Home

Naamval Duits

Wanneer welke naamval? - duits

2e naamval. Waar in het Nederlands van de, van het, van deze, van sommige, van mijn, enz. staat, gebruik je in het Duits een tweede naamval. In het Duits verdwijnt dan het woordje von en komt de naamval die daar speciaal voor is: de tweede naamval. De portemonnaie van mijn broer [ bezit van mijn broer dus] was gestolen naamval - Vertaling Nederlands-Duits. Vertalingen naamval NL>DE. de naamval (m) der Elativ ; der Fall ; der Kasus. Bronnen: Wikipedia; interglot. Voorbeeldzinnen met `naamval`. -. Download de Android App. Download de IOS App 4e Naamval. Einen alten Mann. Eine alte Frau. Ein altes Kind. Keine alten Kinder. Een bijvoeglijk naamwoord zegt iets over een zelfstandig naamwoord. Dit is in iedere taal zo, dus ook in het Duits. Ook bijvoeglijk naamwoorden hebben naamvallen. Pas wel op voor voorzetsels met een naamval Duitse grammatica: Duitse naamvallen lidwoorden voorzetsels Dit artikel behandelt enkele zaken: allereerst de functies van de vier naamvallen in het Duits. Het gaat hier om de eerste naamval (nominativus / Nominativ), de tweede (genitivus / Genitiv), de derde (dativus, Dativ) en de vierde (accusativus / Akkusativ) Naamvallen | overzicht. In het Duits hebben lidwoorden etcetera verschillende uitgangen. Dat hangt af van: de functie in de zin. (bijvoorbeeld onderwerp, lijdend voorwerp, meewerkend voorwerp) welk voorzetsel er voor staat. (Voorzetsels gaan altijd met een bepaalde naamval: + 2, +3, +4 of +3/4. Kijk bij het onderdeel voorzetsels !

naamval - Vertaling Nederlands-Duits

 1. ativ); lijdend voorwerp en tijdsbepaling zonder voorzetsel = vierde naamval (Akkusativ); meewerkend voorwerp = derde naamval (Dativ) - door een voorzetsel (vaste voorzetsels met 2e, 3e en 4e naamval en keuzevoorzetsels met 3e of 4e naamval) - door een werkwoord (eventueel in combinatie met een voorzetsel)
 2. duits.de/vaklokaal Fun, feiten, opzoeken, oefenen - Sinds 1997 alles over Duitse taal en cultuur voor leerlingen en leraren Deze site maakt gebruik van cookies voor de statistiek en de goede werking
 3. In het Duits worden veruit de meeste werkwoorden met de 4e naamval verbonden: Ich rufe dich an. Ich sehe den Mann. LET OP: voor werkwoorden met een vast voorzetsel (glauben an, sich erinnern an e.d.) zie bij voorz etsels 3/4. Een complete lijst van werkwoorden met de 3e of de 4e naamval
 4. Naamval bij was für . In zinnen met was für heeft für geen vierde naamval: Je moet dan doen of het er niet staat. voorbeeld Wat voor auto is dat ? UITLEG: was für negeren, ein Wagen is onderwerp, dus eerste naamval. - Was für ein Wagen ist das ? voorbeeld Met wat voor auto ben je gekomen

Duits naamvallen met voorzetsels, bijv

 1. Voorzetsels | met 3e/4e naamval. In het Duits zijn er ook voorzetsels, waarbij je moet kiezen voor de derde óf de vierde naamval. Ze worden dan ook wel wisselvoorzetsels genoemd.. Dat lijkt moeilijker dan het is
 2. Werkwoorden met een vaste naamval werkwoorden met de 3e naamval werkwoorden met de 4e naamval Werkwoorden met de 3e naamval begegnen = tegenkomen Ik ben hem in de stad tegengekomen. - Ich bin ihm in der Stadt begegnet. danken
 3. Het Duits is natuurlijk een taal die erg lijkt op het Nederlands, maar de regels moeten toch onthouden worden. Zeker de naamvallen achter de voorzetsels zijn moeilijk te onthouden. Bekijk daarom deze ezelsbruggetjes in het Nederlands over de Duitse taal. Ezelsbruggetjes maken het leren van de Duitse taal een stuk gemakkelijker
 4. Zoals verteld kennen we in het Duits verschillende naamvallen. We kennen er zelfs vier! Het Nederlandse meewerkend voorwerp hoort bij de derde naamval, ook wel Dativ genoemd. De Dativ is niet alleen maar het meewerkend voorwerp en wordt voor meerdere onderdelen gebruikt. Lees hier verder. 1.Bouwstenen 2. Meewerkend Voorwerp 3. Voorzetsels 4
 5. De Duitse naamvallen worden vaak door elkaar gehaald, terwijl het helemaal niet zo moeilijk is. Hier een uitleg voor de eerste, tweede, derde en vierde naamval. Om Duits te spreken en te schrijven moet je weten hoe de naamvallen werken. Eerste naamval: hij/onderwerp.Tweede naamval: van hem/ geeft bezit aanDerde naamval: aan,voor hem/ meewerkend voorwerpVierde naamval: [
 6. Naamvallen in het Duits. In het Duits worden zinsdelen vervoegd naar de functie van het zinsdeel door middel van naamvallen. Dit is veelal een struikelblok voor Nederlanders, omdat deze naamvallen in Nederland niet gebruikt worden. Maar hoe belangrijk is het de juiste naamvallen te kennen

