Home

Deuteronomium 1

Deuteronomium 1 - BasisBijbe

Het woord 'deuteronomium' betekent: tweede wetgeving. Het boek is zo genoemd omdat Mozes voor de tweede keer de hele wet van God aan de Israëlieten vertelt. Lees meer. De eerste keer was inmiddels 40 jaar geleden. De mensen aan wie Mozes de wet de eerste keer had gegeven, waren inmiddels gestorven 1 Dit zijn de woorden, die Mozes tot geheel Israël gesproken heeft aan de overzijde van de Jordaan, in de woestijn, in de Vlakte, tegenover Suf, tussen Paran, Tofel, Laban, Chaserot en Di-Zahab; 2 elf dagreizen is het van Horeb in de richting van het gebergte Seïr tot Kades-Barnea. 3 In het veertigste jaar nu, in de elfde maand, op de eerste der. Deuteronomium. 1 Dit zijn de woorden, die Mozes tot gans Israël gesproken heeft, aan deze zijde van de Jordaan, in de woestijn, op het vlakke veld tegenover Suf, tussen Paran en tussen Tofel, en Laban, en Hazeroth, en Dizahab Deuteronomium 1:1-46. Deuteronomium. 1 Dit is wat Mozes tegen heel Israël heeft gezegd in de Jordaanstreek, in de woestijn, in de dorre vlakte tegenover Suf, tussen Pa̱ran, To̱fel, Laban, Ha̱zeroth en Di-Za̱hab. 2 (Via het Se̱ïrgebergte is het 11 dagen reizen van Ho̱reb naar Ka̱des-Barne̱a.) a 3 In het 40ste jaar, b op de eerste dag van de 11de. 1. Kort verhaal van hetgeen Israël bejegend is in de woestijn. 1 Dit zijn de woorden, die Mozes tot gans Israël gesproken heeft, aan deze zijde van de Jordaan, in de woestijn, op het vlakke veld tegenover Suf, tussen Paran en tussen Tofel, en Laban, en Hazerôth, en Dizáhab

Deuteronomium 1 Dit zijn de woorden, die Mozes tot gans Israel gesproken heeft, aan deze zijde van de Jordaan, in de woestijn, op het vlakke veld tegenover Suf, tussen Paran en tussen Tofel, en Laban, en Hazeroth, en Dizahab. Elf dag reizen zijn het van Horeb, do... Read verse in Statenvertaling (Dutch Deuteronomium 1. Dit hoofdstuk voorgelezen (m): Waar en wanneer Mozes de wet Gods herhaald heeft, vs. 1, enz. Kort verhaal van hetgeen zich met Israël toegedragen heeft, van den tijd af dat zij van Horeb zijn vertrokken, totdat zij gekomen zijn te Kades-Barnea, als: Gods bevel van te vertrekken, met belofte, 6 Deuteronomium. De naam van het vijfde boek van de bijbel, het laatste van de Pentateuch, betekent in het Grieks iets als 'tweede wetboek' of 'herhaling van de wet'. De kern van het boek (hoofdstuk 12 t/m 26) is waarschijnlijk een kopie, die in 621 v.C. in de tempel gevonden werd. Deze vondst wordt beschreven in 2 Koningen 22 Deuteronomium is daarom de afscheidsrede van Mozes, die hij hield met zijn dood voor ogen. Dit past in de traditie van deuteronomistische geschiedenis. De afscheidsrede van Mozes valt op door de grote lengte. In feite valt de rede uiteen in vier redevoeringen, ieder voorafgegaan door een opschrift: Deuteronomium 1-4 (opschrift: 1:1-5

Deuteronomium 1 NBG51 Bijbel YouVersio

1 In dit boek staan de toespraken van Mozes tot het volk Israël tijdens het verblijf in de woestijn aan de oostkant van de Jordaan, in de omgeving van Suf, Paran, Tofel, Laban, Chaserot en Di-Zahab. 2 De afstand van de berg Horeb naar Kades-Barnea kan te voet in elf dagen worden afgelegd. 3 Op de eerste dag van de elfde maand, in het veertigste. Deuteronomium 6:1-9 Dit zijn dan de geboden, de inzettingen en de rechten, die de HEERE, uw God, geboden heeft om u te leren; opdat gij ze doet in het land, naar hetwelk gij heentrekt, om dat erfelijk te bezitten; Opdat gij den HEERE, uw God, vrezet, om te houden al Read verse in Statenvertaling (Dutch Deuteronomium 1 BasisBijbel (BB) Mozes vertelt wat er allemaal is gebeurd. 1 Dit is wat Mozes tegen het volk Israël heeft gezegd, toen ze in de woestijn waren, aan de oostkant van de Jordaan. Ze waren op dat moment in de Vlakte, tegenover Suf, tussen Paran, Tofel, Laban, Hazerot en Dizahab

