Home

Wat zijn decimale getallen

Slimleren - Een introductie van decimale getallen

Kommagetallen worden ook wel decimale getallen genoemd. 4 is dus geen decimaal getal, maar 4,2 wel. De cijfers achter de komma noem je decimalen. 7,21 is een getal met 2 cijfers achter de komma, dit is dus een getal met 2 decimalen. De getallen achter de komma hebben ook een waarde. Het getal 2,1 is hetzelfde als 2,10 en 2,100 enz Decimale getallen, daarbij ga je ver door achter de komma.Let op, we hebben een aparte video voor het afronden van decimale getallen.Past bij Moderne Wiskund..

Het decimale talstelsel of tientallige talstelsel is een talstelsel om getallen weer te geven met behulp van de tien cijfers 0 tot en met 9. Het is een positiestelsel, waarin dus de plaats van een cijfer in het getal mede de bijdrage aan het getal bepaalt. De naam is afgeleid van het Latijnse woord decima, tiende deel (van decem, tien) Decimale getallen zijn ook om te zetten naar een breuk. Er is een vast patroon wat hiervoor gevolgd moet worden. Eerst moet er van het decimale getal een gemengd getal gemaakt worden. Dit lukt door het decimale getal uit te spreken Het gebruikelijkste talstelsel van mensen is het decimale stelsel, een positiestelsel dat getallen vormt met de cijfers 0 t/m 9. In de computerwereld worden het binaire en het hexadecimale stelsel veel gebruikt. Deze samenvatting over getallen maakt ook gebruik van de beschikbare informatie elders op Wikibooks en Wikipedia zijn beide decimale getallen met oneindig veel decimalen, echter wel met een zich herhalend patroon. Men spreekt van repeterende breuk . Het kan worden bewezen dat elk rationaal getal in het decimale stelsel achter de komma een eindig aantal cijfers heeft of een repeterende breuk is

Binair - Informatica 4H Lorenzo

t = d e eerste decimaal staat voor tienden h = de tweede decimaal staat voor honderdsten (bijvoorbeeld centen) d = de derde decimaal staat voor duizendsten td = de vierde decimaal staat voor tienduizendste In dit onderdeel gaan we leren wat een decimaal getal is en hoe we dit visueel kunnen weergeven op een getallenlijn. We gaan ook optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen met decimale getallen We hebben al eerder de binaire getallen behandeld. We hebben deze vergeleken met de decimale getallen. We zagen dat decimale getallen opgebouwd zijn uit machten van 10, en dat decimale getallen 10 cijfers kennen (0 t/m 9). Bijvoorbeeld het decimale getal 6453 dat we al eens eerder hebben bekeken Een getal verschilt van een cijfer: cijfers zijn symbolen die gebruikt worden om getallen weer te geven. Getallen als begrip zijn taalonafhankelijk. Ook de symbolische voorstelling van getallen in de decimale schrijfwijze is op enige kleinigheden na in de meeste talen hetzelfde

Je weet al dat de hele getallen opgebouwd zijn uit eenheden, tientallen, honderdtallen, duizendtallen, enzovoort. Een kommagetal is een gebroken getal. Voor de komma staan de helen en na de komma de decimalen. Vandaar dat een kommagetal ook wel een decimaal getal wordt genoemd Irrationele getallen zijn er in overvloed, De decimale uitbreiding van een rationaal getal wordt beëindigd, zoals 2, 3,25 of 1,2342, of wordt herhaald, De reële getallen hebben een volgorde, wat betekent dat we voor twee verschillende reële getallen kunnen zeggen dat de ene groter is dan de andere 1,3 bestaat uit één decimaal, er is namelijk één cijfer achter de komma, de 3 (tienden). 2,36 bestaat uit 2 decimalen namelijk de 3 (tienden) en de 6 (hondersten). -42567,00006 bestaat uit 5 decimalen namelijk 0, 0, 0, 0 en 6. Dus een decimaal getal is een getal dat decimalen bevat, het aantal decimalen is het aantal cijfers achter de komma Kommagetallen (decimalen/decimale getallen). Uitleg filmpjes met werkbladen en oefenenen op de Sommenfabriek b) De machten van 2 zijn belangrijk bij computers. Bekijk de beschrijving van enkele computerconfiguraties, bijvoorbeeld in advertenties. Ga na of daar machten van twee in voorkomen. *** §1.2 Talstelsels: decimale en binaire getallen Opdracht 1: a) Schrijf de decimale notatie van het binaire getal 00100101. 1x1 1 0x2 0 1x4