Met deze ezelsbruggetjes wordt het veel gemakkelijker om naamvallen, rijtjes en de juiste spelling van het Duits te onthouden De tweede naamval Duits wordt niet zo vaak gebruikt. De tweede naamval geeft een bezitsrelatie aan, meestal tussen twee zelfstandige naamwoorden. De tweede naamval wordt ook wel der Genitiv genoemd, wat in het Nederlands de bijvoeglijke bepaling wordt genoemd Hoe meer je spreekt in het Duits, hoe meer gevoel je voor het juiste geslacht krijgt. Tip 2: Leer de vormen van de naamvallen horizontaal naar naamvallen, niet verticaal naar geslacht. De vormen van de. 1e naamval zijn geen enkel probleem voor jou. 2e naamval: des - der (zoals ook in het Nederlands: de heer des huizes; in de naam der koningin Duits naamvallen oefenen. Lees hier hoe je de juiste naamval van lidwoorden bepaald. In dit artikel wordt de eerste, derde en vierde naamval behandel NU Beter Duits, in samenwerking met Werkgroep 'Deutsch macht Spass'. Maak de dagelijkse korte test en word elke dag een beetje beter in het schrijven van Duitse woorden

De Duitse taal is nauw verwant aan het Nederlands, wat ook blijkt uit de Duitse grammatica: de woordvorming, de woordvolgorde en de structuur van de werkwoorden vertonen alle grote gelijkenissen met die van het Nederlands, hoewel er tegelijk ook veel verschillen zijn.Vooral bij de naamwoorden zijn de verschillen groot; daar waar het Duits nog naamvallen kent en een erg onregelmatige. Zoals verteld kennen we in het Duits verschillende naamvallen. We kennen er zelfs vier! Het Nederlandse lijdend voorwerp hoort bij de vierde naamval, maar ook nog andere vormen de 4e naamval. 1.Bouwstenen 2. Lijdend Voorwerp 3. Voorzetsels 4. Werkwoorden 4e nv 5 Duits oefenen: grammatica, woordenschat, spreken, luisteren, naamvallen, voorzetsels, werkwoorden, signaalwoorden. duits.de/vaklokaal. Fun, feiten, opzoeken, oefenen - Sinds 1997 alles over Duitse taal en cultuur voor leerlingen en leraren. Deze site maakt gebruik van cookies voor de statistiek en de goede werking De datief (3e naamval) De datief is de derde naamval in het Duits, in het Nederlands is dit meestal het meewerkend voorwerp. De datief gebruikt men ook als het woord voorafgegaan wordt door de voorzetsels aus, bei, mit, nach, von, zu, seit, gegenüber of auβer of de werkwoorden begegnen, danken, folgen, gelingen, glauben, gratulieren of helfen

De eerste naamval (nominatief) De eerste naamval is de meest voorkomende en meest gemakkelijke naamval. De eerste naamval wordt gebruikt voor het onderwerp en het naamwoordelijk gezegde na de koppelwerkwoorden 'sein' (zijn), 'werden' (worden) en 'bleiben' (blijven). Alle Duitse woorden hebben een geslacht (m, v of o).Als we deze woorden in zinnen gaan gebruiken, wordt een m-woord in een zin der In het Duits kunnen de lidwoorden verschillende uitgangen hebben, die een naamval uitdrukken. Naamvallen zijn nodig om de functie van een zinsdeel aan te geven. Zo drukken ze 'het onderwerp', 'het lijdend voorwerp', of 'het meewerkend voorwerp' van een zin uit Korte uitleg video over de 1e, 3e en 4e naamval in het Duits. Ook de persoonlijk voornaamwoorden komen aan bod. Voor meer informatie en meer video's kijk ook.. Naamvallen. Veel mensen denken dat Duits moeilijk is vanwege de naamvallen. Toch valt dat mee. Hier daarom korte informatie over dit pièce de résistance van het Duits: de 4 naamvallen in vogelvlucht: wanneer welke naamval? anders dan het Nederlands; koppelwerkwoorden (sein, bleiben, werden, etcetera) en naamvallen; standaardzinnen met de 3e. De tweede naamval. Dit is der Genitiv en wordt gebruikt bij een bezit of als het bij iets anders hoort. In het Nederlands staat er dan vaak 'van de', 'van het', 'van deze' etc. Het woordje 'van' verdwijnt dan in het Duits en daarvoor wordt deze naamval gebruikt. Bijvoorbeeld

