Home

Vergrotingsfactor inhoud

3. Vergrotingsfactor bij oppervlakte en inhoud. Als een figuur vijf keer zo groot wordt, dan wordt de lengte vijf keer zo groot, de breedte vijf keer zo groot en de hoogte vijf keer zo groot. De oppervlakte wordt dan dus vijf keer vijf keer zo groot. De inhoud wordt dan dus vijf keer vijf keer vijf keer zo groot. Dus: Vergrotingsfactor voor de lengte = De vergrotingsfactor kun je ook berekenen als je de inhoud van zowel het beeld als het origineel weet. Dit doe je door de inhoud van het beeld te delen door de inhoud van het model. De vergrotingsfactor is de derdemachtswortel van het antwoord. Je krijgt: Vergrotingsfactor = 3√Inhoud beeld Inhoud model Daarnaast kun je de vergrotingsfactor ook gebruiken bij het rekenen met inhouden. Alleen gebruik je hierbij de vergrotingsfactor 3. Je kan dit begrijpen doordat de inhoud van een object afhangt van 3 afmetingen (lengte, breedte en hoogte). In deze theorie leggen we je uit hoe je bij het rekenen met inhouden met de vergrotingsfactor kunt werken Ga nu naar http://www.WiskundeAcademie.nl voor nog meer online gratis video uitleg over alle onderwerpen van wiskunde op de middelbare school!Volg ons op twi.. De vergrotingsfactor geeft net als de schaal aan in welke mate de afmetingen van het beeld verschillen met de afmetingen van het model. Een vergrotingsfactor van 6 betekent dat het beeld 6 keer zo groot is als het model (= het origineel). Een vergrotingsfactor van $$\frac{1}{6}$$ betekent dat het beeld 6 keer zo klein is als het model

De vergrotingsfactor reken je uit door de lengte van het beeld te delen door de lengte van het origineel. Vergrotingsfactor = lengte beeld : lengte origineel Het origineel is het figuur waar je mee begint en na de vergroting/verkleining hou je het beeld over. In deze opdracht is het origineel de driehoek ABC en het beeld is de driehoek A'B'C' 1 De vergrotingsfactor kun je gebruiken bij het rekenen met oppervlaktes. Net zoals bij het rekenen met afmetingen geeft de vergrotingsfactor aan hoeveel groter of kleiner het beeld is ten opzichte van het model. Bij het rekenen met oppervlaktes wordt de vergrotingsfactor echter gekwadrateerd

METRIKSTELSEL

Als de inhoud p keer zo groot wordt, dan is de vergrotingsfactor 3 √p. Dus: Als de inhoud 8 keer zo groot wordt, dan is de vergrotingsfactor 3 √8 = 2 Uitleg bij het vergroten van inhoud met vergrotingsfactor

De inhoud wordt 5x5x5 = 125 keer zo groot: 64x125 = 8000 cm3. B. De oppervlakte wordt 1/ 4x 1/ 4 = 1/ 16 keer zo groot: 48x 1/ 16 = 3 cm 2. De inhoud wordt 1/ 4x 1/ 4x 1/ 4 = 1/ 64 keer zo groot: 1/ 64x64 = 1 cm 2. C. De oppervlakte is 3072:48 = 64 keer zo groot. De vergrotingsfactor is 8, want 8x8 = 64. De inhoud wordt 8x8x8 = 512 keer zo. Uitwerkingen van VMBO 2 Hoofdstuk 8 Vergroten en verkleinen: Vergrotingsfactor (paragraaf 8.1). Wiskunde.net; de wiskupedia van het internet Vergrotingsfactor en inhoud. Uitleg video; Oefenvragen; Haal hogere cijfers op school Met een abonnement op Snapput heb je toegang tot alle uitlegvideo's en oefenvragen voor vakken van de havo en het vwo. Ruim 1.000 uitlegvideo's met heldere uitleg; Onbeperkt video kijken.

