Home

Tussen voegsel hoofdletter

Het 'hoofddeel' van de achternaam, hier Knaap, wordt altijd met een hoofdletter geschreven. Bij Belgische namen gaat het net iets anders: de tussenvoegsels worden daar altijd geschreven zoals in het bevolkingsregister staat, en dat kan per naam verschillen. In verreweg de meeste namen heeft het (eerste) tussenvoegsel altijd een hoofdletter Tussenvoegsels. de, het, ten, van, van de, van den, van der, van het... Bij achternamen met een tussenvoegsel krijgt dit tussenvoegsel een hoofdletter als er geen naam of voorletter (s) vooraf gaan. Daarnaast begint het deel van de achternaam dat geen tussenvoegsel is altijd met een hoofdletter. Een tussenvoegsel Hoofdletters in namen met tussenvoegsels. Downloadbare pdf | Geschikt voor groep 7, 8 Sommige mensen hebben een achternaam met een tussenvoegsel. Welk deel schrijf je dan met een hoofdletter? Deze uitlegkaart geeft met duidelijke voorbeelden deze regel weer. Tip: download ook de andere. Tussenvoegsels schrijven we met een kleine letter, tenzij er geen voornaam of voorletter voor staat, in dat geval krijgt het eerste tussenvoegsel een hoofdletter. Initialen (= alleen de eerste letter van een voornaam) schrijven we ook met hoofdletters Voor- en achternamen schrijf je met een hoofdletter. Tussenvoegsels schrijf je met een kleine letter, tenzij er geen voornaam of voorletter voor staat, in dat geval krijgt het eerste tussenvoegsel een hoofdletter. Initialen schrijven we ook met hoofdletters

Als er in een naam een tussenvoegsel staat zonder voorletter of voornaam, dan krijgt dat tussenvoegsel ook een hoofdletter: Dhr. De Zak, mevrouw Ten Cate. Tip: Is het de of het blog? 3. Organisaties, merken en producten. Ook de namen van organisaties, merken en producten schrijf je met een hoofdletter. Amnesty International, Bona, Ford Ka, USA, V In een achternaam zit soms een woord als 'de', 'van' of 'van den': een tussenvoegsel. Na een voornaam of voorletter schrijf je tussenvoegsels NIET met een hoofdletter. Als er geen voornaam of voorletter staat schrijf je tussenvoegsels wel met een hoofdletter. Voorbeelden: Peter woont in Amsterdam. Karin is Rotterdammer

Hoofdletters in aanhef brief of mail Onze Taa

 1. Tussenvoegsels krijgen normaal geen hoofdletter
 2. De meest bekende regels over hoofdlettergebruik zijn: 1 - Een zin begin je met een hoofdletter. 2 - Zowel voor- als achternamen schrijven we met een hoofdletter. Tussenvoegsels schrijven we met een kleine letter
 3. In Nederland krijgt het tussenvoegsel een hoofdletter als er geen voornaam of voorletter aan voorafgaat. Dus: Jan de Vries , maar: de heer De Vries en de heer en mevrouw Jansen-de Vries . Niet de heer en mevrouw Jansen-De Vries
 4. Als de achternaam begint met een tussenvoegsel, krijgt dat tussenvoegsel ook een hoofdletter als het vooraan staat: De Vries, Van der Laan. Tussenvoegsels zoals de of van krijgen een kleine letter als er voorletters, een voornaam of de achternaam van de partner voor staan: B. de Vries, Gert van der Laan, Caro Blok-de Lint
 5. In de figuur ziet u dat de tweede code Tussenvoegsel een toevoeging (schakeloptie) heeft gekregen die van de eerste letter van dit veld een hoofdletter maakt. Test dit met andere NAW gegevens om te zien of de aaneenrijging van de samenvoegvelden bij alle gegevens tot de juiste resultaten leidt