Duitse grammatica: Duitse naamvallen lidwoorden

Welkom bij de les Duits over de naamvallen. Heb jij in het voorgezet onderwijs net Duits en wil begrijpen wat de naamvallen zijn? Dan ben jij bij het juiste adres! Hieronder beschrijf ik hoe je het best door deze les kan gaan. Op deze website vind je alles wat je moet weten om de eerste en vierde naamval te kunnen herkennen en toepassen In het Duits kan het voorkomen dat de eerste naamval niet het onderwerp van de zin is. Dit gebeurt na de werkwoorden: sein, werden, bleiben, heißen, scheinen (zu sein), (sich) fühlen, en (sich) erweisen. Prädikativ wordt gebruikt om bezit toe te wijzen aan een persoon Keuzevoorzetsels Duits naamvallen, uitleg en voorbeeldzinnen. Post Views: 6.793. Naast onbepaalde en bepaalde lidwoorden hebben ook voorzetsels een naamval. Voorzetsels vind je vaak in de buurt van een zelfstandig naamwoord of een persoonlijk voornaamwoord

Zoals je misschien wel weet zijn er in het Duits vier naamvallen . De tweede, derde en vierde naamval hebben allemaal bepaalde voorzetsels die ervoor zorgen dat het zelfstandig naamwoord wat na het voorzetsel komt een andere naamval zal krijgen. Hieronder vind je een klein overzicht: Je gebruikt de tweede naamval na een van de volgende voorzetsels Samenvatting over Naamvallen schema voor het vak duits. Dit verslag is op 14 september 2009 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (3e klas vwo De tweede naamval heet officieel Genitiv. We kennen de tweede naamval niet meer concreet in de Nederlandse taal. Soms gebruiken we nog wel vormen als de heer des huizes of wiens boek is dat? Je ziet het al: beide vormen geven een bezit aan! Je kunt bij deze vorm van de Genitiv vaak van erbij bedenken. Das Haus meines Vaters = het huis van. Het meewerkend voorwerp staat in de 3e naamval. 5. Lees de hele zin door en kijk of er voorzetsels in staan. 6.Zo ja, is het een voorzetsel van de 3e of van de 4e naamval? 7. Bepaal het woordgeslacht (m, v,v o,v mv) 8.Bepaal of het der- of ein-groep is. Voorzetsels 3e naamval: aus, bei, nach, mit, seit, von, zu Naamvallen in het Duits. Het correcte gebruik van de vier naamvallen wordt door veel mensen gezien als het meest lastige onderdeel van de Duitse taal. De regels rondom de toepassing van de eerste naamval, Nominativ, zijn het meest eenvoudig

Korte uitleg video over de 1e en 4e naamval in het Duits de basis.www.klassenzimmerdeutsch.n Dit is een lijst met de uitgangen voor de naamvallen Duits. Het gaat hier om de gewone Der- en Eingroep de Der- en Eingroep met bijvoeglijk naamwoord en de Nullgroep. Succes&excl Het Duits heeft vier naamvallen. Op deze pagina bespreken wij de 1e ,3e en 4e naamval De accusatief (4e naamval) De accusatief is de vierde naamval in het Duits, in het Nederlands is dit het lijdend voorwerp. Het lijdend voorwerp in een zin is het zinsdeel dat iets ondergaat. Voorbeeld: De man geeft de hond van de buurvrouw een bot Het gebruik van de Duitse naamvallen De eerste naamval: 1. Het onderwerp: wie of wat + persoonsvorm?Je kunt het woord vervangen door hij 2. Het naamwoordelijk deel van het gezegde: a) de zin heeft het koppelwerkwoord sein of werden; b) het naamwoordelijk deel is dezelfde of hetzelfde als het onderwerp en c) als ND treden op: een bijv. nw., een zelfst