nieuwe inhoud = vergrotingsfactor 3 x de oude inhoud Een vergrotingsfactor kan ook <1 zijn. Dan wordt het dus een verkleining. a. inhoud (groot) = 1/3 x (230 x 230) x 146 = 2 574 467 m De vergrotingsfactor k is: k = afmetingen beeld overeenkomstige afmeting origineel. Een vergrotingsfactor van 2 betekent dat het beeld 2 keer zo groot is als het origineel. Een vergrotingsfactor van 0,6 betekent dat het beeld kleiner wordt. Oppervlakte bij vergroten. Als vergrotingsfactor k is: opp.beeld=k2×opp.origineel. Inhoud bij vergroten Voor vergrotingsfactor f geldt: f = (afmeting beeld / afmeting origineel) Bij vergrotingsfactor f wordt de oppervlakte f 2 keer zo groot. Wordt de oppervlakte p keer zo groot, dan is de vergrotingsfactor √p. Bij vergrotingsfactor f wordt de inhoud f 3 keer zo groot. Wordt de inhoud p keer zo groot, dan is de vergrotingsfactor 3 √p Video 1: Hoe bereken je de vergrotingsfactor? Tel: +31 (0)6 42 74 72 12 [email protected] kvk: 61916080 Rek: NL27 ABNA 043787407

Schaal en vergrotingsfactor - Theorie wiskund

Inhoud = (1/3)G*H Inhoud = (1/3)(30 2)*50 = 15000 cm 3 De piramide wordt dus afgeknot op een hoogte van 30 cm en dan blijft er een kleinere piramide over die een hoogte heeft van 20cm. Dus je moet de inhoud berekenen van een piramide met Inhoud = (1/3)G*20 (en dat uiteindelijk aftrekken van die 15000 18 8.5 Inhoud bij vergroten [1] Voorbeeld 2: Bamboelamp B heeft een inhoud van 600 cm, een hoogte van 25 cm en driehoekige zijkanten met oppervlaktes van 150 cm 2. Bamboelamp C is een vergroting van lamp B met vergrotingsfactor 1,6. lamp A is een verkleining van lamp B met een vergrotingsfactor 0,7. Bereken van lamp A de hoogte, de oppervlakte van een driehoekige zijkant en de inhoud 8.3 Vergrotingsfactor Hoofdstuk 8 - Inhoud en vergroten . In deze paragraaf gaat het over vergroten. Je leert de vergrotingsfactor uitrekenen en je leert hoe je kunt vergroten en verkleinen met de vergrotingsfactor. Daarnaast leer je ook hoe je de vergrotingsfactor kunt omzetten in een vergrotingspercentage hs 7 OPPERVLAKTE EN INHOUD; Oppervlakte driehoek; Oppervlakte parallellogram; Oppervlakte ruimtefiguren; Oppervlakte cilinder; Inhoud balk, kubus,prisma en cilinder; Inhoud piramide en kegel; Vergrotingsfactor; Oppervlakte en vergrotingsfactor; Inhoud en vergrotingsfactor; hs 8 REKENEN; hs 9 GONIOMETRIE Je weet nu wat de begrippen beeld en origineel inhouden. Je weet wat de vergrotingsfactor is. Je kunt de vergrotingsfactor berekenen. En je kunt de maten van een beeld berekenen bij een gegeven vergrotingsfactor. Roept één van deze leerdoelen toch nog vragen bij je op? Kijk dan nogmaals naar het gedeelte van de theorie die dit leerdoel behandeld