Deuteronomium 1 - Oude Testament - Statenvertalin

Deuteronomium 7 92 Verzen 1-5 Volken en hun afgoderij uitroeien 92 Verzen 6-11 Uitverkoren uit liefde 95 Verzen 12-16 Zegen als beloning 97 Verzen 17-24 Bemoediging 100 Verzen 25-26 Verafschuwen wat onder de ban ligt 101 Deuteronomium 8 103 Verzen 1-6 Doel van de reis door de woestijn 103 Verzen 7-10 Zegeningen en dankbaarheid 10 Deuteronomium. 1 Dit is wat Mozes tegen heel Israël heeft gezegd in de Jordaanstreek, in de woestijn, in de dorre vlakte tegenover Suf, tussen Pa̱ran, To̱fel, Laban, Ha̱zeroth en Di-Za̱hab. 2 (Via het Se̱ïrgebergte is het 11 dagen reizen van Ho̱reb naar Ka̱des-Barne̱a.)+ 3 In het 40ste jaar,+ op de eerste dag van de 11de maand, vertelde Mozes de Israëlieten* alles wat Jehovah hem. Deuteronomium 1. 1:1 Dit zijn de woorden, die Mozes tot gans Israel gesproken heeft, aan deze zijde van de Jordaan, in de woestijn, op het vlakke veld tegenover Suf, tussen Paran en tussen Tofel, en Laban, en Hazeroth, en Dizahab Gods trouw. 1 In dit boek staan de toespraken van Mozes tot het volk Israël tijdens het verblijf in de woestijn aan de oostkant van de Jordaan, in de omgeving van Suf, Paran, Tofel, Laban, Chaserot en Di-Zahab. 2 De afstand van de berg Horeb naar Kades-Barnea kan te voet in elf dagen worden afgelegd. 3 Op de eerste dag van de elfde maand, in het veertigste jaar van hun omzwervingen door de. Deuteronomium. 1 Dit zijn de woorden* die Mo̱zes tot heel I̱sraël heeft gesproken in de Jordaanstreek,+ in de wildernis, in de woestijnvlakten* tegenover Suf,* tussen Pa̱ran+ en To̱fel en La̱ban en Ha̱zeroth+ en Di-Za̱hab; 2 elf dagen is het van Ho̱reb, via de weg van het gebergte Se̱ïr, tot aan Ka̱des-Barne̱a.+ 3 Nu geschiedde het in het veertigste+ jaar, in de elfde maand, op de.

Tefilin - Wikipedia

Deuteronomium 1 Online Bijbel Nieuwewereldvertalin

 1. Home » Bijbelverklaring » Oude testament » Deuteronomium. Inleiding op Deuteronomium. Deuteronomium 1. Deuteronomium 2. Deuteronomium 3. Deuteronomium 4. Deuteronomium 5. Deuteronomium 6. Deuteronomium 7. Deuteronomium
 2. 2 puzzelwoorden gevonden voor `Deuteronomium` 2 letters. DT. 4 letters. DEUT. Puzzelhulp Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp` CrosswordClues Voor wie ook wel eens in het Engels puzzelt is er nu Crossword Clues
 3. 4 1 4:1 Lev. 18:5 Deut. 5:1 6:1 8:1 11:8-9 Luister dus, Israël, naar de wetten en de regels waarin ik u onderwijs en kom ze na. Dan blijft u in leven en kunt u het land in bezit nemen dat de HEER, de God van uw voorouders, u zal geven. 2 4:2 Deut. 13:1 Voeg niets toe aan wat ik u voorschrijf en doe er niets van af. Houd u aan de geboden die ik u geef; het zijn de geboden van de HEER, uw God.

