Home

Winterrogge oogsten

Landbouw - Het Blauwe Huis

teelt van WINTERROGGE - WU

 1. Oogst en bewaring 26 Oogst 26 Bewaring 26 Afzet 27 Rendement 28 . Inleiding In Nederland wordt rogge reeds eeuwenlang geteeld voor menselijke en dierlijke con steeds winterrogge bedoeld. Rogge, een oud gewas De herkomst van rogge moet gezocht wor.
 2. der dan 12 uren. 1.2 Ontwikkelingsstadia Tijdens de groeiperiode, van inzaai tot oogst, doorloopt een graanplant een aantal opeenvolgend
 3. Winterrogge dient namelijk ook als meststof (groenbemester). Als je in het voorjaar de moestuin gaat klaarmaken voor het komende seizoen, spit je de winterrogge onder de grond. Hierdoor breng je veel structuur in de grond. Overigens moet je er nog wel compost bij gebruiken, want de rogge is in feite onvolgroeid stro. Alternatieven voor winterrogge
 4. Snelle Lente Rogge, dat speciaal veredeld is als vanggewas en als producent van droge stof en eiwit, past perfect in het gat in tijd dat ontstaat tussen twee groeiseizoenen van maïs. Bij oogst van maïs gaat het al gauw om 6 maanden. Het veranderende klimaat zorgt er daarnaast voor dat de winters milder worden en daardoor groeizaam blijven
 5. KWS introduceert Snelle Lente Rogge als onderdeel van het Maïs-Rogge-Maïs (MRM) voedergewassenprogramma. Praktisch gezien komt het er hier op neer dat na de teelt van een vroeg maïsras, die door een vroege afrijping in de kolf, eind september rijp geoogst kan worden, er vervolgens op hetzelfde perceel Snelle Lente Rogge gezaaid wordt

Winterrogge is een zeer geschikte groenbemester die laat gezaaid kan worden (augustus tot oktober). Deze groenbemester is niet vorstgevoelig, geeft een snelle en goede grondbedekking en zeer goede doorworteling. Het houdt de bodem bedekt gedurende de winter, is effectief tegen erosie en doeltreffend in het vastleggen van stuifgevoelige grond Agrariërs die op zandgrond maïs hebben verbouwd zijn verplicht om direct na de oogst een vanggewas te zaaien. Het gewas moet uitspoeling van stikstof naar de bodem en het grondwater tegen gaan. Winterrogge wordt door de overheid gezien als geschikt, net als bijvoorbeeld wintergerst, Japanse haver, gras, bladrammenas en wintertarwe Deze winterrogge werd aan het einde van het seizoen gezaaid als groenbemester. In het voorjaar werd de groenbemester ondergespit. Een groenbemester is een plant die gebruikt wordt om de bodem te verbeteren. In andere woorden: de plant wordt niet gezaaid om later te kunnen oogsten maar wordt alleen gezaaid met als doel de grond te verbeteren Zo kunnen de wortels van het gewas de bodem doorwortelen. Door direct nadat u de maïs geoogst heeft een vanggewas in te zaaien. Door na de oogst van snijmaïs wintergraan te telen. Dit gebruikt u als hoofdteelt in het volgende jaar

Oogst u na 1 oktober? Dan kunt u alleen een wintergraan kiezen als vanggewas: winterrogge, -tarwe of -gerst, spelt of triticale. Dit moet u direct na de oogst en uiterlijk 31 oktober inzaaien. Onderzaai van één van de aangewezen gewassen. Praktisch gezien zal dit gras zijn. Ook bij deze optie kunt u na 1 oktober oogsten. Niet als hoofdgewa Rogge wordt voornamelijk op de zand- en dalgronden verbouwd. Voor de teelt van winterrogge worden vrij bestoven rassen en hybrides gebruikt. Zomerrogge wordt bijna niet meer geteeld voor de korrel. Wel wordt zomerrogge soms geteeld als stoppelgewas voor groenbemesting. Ook winterrogge wordt wel voor groenbemesting gebruikt