Getallen - Decimale getallen - YouTub

In deze theorie leer je wat de regels zijn voor het afronden van een decimaal getal en hoe je deze kunt toepassen. Methode. Afronden. Je moet hier 1,46 afronden op een heel getal, dus of je naar boven of naar beneden afrond hangt af van het eerste decimale getal. Als dit een 4 of lager is, dan rond je naar beneden af. Is het een 5 of hoger,. Deze vijf soort sommen ga ik je hier onder, en het volgende hoofdstuk uitleggen, maar eerst nog even verder met de uitleg wat procenten precies zijn, en wat ze met de breuken, verhoudingen en de decimale getallen te maken hebben

Decimaal talstelsel - Wikipedi

 1. Hexadecimale getallen Wij rekenen met het 10-tallig stelsel. Dat betekent dat elke positie in een getal tien verschillende waarden kan hebben, namelijk 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9. Computers werken met nullen en enen (zie Binaire getallen)
 2. Schrijf de decimale getallen. Schrijf de decimale getallen. Schrijf de decimale getallen. € 1,00 € € € € € Geldbedragen schrijf je altijd met twee cijfers achter de komma. 100 cm = 1 m 10 cm = 0,10 m 1 cm = 0,01 m 1000 m = 1 km 100 m = 0,1 km 10 m = 0,01 km 1 m = 0,001 km In getallen die een lengte in meters weergeven
 3. Hexadecimaal betekent letterlijk zestientallig. Het is een talstelsel waarbij niet, zoals gebruikelijk, met tien cijfers wordt gewerkt, maar met zestien cijfers. De cijfers 0 t/m 9 worden daarom uitgebreid met 'A' (=10) t/m 'F' (=15), ook wel 'a' t/m 'f'. In deze context zijn dat dus ook cijfers, geen letters
 4. Het zijn getallen die bestaan uit een komma (,) gevolgd door decimalen. Decimalen zijn de getallen die achter de komma staan. Een ander woord voor kommagetallen = decimale getallen

Wij helpen je door de rekentoets

Wat voorbeelden van binaire getallen zijn: 1 → 1 (= 2^0) 10 → 2 (= 2^1+0) 11 → 3 (= 2^1 + 2^0) 100 → 4 (= 2^2 + 0 + 0) 101 → 5 (= 2^2 + 0+ 2^0) enzovoorts. Voorbeeld: Schrijf het decimale getal 59 in het binaire stelsel. Begin met te kijken hoe wat de grootste macht van 2 is die past in 59. Dit is 2 tot de macht 5 = 32 Leer wat decimale getallen zijn, en hoe ze zich verhouden tot breuken. Ondertussen leer je decimale getallen op de getallenlijn te zetten, leer je tussen breuken en decimale getallen om te rekenen, en leer je decimale getallen te vergelijken Een decimaal getal is een getal met cijfers voor en achter de komma. Net als een breuk is dit een manier om een gebroken getal weer te geven.. In het decimale stelsel worden alle hele getallen weergegeven met behulp van tien verschillende cijfers. Om ook niet-hele getallen te kunnen noteren, wordt een eenheid opgedeeld in tienden. Elk tiende deel wordt opnieuw opgedeeld in tienden. Een decimaal getal is een getal met cijfers voor en achter de komma. Net als een breuk is dit een manier om een gebroken getal weer te geven. In het decimale stelsel worden alle hele getallen weergegeven met behulp van tien verschillende cijfers