Inhoud kubus/ balk = lengte x breedte x hoogte Vergrotingsfactor Als je de maten van twee figuren van de dezelfde vorm op elkaar deelt, dan krijg je de vergrotingsfactor. Verder moet je de volgende regels kunnen gebruiken: Voor Oppervlakte: Opp beeld = vergrotingsfactor 2 x opp origineel Vergrotingsfactor = V (opp beeld : opp origineel We gaan het op deze pagina hebben over het berekenen van oppervlakte en omtrek. Verder gaan we het ook hebben over de inhoud van ruimtelijke figuren en de vergrotingsfactor bij vlakke figuren. We sluiten af met een toets I gebruikmakend van vergrotingsfactor 1. h 0 = 20 20−16 ×11= 55 2. V 0 = 1 3 π×102×55= 18331 3 π 3. De inhoud van het weggesneden deel is 64 125 { (4 5)3} van de oorspr. Kegel 4. De inhoud van het overblijven de deel is dus 61 125 deel , dus 61 125 ×18331 3 π II doorrekenen met formules 1. h 0 = 0 0−1 ℎ 2. V 0 = 1 3. Let op: Een convergerende lens is breder in het midden dan aan de rand (zoals bij een vergrootglas). Een divergerende lens is breder aan de rand en dunner in het midden (zoals een kom). Voor beide gelden dezelfde regels als het gaat om het bepalen van de vergroting, met één belangrijke uitzondering, zoals je verderop zult zien Inhoud cilinder; De vergrotingsfactor; Oppervlakte bij vergroten; Inhoud bij vergroten; Lineaire formules, grafieken & vergelijkingen. Grafieken bij lineaire formules tekenen; Punt op een lijn; De formule van een lijn opstellen; Som- en verschilgrafieken & -formules; Vergelijkingen oplossen met de balansmethode

Slimleren - Gevorderd - vergrotingsfactor inhoud

 1. inhoud. als je een ruimtelijk figuur vergroot dan vermenigvuldig je de lengte én de breedte én de hoogte met de vergrotingsfactor. de oppervlakte van de figuur wordt daardoor niet vergrotingsfactor keer zo groot, maar vergrotingsfactor keer vergrotingsfactor keer vergrotingsfactor keer zo groot
 2. 554.1. Inhoud van een balk en kubus 555.1. Inhoud van een prisma 556.1. Oppervlakte van een cirkel 556.2. Inhoud van een cilinder 557.1. Inhoud van een bol 558.1. Inhoud van een kegel 558.2. Inhoud van een piramide 559.1. Vergrotingsfactor bij lengte 559.2. Vergrotingsfactor bij oppervlakte 559.3. Vergrotingsfactor bij inhoud
 3. Jimdo. Deze website is met Jimdo gemaakt. Registreer je nu gratis op https://nl.jimdo.co
 4. Boek: Getal & Ruimte - Inhoud en vergroten VWO 2 (deel 2) opgaven 40 t/m 54, 2009 Bij gegeven vergrotingsfactor k wordt de oppervlakte k 2 keer zo groot. Dus: Is de vergrotingsfactor gelijk aan 4, dan wordt de oppervlakte 4 2 = 16 keer zo groot
 5. inleiding einde > de vraag beantwoorden > het product uitlegen de Vergrotingsfactor het product uitleggen de vraag beantwoorden 3 150 : 40 = 3,75 ³ √3.75 = 1,553..
 6. 7.4 Inhoud Theorie: Pagina 88, 89 en 92 Video's: Inhoud / Inhoud kubus, balk, cilinder en prisma / Samengestelde figuren. 7.5 Oppervlakte en vergroten Theorie: Pagina 96, 97 en 99 Video's: Vergrotingsfactor / Vergrotingsfactor naar oppervlakte / Oppervlakte naar vergrotingsfactor. 7.6 Inhoud en vergroten Theorie: Pagina 102 t/m 10

Als je een tekening van een voorwerp maakt maar die in het echt 10 keer groter is dan kun je dit via de schaal aangeven wat de vergrotingsfactor is. Een voorbeeld kan dan zijn dat 1 cm op de plattegrond 10 cm in wekelijkheid is, 1 staat tot 10, 1 : 10 Vergrotingsfactor: Samenvatting Vergrotingsfactor bij inhoud Vergrotingsfactor bij lengte Vergrotingsfactor bij oppervlakte. Verschillende verbanden: periodiek verband Wortelverband Evenredig verband Omgekeerd evenredig verband Exponentieel verband. Vlakke figuren: Symmetri inhoud. hier gaan wij het allemaal over hebben: 1. vergrotingsfactor en verkleinen 2. gelijkvormige driehoeken en wat dit met vergroten heeft te maken 3. schaal en schaallijn 4. van vergrotingsfactor naar oppervlakte 5. van oppervlakte naar vergrotingsfactor