#4de naamval: als er een beweging ergens naar toe wordt aangegeven. LET OP! # De tijd van het werkwoord heeft geen invloed op de beslissing. #Als je geen beslissing kunt nemen, dan gaan auf en über met de 4de naamval en de andere keuzevoorzetsels met de 3de naamval. # über in de betekenis over gaat altijd met de 4de naamval In het Duits zijn er drie groepen bij lidwoorden die gebruikt worden voor de naamvallen. Elk groep heeft zijn eigen uitgangen. Je zult zien, dat veel uitgangen hetzelfde zijn. Ten eerste is er de der-groep. Dit is de basisgroep De gevreesde Duitse naamvallen zijn voor talloze scholieren een doorn in het oog. Na het lezen van dit artikel is dit struikelblok verleden tijd en weet jij exact wanneer je welke naamval gebruikt. Eerst verfrissen we je kennis door te vertellen wat een naamval precies is, daarna gaan we stapsgewijs de naamvallen langs.. Wat is een naamval precies naamval Vertaald van Nederlands naar Duits inclusief synoniemen, uitleg en gerelateerde woorde

Oefeningen in het Duits Gratis online oefeningen waardoor zowel beginners als gevorderden de grammaticale regels van de taal leren toepassen. Er worden twee verschillende manieren gehanteerd voor de oefeningen, namelijk multiple choice en het invullen van lege ruimtes Naamvallen eerste en vierde naamval! VUL HET HELE LIDWOORD IN! Kies in iedere zin het goede antwoord! Zeige alle Fragen! <= => In het Duits heb je verschillende naamvallen, die ieder hun eigen functie hebben om te beschrijven wat een woord voorstelt in de zin. Iedere naamval heeft zijn eigen vervoegingen, vandaar het verschil in de 2 zinnen; in de eerste zin is de vrouw meewerkend voorwerp (3e naamval) en in de tweede zin is ze het onderwerp (1e naamval) Je leert de EIN-groep in de 1e en 4e naamval en de woorden die dezelfde uitgangen krijgen: kein-, mein.., dein.., sein.., ihr..,unser..,euer..,ihr.. en Ihr.... De 4e naamval (accusatief) wordt gebruikt als het voorwerp in de zin antwoord geeft op de vragen wen? (wie) en was? (wat). -Das ist der Hund meines Bruders - Dat is de hond van mijn broer -Toni wurde des Mordes beschuldigt - Toni werd beschuldigd van moord Gebruik van de 4e naamval: Er zijn enkele situaties waarbij we weten dat het nodig is om de accusatief te gebruiken

Nu Beter Duits - overzich

Niet alleen de lidwoorden, bezittelijke voornaamwoorden en aanwijzende voornaamwoorden hebben in Het Duits naamvallen. Ook de persoonlijke voornaamwoorden hebben naamvallen. Persoonlijk voornaamwoord 3e naamval (Dativ): Oefening 1 Vul het juiste pers. vnw. in na vaste voorzetsels Oefening 2 invuloefening (ook met bezittelijk voornaamwoord Meer Ezelsbruggetjes voor Duits Zamans BV Uitleg Voorzetsels 3e naamval (er zijn er overigens nog meer, die dus niet door dit ezelsbruggetje worden gedekt): Zu, aus, mit, ausser, nach, seit Begrippenlijst over Naamvallen voor het vak duits en de methode Neue Kontakte. Dit verslag is op 21 juni 2014 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (3e klas havo

Uitleg Duitse naamvallen overzicht - Talenwijze

Duits proefwerkweek maart 2015. Naamvallen en voorzetsels: Plan van aanpak: Hak de zin in zinsdelen. Kijk of er bij een van de zinsdelen 'van' bij gedacht kan worden, dan is het automatisch 2e naamval. Stappenplan: Kijk naar de plaats waar in het zinsdeel het woord 'van' staat Nu heb je alles geleerd over de 2e naamval in het Duits. Test je kennis over de genitief en ga aan de slag met de oefeningen. Succes! Oefeningen. Meerkeuze-oefening van de 2e naamval; Een oefening over de genitief. Meerkeuze-oefening van de 2e naamval. Een oefening over de genitief Gratis online Duitse naamvallen oefenen. Oefeningen voor de Duitse naamvallen. Ontleden, voorzetsels, vaste werkwoorden 1-14- Naamvallen - Oefening 4 . 1-15- Naamvallen - Oefening 5. 1-16- Naamvallen - Oefening 6. 1-17- Naamvallen - Oefening 7. 1-18- Naamvallen - Oefening 8. 1-19- Naamvallen - Oefening 9. 1-20- Naamvallen - Oefening 10. 1-21- Naamvallen - vertalingen. 1-22- Herhaling naamvallen 1. 1-23- Herhaling naamvallen Persoonlijk voornaamwoord in de derde naamval Net zoals lidwoorden volgen ook de persoonlijke voornaamwoorden altijd een naamval. Hieronder vind je een rijtje van de persoonlijke voornaamwoorden in de 1e, 3e en 4e naamval