HSV - Deuteronomium 1 - Het vijfde boek van Mozes

Deuteronomium is a Christian death metal band formed in 1993, Jyväskylä, Finland, one of Finland's earliest and most influential groups in that genre.. Deuteronomium are together with Immortal Souls the only remaining bands of the first wave of Finnish Christian extreme metal that are currently active. Their first EP Tribal Eagle is, according to Ristillinen magazine, the first Finnish. 1 Sam. 14:33 Maar wees er wel op bedacht dat u zich van het bloed onthoudt, want bloed is leven; vlees met leven erin mag u niet eten. 24 Nogmaals, onthoud u van bloed, laat het als water op de grond weglopen. 25 Als u dit ter harte neemt, zal het u en uw nageslacht goed gaan, want dan doet u wat goed is in de ogen van de HEER

Deuteronomium 1 - SVV Bible - Bible Study Tool

DEUTERONOMIUM 1. 1. Mozes vertelt wat er allemaal is gebeurd. 1 Dit is wat Mozes tegen het volk Israël heeft gezegd, toen ze in de woestijn waren, aan de oostkant van de Jordaan. Ze waren op dat moment in de Vlakte, tegenover Suf, tussen Paran, Tofel, Laban, Hazerot en Dizahab Deuteronomium 1 Deuteronom 1. NBV 1 bijbel. Gerelateerde info . Opties . Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) 1 Terugblik op Israëls geschiedenis. 1 1 Dit is de toespraak die Mozes tot heel Israël heeft gehouden in de dorre vlakte aan de overkant van de Jordaan, ter hoogte van Suf, tussen Paran aan de ene kant en Tofel,.

Deuteronomium 1 - Statenvertaling met kanttekeninge

 1. Deuteronomium 1 BasisBijbel (BB) Mozes vertelt wat er allemaal is gebeurd. 1 Dit is wat Mozes tegen het volk Israël heeft gezegd, toen ze in de woestijn waren, aan de oostkant van de Jordaan. Ze waren op dat moment in de Vlakte, tegenover Suf, tussen Paran, Tofel, Laban, Hazerot en Dizahab
 2. Wat Israël heeft meegemaakt in de woestijn Dit zijn de woorden die Mozes tot heel Israël gesproken heeft, aan deze zijde van de Jordaan, in de woestijn, op de Vlakte tegenover Suf, tussen
 3. Deuteronomium 8 1 - 20: Israël tot gehoorzaamheid vermaand : Deuteronomium 9 1 - 29: Waarschuwing aan Israël tot ootmoedigheid : Deuteronomium 10 1 - 7: De nieuwe stenen tafelen : 8 - 11: De ark des verbonds : 12 - 22: Vermaning God te dienen : Deuteronomium 11 1 - 32: Mozes vermaant Israël opnieuw Gods geboden te onderhouden : Deuteronomium.
 4. 1 Verschijningsdatum maart 2002 Afmetingen Die Mosereden im Deuteronomium (0) 116,99. Amsterdamse cahiers 23 - Deuteronomium 23 (0) 21,50. Deuteronomium 3 (0) 29,95. Deuteronomium (0) 19,95. Deuteronomium Toegelicht En Toegepast (0) 17,50
 5. Deuteronomium 1 vers 32 Maar ondanks deze woorden geloofde u niet in de HEERE, uw God . Toen de tijd voor Israël kwam voor wat in vers 8 staat: Zie, Ik heb het land aan u gegeven; ga het binnen en neem het land in bezit waarvan de HEERE uw vaderen, Abraham, Izak en Jakob, gezworen heeft (Deut. 1:8) moest Mozes hen het volgende vertellen: Schrik niet voor hen terug en wees.
Das wissenschaftliche Bibellexikon im Internet

Deuteronomium - Statenvertalin

Er staan in de bijbel twee versies van de tien geboden, in Exodus 20 en in Deuteronomium 5:6-21. Er zijn kleine verschillen tussen de beide versies, die in de vertaling ook zichtbaar zijn. In Exodus is sprake van het 'in ere houden' van de sabbat, in Deuteronomium van 'in acht nemen'; het sabbatsgebod geldt in Exodus ook voor het vee, in Deuteronomium ook voor runderen, ezels en alle. Deuteronomium 1:1-5 Dit zijn de woorden, die Mozes tot geheel Israël gesproken heeft aan de overzijde van de Jordaan, in de woestijn, in de Vlakte, tegenover Suf, tussen Paran, Tofel, Laban, Chaserot en Di-Zahab; 2 elf dagreizen is het van Horeb in de richting van het gebergte Seïr tot Kades-Barnea. 3 In het veertigste jaar nu, in de elfde maand, op de eerste der maand, heeft Mozes tot de.