Teelt van Winterrogge - WU

 1. Bijvoorbeeld: van Tagetes (heel dunne en lichte zaden) zaai je slechts 5 gram per 10 vierkante meter, van winterrogge (zware korrels) zaai je wel 25 gram per 10 vierkante meter. Maak de grond voor het zaaien los, en uiteraard ook onkruidvrij
 2. Met groenbemesting teel je bepaalde gewassen om hun goede bodemeigenschappen. Het zijn gewassen die de bodem verbeteren en voedingsstoffen aan de bodem toevoegen. Wie het gewas oogst, beroofd de akker van zijn vruchtbaarheid. Door ze in het voorjaar onder te spitten breng je die voedingsstoffen in de grond
 3. De meest ideale zaaitijd van wintergerst is vanaf midden september tot midden oktober. Wintergranen kunnen het beste gezaaid worden in een middengrof zaaibed. Het zaad moet allemaal even diep liggen, afgedekt met een klein laagje grond. Het is nóg beter om het zaadje na het bedekken aan te drukken
 4. Winterrogge wordt ook gebruikt voor het vastleggen van de grond op stuifgevoelige gronden. 1 kg voor 100 m2 . Vicia sativa = Wikken Wikken is een vlinderbloemige groenbemester. De plant bindt stikstof uit de lucht waardoor het zeer geschikt is voor het produceren van plantaardige compost
 5. Half februari is het oogstseizoen van wintergroente wel zo'n beetje voorbij. Dan staat het voorjaar voor de deur. Tot die tijd kun je bijvoorbeeld nog boerenkool, prei, bietjes, snijbiet en pastinaak oogsten. Als er flinke vorst is geweest, is dat ook gebeurd
 6. Ik kreeg een tip om winterrogge te gaan verbouwen, om te voorkomen dat er onkruid groeit. Deze rogge zou je dan niet gaan oogsten, maar onder de grond werken voor het volgende seizoen. Ik hoor het graag
 7. winterrogge en wintergerst, een geschikte groenbemester in een biologisch teeltsysteem met niet-kerende . grondbewerking. Quote; Deel dit bericht. Ja das waar als je het oogst is er geen bemesting maar zou je niet bijvoorbeeld de zaden/tarwekorrels kunnen oogsten en de rest onderwerken

Je oogst de boerenkoolspruitjes door ze tussen duim en vingers vast te pakken en naar beneden of naar boven te duwen; zo breek je het boerenkoolspruitje van de steel. Bewaren is niet nodig; omdat de planten heel goed tegen kou kunnen hoef je ze niet in te vriezen of anderszins te bewaren, oogst de boerenkoolspruitjes pas wanneer je ze ook wilt eten About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators. Rogge is zeer geschikt als groenbemester en wordt veel gezaaid na de late oogst. De combinatie van 80% rogge en 20% tarwe zorgt voor een snelle kieming en beginontwikkeling door de rogge. In combinatie met de tarwe zorgt dit voor een beter onder te ploegen gewas, dit door de iets tragere groei van de tarwe Bij late zaai is de inzet van rogge, Groenfix of WinterGroen Gras het beste alternatief. Rogge / Groenfix is relatief goedkoop omdat het met de kunstmeststrooier worden gezaaid, dus aanvullende kosten zullen minimaal zijn. De hogere zaaizaadkosten van de rogge compenseren hier eventuele zaaikosten

Je groentetuin opvullen met winterrogge - Groene Passie

Wintergroenten oogsten. De boerenkool is nu op z'n lekkerst: het heeft gevroren! Als we 's ochtends mooi op tijd in de tuin aankomen, zijn de bladeren bedekt met ijskristallen. Het oogsten is een snel maar koud klusje: het is een kwestie van de bladeren van de houtige stam afbreken Winterrogge en wintererwten als vanggewas na maïs Vanggewassen spelen een belangrijke rol in het streven naar een meer duurzame maïsteelt. Een vanggewas met extra mogelijkheden is de combinatie van winterharde erwten met winterrogge. VOORDEEL VAN WINTERROGGE EN WINTERERWTEN > Erwten binden als vlinderbloemige stikstof uit de lucht