Naamvallen - duits.de/vaklokaa

Het gebruik van de naamvallen in het Duits.: In het Duits kunnen lidwoorden verschillende uitgangen bevatten. Deze verschillende uitgangen noemen wij de naamvallen. In totaal kent de Duitse taal vier verschillende naamvallen. Deze naamvallen zijn nodig om de functie van een zin aan te geven. Zo kan het gaan over 'het onderwerp', 'het lijdend voorwerp', 'of het meewerkend voorwerp' van een zin Woordenboek Nederlands Duits: naamval. noun. een buigingsvorm van een naamwoord, lidwoord of telwoord die de functie van dat woord in de zin aangeef Duitse naamvallen Nominativ, Genitiv, Akkusativ en Dativ In het Nederlands bestaan naamvallen niet meer. Maar het Duits maakt gebruik van 4 naamvallen. Wanneer gebruik je ze? De 4 Duitse naamvallen: 1. Nominativ, de eerste naamval: onderwerp 2. Genitiv, de tweede naamval: bijvoeglijke bepaling 3. Dativ, de derde naamval: meewerkend voorwerp 4 Oefening Duits - eerste derde vierde naamval invullen Eerste, derde en vierde naamval (Nominativ, Dativ en Akkusativ): Vul de juiste uitgang in (der-groep, ein-groep) en kies het juiste persoonlijk voornaamwoord. Antwoorden staan onder de oefening

Video: Nu Beter Duits - werkwoorden met vaste naamval

Samenvatting over Naamvallen voor het vak duits en de methode Na Klar!. Dit verslag is op 17 juni 2013 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (vwo Samenvatting over 1e + 3e + 4e Naamval voor het vak duits. Dit verslag is op 19 februari 2009 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (3e klas havo 3e Naamval Duits De 3e naamval wordt gebruikt voor het meewerkend voorwerp en bij bepaalde voorzetsels. Je vindt het meewerkend voorwerp wanneer je 'aan' of 'voor' het woord kan zetten, of weglaten! z. B.: ik geef (aan) jou een tien / ik breng (voor) jou een cadeautje mee De voorzetsels Mannelijk Vrouwelijk Onzijdig Meervou

Voorzetsels met vaste naamval - duits

naamval naamval zelfst.naamw. taalkunde , grammatica een buigingsvorm van een naamwoord, lidwoord of telwoord die de functie van dat woord in de zin aangeeft Voorbeeld: `In het Duits worden vier naamvallen onderscheiden, namelijk de nominatief, de genitief, de datief en de accusatief. ` Bro.. De werkwoorden die bij de derde naamval horen. Je hebt natuurlijk al een knappe kop, maar met een ezelsbruggetje vergeet je nooit meer lastige rijtjes, namen en formules.Zo wordt huiswerk maken en leren een stuk leuker Naamvallen komen voor bij zelfstandige naamwoorden, bijvoeglijke naamwoorden, voornaamwoorden, lidwoorden en telwoorden. Vroeger werden in het Nederlands vier naamvallen onderscheiden: 1. de eerste naamval of nominatief , die het onderwerp of het naamwoordelijk deel van het gezegde uitdrukt

Nu Beter Duits - met 3e/4e naamval

Vertalingen van 'naamval' in het gratis Nederlands-Engels woordenboek en vele andere Engelse vertalingen Voorzetsels zijn soms onderdeel van een werkwoord. Zoals bekend is de naamval afhankelijk van de voorzetsel zelf. Echter, er zijn ook uitzonderingen waarbij een voorzetsel naar twee naamvallen kan verlangen In deze video legt Jim uit hoe je bepaalt welke Duitse naamvallen en voorzetsels je moet kennen en hoe je ze moet gebruiken. Heb je vragen? Stel ze in de com.. Duitse grammatica: naamvallen, lidwoorden, werkwoorden Deze special behandelt de Duitse grammatica. Verscheidene aspecten worden stap voor stap uitgelegd, waaronder de naamvallen, de lidwoorden, voorzetsels en werkwoorden. Bekijk alle artikelen in deze special 'Duitse grammatica' van auteur Writerandus voor een goed begrip