Achternamen met tussenvoegsels - Junior Einstei

Hoofdletters in namen met tussenvoegsels - taal-oefenen

% tussenvoegsel dan met of zonder hoofdletter. % % is het dan % % Geachte heer van Dijk, % % of % % Geachte heer Van Dijk, Hangt ervan af waar de heer Van Dijk woont. Als hij in Antwerpen of Oostende gedomicilieerd is, verandert de spelling van zijn naam nooit, wat je er ook voor of achter schrijft Hoofdletters gebruik je bij: 1. eerste gehele woord van de zin. 2. persoonsnamen: Klaas, Hans Janssen.Bij persoonsnamen krijgt het tussenvoegsel (van, van der, in 't) een hoofdletter als er geen naam of voorletter aan voorafgaat.Dus: Jan, Sint-Maarten, Jan de Vries, de heer De Vries, de heer en mevrouw Jansen-Van Dijk.In Vlaanderen behouden tussenvoegsels van persoonsnamen altijd hun. In Nederlandse achternamen krijgen tussenvoegsels als 'van', 'de' en 'der' geen hoofdletter als er een ander deel van de naam - de voornaam, voorletters, naam van de partner - voor staat. In de adressering van je offertebrief schrijf je dus: mevrouw J. v an Houten hoofdletter geschreven worden. Kijk maar naar bovenstaande namen van de heren Bram van Reemst (NL) en Bart Van Stappen (VL). Van Bart moet je dus wel degelijk weten dat het voorzetsel 'van' in zijn naam met hoofdletter geschreven dient te worden. Dat zal in Nederland al wel eens anders gebeurd zijn.-

Slimleren - Basisregels - hoofdlettergebrui

Hoofdletter in tussenvoegsel werd gestart door Jaap van Liere. Bij het invoeren van het tussenvoegsel in een naam verandert het ineens de eerste (kleine) letter in een hoofdletter en dat is niet te wijzigen. Hoe kan ik dat veranderen? B.v.d. Gelieve Inloggen of een account aanmaken om deel te nemen aan het gesprek Weet je de naam van de geadresseerde niet? Als je de naam van de geadresseerde niet weet, maar je weet wel of het gaat om een man of een vrouw, dan kies je als aanhef Geachte heer, of Geachte mevrouw,. Als je ook niet weet of de geadresseerde een vrouw is of een man, kun je kiezen voor Geachte heer, mevrouw,. Gebruik liever niet de afkorting L.S. Veel mensen ervaren dat als te ouderwets Bestaat een familienaam uit drie woorden, dan krijgen in de meeste gevallen alleen het eerste en het laatste woord een hoofdletter: mevrouw Van de Walle, Hugo Van der Schoot enzovoort. In namen als D'haese, D'hondt en D'Halleweyn krijgt de d' meestal een hoofdletter en wordt ook de tweede letter soms groot geschreven. Zie ook. Persoonsnamen.

Eigennamen van personen, dieren, plaatsnamen of instanties en bedrijven schrijf je altijd met een hoofdletter. Juist is dus 'Jan de Vries', 'de Rijn' en 'Restaurant De Fransche Slag'. Alleen als een bedrijf of instantie een bedrijfsnaam met een kleine letter heeft geregistreerd, gebruik je geen hoofdletter aan het begin Tussenvoegsel: met hoofdletter of niet? Ik blijk prima op de hoogte van zijn naam; hij heeft geen tweede naam. Ik heb het tussenvoegsel van zijn achternaam niet met een hoofdletter geschreven. Ik ben een mierenneuker als het om taal gaat, dus ik weet écht wel hoe je een tussenvoegsel in een formulier invult Voorvoegsels krijgen nooit een hoofdletter als de naam een voornaam, voorletter, adellijke titel of andere naam bevat, dus schrijf je: Nel van der Hoed; N. van der Hoed; baron van der Hoed-Smulders. Na een niet-adellijke titel krijgt het tussenvoegsel juist wel een hoofdletter. De voorgaande regel heeft echter voorrang op deze regel, dus: dr. Raaspit; mr