Eerste ervaringen met Snelle Lente Rogge: veel (eiwit

De rogge die in het bier wordt verwerkt, is winterrogge. 'Rogge wordt bijna niet meer geteeld vanwege te lage opbrengsten in vergelijking met tarwe. Maar door niet of nauwelijks te bemesten, is de rogge ook minder gevoelig voor schimmelziekten. Dat gegeven past goed in onze biologische bedrijfsvoering Oogst. De locaties zijn allen geoogst tussen half en eind april. Ook ten opzichte van de gangbare winterrogge, wat tot nu toe een veel gebruikt vanggewas voor zaai na de teelt van maïs is geweest, lieten de Snelle Lente Rogge varianten een meeropbrengst zien Als je maïs biologisch teelt of als je CCM, korrelmaïs, MKS of suikermaïs oogst, ben je verplicht om uiterlijk 31 oktober een toegestaan vanggewas te zaaien. De toegestane vanggewassen zijn spelt, triticale, wintergerst, winterrogge en wintertarwe. Ook dit vanggewas moet meteen na de teelt gezaaid worden. Hoofdteel

Als je op dit moment gaat oogsten krijg je een narcotische high. Grootste deel geel met wat wittige trichomen Als je nu zou oogsten krijg je een flink stoned gevoel in hoofd en lichaam. Alleen maar bruine trichomen Je bent te laat, de plant heeft haar beste tijd achter de rug. Als je nu oogst zul je weinig tot geen effect hebben van de thc. Jammer Winterrogge heeft, net als de lente, vele variëteiten. Rassen van winterrogge verschillen in opbrengst- en kwaliteitskenmerken. Het artikel beschrijft de meest populaire soorten winterrogge en kenmerken van de teelt en oogst. De beste variëteiten winterrogge. Er zijn veel soorten winterrogge, maar er zijn er maar een paar die veel vraag hebben Van winterrogge ge oogst (gemaaid) in het voorjaar komt 25 ton verse massa per ha, waarvan 4500 kg droge stof. Teeltkosten . De teeltkosten van rogge bestaan vooral uit de za aizaadkosten. De. Het aantal gewassen dat je in de maand oktober in de volle grond kan zaaien is beperkt: je kan spinazie inzaaien voor een zeer vroege oogst in de winter, en je kan winterrogge zaaien als groenbemester. Hiermee verbeter je de bodemstructuur, en voorkom je een deel van de uitspoeling in de winter; een mooie voorbereiding op het nieuwe tuinseizoen

Snelle Lente Rogge - KWSMaiszaad

Een vanggewas kan een groenbemestingsgewas zijn dat na een hoofdgewas geteeld wordt met de bedoeling uitspoeling van meststoffen, vooral nitraat, tegen te gaan.. Een vanggewas wordt ook gebruikt bij het spuiten van gewasbeschermingsmiddelen en het lokken van schadelijke organismen.. Maïs. Vanaf 2006 is het verplicht om op zand- en lössgrond direct na de oogst van snijmaïs een vanggewas in. Oogst ze pas als je ze nodig hebt of enkele dagen ervoor. Door ze niet allemaal tegelijkertijd te oogsten beschik je steeds over verse aardappelen. Het oogsten van aardappelen gebeurt het best met een spitriek. Steek naast de planten recht naar beneden en til ze vervolgens zachtjes omhoog zodat je geen knollen stuk steekt

Winterrogge - Groenbemester De Bolster biologische zade

 1. 2. Als u na 1 oktober oogst, kunt u alleen een wintergraan kiezen, zoals winterrogge, -tarwe of -gerst, spelt of triticale. Direct na de oogst en uiterlijk 31 oktober zaait u deze in. 3. Eén van de aangewezen gewassen onderzaaien. Ook dit kunt u na 1 oktober oogsten, maar praktisch gezien kan dit alleen gras zijn
 2. Winterrogge . Ze kan voor het gemak kiezen en in oktober winterrogge zaaien. Dit gewas blijft de hele winter staan en wordt in het voorjaar omgespit. Zucht. Ze weet het niet. Ze heeft nog een week of twee om na te denken want in maart moeten de groenbemesters al worden gezaaid
 3. isterie van Economische Zaken heeft toestem
 4. Droog te oogsten bonen m.u.v. lupine en sojaboon. Droog te oogsten erwten. Droog te oogsten erwten m.u.v. kikkererw