Duitse naamvallen: Met naamvallen bedoelen we de verschillende vormen die een woord kan aannemen afhankelijk van hun functie in een zin. De eerste naamval: De eerste naamval verwijst naar het onderwerp in het zin. Dit wordt ook wel de Nominatief genoemd Vierde naamval Een ezelsbruggetje voor de woorden waarbij je in het duits een vierde naamval krijgt: De Fietsende Opa Bouwt Un Groot, Wijd Eendje (Durch Fr Ohne Bis Um Gegen Wieder Entlang ) met dank aan Margot Pop Bier Uit Een Flesje Doodt Geen Oudjes (Bis, Um, Entlang, Fur, Durch, Gegen, Ohne!) bedankt Marja Bij de duitse naamvallen van de 3e. Bijles Duits: uitlegvideo en oefeningen m.b.t. derde naamval (les 20) Bezittelijk voornaamwoord - das Possessivpronomen / besitzanzeigendes Fürwort Het bezittelijk voornaamwoord wordt gevormd door gedeeltelijk of geheel (let op: unser-, euer-) de genitiefvorm van het persoonlijk voornaamwoord te combineren met de uitgang van het onbepaald lidwoord (ein-groep) Duitse werkwoorden leren. Duits leren kan soms moeilijk zijn. De Duitse grammatica is niet makkelijk, vooral als het om de Duitse werkwoordvervoegingen gaat. De persoonsvormen en naamvallen verschillen soms enorm van elkaar en soms weet je niet zeker of de Duitse werkwoordvervoeging goed hebt

Werkwoorden met vaste naamval - duits

In het Duits worden bijvoeglijke naamwoorden geregeld - vaker dan in het Nederlands - gesubstantiveerd, d.w.z. gebruikt als zelfstandig naamwoord door er een lidwoord voor te plaatsen. Dit wordt in het algemeen gedaan om naar personen te verwijzen Duits-Nederlands vertaalwoordenboek. Vertaal woorden van Duits naar Nederlands met één druk op de knop. Alfabetisch zoeken. Wil je liever op alfabetische volgorde door het woordenboek bladeren? Bekijk dan de woordenlijst Duits of de woordenlijst. Nominativ Dativ Akkusativ; ich: mir: mich: du: dir: dich: er/sie/es: ihm/ihr/ihm: ihn/sie/es: wir: uns: uns: ihr: euch: euch: Sie/sie: Ihnen/ihnen: Sie/si duits - 8 voorzetsel 3 en 4 naamval + wisselvoorzetsels + 7/2 regel. - hoogland woordjesleren.nl - Overhoor jezelf in het Engels, Frans, Duits, Spaans of in andere talen, zonder inloggen

De Duitse voorzetsels nach, zu en in geven allemaal aan dat je ergens heen / naartoe gaat. Toch gebruik je elke in een andere situatie. Bij zu gebruik je de Dativ (3e naamval). In combinatie met lidwoorden gebruik je zu + dem = zum, en zu + der = zur. Ich fahre zum Bahnhof Duits naamval Huiswerkvragen: Klassieke & Moderne talen. Nou, je hebt bijv. ook zegswijzen als eines Tages (vergelijk het Nederlandse '(de)s avonds' of 'dezer dagen'), wat betekent op een dag, eens Duits/Grammatica/Der Dativ. De Dativ (datief, 3e naamval) wordt gebruikt als: Er bringt dem Mann einen Löffel. (Hij brengt de man een lepel.) Er bringt einem Mann einen Löffel. (Hij brengt een man een lepel.) Er gibt der Dame die Jacke. (Hij geeft de jas aan de vrouw.) Er gibt einer Dame die Jacke Persoonlijk Voornaamwoord / 1ste & 4de naamval. 1. Mit einem SMS hat (zij/enkelvoud) (hun) beleidigt. 2. Der Ball hat (mij) getroffen. 3. Kommst (jij) nicht zur Schule? 4. Es regnet