Bij persoonsnamen krijgt het tussenvoegsel (van, van der, in 't) een hoofdletter als er geen naam of voorletter aan voorafgaat. Dus: Jan, Sint-Maarten, Jan de Vries, de heer De Vries, de heer en mevrouw Jansen-Van Dijk Wanneer er een tussenvoegsel bij staat krijgt alleen de voorletter en beginletter van de achternaam een hoofdletter, bijvoorbeeld: 'J. P. de Smit'. Wanneer er gebruik gemaakt wordt van een aanspreektitel worden alleen de voorletter en eerste letter van de achternaam een hoofdletter, bijvoorbeeld: 'mevrouw van den Voort' Immers: in het adresveld schrijf je het tussenvoegsel met een kleine letter, maar bij de aanhef met een hoofdletter. Bijvoorbeeld: Om ervoor te zorgen dat het veld Tussenvoegsel in de adresregels een hoofdletter krijgt, klik je weer met de rechtermuisknop op het veld Tussenvoegsel en voor Veld bewerke Als je een naam hebt met het tussenvoegsel van, behoort dat, althans volgens de regelen der kunst in het gehele naamgebruik J. van Engelen, met een kleine letter geschreven te worden. Gebruik je het echter in een aanhef: Geachte heer Van Engelen, Dan moet dat met een hoofdletter. Je zou dat kunne.. tussenvoegsel wordt automatisch hoofdletter werd gestart door L.Meijers Ik wil een persoon opvoeren die het tussenvoegsel ter heeft. Dit wordt Ter, dus met een hoofdletter

Wanneer gebruik je een hoofdletter? - Secretarial Service

Waar komen de hoofdletters in de naam sylvie van der vaart? In Nederlandse namen krijgen tussenvoegsels als van, de en der geen hoofdletter als er een voornaam voorletter(s), naam van de partner of adelijke titel voor staat. Juist zijn dus: Sylvie van der Vaart, mr. S. van der Vaart, mevrouw Smeets-van der Vaart, baron en barones de Raet-van Rossem en graaf van Gronsveld Antwoord. Nee. Soortnamen zoals rivierforel, foxterriër, eekhoorntjesbrood, populier en calville krijgen geen hoofdletter.. Toelichting. Dier-, plant- en fruitnamen zijn soortnamen en krijgen in de regel geen hoofdletter. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om de naam van een familie (eenhoevigen, leliefamilie), een geslacht (paard, tulp) of een soort (ezel, bostulp)

Hoofdletters Is het Staatssecretaris of staatssecretaris? Volg de volgende regels voor het bepalen van hoofdletters Regel 1: Het eerste woord van een zin krijgt een hoofdletter. Als de zin met een apostrof of ander teken begint, krijgt het tweede woord een hoofdletter Want je schrijft toch verder alle namen wel met een hoofdletter. Het antwoord is dat dit zo is vastgesteld in een spellingwet in 1954. Na 1954 was het voorschrift januari, februari, maandag, dinsdag, enzovoorts, met een kleine letter. En dat bleef ook na 1995 zo (na de laatste spellingwijziging) Volgens een lijst van het ministerie van Binnenlandse Zaken komen er in Nederlandse achternamen 333 verschillende tussenvoegsels voor. Het agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten publiceerde (PDF) een tabel met tussenvoegsels (of voorvoegsels) voor gebruik in de Gemeentelijke Basisadministratie. Naast de bekende van, de en van der bevat de lijst merkwaardige. Eerste letter zin of titel. Net als in het Nederlands wordt de eerste letter van een zin, of de titel voorzien van een hoofdletter. Een uitzondering op deze regel is het gebruik van een apostrof of een getal. Bij een apostrof en een getal is er geen sprake van een hoofdletter, ook niet het woord hierop volgend