Multifunctionele winterrogge: groenbemester, vanggewas

Winterrogge; Spelt; Triticale; Bij inzaai na 1 oktober moeten deze gewassen volgend jaar verplicht als hoofdteelt dienen. De gewassen hoeven (bij inzaai na 1 oktober) niet direct na de oogst, maar wel uiterlijk 31 oktober gezaaid te worden. Ook is het verplicht deze keuze bij RVO te melden. Spelt. Wilt u spelt als vanggewas telen • Inzaai na de oogst van granen moet zo vroeg mogelijk gebeuren (voor half september); alleen winterrogge kan nog later worden gezaaid. (Factsheet 21). • Het effect van groenbemesters op N-beschikbaarheid is variabel. Meestal resulteert de toepassing ervan in een lichte daling van de benodigde N-bemesting in het volggewas Appels plukken en winterrogge zaaien. Heb je zin om te helpen bij het plukken van de appels en het zaaien van winterrogge, kom dan om 11.30. We gaan dan samen plukken en de appels wegen. Hoeveel kilo hangt er volgens jou aan de bomen? Onder het motto: Wie oogst zal zaaien, gaan we winterrogge inzaaien Winterrogge en zomerrogge. Boeren zaaien nu de akkers in met winterrogge. Deze graansoort heeft de hele winter de tijd om te ontkiemen en groeit de daaropvolgende lente en zomer door. Zomerrogge, logisch, zaaien we in het voorjaar en oogsten we ook na de zomer. Een rogge met een veel kortere ontwikkelingstijd. Secuur werkje Winterrogge. Winterrogge wordt voornamelijk op zand en dalgronden geteelt. Rogge doet het erg goed op droogtegevoelige gronden. (hoge droogteresistentie) en rijpt relatief gezien vroeg af. Meer informatie. Heb je vragen over zaaigranen? We adviseren je graag via T 088 488 12 10

rogge en roggeakker

Maistelers kunnen op verschillende manieren voldoen aan de teelt van een vanggewas: door vóór 1 oktober de mais te oogsten en vervolgens direct een vanggewas in te zaaien of door tijdens het groeiseizoen onderzaai uit te voeren, winterrogge wintertarwe Volgteelt dus. Geen hoofdteelt. farmerbn. 14 jun 2019 22:59 Dus het gewas oogsten met droog weer, Wanneer deze proef geen wezenlijke verschillen laat zien, wordt de combinatiemix van winterrogge en veldboon en het zaaien met de kunstmeststrooier een betaalbaar en laagdrempelig recept voor agrariërs om hun maisbouwland te verbeteren in de wintermaanden Hey! Al 2 jaar heb ik een moestuin op een stuk grond wat voordien een braakliggend terrein was (met enorm veel bramen en wortel-grassen).Groenten kweken gaat relatief goed, al merk ik wel dat de bodem het op momenten wat moeilijk heeft. De grond is een echte zandgrond, wat dus snel droog staat en..

Groenbemesters - Moestuincursu

De eerste oogst. Winterrogge is een gewas wat afgelopen najaar is gezaaid. Dit gewas heeft het dit jaar goed gedaan. Het is bijna 2 meter hoog geworden! Winterrogge Droogte. De afgelopen weken is naast de winterrogge ook het graan geoogst en een gedeelte van de veldbonen zijn eraf. Helaas was de opbrengst van deze oogst wat minder goed Winterrogge 2a,b ingezaaid met 12 g/m2 8 31 248 12 2976 Winterrogge 3a,b 2ingezaaid met 9 g/m 8 31 248 9 2232 Winterrogge 4a 12 apr gezaaid (experiment) 7 7,75 54 15 814 - 05 apr ingezaaid. Niet opgekomen (overwoekerd door o.a.kweek) Winterrogge 4b 10 mrt. gezaaid (experiment) 7 7,75 54 15 814 - 10 mrt ingezaaid Dit maakt oogst na 1 oktober mogelijk. Praktisch gezien kan dit alleen gras zijn; De mais wordt uiterlijk 1 oktober geoogst, waarbij direct na de oogst en uiterlijk op 1 oktober één van de volgende gewassen wordt geteeld: gras, winterrogge, bladkool, bladrammenas, wintertarwe, wintergerst, triticale en Japanse haver Om bij de rogge te blijven: dit was voor 90% winterrogge. Men had ook zomerrogge, maar deze was niet zo oogstzeker. Winterrogge werd gezaaid van begin oktober tot half december. Dit zaaide men uit een zaaischeppel, gevlochten van stro in de vorm van een platte mand, die door middel van een touw of riem om de schouder gehangen werd Semagram. Winterrogge is rogge; is een graangewas; is een plant [Functie] wordt gekweekt voor de graanopbrengst, als bodembedekker of voedergewas of om als groenbemester te worden ondergeploegd [Eigenschap of hoedanigheid algemeen] wordt gezaaid van laat in de zomer tot in oktober en is niet vorstgevoelig; wordt geoogst in het begin van de zomer.