Het arrangement Doorsnede en inhoud - vergroten/verkleinen is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs is hét onderwijsplatform waar je leermiddelen zoekt, maakt en deelt Wiskunde uitleg via duidelijke video's. Zeer geschikt voor zelf studie, volg de stof in uw eigen tempo 7 a Vergrotingsfactor is 2 21 2 topje met factor 3, dus de inhoud van de hele kegel is 33 ∙ 10 = 270. De inhoud van de afgeknotte kegel is dan 260. 15.5 EXTRA OPGAVEN 1 a Nee, het zijn rechthoeken waarvan de hoogte steeds hetzelfde is en de breedte verandert b. Bereken de inhoud van het model. c. De inhoud van huizen wordt meestal gegeven in m3. Wat is de inhoud van het model in m3. d. In werkelijkheid is de voorgevel 12 meter breed. Bereken de vergrotingsfactor. e. Bereken de vergroting van de inhoud. f. Bereken de inhoud van het huis in m3. Opdracht

Slimleren - Basis 1 - vergrotingsfactor inhoud

 1. Inhoud bij vergroten. Bij vergrotingsfactor k is: inhoud beeld=k 3 ×inhoud origineel ©2004-2020 Wiskundeleraar - .
 2. De inhoud van de cilinder bereken je door de oppervlakte van de bodem x de hoogte van de cilinder te vermenigvuldigen. In dit geval is de inhoud van de cilinder 10 x 78,5 = 785 cm³. Je kunt de inhoud van een cilinder berekenen zonder dat je daar de formule bij nodig hebt
 3. Vergrotingsfactor. 6 Vergroten en verkleinen.pptx. Presentatie: Vergroten en verkleinen. Inleiding. In deze les leer Rekenen bij een vergroting of verkleining van inhoud. Theorie: Vergroten en verkleinen. Opgave. 6 Vergroten en verkleinen opgave.pdf. Uitwerkingen. 6 Vergroten en verkleinen uitwerkingen.pdf. Ga naar: Leren per onderdeel.
 4. Vergrotingsfactor voor de inhoud = f 3 . Landkaarten worden meestal getekend met het noorden aan de bovenkant. Als het anders is staat er altijd een noordpijl of windroos bij. Een tuinontwerp bij een woning wordt meestal haaks op de weg getekend of gezien vanuit de kamer. Met behulp van de noordpijl kun je.
 5. vergrotingsfactor inhoud (0.5% in 2 vragen) vraag 6 van examen 2017 tweede tijdvak, opgave Struisvogel; vraag 8 van examen 2019 eerste tijdvak, opgave Watertank; vergrotingsfactor lengte (0.3% in 1 vraag) vraag 9 van examen 2013 tweede tijdvak, opgave Houtwaarde; vergrotingsfactor oppervlakte (0.4% in 2 vragen

Hoe bereken je de inhoud van een vergroting? (havo/vwo 2

 1. Inhoud: Vergrotingsfactor = inhoud beeld inhoud origineel 3. Uitleg H8 Mavo 4 Meetkunde 2 Inhoud vergroten Voorbeeldopgave 7 De vergrotingsfactor is 4
 2. Vergrotingsfactor bij inhoud 1 Vergrotingsfactor bij lengte 1 Vergrotingsfactor bij oppervlakte 1. Verschillende verbanden: periodiek verband 1 Wortelverband 1 Evenredig verband 3 Omgekeerd evenredig verband 1 Exponentieel verband 3. Vlakke figuren: Symmetrie
 3. De inhoud wordt 5x5x5 = 125 keer zo groot: 64x125 = 8000 cm3. B. De oppervlakte wordt 1/4x1/4 = 1/16 keer zo groot: 48x1/16 = 3 cm2. De inhoud wordt 1/4x1/4x1/4 = 1/64 keer zo groot: 1/64x64 = 1 cm2. C. De oppervlakte is 3072:48 = 64 keer zo groot. De vergrotingsfactor is 8, want 8x8 = 64