A tussenvoegsel ([ˈtɵsə(n)ˌvuxsəl]) in a Dutch name is a family name affix positioned between a person's given name and the main part of their family name. There are similar concepts in many languages, such as Celtic family name prefixes, French particles, and the German von.. The most common tussenvoegsels are van, e.g. Vincent van Gogh meaning from; and de, e.g. Greg de Vries, meaning. In het Nederlands worden tussenvoegsels gebruikt en geschreven met een kleine letter, denk aan namen als 'de Vries', of 'van der Berg'. In het Engels (en ook in het Vlaams) worden deze tussenvoegsels met een hoofdletter geschreven als het om een Amerikaanse of Engelse auteur gaat, zodat er een achternaam ontstaat met meerdere woorden: 'De Vries' en 'Van Der Berg' Wanneer gebruik je een hoofdletter: 1. Aan het begin van een zin. 2. Bij namen van personen of instellingen: de Rabobank, Peter op den Velde: 3. Bij aardrijkskundige namen: in Amsterdam, in de Kalverstraat: 4. Bij namen van hemellichamen: op Saturnus: 5. Bij titels van personen: Hare Majesteit: 6. Bij h istorische gebeurtenissen: in de Tweede Wereldoorlo Nederlandse en Belgische achternamen schrijven en alfabetisch ordenen. Veel Nederlanders en Belgen hebben achternamen met van, van de, van den, van der, van het, ter, den etc. Deze woordjes noemen we het tussenvoegsel (of voorvoegsel).. Als je wilt weten hoe je ze schrijft, met of zonder hoofdletter, moet je eerst weten uit welk land iemand komt Iemands achternaam of persoonsnaam wordt altijd met een hoofdletter geschreven, net zoals de voornaam. Bij een naam zoals Pieter van der Meulen is de schrijfwijze in Nederland en België echter verschillend: Nederland . In Nederland schrijft men tussenvoegsels met een kleine letter, ook als de voornaam of voorletters ook vermeld worden

Tussenvoegsel. Soms staan er nog een of meer woordjes tussen: de, van, van de, van der . Dit stukje van de naam schrijf je alleen met een Typ de zin over en zet op de juiste plek hoofdletters. 'ik was in utrecht toen ik milo tegenkwam.' Slide 14-Open vraag. Deze slide heeft geen instructies. Even nadenken. Slide . 15-Tekstslid Tussenvoegsels worden in Nederland dan ook in een database vaak apart opgenomen. Schrijfwijze. In Nederland krijgt het tussenvoegsel een hoofdletter als er geen naam of voorletter aan voorafgaat. Dus: Jan de Vries, maar: de heer De Vries en de heer en mevrouw Jansen-De Vries

Wanneer gebruik je een hoofdletter? De regels op een rijtje

Tussenvoegsels in auteursnamen Bij tussenvoegsels in namen ('van', 'van der', etc.) moet je even opletten: • Bij Nederlandstalige auteurs/publicaties plaats je het tussenvoegsel na de • Let erop dat je geen extra hoofdletters overneemt van/toevoegt aan de titel va Een naam met een tussenvoegsel (van, van der, in 't) krijgt in de aanhef een hoofdletter ('De Zwart'). Bij dubbele tussenvoegsels krijgt alleen de eerste een hoofdletter ('Van der Meulen'). Een aanhef eindigt met een komma. Wat krijg je dan: 'Geachte mevrouw Van der Meulen,' Richt je je.

Oefenplein - Hoofdletters

Staat voor het tussenvoegsel een voornaam, wel een hoofdletter gebruikt Wel of geen hoofdletters bij tussenvoegsels in achternamen Wel of geen hoofdletter na een dubbele punt Fouten met hoofdletters in afkortingen. Functionele cookies Onzetaal. Inhoudsopgave Geen hoofdletter gebruikt bij een naam Geen naam, voorletter of achternaam Punt is dat op veel internationale sites men niet eens weet wat een tussenvoegsel is, laat staan dat het vertaald kan worden . Ozzie PHP 11/02/2014 22:04:19. Ah, oké. Ik vind het prettig om dingen te weten in plaats van te verzinnen of achterwege te laten. Vandaar. Tutorial mo