Dit getallenstelsel, het decimale stelsel, is een positiestelsel en heeft aan de tien cijfers genoeg om alle denkbare getallen op te schrijven (noteren). De plaats, of positie, van ieder cijfer in een bepaald getal, bepaalt namelijk de waarde van dat cijfer binnen het getal. Voordat men op zo'n manier getallen kon opschrijven, waren er andere. De decimale getallen ze zijn moeilijker voor te stellen en mentaal weer te geven, en in het algemeen is de enige bron die wordt geaccepteerd om te begrijpen wat ze in feite zijn, ze te dimensioneren als breuken, dat wil zeggen als verdeelde hele eenheden

Wiskunde/Getallen - Wikibook

 1. Het binaire (grondtal 2) getalstelsel heeft twee mogelijke waarden, meestal voorgesteld als 0 of 1, voor elke positie in een getal. Het verschil met het decimale (grondtal 10) talstelsel is dat er daarbij tien mogelijke waarden zijn (0,1,2,3,4,5,6,7,8, of 9) voor elke positie.. Om verwarring te voorkomen bij het gebruik van verschillende getalstelsels, kan het grondtal van een getal aangeduid.
 2. Getallen die alleen als een oneindige niet repeterende decimale breuk kunnen worden geschreven (zoals bijvoorbeeld pi) kunnen niet als een gewone breuk worden weergegeven. Mathematics is a gigantic intellectual construction, very difficult, if not impossible, to view in its entirety
 3. Verder zijn belangrijke leerdoelen die samenhangen met decimale getallen het rekenen met miljoen- en miljard kommagetallen en het afronden hiervan. Ook de relatie tussen een breuk en een decimaal getal en de decimale structuur worden behandeld, maar lijken tot de differentiatiestof voor de betere leerling te behoren. (Buys, K., 2005
 4. De universele notatie voor het schrijven van een getal met een geheel getal en een decimaal deel scheidt die delen met een komma, maar er zijn plaatsen waar ze een punt gebruiken. In de vorige afbeelding kunnen we zien dat het hele deel van een van de reële getallen 21 is, terwijl het decimale deel 735 is

Rationaal getal - Wikipedi

 1. der dan elk cijfer van binair getal geassocieerd. Nu noteer het gewicht waarvoor de binaire waarde gelijk is aan 1. Voeg alle nummers verkregen in de vorige stap. De n0. Verkregen in de laatste stap wordt het decimale equivalent van de binair
 2. Decimale getallen: Kommagetallen lezen, spreken en schrijven Kommagetallen begrijpen Wat betekent de 0 in een kommagetal? Kommagetallen vergelijken, ordenen en op een getallenlijn plaatsen Afronden van kommagetallen Nadenken over.
 3. Decimale getallen. Bij decimale getallen spelen verschillende aspecten een rol: begrip, notatie (vaak in combinatie met een getallenlijn) relatie met breuken ; De kaartjes die bij breuken als memory zijn gebruikt zijn ook hier te gebruiken in combinatie met kaartjes met decimale getallen en procenten
 4. Decimale getallen . wat zijn decimale getallen. Johan Gademan 1 HAVO. Toevoegen aan favorieten Uitlegfilmpjes Op prikbord plaatsen Video. Facebook. Twitter. Directe link. Aantal keer bekeken: 1358 Favoriet: 0 Toegevoegd: 04 november 2014 - 08:0
 5. 17-jun-2018 - Wat zijn decimale getallen? Hoe groot is de kans dat je de hoofdprijs in de loterij wint? Alle aspecten van rekenen komen aan bod, zoals breuken, vermenigvuldigen, meten, statistiek en algebra. Met tabellen, schematische illustraties in kleur. Vanaf ca. 9 t/m 14 jaar