Spelt, triticale, winterrogge, -tarwe of -gerst mogen tot uiterlijk 31 oktober gezaaid worden. Onderzaai: Alle bovengenoemde gewassen mogen worden ingezet voor onderzaai. Door gebruik te maken van onderzaai is het mogelijk te oogsten na 31 oktober. In de praktijk zal alleen gras gebruikt worden voor onderzaai Om uw kostbare grond niet uit te putten is het wijs af en toe de grond braak te laten liggen. In zo'n periode is een groenbemesting ideaal: het brengt voeding in de grond door vaak aanwezige stikstofbinding; het onderdrukt onkruidgroei, bevordert bacterieleven, levert humus en werkt in sommige gevallen tegen schadelijke aaltjes Oogsten, oogsten en nog eens oogsten. Waarschijnlijk sta je in september met één been in de moestuin om te oogsten en met één been in de keuken om al dat lekkers te verwerken.De groeiomstandigheden in deze maand zijn veranderlijk en kunnen flink schommelen Winterrogge 1000 gram. Prijs € 4,95 Een oud ras, sinds begin vorige eeuw op de rassenlijst. Jong oogsten kan maar het ras heet niet voor niets Giant.

Afgelopen week is de winterrogge voor volgend jaar weer ingezaaid op de natuurakker. Hiervoor werd loonbedrijf Hulter uit Anerveen ingeschakeld. Mede dankzij hen kunnen we ook volgend jaar weer oogsten van eigen akker. Daarnaast zal binnenkort de oogst van dit jaar gemalen worden door Korenmolen Windlust te Radewijk Kiemgroenten. Dit is eigenlijk een beetje sjoemelen, want kiemgroenten teel je niet in de moestuin, maar op je vensterbank in bijvoorbeeld een kiemschaaltje. Maar toch wil ik je deze tip niet onthouden, want hoe leuk is het om in september ook binnen nog wat lekkers te zaaien als dat buiten niet meer kan Winterrogge is een belangrijke component in veevoergrondstoffen en wordt ook ingezet als groenbemester. Het is een gezond en droogtetolerant gewas en niet veeleisend. Winterrogge kan tot in oktober gezaaid worden en is niet vorstgevoelig

De toegestane wintergranen zijn spelt, triticale, winterrogge, wintertarwe en wintergerst. Bij alle andere maissoorten (inclusief biologische mais) is het wintergraan aangemerkt als vanggewas als het direct na de maisoogst wordt gezaaid. Als dat niet lukt direct na de oogst wordt het eveneens aangemerkt als hoofdteelt voor het volgende jaar Beschik je niet over een plastic tunnelserre of koud glas dan kun je alsnog wachten en de busselwortelen zaaien in februari. Het zaaibed kun je dan afdekken met een vliesdoek en daarboven een geperforeerde plasticfolie. Deze laatste kan dan vanaf midden maart worden weg gehaald. De wortelen die je nu buiten zaait zal je vanaf half juni kunnen oogsten Rogge behoort tot de grassenfamilie en is eenjarig (zomerrogge) of tweejarig (winterrogge). Winterrogge heeft voldoende koude nodig om te kunnen bloeien. Winterrogge bloeit in mei 6-jan-2021 - Is er iets beters dan groenten en fruit uit je eigen tuin toveren? Wij geloven dat iedereen groene vingers heeft!. Bekijk meer ideeën over moestuin tips, moestuin, tuin Zowel het oogsten als het uiteindelijke resultaat, in eerste instantie de schoven en daarna de mijt in het land bij molen de Roosdonck leverde tal van fotogenieke plaatjes op, ook in het ED. Lees ook Winterrogge in Nuenen op ouderwetse wijze van het land gehaald: met oude tractor en trekpaar