Slimleren - Schaal en vergrotingsfactor

De vergrotingsfactor is 5. Bereken de inhoud van de jumbo Toblerone. Antwoord - 63,4 cm. Hoe verhouden zich de inhouden van twee gelijke vormen als ik de vergrotingsfactor weet? Hoe kan ik de vergrotingsfactor berekenen als ik de verhouding van de inhouden weet? Wat is gelijkvormigheid en hoe herken je gelijkvormige driehoeken 2HV Hoofdstuk 9: Ruimtefiguren en vergrotingsfactor Naam: Niveau: H / V Leerdoel Beginnend Op weg Gevorderd Expert Ik kan de inhoud en oppervlakte van een prisma berekenen. Ik kan een figuur als prisma herkennen en weet wat het grondvlak en bovenvlak is. Ik ken de formule voor het berekenen van de oppervlakte van een prisma. Ik kan de. Vergrotingsfactor bij inhoud . Onderwerp: vergrotingsfactor . Categorie: inhoud . Advies niveau: 4 . 0 %. 0 Opgaven gemaakt. 0 Opgaven goed. 0 Opgaven fout. Niet ingelogd, je kan max 5 opg. maken. Opgave 1: In de speelgoedwinkel ligt een dobbelsteen met een inhoud van 216 cm³ Inhoud levering 4 lenzen met vergrotingsfactor 1,2/1,8/2,5/3,5 Opmerkingen Voor het gebruik zijn 2 AAA batterijen (potlood) nodig. Deze worden niet meegeleverd. Productspecificaties. Afmetingen & Maten Afmetingen product 26 x 20 cm (lxb).

Vergrotingsfactor - Mavo 2 - GeoGebr

Hoe verhouden zich de inhouden van twee gelijke vormen als ik de vergrotingsfactor weet? Hoe kan ik de vergrotingsfactor berekenen als ik de verhouding van de inhouden weet? Wat is gelijkvormigheid en hoe herken je gelijkvormige driehoeken?. Vergrotingsfactor inhoud. Tot de Macht Weetjes: Hoe zit het ook alweer met... inhoud van ruimtefiguren. Juni 2018 - Les met 14 slides door Tot de macht W! Tot de Macht Weetjes vmbo k, g, t, mavo, havo Leerjaar 1-4. Tot de macht W! H8 les 1. Februari 2020 - Les met 49 slides. Wiskunde vmbo b Leerjaar 4 Vergrotingsfactor. vergrotingsfactor = lengte beeld lengte origineel. Een vergrotingsfactor van 2 betekent dat het beeld 2 keer zo groot is als het origineel. Een vergrotingsfactor van 0,6 betekent dat het beeld kleiner wordt. Gelijkvormige driehoeken. Twee driehoeken zijn gelijkvormig als de overeenkomstige hoeken gelijk zijn. Schaa Getal en Ruimte - 8 inhoud en vergroten - jelmerboele woordjesleren.nl - Overhoor jezelf in het Engels, Frans, Duits, Spaans of in andere talen, zonder inloggen

Inhoud samengesteld figuur (2 opgaven) Inklemmen (14 opgaven) Invullen van formules (15 opgaven) J (Dit menu is nog leeg!) K . Kans Vergrotingsfactor (3 opgaven) Verhouding (8 opgaven) Verhoudingstabel (10 opgaven) Verschilformule invullen (1 opgave). Inhoud. Natuurlijk kun je ook ruimtelijke figuren vergroten met factor k door alle lengtes k keer zo groot te maken. Wij weten intussen al dat de oppervlakte van de figuur dan k 2 keer zo groot zal worden. Hoe zit het met de inhoud? Het zal je hopelijk na het voorafgaande niet verbazen dat die wordt vermenigvuldigd met factor k 3