1 Decimale getallen (1) Rekenkundige achtergrond In dit blok leren de leerlingen decimale getallen herkennen, vergelijken en afronden op 1 of 2 decimale plaatsen. Ook zal het uitdrukken van een breuk, waarvan de noemer een factor is van 10, 100 of 1000, als een decimaal getal aan bod komen. Omgekeerd zullen de leerlingen leren dat decimalen tot 3 decimale plaatsen breuken zijn met noemers 10. Zet het binaire getal om in binaire wetenschappelijke notatie. Je kunt het getal omzetten in binaire wetenschappelijke notatie door de decimale komma naar links te verplaatsen tot hij rechts van de eerste bit staat. Deze getallen zijn genormaliseerd, wat betekent dat de leidende bit altijd 1 zal zijn Leerdoelen: Je weet wat gehele en decimale getallen zijn. Je kunt decimale getallen ordenen op een getallenlijn. Je kunt de tekens <, > en = gebruiken • controleert eerst zijn eigen oplossingen en kijkt dan pas in het antwoordenboek. met breuken en decimale getallen het afronden van decimale getallen LEERSTAP OPDRACHT 2 Wat betekenen de cijfers? Vul in. € 6,30 € 10,95 € 3,06 € 19,50 € 0,36 € 15,0

Je leert hoe je van breuken decimale getallen kunt maken, en omgekeerd Je leert wat de rationale getallen zijn: dat zijn de gehele getallen en de getallen die je als een breuk kunt schrijven Je gaat leren dat er getallen zijn die je niet als breuk kunt schrijven: je maakt kennis met de irrationale getallen Een decimaal getal is een getal dat een aantal decimalen bevat. Wat zijn decimalen? Van Dale omschrijft het als volgt elk van de eenheden in het decimale stelsel, kleiner dan één

Beter rekenen - Kommagetalle

decimale ontwikkelingen van een breuk p=qniet meteen vanaf het decimaalteken periodiek hoeven zijn, heeft te maken met het feit dat ggd(q;10) >1 in deze gevallen. Met andere woorden, qbevat factoren 2 of 5, of beide. Een decimale ontwikkeling van een re eel getal noemen we periodiek als vanaf ze-kere decimaal de decimalen zich periodiek herhalen Vul het e-mailadres voor uw account. Een verificatiecode zal naar u worden verzonden. Zodra je de verificatiecode hebt ontvangen, zul je in staat zijn om een nieuw wachtwoord kiezen voor uw account Hoe decimale getallen op te tellen. Het toevoegen van de decimale getallen is bijna gelijk aan het optellen van de gehele getallen. Het enige wat u hoeft te doen is de komma's (of decimale punten) uit te lijnen en ervoor te zorgen dat u de komma in het eindresultaat schrijft. Schakel over naar. breuken en decimale vormen wiskunde-interactief.be. decimale vormen rationale getallen kunnen we schrijven in breukvorm of decimale vorm. Elke breuk kunnen we schrijven als een decimaal getal Een decimale breuk is een tiendelige breuk, dat wil zeggen een breuk uitgedrukt in fracties van tienden, honderden, duizendsten enzovoort, en beschreven met een komma die de decimalen scheidt van het gehele getal voor het breukdeel. Een half, bijvoorbeeld, wordt decimaal beschreven als 0,5

Decimale getallen. Decimale getallen zijn kommagetallen. Bij kommagetallen staat de komma als een scheidingsteken tussen de 'hele getallen' en de 'decimalen'. Áchter de komma staan altijd één of meer cijfers , bijv. 2,5 of 4,9464. Bedragen worden doorgaans met 2 decimalen aangegeven (€ 1.234,56) Wat ga ik leren? Je weet natuurlijk al lang wat decimale getallen, ofwel 'komma-getallen', zijn. Die heb je al vaak gebruikt. In deze paragraaf gaan we er wat preciezer naar kijken en leer je een paar nieuwe eigenschappen Kenmerkend voor de getallen binnen zo'n radix systeem is dat: Alle gehele getallen kun je ermee uitdrukken, er vallen geen gaten. Hetzelfde getal kun je niet op meerdere manieren schrijven, het overlapt elkaar niet. De posities drukken de machten uit van het basis getal (de radix) 10 en de cijfers daar vermenigvuldigen die