de vrouw van Kaïn - GoedBericht

Deuteronomium - Wikipedi

Deuteronomium 1 HTB Bijbel YouVersio

Deuteronomium 28:1. En het zal gebeuren, als u de stem van de HEERE, uw God, nauwgezet gehoorzaam bent, door al Zijn geboden, die ik u heden gebied, nauwlettend in acht te nemen, dat de HEERE, uw God, u dan een plaats zal geven hoog boven alle volken van de aarde. wet gehoorzaamheid zegen Deuteronomium 3 (Hardcover). Met de verschijning van deel III heeft de Groningse oudtestamenticus Dr. C.J. Labuschagne zijn groots opgezette commentaar.. Deuteronomium 28:1. Luister heel goed naar jullie Heer God en houd je precies aan alles wat ik jullie vandaag beveel. Dan zal jullie Heer God ervoor zorgen dat het met jullie beter gaat dan met alle andere volken op aarde. wet gehoorzaamheid zegen Deuteronomium 4. Dit hoofdstuk voorgelezen (m): Vermaningen tot onderhouding van Gods geboden, zonder die enigszins te veranderen, vs. 1, enz. Met voorstelling zo van de straffen der ongehoorzamen, 3. Als van den zegen en lof der gehoorzamen, 4. Verhaal van het geven der wet, 9 Deuteronomium. 19 Wanneer Jehovah, je God, de volken van het land dat Jehovah, je God, jullie geeft, vernietigt en jullie hen uit hun bezit hebben verdreven en in hun steden en hun huizen zijn gaan wonen,+ 2 moeten jullie drie steden aanwijzen in het land dat Jehovah, je God, jullie in bezit geeft.+ 3 Je moet het grondgebied van het land dat Jehovah, je God, jullie in bezit geeft, in drieën.

Deuteronomium 28:1 - BGT. En het zal gebeuren, als u de stem van de HEERE, uw God, nauwgezet gehoorzaam bent, door al Zijn geboden, die ik u heden gebied, nauwlettend in acht te nemen, dat de HEERE, uw God, u dan een plaats zal geven hoog boven alle volken van de aarde Deuteronomium 22:1-30 22 Als je ziet dat een stier of schaap van je broeder verdwaald is, mag je niet doen alsof je het niet hebt gezien. + Je moet het dier beslist naar je broeder terugbrengen. 2 Maar als je broeder ver weg woont of als je de eigenaar niet kent, dan moet je het dier mee naar huis nemen, en het moet bij je blijven totdat je broeder het komt zoeken Deuteronomium 28:1 wet gehoorzaamheid zegen. Wees vastberaden en standvastig. Er is geen enkele reden om bang voor hen te zijn, want het is de HEER, uw God, die met u meegaat. Hij zal niet van uw zijde wijken en u niet verlaten. Deuteronomium 31:6 betrouwbaarheid angst bescherming Deuteronomium 8:1-20—Lees of download de Bijbel gratis. De Nieuwewereldvertaling van de Bijbel wordt uitgegeven door Jehovah's Getuigen

Deuteronomium. 22 Als je ziet dat een stier of schaap van je broeder verdwaald is, mag je niet doen alsof je het niet hebt gezien.+ Je moet het dier beslist naar je broeder terugbrengen. 2 Maar als je broeder ver weg woont of als je de eigenaar niet kent, dan moet je het dier mee naar huis nemen, en het moet bij je blijven totdat je broeder het komt zoeken 4 november 2015 (Dankdag) Deuteronomium 26:1-11 Voorganger: Kand. W. van Klinke Deuteronomium 6:1-25—Lees of download de Bijbel gratis. De Nieuwewereldvertaling van de Bijbel wordt uitgegeven door Jehovah's Getuigen Deuteronomium 25:1-19 Deuteronomium 25 Als er tussen twee mannen een geschil ontstaat, kunnen ze naar de rechters gaan. + Die zullen rechtspreken over hen en ze zullen de rechtvaardige onschuldig verklaren en de slechte schuldig. + 2 Als de schuldige stokslagen verdient, + moet de rechter hem bevelen te gaan liggen en moet hij de schuldige in zijn aanwezigheid slagen laten toedienen De schrijver van het boek Deuteronomium is Mozes. Dat wordt in het Nieuwe Testament op verschillende plaatsen vermeld in verband met citaten uit dit boek (Dt 25:5-6 in Mt 22:24; Dt 18:15-19 in Hd 3:22; Dt 9:19 in Hb 12:21).Mozes heeft het boek kort voor zijn dood geschreven ().Het laatste hoofdstuk, waarin zijn dood wordt opgetekend, is waarschijnlijk door Jozua geschreven