Vergelijk hier online de prijzen van Hoofdbandloep Met LED-verlichting Vergrotingsfactor: 1.2 x, 1.8 x, 2.5 x, 3.5 x Lensgrootte: (l x b) 101 mm x 55 mm Zwar - 4053199556557 EAN 405319955655 Getal en Ruimte - 8 Inhoud en vergroten - Any_One woordjesleren.nl - Overhoor jezelf in het Engels, Frans, Duits, Spaans of in andere talen, zonder inloggen stel je vergrotingsfactor is 2. dan past je blokje 2x in de lengte, 2x in de breedte en 2x in de hoogte; dus: 2 x 2 x 2. dat kun je schrijven als 2^3. de formule is dus: bij vergrotingsfactor K wordt de inhoud K^3 keer zo groot. Marleen, Merel, Tania en Diann 8.3 Vergrotingsfactor Hoofdstuk 8 - Inhoud en vergroten In deze paragraaf gaat het over vergroten. Je leert de vergrotingsfactor uitrekenen en je leert hoe je kunt vergroten en verkleinen met de vergrotingsfactor. Daarnaast leer je ook hoe je de. Weer vergrotingsfactoren, maar dit keer in 3 dimensies. We gaan leren hoe je vergrotingen van inhouden bereken en hoe je met de vergroting van inhouden de vergrotingsfactor berekent. Leerdoelen. Je kan de inhoud van een vergroting berekenen als de vergrotingsfactor k gegeven is; Je kan de vergrotingsfactor k berekenen als de inhouden gegeven zij

Slimleren - Gevorderd - vergrotingsfactor oppervlakt

door Meneer Croesen | Hoofdstuk 8 - Inhoud en vergroten In deze paragraaf leer je hoe je kunt werken met schaal en wat dit te maken heeft met de vergrotingsfactor. Zo leer je hoe je de werkelijke afstand tussen twee plaatsen op een landkaart uitrekent en je leert hoe je de schaal bij schaalmodellen kunt gebruiken.. We gaan inhouden vergroten. Dit is hetzelfde als de vorige paragraaf, maar dan net iets anders :) We gaan vergrotingsfactoren berekenen en de inhoud van de 'nieuwe' vergrotingen berekenen . Leerdoelen. Je eet wat een vergrotingsfactor is; Je kunt een vergrotingsfactor berekenen met de lengtes van de 2 figure

Vergrotingsfactor bij lengte inleiding. Vergrotingsfactor bij oppervlakte inleiding. Vergrotingsfactor bij inhoud inleidin Vergrotingsfactor bij oppervlakte en inhoud. Oppervlakte. Nieuwe oppervlakte = k2 x oude oppervlakte. Inhoud. Nieuwe inhoud = k3 x oude inhoud . Schaal. Schaal = Werkelijke afmeting : model* Werkelijke afmeting = model* x schaal. Model* = werkelijk afmeting : schaal * model kan ook maten van de tekening betekenen Dag allemaal, We gaan inhouden vergroten. Dit is hetzelfde als de vorige paragraaf, maar dan net iets anders :) We gaan vergrotingsfactoren berekenen en de inhoud van de 'nieuwe' vergrotingen berekenen Leerdoelen Je eet wat een vergrotingsfactor is Je kunt een vergrotingsfactor berekenen.. Een groeifactor berekenen. Voor veel lezers klinkt een groeifactor berekenen als een intimiderend wiskundig proces. In werkelijkheid is het berekenen van de groeifactor heel eenvoudig. Een groeifactor is simpelweg het verschil tussen.. lengte origineel = lengte beeld : vergrotingsfactor * V oorbeeld : lengte beeld = 3 : vergrotingsfactor = 1,5 = 2 * werkelijk = model/tekening x schaal . model/tekening = werkelijk : schaal . schaal = werkelijk : tekening/model . oppervlakte nieuw = oppervlakte origineel x vergrotingfactor2 . inhoud beeld = vergrotingsfactor 3 x inhoud originee

