats door gewone celdeling. Hierbij hebben de dochtercellen hetzelfde genotype als de moedercel. - Bij ongeslachtelijke voortplanting is het genotype van de nakomeling(en) gelijk aan da voorbeelden van juiste antwoorden: ongeslachtelijke voortplanting minder energie kost / er geen mannetjes nodig zijn Schedefonteinkruid 12 maximumscore 2 • De verschillen zijn erfelijk als er bij de manen van de dieren die volwassen zijn geworden,.

Maagdelijke voortplanting of parthenogenese, een vorm van ongeslachtelijke voortplanting, is het verschijnsel dat vrouwtjes van bepaalde diersoorten nakomelingen kunnen krijgen zonder dat hier mannetjes aan te pas komen: maagdelijke vrouwtjes leggen spontaan eitjes of baren jongen.Het woord parthenogenese komt van een samenvoeging van de Oudgriekse woorden παρθένος (maagd) en. geslachtelijke voortplanting plaatsvindt en je kunt hiervan voorbeelden bij planten geven. • Ongeslachtelijke voortplanting: een deel van een individu groeit uit tot een nieuw individu. - Vindt plaats door mitose (gewone celdeling). - De nakomelingen hebben hetzelfde genotype als de ouder. • Manieren van ongeslachtelijk voortplanten bi Voortplantingssysteem: Platwormen zijn in staat om seksuele voortplanting. Echter, ze zijn ook voorbeelden van ongeslachtelijke voortplanting bij dieren. Ongeslachtelijke voortplanting is de meest primitieve vormen van het organisme, terwijl sexuele reproductie duidelijker op complexe manieren Ongeslachtelijke voortplanting vindt plaats door knopvorming of gemmulae. Bij knopvorming vormt zich aan de buitenkant een knop, die uiteindelijk loslaat en vervolgens uitgroeit tot een nieuwe spons. Bij gemmulae ontwikkelt zich aan de binnenkant van de spons een gemmula (celmassa in een dik omhulsel) die kan overleven in het geval van uitdroging of bevriezing 3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, ongeslachtelijke voortplanting minder energie kost / er geen mannetjes nodig zijn geen verschillen zijn tussen de dieren die in de twee verschillende gebieden zijn opgegroeid 1 Hongerstaking 25 maximumscore

•Sommige dieren eten vruchten op en poepen de zaden Leerdoelen •Je kunt beschrijven hoe ongeslachtelijke voorplanting bij zaadplanten plaatsvind en hiervan voorbeelden geven 7.6 Ongeslachtelijke voortplanting •Geslachtelijk: eicel en zaadcel (stuifmeelkorrel) smelten •Ongeslachtelijke voortplanting •Knollen •Knoppen •Uitloper De phylum platwormen zijn samengesteld uit al die dieren, die tweezijdig symmetrisch zijn en niet-gesegmenteerde lichamen hebben. Deze dieren hebben afgeplatte lichamen. Deze hebben het ademhalingssysteem en de bloedsomloop niet gedefinieerd. De phylum platwormen ontlenen hun naam aan twee Griekse woorden: platy - dat wil zeggen, plat en helmint - wat worm betekent Fungi hebben geen bladgroen en kunnen dus niet hun eigen voedsel maken. Ze zijn heterotroof, net als dieren. Maar ze hebben geen mond, of spijsverteringskanaal, zoals dieren. Ze voeden zich met dood, rottend organisch materiaal en worden daarom saprofyten genoemd Sommige dieren of planten pakken het wel heel slim aan: ze planten zich zowel geslachtelijk als ongeslachtelijk voort. In de zomer planten bladluizen zich ongeslachtelijk voort: de vrouwtjes baren kleine kopietjes van zichzelf. Mannetjes zijn dan nergens te bekennen

Het embryo is diploïd. Een voorbeeld hiervan is de paardenbloem. Bij diploïde parthenogenese met aposporie groeit een cel uit het weefsel rondom de embryozakmoedercel zonder bevruchting van deze cel uit tot een embryo. Het embryo is diploïd. Een voorbeeld hiervan is veldbeemdgras (Poa pratensis). Androgenese ontstaat na een zogenaamde prikkelbevruchtin De leerstof over de aseksuele voortplanting van dieren experiment over de ongeslachtelijke voortplanting bij voortplantingswijzen van planten en dieren aan de hand van voorbeelden Versmelten twee cellen maar hun kernen niet, dan spreekt men van plasmogamie. Bij vele groepen komt generatiewisseling voor, d.w.z. opvolgende generaties ontstaan afwisselend langs geslachtelijke of ongeslachtelijke weg.Vormen van ongeslachtelijke voortplanting zijn: 1. celdeling, b.v. bij bacteriën en eencellige dieren