Deuteronomium 5. Dit hoofdstuk voorgelezen (m): Herhaling der tien geboden Gods met een voorrede, vs. 1, enz. Van de verschrikking en het verzoek des volks, dat zij de stem Gods alzo niet meer mochten horen, maar dat God door Mozes met hen wilde spreken, 22. Zulks de Heere toestaat, 30 Deuteronomium 24:1-4 NBV. 1 Het volgende kan zich voordoen: Iemand heeft een vrouw getrouwd, maar om een of andere reden is hij ontevreden over haar. Hij schrijft een scheidingsbrief, die hij bij haar vertrek aan haar meegeeft. 2 Ze gaat bij hem weg en wordt de vrouw van een ander Deuteronomium 8. Dit hoofdstuk voorgelezen (m): Vermaning tot gehoorzaamheid, door verhaal van vele grote weldaden Gods aan Israël bewezen, vs. 1, enz. Insgelijks door een beschrijving van de schoonheid en vruchtbaarheid van het beloofde land, 7. Met waarschuwingen voor hoogmoed en vergetenis van God en Zijn weldaden, 10 Deuteronomium 1 Dutch Staten Vertaling 1 Dit zijn de woorden, die Mozes tot gans Israel gesproken heeft, aan deze zijde van de Jordaan, in de woestijn, op het vlakke veld tegenover Suf, tussen Paran en tussen Tofel, en Laban, en Hazeroth, en Dizahab

Deuteronomium 6:1-9 - SVV - Dit zijn dan de geboden, de

Dit zijn de woorden, die Mozes tot gans Israel gesproken heeft, aan deze zijde van de Jordaan, in de woestijn, op het vlakke veld tegenover Suf,. Deuteronomium Hoofdstuk 1. 1 Dit zijn de woorden, die Mozes tot gans Israel gesproken heeft, aan deze zijde van de Jordaan, in de woestijn, op het vlakke veld tegenover Suf, tussen Paran en tussen Tofel, en Laban, en Hazeroth, en Dizahab.. 2 Elf dag reizen zijn het van Horeb, door den weg van het gebergte Seir, tot aan Kades-Barnea.. 3 En het is geschied in het veertigste jaar, in de elfde. Deuteronomium 1:30-31 De HEER, uw God, die voor u uit gaat, zal immers voor u strijden. U hebt toch gezien hoe hij het in Egypte voor u opnam, en ook in de woestijn, waar u ervaren hebt dat de HEER, uw God, u gedragen heeft zoals een vader zijn kind draagt, de hele weg die u gegaan bent tot uw aankomst hier Deuteronomium (Paperback). Mozes staat op de drempel van het beloofde land, als hij spreekt in Deuteronomium. Het onderwijs dat God in de woestijn gaf,..

1): zijn de woorden, Amders, dat zijn, of, waren de woorden, enz. Menende dat deze eerste twee verzen, Deut. 1:1,2, een besluit zijn van de woorden en geschiedenissen, die in het voorgaande verhaald zijn. 2): aan deze zijden van de Jordaan, Mozes heeft dit gesproken en geschreven aan de oostzijde van de Jordaan, want hij is daarover niet gekomen, maar in het land der Moabieten gestorven; onder. Yeshivath Sharashim is via het Web lopend onderwijs voor deelnemers over de hele wereld — zowel voor Joodse als niet-Joodse mensen die op zoek zijn naar God. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators. Deuteronomium 1:7-8. Keert u, en vertrekt, en gaat in het gebergte der Amorieten, en tot al hun geburen, in het vlakke veld, op het gebergte, en in de laagte, en in het zuiden, en aan de havens der zee; het land der Kanaanieten, en den Libanon, tot aan die grote rivier, de rivier Frath Deuteronomium 1:28. Waarheen zouden wij optrekken? Onze broeders hebben ons hart doen smelten, zeggende: Het is een volk, groter en langer dan wij; de steden zijn groot, en gesterkt tot in de hemel toe; ook hebben wij daar kinderen der Enakieten gezien