Ezelsbruggetjes - Duits Educatie en School

 1. De Duitse grammatica kent allerlei verschillende naamvallen. Twee daarvan zijn de Dativ (derde naamval) en de Akkusativ (vierde naamval). Over deze twee vormen is af en toe nog wel eens wat onduidelijkheid
 2. Welke naamval moet je gebruiken na de keuzevoorzetsels? Bij de keuzevoorzetsels moet je dus kiezen welke naamval je gaat gebruiken: de derde of de vierde naamval. Het voorzetsel, gevolgd door de derde naamval, drukt uit dat je ergens bent. Hier is eigenlijk niet echt sprake van een beweging of een doen, maar gewoon ergens zijn
 3. Controleer 'Naamval' vertalingen naar het Duits. Kijk door voorbeelden van Naamval vertaling in zinnen, luister naar de uitspraak en neem kennis met grammatica
 4. 1 De naamvallen (die Fälle) Het Duits gebruikt vier naamvallen. Vroeger speelden die naamvallen ook in het Nederlands een belangrijke rol. Je vindt dat nog terug in uitdrukkingen als 'de heer des huizes' of in teksten op oude gebouwen. Bijvoorbeeld: 'Gebouwd in het jaar onzes Heren 1645'
 5. Kies het goede woord! Denk goed aan de geslachten en naamvallen! Ich lerne für.. Schule. ? die ? das ? der ? de
 6. Der-Gruppe. Je gebruikt in het Nederlands geregeld de lidwoorden de of het voor een zelfstandig naamwoord, bijvoorbeeld de vader of de moeder. In het Duits vertaal je de of het met der, die of das. Wanneer je der/die/das gebruikt, kun je vinden bij de geslachtsregels op deze pagina

Dativ (naamval 3) - Sterk in Duits

Duitse naamvallen - Foobie

Het arrangement Grammatica Duits online is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs is hét onderwijsplatform waar je leermiddelen zoekt, maakt en deelt Duits: 1ste en 4de naamval. Duits vmbo, havo, vwo Uitlegvideo 109 8.1. Samen ben je slimmer. Het Scholieren.com Videoplatform helpt jou met je huiswerk, door handige uitlegvideo's te verzamelen op één plek. Makkelijk doorzoekbaar en met zo min mogelijk afleiding.. Online vertaalwoordenboek. DE:eerste naamval. Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004 2e naamval duits, wanneer gebruik je de tweede naamval? oktober 8th, 2018 | Reacties uitgeschakeld voor 2e naamval duits, wanneer gebruik je de tweede naamval? Maak gratis gebruik van de Euroglot Online woordenboeken Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans en Italiaans 26-dec-2017 - Bekijk het bord Naamvallen van Steef op Pinterest. Bekijk meer ideeën over duits leren, duitse grammatica, duitse taal

Lees de 3 antwoorden op deze vraag en bekijk vele andere vragen over taal op Goeievraag. Goeievraag is het grootste vraag en antwoord platform van Nederland Hebben ook Duitse kinderen problemen met de naamval? Wekelijks zoekt de redactie wetenschap het antwoord op een veelgestelde vraag . Deze week: Het Duits is berucht om zijn lastige naamvallen Vertalingen van 'naamval' in het gratis Nederlands-Duits woordenboek en vele andere Duitse vertalingen

De tweede naamval wordt relatief weinig gebruikt. Het wordt vaak gebruikt met een 'van de'-bepaling of bijvoeglijke bepaling. Bijvoorbeeld: Het huis van de man = Das Haus des Mannes Het hoofdbestanddeel van onze taal = Der Hauptbestandteil unserer Sprache Bij de tweede naamval krijgt het zelfstandig naamwoord mannelijk of onzijdig een extra -es of -s Duitse grammatica: keuzevoorzetsels Duits 3e 4e naamval uitleg over plaats en richting. Hoe je de rijtjes toepast op jouw Duitse tekst met de 3e 4e naamval

Duitse naamvallen: Oefeningen - Duits lere

Derde naamval bij rust ( ich BIN in dem Zimmer) Vierde naamval bij beweging ( ich GEHE is das Zimmer) Als deze regel niet opgaat bijv. bij 'denken über' dan krijgen de voorzetsels 'auf' en 'über' de 4de naamval en de anderen de derde naamval Bij de tweede naamval krijgt het zelfstandig naamwoord mannelijk of onzijdig een extra -es of -s. Meestal komt er -es bij een zelfstandig naamwoord met één lettergreep en -s bij een zelfstandig naamwoord met meerdere lettergrepen Duits Naamvallen Persoonlijke voornaamwoorden Duitse naamvallen Eerste naamval Derde naamval Vierde naamval. Deel deze video . Saskia Ebbers . Door: Saskia Ebbers Bekijk profielpagina. Ik ben docente Duits en maak korte uitlegfilmpjes, zodat je thuis nog eens in alle rust de uitleg kunt bekijken of herhalen Veel Duitsers maken net als Nederlanders fouten in hun eigen Duits. De Berlijners hebben moeite met de naamvallen bij bijvoorbeeld mir en mich. En ze zeggen: Bescheidenheit ist eine Zier, doch weiter kommt man ohne ihr. [moet ohne sie zijn]. Na wegen hoort een 2e naamval te komen (zegt een doorsnee Duitser natuurlijk niets, maar toch)