Hoofdletters - Meester Klaa

 1. De maanden beginnen altijd met een hoofdletter. Datum Amerikaans In een Amerikaanse brief is de volgorde anders: maand - dag - jaar. June 25, 2015 Zie ook dat er nu een komma tussen dag en jaartal komt. Aanhef In de aanhef schrijf je Dear. Als de achternaam van de geadresseerde bekend is, dan noem je deze in de aanhef samen met een.
 2. Hoofdletters en afkortingen. Hoofdlettergebruik Afkortingen en letterwoorden Titels en eenheden . Hoofdlettergebruik. De regels (Leidraad) Hoofdletters bij: 1. eerste gehele woord van de zin 2. persoonsnamen: Klaas, Hans Janssen. Bij persoonsnamen krijgt het tussenvoegsel (van, van der, in 't) een hoofdletter als er geen naam of voorletter aan.
 3. Bij achternamen worden tussenvoegsels als 'van de', 'de', etc. in de verwijzing in de tekst ook genoemd met een hoofdletter. Een citaat uit een boek van Jan de Vries uit 2014 wordt in de tekst (De Vries, 2014, p. 3). Voor de lezer is dan duidelijk dat titel in de bronnenlijst bij de letter D staat. Zie ook: Tussenvoegsels
 4. Weet jij welke aanhef je moet gebruiken voor je sollicitatiebrief? Twijfel je tussen meneer, mevrouw, mijnheer, of heer? Hier vind je kort toegelicht wat voor aanhef je moet gebruiken voor je brief
 5. 4. persoonsnamen, eigennamen en boektitels. Bij persoonsnamen krijgt het tussenvoegsel (van, van der, in 't) een hoofdletter als er geen naam of voorletter aan voorafgaat. Dus: Jan, Sint-Maarten, Jan de Vries, de heer De Vries, de heer en mevrouw Jansen-Van Dijk

Lidwoorden / tussenvoegsels. Hiervoor wordt naast de officiële Engelstalige variant ook vaak een Nederlandse variant gebruikt. Cursiveer de titel van het van het tijdschrift (alle hoofwoorden met hoofdletter): een komma en cursief het volumenummer (ofwel nummer jaargang),. Deze richtlijn gaat echter tegen de Nederlandse spellingsregel (zie Onze Taal) in die aangeeft dat het tussenvoegsel met een hoofdletter dient te worden geschreven: Volgens Van der Donk en Van Lanen (2015) Volgens De Vries (2017) tussenvoegsel. 21-02-2008 15:42. Goedemiddag, wie kan mij vertellen hoe een tussenvoegsel in een naam (bijv. van der of van de)in het Engels wordt genoemd. Ik kom niet veel verder dan prefix maar twijfel aan de juistheid daarvan. Rapporteren 25-02-2008 10:28. wat is een tussenvoegsel. Tussenvoegsel in de opening shurup, deuk het of door nauwelijks zabivaiut hamer, maar zo, om het stond strikt overeind, en dan zavertyvaiut het. stolearka.com Insert into an aperture a screw, press it or slightly hammer a hammer but so that it stood strictly vertically, and then wrap it > tussenvoegsel dan met of zonder hoofdletter. > > is het dan > > Geachte heer van Dijk, Fout. > of > > Geachte heer Van Dijk, Goed. De regel zoals ik hem geleerd heb is dat, als de naam wordt uitgeschreven met voornaam en achternaam, het eventuele tussenvoegsel een kleine letter heeft. Zodra je alleen de achternaam gebruikt is e

Slimleren - Hoofdletters

 1. hoofdletter, in B naar alle tussenvoegsels. NL: De fans van Jurgen van de Walle. De fans van Van de Walle. B: De fans van Jurgen Van De Walle. De fans van Van De Walle. [N.B.: het kan zijn dat Jurgen zijn achternaam op een Nederlandse manier spelt. Hij is de baas. Dan gaat dit verhaaltje niet op. Maar het is maar een voorbeeld.
 2. Sommige mensen hebben een tussenvoegsel in hun naam; Een achternaam begint altijd met een hoofdletter; De term tussenvoegsel is een unieke nederlandse uitvinding. In andere taalgebieden is dit deel een integraal onderdeel van de naam. Schrijver dezes zou bijvoorbeeld in België of de VS de achternaam Dekooter hebben. Technische overweginge
 3. gen, tips op reis en meer