Deuteronomium 6: 1 - 9. Heilige Doop. Luister Heilige Doop. Gods woorden 13-6-2016 Ds. R.A.M. Visser. Deuteronomium 6: 6 - 7. Luister Het bewaren van de inzettingen van de Heere 24-9-2011 Ds. A.T. Vergunst. Deuteronomium 7: 6. Heilige Doop. Luister. Deuteronomium (2) Deuteronomium (afk.) (2) Recent gepuzzeld. ganzengeluid (3) moeilijke keuze (1) engelse taxi (1) Noorse god (15) venijn dichte menigte (11) zuilengang (10) goudland (3) Gekorrelde gerst (1) Over ons. Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004. Behalve voor het vertalen van woorden, kun je. In Deuteronomium 4 en 5 verrast het verslag, want de gebeurtenissen rond de Horeb die volgen, gingen chronologisch vooraf aan de gebeurtenissen in Deuteronomium 1-3. De sectie in 4:1-14 stelt met de terugblik (vers 3) bij de vrees voor God (vers 10) en het verbond het eerste gebod centraal Deuteronómium (iné názvy: Kniha Deuteronómium, (Kniha) Deuteronomium, Piata Mojžišova kniha, Piata kniha Mojžišova; gr. Δευτερονόμιον - Deuteronomion - druhý zákon; skratka spravidla Dt alebo 5M), po hebrejsky Dvarim (דברים, doslova Slová), je piata kniha Tóry (Pentateuchu) a hebrejskej Biblie (židovského Tanachu a kresťanského Starého zákona)

Tora - Torah - Einführung in das 5

Deuteronomium 1 BB - Mozes vertelt wat er allemaal is

Deuteronomium 16:18-17:1 Recht 28 donderdag Deuteronomium 17:2-13 Vorm van proces 29 vrijdag Deuteronomium 17:14-20 Koningswet 30 zaterdag Deuteronomium 18:1-13 Met grond zonder grond 31 zondag Deuteronomium 18:14-22 Echte en valse profeten 1 Nieuwjaar 4 5 * 1 vrijdag * Psalm 8 Kijk naar de sterren 2 zaterdag Genesis 11:10-3 Deuteronomium 17:1. Gij zult den HEERE, uw God, geen os of klein vee offeren, waaraan een gebrek zij of enig kwaad; want dat is den HEERE, uw God, een gruwel De deuteronomistische geschiedenis. Deuteronomium is het vijfde boek van de Hebreeuwse Bijbel en het laatste boek van de Thora (of pentateuch).De daarop volgende boeken Jozua, Rechters, 1 en 2 Samuel en 1 en 2 Koningen worden de Vroege Profeten genoemd.. Martin Noth beargumenteerde in 1943 dat Deuteronomium en de zes boeken van de Vroege Profeten een zekere samenhang vertonen en dat het. De module Vertaalaantekeningen van NBV.nl bevat vertaalaantekeningen en achtergrondinfo bij De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV); NBV.nl is een site van het Nederlands Bijbelgenootscha Deuteronomium 6:1-9 en Efeziërs 6:1-4 Deuteronomium 6:1 Jos Douma 0 5201 Deuteronomium 5:1-21 Deuteronomium 5:22-33 -25 Efeziërs 6:1-17 Voor een geloofsgesprek 1. Wat zijn jouw eerste gedachten bij het gebod 'Eer je vader en je moe-der'? 2. Het vijfde gebod heeft een schar-nierfunctie binnen de tien gebo-den. Herken je dat? 3

Er wordt gezegd dat er verschillende groepen mensen zijn, die uitgesloten worden van de vergadering van JHWH, en dat roept diverse vragen op. Hoe kan een l.. Gerelateerd aan Deuteronomium 1:33 Ezechiel 20:6 Op die dag zwoer ik hun dat ik hen uit Egypte weg zou leiden naar het land dat ik voor hen had uitgezocht, een land dat overvloeit van melk en honing, de parel onder de landen van de wereld Preek over Deuteronomium 7:1-6 Author: Dusseldorp Last modified by: Dusseldorp Created Date: 10/12/2013 7:12:00 PM Other titles: Preek over Deuteronomium 7:1-6. Deuteronomium 18 - Statenvertaling. Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting). Van het erfdeel en recht der priesters en Levieten aan offeranden en eerstelingen, vs. 1, enz ‎Eerst Dit is een dagelijkse bijbelpodcast van EO en IZB voor thuis of onderweg. Elke dag 7 minuten bijbellezing en overdenking. Luisteren helpt je om in je drukke leven te groeien in geloof in God en het volgen van Jezus