Verdiepingsstof: hexadecimale getallen. We hebben al eerder de binaire getallen behandeld. We hebben deze vergeleken met de decimale getallen. We zagen dat decimale getallen opgebouwd zijn uit machten van 10, en dat decimale getallen 10 cijfers kennen (0 t/m 9) Gebruik geen decimale komma. Wat is de noemer (onderste getal) van deze breuk? Er zijn twee manieren om dat uit te zoeken. Als u de namen van de plaatswaarden kent tot op de komma, vult u eenvoudig het getal in dat de plaatswaarde vertegenwoordigt die het verst van de Rechtsaf. Een paar voorbeelden zullen dit duidelijk maken

Reken zeker 2011 leerlijn: kommagetallen Panamaconferentie Reken zeker: leerlijn kommagetallen De gebruikelijke didactische aanpak bij Reken Zeker is dat we eerst uitleg geven, vervolgens de leerlingen flink laten oefenen (automatiseren) en daarna het geleerde laten toepassen (context) 1. Wat is binair rekenen Binair rekenen gaat over het rekenen met binaire getallen. Binair staat voor 2. Dat houdt in dat een binair stelsel maar 2 getallen kent namelijk een 1 en een 0. We zeggen dan dat het grondgetal 2 is. Het grondgetal geeft het aantal tekens aan van een bepaald stelsel Getallen zijn geen natuurverschijnselen maar mensenwerk. Dit gebeurde vaker. De vraag wie van twee mensen langer of korter is is zo beantwoord: hou ze tegen elkaar aan en je ziet het. Om de vraag Hoe lang zijn die twee mensen? te beantwoorden zijn in de loop der tijd veel systemen bedacht, sommigen wat logischer dan de andere Samenvatting hele getallen Samenvatting hoofdstuk 1 tot en met 5, 7 en 8. Universiteit / hogeschool. Hogeschool Inholland. Vak. Pabo (1) Titel van het boek Rekendidactiek Hele Getallen; Auteur. Joep M.C.G. Vugt. Geüpload door. Petra de Haan. Academisch jaar. 2016/201

Dus het getal 0,5 wordt binair weergegeven als 0,1, het getal 0,25 als 0,01 en het getal 0,75 als 0,11 (=0,5 + 0,25). Net zoals in het decimale stelsel bijvoorbeeld een breuk als 1 6 niet exact kan worden weergegeven, omdat de zessen in de uitkomst 0,1666 oneindig herhaald worden, zijn er ook decimale getallen die binair niet exact kunnen worden weergegeven, zoals 1 10 3 - Hele getallen en kommagetallen optellen. Een heel getal is in feite een decimaal getal waarbij de komma achteraan staat. Als je dat weet, is het optellen van hele getallen met decimale getallen eenvoudig. De komma's moeten onder elkaar staan, ook de komma die je niet ziet bij een heel getal In bovengenoemd voorbeeld zijn het er dus twee. Je begrijpt natuurlijk wel dat als dat er drie zijn, dus 3/3, het getal eigenlijk helemaal geen breuk is, maar gewoon 1. Dus: een breuk, waarvan de teller gelijk is aan de noemer, is altijd gelijk aan 1. Een andere schrijfwijze is de decimale. Die wordt toegepast als de noemer een tienvoud is