Tussenvoegsels met hoofdletter. Bij controleren kwam ik zojuist de volgende opmerking tegen: Opmerking Invoerder 2 de Roij notuleerd de tussenvoegsels met hoofdletters, op z'n belgs. Maar als het niet uitgesproken Belgen betreft, zijn het voor mij tussenvoegsels Welke naam vul je in bij het boeken van een ticket?. Benieuwd hoe het hier nu echt mee zit? Bekijk alle informatie hier. Klantenservice | Vliegtickets.n Test Hoofdletter of niet? In welke zin zijn de hoofdletters goed gebruikt?. de voornaam en tussenvoegsels weer te geven; Toegegeven: bij complexe (dubbele) namen, kan het zijn dat ook deze methode niet foutloos werkt. Maar het is in de meeste gevallen voldoende. Het voorbeeldbestand komt er dan zo uit te zien: Ik heb in kolom A de oorspronkelijke namen geplakt. In cel B2 heb ik deze formule geplakt

Tip: achternamen met een tussenvoegsel krijgen een hoofdletter. Inleiding, aanhef Pakkende openingszin en aanleiding. Laat jezelf zien. Ik zag dat Eindhoven Webdesigners een Effie heeft gewonnen in de categorie 'meest effectieve online campagne' - van harte gefeliciteerd De postcodeletters in hoofdletters? Eén spaties tussen cijfers en letters? Twee spaties tussen letters en plaats? Voorbeeld: 1234 AA Dezestad Naam van de persoon met voorletters? Tussenvoegsels in kleine letters? Als je geen voorletters weet, begin je het eerste tussenvoegsel wel met een hoofdletter. Frankeer de envelop voldoende Vérifiez les traductions 'tussenvoegsel' en Français. Cherchez des exemples de traductions tussenvoegsel dans des phrases, écoutez à la prononciation et apprenez la grammaire

Aux Pays-Bas, un tussenvoegsel n'est écrit en majuscule que si aucun nom ou initiale ne le précède. In Nederland krijgt het tussenvoegsel een hoofdletter als er geen voornaam of voorletter aan voorafgaat. WikiMatrix. Dans de nombreux cas, les tussenvoegsels sont utilisés sans espace, comme Declerck De hoofdregel voor de schrijfwijze van feestdagen is als volgt: het woord waarmee we een feestdag benoemen, schrijven we met een hoofdletter. De goede schrijfwijze is dus Pasen. Ook met een hoofdletter zijn: Kerstmis, Nieuwjaar, Pinksteren, Goede Vrijdag, Hemelvaart, Oud en Nieuw, Loofhuttenfeest, Suikerfeest, Bevrijdingsdag, Moederdag, Sinterklaas, Koninginnedag, Valentijnsdag Online vertaalwoordenboek. EN:tussenvoegsel. Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004 Controleer 'tussenvoegsel' vertalingen naar het Frans. Kijk door voorbeelden van tussenvoegsel vertaling in zinnen, luister naar de uitspraak en neem kennis met grammatica

Tussenvoegsel Het veld Tussenvoegsel mag niet langer zijn dan 10 tekens. Het veld Tussenvoegsel moet minimaal 8 tekens bevatten en bestaan uit minimaal 1 hoofdletter, 1 kleine letter en 1 cijfer Tussenvoegsel. Achternaam* E-mail* Wachtwoord* Een wachtwoord moet uit minimaal zes karakters bestaan waarvan minimaal één hoofdletter en één kleine letter. Wachtwoord bevestigen* Ja, ik wil de RADAR+ nieuwsbrieven ontvangen. Ik ga akkoord met de privacyvoorwaarden* Ik heb al een account