Deuteronomium 30. 30:1 Voorts zal het geschieden, wanneer al deze dingen over u zullen gekomen zijn, deze zegen of deze vloek, die ik u voorgesteld heb; zo zult gij het weder ter harte nemen, onder alle volken, waarheen u de HEERE, uw God, gedreven heeft Vragen, overdenkingen en achtergronden over de Bijbel, Bijbel. Oude Testamen

Deuteronomium 12. 12:1 Dit zijn de inzettingen en de rechten, die gijlieden zult waarnemen om te doen, in dat land, hetwelk u de HEERE, uwer vaderen God, gegeven heeft, om het te erven; al de dagen, die gijlieden op den aardbodem leeft Deuteronomium 33. 27. De eeuwige God zij u een woning, en van onder eeuwige armen; en Hij verdrijve den vijand voor uw aangezicht, en zegge: Verdelg! Delen & Download. Download preek Gegevens aanvullen Bladwijzer leggen Deel op Facebook Deel op Twitter. tekst Deuteronomium 6:4-9 Psalm 78,1.2 Psalm 90,8. Loenen-Abcoude 02/10/94 Weesp-Nigtevecht 09/10/94 de houdbaarheidsdatum van deze preek is verstreken <<< Broeders en zusters, geliefd in onze Heer, Jezus Christus, U zult het ook tot een teken op uw hand binden en het zal u een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn Schriftlezing: Deuteronomium 34:1-12 ('laatste gedeelte van de Torah, hier eindigt de cyclus van de lezing uit de Torah, daarna beginnen ze weer bij Genesis 1') en Judas 1:1-9. beheerder. Auteur Archief. 19 augustus 2018. Ichthuskerk Reeuwijk lezen Deuteronomium 16:1-17 Liedboek gezang 350 tekst Deuteronomium 16,9-15 Psalm 96,1.2 Psalm 96,3.4 dankgebed, afgewisseld met Gezang 30,3.4.6 Gezang 41. Loenen-Abcoude 04/11/98 de houdbaarheidsdatum van deze preek is verstreken <<<

Deuteronomium 1 — Watchtower ONLINE LIBRAR

 1. Deuteronomium 21. 21:1 Wanneer in het land, hetwelk de HEERE, uw God, u geven zal, om dat te erven, een verslagene zal gevonden worden, liggende in het veld, niet bekend zijnde, wie hem geslagen heeft; 21:2 Zo zullen uw oudsten en uw rechters uitgaan, en zij zullen meten naar de steden, die rondom den verslagene zijn
 2. Deuteronomium 32: 11 - 12. Deuteronomium 32. 11. Gelijk een arend zijn nest opwekt, over zijn jongen zweeft, zijn vleugelen uitbreidt, ze neemt en ze draagt op zijn vlerken; 12. Zo leidde hem de HEERE alleen, en er was geen vreemd god met hem. Delen & Download. Download pree
 3. Deuteronomium je jen první ze spisů tzv. deuteronomistické školy.Tato písařská škola působící za babylonského exilu a těsně po něm napsala ještě další knihy Starého zákona. Za svůj základ bere deuteronomický zákoník a na jeho základě popisuje dějiny Izraelského národa.Patří sem následující knihy: Jozue, Soudců, 1