Uitwerkingen VWO 2 H8

 1. Huiswerk en Practica. Laatste berichten. 21:06. Absolute snelheid 7; 20:3
 2. 14-feb-2019 - Uitleg over de vergrotingsfactor en de inhoud. Inhoud origineel x factor x factor x factor = Inhoud vergrotin
 3. Inhoud bol = 4 : 3 x x straal x straal x straal. De vergrotingsfactor is 1,5. B. Bereken de inhoud van dit nieuwe potlood. 7. Een wikkel van een groenteblik is 12 bij 16 cm. Bereken de inhoud van dit groenteblik. Er zijn twee mogelijkheden (beide mogelijkheden uitrekenen)
 4. 14-feb-2019 - Uitleg over het effect van de vergrotingsfactor op de oppervlakte.Met de uitwerkingen van drie typische opgave
 5. vergrotingsfactor tot de macht 3 x inhoud origineel. inhoud van een vergroting kan je zo berekenen: Lengte vergroting : lengte origineel (nieuw:oud) De vergrotingsfactor bereken je zo: 30. Een poster van 3 bij 4 cm wordt vergroot naar 90 cm bij 120 cm. Wat is de vergrotingsfactor? 90
 6. Als de inhoud van het schaalmodel ongeveer 0,35 liter is, hoeveel bedraagt dan in de inhoud van een Smart? Hier zie je een aantal champagneflessen. De bouteille is een normale wijnfles van 0,75 liter. Neem aan dat al deze flessen gelijkvormig zijn. Bekijk eventueel eerst Voorbeeld 2
 7. Start studying Wiskunde - formules inhoud figuren + vergroten (H8). Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

(3) vergrotingsfactor inhoud in categorie algemene vaardigheden (2) Vraag 7 (2) formule uitrekenen in categorie wortelverbanden (4) Vraag 8 (4) terugrekenen in categorie wortelverbanden (3) Vraag 9 (3) rekenen met tijd, afstand en snelheid in categorie algemene vaardigheden (15) Klimpiet (5 vragen) opgave, bijlage, beoordeling (2) Vraag 1 De inhoud van een balk kun je berekenen door de lengte, breedte en hoogte met elkaar te vermenigvuldigen. Inhoud kubus/balk = Lengte · Breedte · Hoogte. Inhoud Cilinder. Ga naar: 6 Vergrotingsfactor. Page updated. Report abuse. Inhoud prisma. Inhoud prisma. (Meneer Croesen) Playlist inhoud prisma en vergrotingsfactor. Playlists Inhoud en vergroten (WiskundeAcademie) Inhoud prisma. Inhoud prisma. (WiskundeAcademie-havo/vwo2) Inhoud. De inhoud of het volume van een voorwerp is de grootte van het gebied dat door dit voorwerp wordt ingenomen in de driedimensionale ruimte Terug naar Inhouden; Sitemap; Lenzenformule, vergrotingsfactor

Inhoud vergroten. Weet jij hoe je een inhoud vergroot of verkleint? In dit filmpje leer je dat je de inhoud van het beeld kunt berekenen met de formule 'vergrotingsfactor tot de macht drie keer de inhoud van het origineel' 3 Afstanden en hoeken. 3.1 Zijden berekenen Theorie: Pagina 116, 117, 119, 120 en 123 Video's: Sos Cas Toa / Pythagoras / Gelijkvormige driehoeken / Hellingspercentage en -hoek 3.2 Hoeken berekenen met goniometrie Theorie: Pagina 125 Video's: Goniometrische verhoudingen / Hoeken berekenen met Sos Cas Toa 3.3 Hoeken in vlakke figuren Theorie: Pagina 128, 129, 131 en 13

Vergroten van inhoud - YouTub

Samengestelde figuren. Van het ruimtefiguur hiernaast kun je. de inhoud berekenen. Je moet dan eerst het figuur verdelen. in 'bekende' figuren. Het figuur bestaat uit een balk en. een piramide.. voorbeel TOOLCRAFT Vergrootglas Met LED-verlichting Vergrotingsfactor: 15 x Lensgrootte: (Ø) 20 mm. LED-loeplamp 15xLED-loeplamp met 14 - 16 mm brandpuntsafstand..