Decimale getallen Rekenen Wiskunde Khan Academ

Als student secundair onderwijs ontdek je in het lestraject 'Decimale getallen als breuken schrijven' alles wat je maar moet weten over dit thema, gebracht op een toffe en duidelijke manier! Bekijk ook zeker onze andere lestrajecten uit de rubriek Wiskunde Periodieke decimale breuken kunnen lastig zijn, maar ze kunnen ook worden omgezet in een breuk. Soms wordt een periodieke decimale breuk weergegeven door een lijn boven de herhalende getallen. Het getal 3.7777, waar de 7 herhalingen bijvoorbeeld ook kunnen worden geschreven als 3, 7 In Excel 2010 en 2013 zijn er twee manieren om tekstbestanden te importeren en getallen te converteren naar tekst. De aanbevolen methode is het gebruik van Power query, dat beschikbaar is als u de invoegtoepassing Power query hebt gedownload.Als u de invoegtoepassing Power query niet kunt downloaden, kunt u de wizard Tekst importerengebruiken. In dit geval importeren we een tekstbestand, maar.

Een positief getal is groter dan 0. Een negatief getal is een getal dat kleiner is dan 0. 0 is een neutraal getal. Het is niet positief of negatief. Alles wat groter is dan 0, is een positief getal. Alles wat kleiner is dan 0, is een negatief getal Negatieve getallen Positieve getallen Negatieve getallen gebruik je bijvoorbeeld bij een tekort Rijmwoordenboek DECIMALE GETALLEN 449 rijmwoorden in Van Dale Rijmwoordenboek. Rijmen op DECIMALE GETALLEN. Wat rijmt er op DECIMALE GETALLEN Rekenen groep 7 - Getallen. Vaak wordt groep 7 als het moeilijkste rekenjaar beschouwd doordat het rekenen met procenten wordt geïntroduceerd en er verder wordt gegaan met het rekenen met breuken.. En dit kan inderdaad best lastig zijn! Laten we eens bekijken wat er allemaal aan bod komt in groep 7 op het gebied van rekenen Ons normale decimale telsysteem heeft basis 10 en gebruikt tien verschillende symbolen om getallen weer te geven. Het hexadecimale getalensysteem heeft de basis 16, wat betekent dat 16 tekens worden gebruikt om getallen weer te geven. Tel vanaf nul op

Wat zijn getallen en hoe weten we zeker dat wij het universum kunnen beschrijven met deze getallen? In de natuur- en wiskunde wordt de wereld om ons heen beschreven door getallen. Wij gebruiken vaak een decimaal stelsel, terwijl bij (quantum)informatica het binaire stelsel beter toepasbaar lijkt A) Begrensde decimale vormen (of decimale getallen) Je kunt de decimale vorm van een breuk bepalen met behulp van een rekenmachine of door het uitvoeren van een deling. Voorbeelden 3 = 0,75 4 −9. Wat zijn binaire getallen? Het woord binary verwijst naar een systeem dat bestaat uit twee delen, als een binaire ster. Binaire getallen zijn niet anders dan de nummers die je gewend bent; ze zijn gewoon anders voorgesteld - met slechts 1s en 0s. Terwijl binaire g Decimale getallen: Kommagetallen lezen, uitspreken en schrijven Kommagetallen vergelijken, ordenen en op een getallenlijn plaatsen Kommagetallen afronden Kommagetallen splitsen en samenstellen De waarde van kommagetallen Nadenken over kommagetallen × Uw.

Radix moet een geheel getal zijn. Opmerkingen. De lengte van de tekenreeks in Tekst mag maximaal 255 tekens lang zijn. Het argument Tekst kan elke combinatie zijn van alfanumerieke tekens zijn die geldig zijn voor de radix en er wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters Breuken en decimale getallen werkblad. Geplaatst op: 29.01.2019. Super, deze aandacht voor rekenen boeken en ook met name het schema voor breuken en procenten! En wat hebben breuken ook alweer te maken met procenten en kommagetallen? Grote getallen Decimale getallen. Vul alle cirkels aan tot Oefenboek rekenen groep 8 This is Decimale getallen? Wat zijn dat nu weer? by Hartger Joram Meihuizen on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them