Voortplanting bij zaadplanten, geslachtelijk Dier en

Welk dier hoeft geen seks te hebben om zich voorteplanten

Wanneer planten zich vermeerderen via wortelstokken, spreken we van ongeslachtelijke voortplanting. De planten die ontstaan zullen dezelfde erfelijke eigenschappen hebben als de moederplant. De moederplant is de plant vanwaar de wortelstokken uitlopen Regeneratie bij planten. Bij planten komt regeneratie zoals bij dieren niet voor; ze hebben namelijk geen organen. Bomen kunnen wel wonden overgroeien en planten, zoals grassen, kunnen wel steeds nieuwe scheuten vormen. Ook kan uit een enkel klein deel van een plant, een stek genoemd, een volledig nieuwe geslachtsrijpe plant groeien, het is daardoor een vorm van ongeslachtelijke voortplanting Lange tijd werd gedacht dat voor het ontstaan van nieuwe soorten een geografische barrière (zoals een berg of een zee) nodig was, maar recent hebben computermodellen aangetoond dat dit niet altijd nodig is. Dit artikel beschrijft een aantal manieren van soortvorming zonder geografische barrière Zichtbare voorbeelden zijn planten, dieren en mensen. Maar het leven wordt ook gedragen door niet met het oog waarneembare vormen, zoals bacteriën, één- en weinig cellig leven. Er zijn ook niet levende vormen, zoals steenkool, aardolie en humus. Dat zijn overblijfselen van voorgaand bestaand leven

Video: Geslachtelijke en ongeslachtelijke voortplanting

Zygomycetes hebben seksuele voortplanting en zygosporen worden geproduceerd tijdens seksuele voortplanting en ongeslachtelijke voortplanting door sporangia. Voorbeelden voor de Zygomycetes zijn Mucor, en Rhizopus. Ascomyceten planten zich ongeslachtelijk voort door te ontluiken en seksuele voortplanting via ascus Deze paragraaf gaat zoals je ziet over geslachtelijke voortplanting. Op de afbeelding hierboven zie je daarvan een voorbeeld. Je ziet de paring van sluipwespen, die het vliegend kunnen. Onder de knop powerpoint zie je de presentatie die in de les gebruikt is. Met de knop lesboek ga je naar de paragraaf in het boek Fragmentatie is een veelvoorkomende vorm van ongeslachtelijke voortplanting.Tijdens fragmentatie splitst zich een fragment af van een meercellig organisme, en dit fragment kan zich vervolgens ontwikkelen tot een nieuw individu.Het nieuwe individu is genetisch en morfologisch identiek aan het moederorganisme Algemene voorbeelden. Stekelhuidigen zijn ongewervelde dieren met een symmetrie in de orde van vijf. Ze hebben tot platen verbonden onderhuidse kalkknobbeltjes. Zeeegels, zeesterren en zeekomkommers zijn stekelhuidigen. Dit proces heet ongeslachtelijke voortplanting door middel van regeneratie

 • Minocycline 50 mg.
 • P2000 Groningen.
 • Rome en Parijs zijn niet op een dag gebouwd.
 • Wij kopen uw auto Nederland.
 • HCE NFC.
 • Currypoeder maken.
 • Heerenveen geruchten.
 • RvEC Bentinckspark telefoonnummer.
 • Getal 140 Bijbel.
 • Giftige dieren Europa.
 • Lil Yachty age.
 • Verspringen met springplank.
 • Losse oordopjes Samsung.
 • Bear Design portemonnee tasje.
 • Leonardo DiCaprio movies.
 • Jaguar huren.
 • Ghd stijltang Gold.
 • Nucleair Agentschap.
 • Hapjes met weinig calorieën.
 • Opel Tigra 2005.
 • Boterbloem spirituele betekenis.
 • La Chouffe Coffee glas.
 • Volvo Amazon huren.
 • Rieten mand zwart.
 • Volkswagen onderdelen.
 • Windows wachtwoord vergeten.
 • Intex zwembad winter buiten laten staan.
 • Sint filmpjes YouTube.
 • Roxy Tattoo Almere.
 • Grote wassing vrouwen islam stappen.
 • IKEA Besta deur monteren.
 • Bakker Bart ontbijt.
 • Clix Car Safe.
 • Geschiedenis van Macau.
 • Reinders headlogo belt.
 • Jayne Mansfield.
 • 220 naar 380 omvormer.
 • Prieel met rieten dak kopen.
 • PSP JRPG.
 • Natuurspons Wikipedia.
 • Louwman Dealer Group.