Wil je helpen met het oogsten van de appels kom dan om 11.30. Onder het motto: Wie oogst zal ook zaaien, gaan we dan ook samen de winterrogge inzaaien. Neem een lekker gerecht mee voor de aanschuiftafel en een soepkom voor de soep die gemaakt kan worden Winterrogge Natte, slempgevoelige gronden zijn echter minder geschikt. Het zaaiadvies voor groenbemesting na de maïs ligt op 125 kg per hectare met een zaaidiepte van 2 tot 3 cm. Winterrogge zorgt voor een goede beworteling van de bouwvoor

Groenbemester: winterrogge of bladrogge? - Bodem en

> winterrogge. Tag Archief: winterrogge. groenbemesters. Auteur: Reny 21 februari 2017 4 Reacties. Kak. eetbaar eten frambozen fruit gemakkelijk gember geneeskrachtig gezond groente hoe in pot knoflook kruiden kweken makkelijk moestuin oogsten planten pot recept rozemarijn schaduw smaak snoeien spinazie telen thee tuin vegetarisch wanneer. Neem de Goudsbloem die de bij aantrekt, die ons op zijn beurt attendeert op het perfecte moment om bloemen te oogsten. Of het gewas winterrogge dat we ruim voor het eigenlijke moment van oogsten verhakselen en inwerken als voeding voor de bodem. Het voorkomt onkruid, levert een prachtige bodemstructuur op en voedt de bodem

Aardbeien | De moestuin 2010

verzorgen en oogsten: *composthoop opzetten of omzetten, artisjokken vorstvrij afdekken, *aspergeloof afsnijden, allerlei wortel- en knolgewassen opslaan of inkuilen, de laatste *pompoenen oogsten, platte bak bij vorst afdekken. *winterrogge Foto over De de winterrogge groeit bij het gebied in gele en groene kleuren. Afbeelding bestaande uit nave, rogge, growing - 15280337 Winterrogge is een zeer geschikte groenbemester die laat gezaaid kan worden (augustus tot oktober). Deze groenbemester is niet vorstgevoelig, geeft een snelle en goede grondbedekking en zeer goede doorworteling Zelf je groenten oogsten? Dat kan op zelfoogsttuin 'De Nieuwe Akker'.in Schalkhaar bij Deventer Oogstbericht nr. 39 van vrijdag 18 t/m donderdag 24 september 2020 - Nieuwe Akke Zelf je groenten oogsten? Dat kan op zelfoogsttuin 'De Nieuwe Akker'.in Schalkhaar bij Deventer Oogstbericht nr. 40 van vrijdag 25 september t/m donderdag 1 oktober 2020 - Nieuwe Akke

Het Reestdal

Vanggewas na maïs RVO

Met Snelle Lente Rogge wordt als vanggewas voldaan aan de nitraatrichtlijn door reststikstof te 'vangen' en uitspoeling op maïspercelen zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast is het gewas heel geschikt om in het voorjaar als ruwvoer te oogsten. Dit levert veel droge stof en eiwit en daarmee voorziet het perfect in de behoefte om minder afhankelijk te zijn van externe eiwitbronnen Winterrogge: 15: Witte klaver: 12 (10-15) De N-opname bij licht wordt bereikt bij een late zaai van de groenbemester of oogst van de dekvrucht en/of ongunstige groeiomstandigheden in nazomer en herfst