Deuteronomium 23 Het Land Inleiding 1 - 2 De ontmande en de bastaard 3 - 8 Wie niet in de gemeente mogen komen 9 - 14 Reinheid van het kamp 15 - 16 Barmhartigheid jegens gevluchte slaaf 17 - 18 Tegen gewijde ontucht 19 - 20 Geen rente van een volksgenoot 21 - 23 Een gelofte moet worden gehouden 24 - 25 Nemen van de vrucht van de naast Genesis 21:1-34; Numeri 29:1-6; 1 Samuël 1:1 - 2:10. 8 september . Rosj Hasjana tweede dag Nieuwjaar 5782. Genesis 22:1-24; Numeri 29:1-6; Jeremia 31:2-20. 11 september . Wajelech - En hij ging. Deuteronomium 31:1-30. Sjabbat Sjoeva - de sjabbat van inkeer. Hosea 14:2-10; Joël 2:15-27. 16 september . Jom Kipoer - Grote Verzoendag Deuteronomium 7 Dutch Staten Vertaling. 1 Wanneer u de HEERE, uw God, zal gebracht hebben in het land, waar gij naar toe gaat, om dat te erven; en Hij vele volken voor uw aangezicht zal hebben uitgeworpen, de Hethieten, en de Girgasieten, en de Amorieten,. Deuteronomium 20:1 NBV. 1 Als u ten strijde trekt tegen de vijand en u stuit op een overmacht, met paarden en strijdwagens, wees dan niet bang, want de HEER, uw God, die u uit Egypte heeft weggeleid, staat u bij

Deuteronomium 1 - Church of the Great Go

Deuteronomium 30:1 Statenvertaling (SV1750). Voorts zal het geschieden, wanneer al deze dingen over u zullen gekomen zijn, deze zegen of deze vloek, die ik u voorgesteld heb; zo zult gij het weder ter harte nemen, onder alle volken, waarheen u de HEERE, uw God, gedreven heeft Deuteronomium 13:14 Statenvertaling (SV1750) Zo zult gij onderzoeken, en naspeuren, en wel navragen; en ziet, het is de waarheid, de zaak is zeker, zulk een gr

Video: Deuteronomium 1 HTB - Gods trouw - In dit boek staan de

Deuteronomium 15:20 Statenvertaling (SV1750) Voor het aangezicht des HEEREN, uws Gods, zult gij ze jaar op jaar eten in de plaats, die de HEERE zal verkiezen, gij en uw huis. Lees verder hoofdstuk Deuteronomium 15. Uitzicht Deuteronomium 15:20 in verban Deuteronomium 31 : 1 - 8. Daarna ging Mozes heen, en sprak deze woorden tot gans Israël, En zei tot hen: Ik ben heden honderd en twintig jaren oud; ik zal niet meer kunnen uitgaan en ingaan; daartoe heeft de Here tot mij gezegd: Gij zult over deze Jordaan niet gaan

Deuteronomium - Matthewhenry

 1. Puzzelwoordenboek deuteronomium
 2. Deuteronomium 4 (NBV) - EO
 3. Het Bijbelboek Deuteronomium Groeien in Geloo
 4. HSV - Deuteronomium 7 - Het vijfde boek van Mozes
 5. Hoofdpunten uit het boek Deuteronomium - JW
 6. Deuteronomium 5 - BasisBijbe
rode zee | MensensamenlevingJozue (prorok) – Wikipédia
 • What do today's earthquakes have in common.
 • Work out oefeningen sportschool.
 • Tiffeneau index.
 • Samo chips paprika.
 • Bulgari ketting.
 • YouTube filmpjes maken met telefoon.
 • Seksualiteit basisonderwijs.
 • Gefeliciteerd kleindochter jarig.
 • Sterrenbosch plattegrond.
 • MTV Hollywood Heights full Episodes.
 • John west food.
 • Marlboro Fuse Beyond menthol.
 • Copyright Instagram.
 • Hit van amy.
 • Achthoek prisma.
 • Aantal inwoners Engeland 2020.
 • Fathead pizza.
 • De koffiezetapparaat Moccamaster.
 • Aubergine kruiden oven.
 • Nova nask 2 vmbo 3.
 • Boete keren waar het niet mag.
 • Samo chips paprika.
 • Shoetime Westermarkt Tilburg.
 • Kefah betekenis.
 • Alocasia Portadora giftig.
 • Verwijderde bestanden terughalen USB gratis.
 • Cavia schimmel of schurft.
 • Scherm telefoon lijmen.
 • Camping Fornella Gardameer.
 • Hormonale disbalans oplossen.
 • 1988 mol.
 • ILO standards.
 • Excel datum vandaag vastzetten.
 • Wants bruin.
 • Das Frühlingsopfer Pina Bausch.
 • Zelf aquarium maken.
 • Sport bloggers.
 • Kleinschalig vakantiepark Twente.
 • Gaven van de Geest.
 • Nieuwebrug Utrecht.
 • Bakker Bart ontbijt.