Minimaal 1 hoofdletter (s) Minimaal 1 nummer(s) Tussen de 8 en 24 karakters lang zijn; Wachtwoord herhalen * Mijn gegevens. Voornaam. Tussenvoegsels. Achternaam * Betaalwijze. Dit abonnement is maandelijks opzegbaar Welkomstgeschenk. E 4,98 kortin Het tweede tussenvoegsel der krijgt een kleine letter. Het 'hoofddeel' van de achternaam, hier Knoop, wordt altijd met een hoofdletter geschreven. Afkortingen kleine letter en met punt Afkortingen die we letter voor letter uitspreken, schrijven we over het algemeen met klein

Voorbeelden: `In 'Jan ten Kate' is 'ten' het tussenvoegsel. In 'Tine van den Heuvel' is 'van den' het tussenvoegsel.`, `In België wordt het tussenvoegsel met een hoofdletter geschreven, in Nederland niet altijd. Namen van personen schrijf je altijd met een hoofdletter, zowel de voornaam als de achternaam: Mark, Rick, Linda, Peter Broos, Jaap Polak. Eventuele tussenvoegsels van namen schrijf je niet met hoofdletter: Mark van Bussen, Linda de Rover. Als je alleen de eerste letters (initialen) van een voornaam opschrijft moet dit ook met een hoofdletter een Engelstalige publicatie volg je de Engelstalige manier van alfabetiseren: voor-/tussenvoegsels zijn hier onderdeel van de achternaam. De volgorde van je referenties is in een Engelstalige lijst dus anders dan in een Nederlandstalige lijst. Of het (eerste) voorvoegsel met een hoofdletter begint hangt ervan af hoe de auteur zelf in d Alhoewel 'De' hier met een hoofdletter geschreven is, zal het gewoon een tussenvoegsel zijn. Dus graag 'de' (met een kleine d) invoeren in het veld tussenvoegsel. Het gebeurt overigens wel vaker dat een tussenvoegsel op de gezinskaart met een hoofdletter is geschreven (In 't), maar we voeren het met een kleine letter in Belangrijk: In Excel 2016, Excel Mobile en Excel voor het web, is deze functie vervangen door de functie concat.Hoewel de functie TEKST.SAMENVOEGEN nog wel beschikbaar is voor compatibiliteit met eerdere versies, is het raadzaam voortaan TEKST.SAMENV te gebruiken. TEKST.SAMENVOEGEN kan in toekomstige versies van Excel namelijk worden afgeschaft Hoofdletter aan het begin van de zin Aan het begin van een zin schrijven we een hoofdletter: Vandaag gaan we naar buiten. In sommige gevallen is dat niet mogelijk, omdat het eerste teken van de zin geen letter is: 's Morgens drinken we veel koffie. De 's aan het begin van de zin is afkomstig van het oude des morgens

 • PH waarde zeep.
 • HDR uitzetten Philips tv.
 • Buitenmuur stucen met isolatie.
 • Boekje knutselen.
 • Steigerhout kastje zelf maken.
 • Loopfiets met naam.
 • Complicaties mazelen.
 • Visa run Thailand.
 • Free Twitch overlay.
 • Dagje uit in de Belgische Kempen.
 • The Joy of Painting episodes.
 • Salade avocado tomaat feta.
 • Convectie aardmantel.
 • Ceviche recept.
 • Dopen of niet.
 • Harrypotter.
 • Kabeljauw krokant korstje oven.
 • Starbucks merchandise Nederland.
 • Twelve Bar Blues Band.
 • Mosselen kuisen bloem.
 • Examenbundel Engels woordenlijst.
 • Container aanbouw.
 • Exif me.
 • Roxy wetsuit Sale.
 • BHIC kaarten.
 • Schouderham zwanger.
 • Kanoverhuur Noord Holland.
 • Intratuin folder Week 40.
 • Kefalonia All inclusive.
 • Kefalonia All inclusive.
 • Tuin bordjes.
 • Verkeersdoden in 2019.
 • Brandweer Boxmeer.
 • A7 chord piano.
 • Action robot.
 • Zeebaarsfilet uit de oven.
 • Bijenkorf rugzak heren.
 • Uitroep van schrik 3 letters.
 • RET dienstregeling 2020.
 • Squash Elst.
 • Kunststof kuip 1000 liter.