Vergrotingsfactor inhoud. Tot de Macht Weetjes: Hoe zit het ook alweer met... inhoud van ruimtefiguren. Juni 2018 - Les met 14 slides door Tot de macht W! Tot de Macht Weetjes vmbo k, g, t, mavo, havo Leerjaar 1-4. Tot de macht W! Omtrek, oppervlakte en inhoud, 2F De kaars heeft een vierkante bodem.Wat is de inhoud van de kaars? IVKO B havo H8 Inhoud en vergrotingen extra oefenen. DRAFT. 2nd grade. 91 times. Mathematics. 59% average accuracy. 10 months ago. Bereken de vergrotingsfactor. answer choices . Vergrotingsfactor = 12,4. Vergrotingsfactor = 1,8. Vergrotingsfactor = 1,7. Vergrotingsfactor = 0.

Discussies over macro/micro objectieven. 62 berichten Vorige; 1; 2; 3; 4; 5; Volgend 1.1: Vergrotingsfactor bij lengte: 2. Vergrotingen bij oppervlakte; 2.1: Vergrotingsfactor bij oppervlakte: 3. Vergrotingen bij inhoud; 3.3: Vergrotingsfactor bij inhoud vergrotingsfactor k de inhoud k3 keer zo groot wordt en hiermee kunnen rekenen weten dat bij een p keer zo grote inhoud de vergrotingsfactor 3 p hoort en hiermee kunnen rekenen (vwo) het kunnen berekenen van de inhoud van allerlei ruimtefiguren, ook in praktische situatie

Uitwerkingen VMBO 2 H8

Voor de vergrotingsfactor van een lens zie verderop onder Vergroting. Flexibele lenzen. Het bekendste voorbeeld van een flexibele of elastische lens is de ooglens. De gewenste sterkte kan hier ingesteld worden door de kromming van voor- en achtervlak aan te passen. Asferische lenze In deze les leer je: Wat gelijkwaardige formules zijn. De formule in de verschillende variabel uit te drukke Oppervlakte van een driehoek . READ. Inhoud. II Voor het berekenen van de inhoud van een piramide en kegel gebruik. je de formule. inhoud = × oppervlakte grondvlak × hoogt

Vergrotingsfactor en inhoud Slimmer leren met Snappu

Vergrotingsfactor - Mavo 2 – GeoGebra

Uitwerkingen VMBO 2 H10

 1. Wiskundeleraa
 2. Uitwerkingen VMBO 3 H7
 3. De vergrotingsfactor - Wiskunde Academi
2M Wiskunde H6 - vraag 45 - YouTubeNieuwe pagina 13M H7 formules omtrek, oppervlakte, inhoud enoppervlakte van een cilinder - YouTube
 • Isla Ibiza jeans.
 • Vans Platform Dames.
 • Bowlingbal merken.
 • Discotheek Vroenhoven vroeger.
 • Most spoken languages 2020.
 • Aanvullende beurs terugbetalen.
 • Star Trek: Discovery characters.
 • Zeeduivel Prijs.
 • Lieve woorden met een G.
 • Meerdere malen ongesteld per maand.
 • Xbox One adapter.
 • Golden milk poeder.
 • Ticket to the Moon ELO.
 • Werkboekje dieren groep 2.
 • Q park brussels louise.
 • Cursus paardrijden volwassenen.
 • Overleden acteurs Wittekerke.
 • Calcaneus betekenis.
 • Mooiste plekken noord frankrijk.
 • Antwoorden Staal Spelling groep 8.
 • Lion vs Bear.
 • Bromfiets op fietspad of rijbaan.
 • Clown mondkapje.
 • Tijdelijk wonen op een camping Gelderland.
 • CPAP toestel ResMed.
 • Parodontitis zelf behandelen.
 • Random Duitse woorden.
 • Garrett AT Gold.
 • Wilgenkatjes kopen.
 • Youtube Foo Fighters Sky Is A neighbourhood.
 • Dagje Parijs corona.
 • Oud scheidsrechters KNVB.
 • All Inclusive Kos Corendon.
 • ANWB Camping Nederland.
 • Mocro Maffia film.
 • Scrubs youtube.
 • Stemmen in PowerPoint.
 • Marvel namen.
 • IFBB Pro League Nederland.
 • Noetselerberg Nijverdal.
 • Coeur de Boeuf betekenis.