Vanggewas na mais: nu duidelijkheid - de Jong & Laa

Winterrogge. Winterrogge kan in principe op alle grondsoorten worden verbouwd. Natte, slempgevoelige gronden zijn echter minder geschikt. Winterrogge kan gezaaid worden van september tot en met oktober 1-aug-2020 - Rode biet is een veelzijdige en makkelijke groente die wij graag in onze moestuin kweken. Haal alles uit je bed met bieten, met deze 3 tips bij het oogsten

Rogge (graan) - Wikipedi

of via zaaien na de oogst van de maïs. Het vanggewas mag u niet vernietigen voor 1 februari van het daaropvolgende jaar. Als u maïs heeft geteeld op zand- of lössgrond, moet u een vanggewas telen. Vanggewassen die geschikt (toegestaan) zijn voor de uitzaai na de oogst van maïs zijn: Wintergranen Winterrogge, wintertarwe, wintergerst, tritical Winterrogge en veldsla zaaien. 10/1/2014 0 Reacties Ondanks het mooie nazomerweer is het tijd om een aantal groente en fruit te oogsten en de planten op te ruimen. Zo zijn de laatste bonen geplukt en de staken opgeruimd om plaats te maken voor een veld om winterrogge in te zaaien Winterrogge - kan nog laat gezaaid worden en groeit ook nog redelijk door in de winter. Wanneer u mais in wisselbouw teelt met gras kunt u natuurlijk bij een vroege oogst ook opnieuw grasland inzaaien. Dit kan een goed graszaad mengsel zijn geschikt voor maaien of beweiden. Eventueel kunt u dit mengen met winterrogge om in het voorjaar eerst te. Stikstofgebruiksnormen van akkerbouwgewassen op klei 2018, 2019. Sinds 1 januari 2019 gelden er vanuit het mestbeleid nieuwe stikstofgebruiksnormen Rogge (Secale cereale) is een kruisbevruchtende graansoort die net als de overige granen behoort tot de grassenfamilie.Rogge wordt in diverse delen van de wereld op grote schaal verbouwd als cultuurgewas of voedergewas. De soort maakt deel uit van de geslachtengroep Triticeae en is zodoende nauw verwant aan tarwe (Triticum) en gerst (Hordeum).Rogge wordt gebruikt voor het maken van meel, brood. mag u de norm pas meetellen in het jaar van oogsten (zie voetnoot 5). Staat in de tabel een aparte norm voor een volgteelt? Dan gebruikt u die. In andere gevallen gebruikt u de norm van de eerste teelt. Dit geldt niet voor gewassen waar 'meermalige oogst' is vermeld. Voor deze gewassen geldt de norm het hele jaar en niet voor elke teelt

 • Jamie Lil' Kleine.
 • Libanon vakantie.
 • Exchange 2016 download latest version.
 • Verbruik USB stopcontact.
 • Slag bij Trafalgar.
 • Gympie Gympie plant kopen.
 • Beste voetballer Pelé.
 • Kraampakket Menzis.
 • A6 dicht 2020.
 • Murphy bed zelfbouw.
 • IKEA cadeaubon 500 euro.
 • Werken bij een modellenbureau.
 • Leonalewis.
 • Kitten 8 weken voeding.
 • ESP8266WebServer POST.
 • Film iron sky 2019.
 • Mosterd prei soep zonder aardappel.
 • Sub appendix LaTeX.
 • Ecologische bloemen.
 • Burgerlijke staat wettelijk samenwonend.
 • Happy thanksgiving translate.
 • Cacaopoeder recept.
 • The Chick Mechelen menu.
 • Armas ferry.
 • Dunne darm stoma lekkage.
 • Waterlelies Monet Musée d orsay.
 • Macarons recept Laura Bakery.
 • Leen Bakker bureau.
 • Tresor cornflakes calorieën.
 • Wat doet nicotine met je huid.
 • Dagwaarde Samsung Note 8.
 • Dierenopvangcentrum Oost Vlaanderen.
 • Italiaans toetje met advocaat.
 • Reinders headlogo belt.
 • Albeda zorg en welzijn Niveau 1.
 • Fantasia IV het drakenei samenvatting.
 • Zomerspelen 1920.
 • CG methode haartype test.
 • 69 duivel.
 • Doorlopende opdracht KBC.
 • Huawei MateBook 13 2020.