Duits Ezelsbruggetje

Het arrangement DER & EIN groep: oefenen met 3e naamval is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs is hét onderwijsplatform waar je leermiddelen zoekt, maakt en deelt naamval m ( taalkunde ) , ( grammatica ) een buigingsvorm van een naamwoord, lidwoord of telwoord die de functie van dat woord in de zin aangeeft In het Duits worden vier naamvallen onderscheiden, namelijk de nominatief, de genitief, de datief en de accusatief

duitswwwDuits: voorzetsels 3e naamval - YouTubeduitsDe lidwoorden Duits - YouTubeNaamvallen DuitsDuitse Naamvallen 1-3-4 by Fleur Oss

De laatste drie zijn verdwenen. Het Duits heeft nog de duidelijkste link met het PIE met zijn vier naamvallen. In het Nederlands zoals gezegd dus alleen nog de versteende uitdrukkingen. Hedendaagse naamvallen bij het Nederlandse geslacht van woorden. Bij de lidwoorden sprak ik al over het vrouwelijk, mannelijk of onzijdig zijn van woorden Theorie Adjectief verbuiging Duits Theorie naamvallen Duits Samenvatting Essay Oefeningen Artevelde - Business Economics Samenvatting Grammatik duits Cursus grammar 070617 Oplosbundel praktisch pb aanslagjaar 2019 oplossingen van de 3 globale oefeningen Programmign concept 1TI Fysiologie II Kapital 9 Woordenschat Portfolio - Samenvatting Network Management 1 Proef/oefen tentamen Januari 2017. Naamvallen, die gebruiken we in het Nederlands gelukkig niet. Het Engels is veel makkelijker dan het Duits: het heeft tenminste geen naamvallen. Nederlanders denken bij naamvallen aan Duitse voorzetselrijtjes en verbuigingen van lidwoorden en zelfstandige naamwoorden. Inderdaad is het Nederlands die verbuigingen grotendeels kwijt Werkbladen Duits: U vindt hier een brede keuze van werkbladen voor uw lessen Duits. De werkbladen zijn geschikt voor basis- en primair onderwijs. De bladen zijn geschikt voor mensen die Duits leren als vreemde taal Werkwoord Voorbeeld; fragen: Sie fragt es den Mann.(Ze vraagt het aan de man.) bitten: Ich bitte die Frau das zu tun.(Ik smeek de vrouw dat te doen.) es gibt: Es gibt einen Fernseher.(Er is een televisie. Deze tweede naamval heet in het Duits: Genitiv. soms andere rollen. Soms gaat het in het Duits anders dan je nu geleerd hebt. Ik volg jou. In het Nederlands: volg hoort bij ik, dus ik is eerste naamval. Jou hoort bij ik volg, dus jou is vierde naamval. In het Duits, zou je denken, wordt het dan: Ich folge Dich. Maar dit is in dit speciale geval.

 • Kwekerij het Veld Maasbree.
 • Pathfinder prd.
 • Incompetente collega.
 • Demoiselles d Avignon Wikipedia.
 • Kettlebell oefeningen buik.
 • What is RuPaul's All Stars.
 • AZERTY keyboard.
 • Helicopter Vinkeveen.
 • Huiskamermoeder Leyhoeve.
 • Atika houtklover onderdelen.
 • TV gids deze week Nederland.
 • LAB 1 Eindhoven.
 • Gezwollen tandvlees.
 • Tenerife TUI.
 • Dornier 328.
 • Vereiste puzzelwoord.
 • Kroon Oil recommendation.
 • Terra cortril oogzalf ervaringen.
 • Zazoe Lion King.
 • Egyptische getallen omrekenen.
 • MARSOC vs SEALs.
 • Zijn hommels gevaarlijk.
 • Huis kopen voor 1 euro België.
 • Hoeveel katten op de wereld.
 • Kliktaal leren.
 • Panama rondreis.
 • Volkswagen T1 te koop.
 • Zwembaden Gent Rozebroeken.
 • Snuifkit.
 • High School Musical 1 gratis online.
 • SunPower 470 Wp.
 • Waslijnpalen ijzer.
 • Essent contactformulier.
 • Motorcross kinderfeestje nijmegen.
 • Jerry Uelsmann biografie.
 • Verschil zweerknopjes en oorbellen.
 • Zaal huren IJsselstein.
 • STUK tv Jachtseizoen 2019.
 • Kikker YouTube.
 • D Udekem d Acoz stamboom.
 • Last minute wintersport Oostenrijk.