Hexadecimale getallen - Informatic

Spiekboekje Rekenen by Ars Scribendi Uitgeverij - Issuu

Getal (wiskunde) - Wikipedi

Tabstops instellen, wissen of verwijderen - OfficeGeheel getal - Wikipedia

Kommagetallen - MijnRekensit

Rekendoelen en referentieniveaus » SEN SupportRekenen - JufAnet

In deze video bespreek ik wat decimale getallen zijn, hoe je getallen op volgorde van klein naar groot kunt zetten en hoe je de komma kunt verschuiven bij decimale getallen. Deze video hoort bij hoofdstuk 5 van deel 1 van Getal en Ruimte voor 1 HAVO/VWO Hierdoor kan ik deze tijd niet meer om laten zetten naar decimale getallen. De uren die onder de 24 uur blijven gaan wel goed. Weet iemand hoe ik hier wat mee kan, zodat ik ook deze grote aantallen uren en minuten makkelijk om kan zetten naar decimale getallen? Alvast bedankt! Goeievraag is het grootste vraag en antwoord platform van Nederland In deze video's wordt begonnen in uitlegvideo 1 met een introductie over wat nu precies procenten en percentages zijn en wat het nut hiervan is. Er wordt gelijk een link gelegd naar de breuken, verhoudingen en decimale getallen, zodat je deze onderwerpen niet als losse eilandjes ziet, maar makkelijke hiertussen kunt wisselen Ze zijn optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. U kunt rekenen met zowel positieve als negatieve gehele getallen, die ook wel getekende getallen worden genoemd, of u kunt het doen met absolute waarden, wat betekent dat u de tekens negeert en aanneemt dat de gehele getallen allemaal positief zijn Komma of punt bij decimale getallen. Vraag. Het decimaalteken wordt gebruikt in geldbedragen, maar ook in andere getallen. Voorbeelden: (1) Jan Douwe is 1,96 m lang. (2) De oppervlakte is 30,25 m 2 (3) Als we 9 door 2 delen, krijgen we 4,5. (4) Er is sprake van 6,3 procent huurstijging Domein Getallen Decimale getallen vermenigvuldigen Extra opdracht bij de uitleg www.meneermegens.nl Uitrekenen: komma weghalen, terugplaatsen afhankelijk van hoeveel getallen achter de komma 1. Een hardloopbaan is 0,7 km lang. Lobke loopt 9,5 rondje. Hoeveel kilometer heeft Lobke in totaal afgelegd? 2

 • Rolecosplay.
 • Achternaam geschiedenis.
 • Uitslag Voetbal Willebroek.
 • Fotograferen met LED verlichting.
 • NOS WEERBERICHT terugkijken.
 • Nike Air Max Heren footlocker.
 • Garrett AT Gold.
 • Groot Sneek redactie.
 • LEGO Batman 3 save Europe.
 • I have a dream text.
 • Ambulance Sneek.
 • Funda Gerwenseweg Stiphout.
 • Revered Dragon.
 • Spierknopen zelf verwijderen.
 • John west food.
 • Memphis Depay Quote.
 • Kroon Oil recommendation.
 • Auditieve cortex.
 • Coloboma hond.
 • American Pie Don McLean.
 • Ovum Novum kosten.
 • Euromunten verzamelen.
 • Wat kost Dropbox.
 • Zidane afkomst.
 • Vrijstellingen IAB.
 • Dreidel kopen.
 • De Tank voetballer.
 • Vorkbliksem.
 • Ik hou van jou met heel mijn hart en ziel gedicht.
 • 12e dan judo.
 • Kit car package.
 • ICT webinars.
 • Block ads mobile YouTube.
 • Vocabulaire français.
 • Schuine streep betekenis.
 • Slimming koffie.
 • Afvallen kind 12 jaar.
 • Antwerpen fotoshoot prijzen.
 • Fifty Shades Freed Watch online Nederlands.
 • Trading Toppers webshop.
 • Zwaartekracht Uranus.