Home

Grootste als Excel

MAX.ALS.VOORWAARDEN, functie - Office-ondersteunin

Met deze formule geeft Excel de grootste afstand weer. In dit voorbeeld heb ik bij het argument K gekozen voor 1. Dit is de positie vanaf de grootste waarde. Vul je bij het argument K bijvoorbeeld een 2 in, dan berekent Excel de grootste waarde van de tweede positie vanaf de grootste waarde De formule MAX.ALS.VOORWAARDEN zorgt dat de maximale waarde opgezocht wordt in een opgegeven bereik met de opgegeven voorwaarden. Deze formule is geïntroduceerd in Excel 2019. Toepassing =MAX.ALS.VOORWAARDEN(max_bereik;criteriumbereik;criterium) Max_bereik: Het bereik waar de maximale waarde moet worden bepaald Elke nieuwe versie van Excel heeft weer een aantal nieuwe formule-mogelijkheden. Had Excel-2003 alleen nog maar de functies AANTAL.ALS en SOM.ALS, in Excel 2016 zitten er al acht. Maar tot Excel 2016 was er nog geen MIN.ALS en MAX.ALS maar gelukkig was daar een workaround voor. Eerst even het verschil tussen formules en functies Het lukt mij niet op de functies MAX en ALS ( of dergelijke formules die erop lijken) samen in 1 formule te krijgen. In kolom C staan Namen vermeld en in Kolom H staat datums vermeld. Ik wil ervoor zorgen dat Excel de hoogste datum weer geeft per naam Methode 4: gebruik de functie GROOTSTE. De functie GROOTSTE kent 2 parameters: * de Matrix (bereik), waarin het grootste getal moet worden gezocht * K, het volgnummer; wil je de grootste waarde dan is K=1, wil je de één na grootste dan is K=2 etc. Dus de formule in cel K5 =GROOTSTE(tblData[Aantal];I5

Het kleinste of grootste getal in een bereik berekenen - Excel

Als er in cel E26 altijd een van de twee waarden staat is de formule als volgt: =ALS(E26=PHR40″;500mm;560mm). Oftewel als het PHR40 is dan 500mm, anders 560mm. Repl =GROOTSTE(B:B;2) Engelstalige Excel: =LARGE(B:B;2) 1-na hoogte waarde met duplicaten Stel: je grootste waarde staat er meer dan één keer in, en je zou bovenstaande functie gebruiken, dan zou je niet de 1-na hoogste waarde krijgen, maar de (dubbele) hoogste Leer hoe celverwijzingen werken in Excel Leer hoe je formules naar beneden kopieert Werk met verschillende formule criteria Logische functies 3 Lessen ALS functie Geneste ALS ALS FOUT Datum en tijd 6 Lessen NU VANDAAG DATUM WEEKNUMMER WERKDAG WEEKDAG Financiële functies 8 Lessen Introductie BET TW HW IBET PBET NPER RENTE Wiskunde 13. Als u een tabel met cijfermateriaal opmaakt met Excel, kan deze al snel uitgroeien tot meerdere pagina's. Het spreekt dat, hoe groter een tabel wordt, hoe moeilijker het wordt om de hoogste en laagste waarden snel terug te vinden. Nu hoeft dat niet meteen een probleem te zijn want Excel voorziet daar een functie voor

Grootste Als - Helpmij

Wilt u met Excel iets berekenen, De meest gebruikte functie is SOM, deze telt getallen in een reeks cellen op. Een formule met deze functie ziet eruit als =SOM(B2:B14) De waarde die staat op de opgegeven plaats in de ranglijst, geteld vanaf de grootste waarde Eén van de meer dan 400 functies van Excel is GROOTSTE. Kort gezegd berekent deze functie het grootste getal van een bereik. Het mooie van deze functie is dat jezelf kunt bepalen welk getal dit moet zijn. Moet dit echt de allergrootste zijn of mag het ook de op twee na grootste getal zijn. Excel heeft twee argumenten in deze functie ingebouwd Excel verondersteld dan dat je een 1 hebt ingevuld. Er zijn drie mogelijk waarde voor het criteriumtype_getal: 1 Excel zoekt naar de grootste waarde die kleiner of gelijk is aan de zoekwaarde; de zoek-matrix moet oplopend zijn gesorteerd

Functie GROOTSTE - Formules in Excel -Handleiding Excel

 1. Excel Tip : Meer dan 7 geneste ALS functies. Onlangs kreeg ik de vraag van Hans ven der Lingen, of het mogelijk is meer dan 7 geneste ALS-functies te gebruiken in één formule. Voor versie 2007 kon je slechts 7 ALS-functies nesten, vanaf 2007 volgens mij 64
 2. Immers in Excel worden data opgeslagen als getal. In bovenstaand voorbeeld zijn dat de rijnummers 43956 tot en met 44024. Van al deze rijnummers (wat in feite alle data zijn van B1 tot en met B2) wordt de maand bepaald
 3. Hoe laat je Excel het grootste getal in een kolom een kleur geven. Wigi 2008-07-21 21:12:05 UTC. Permalink. Selecteer de cellen. Elk probleem heeft een oplossing, als er geen oplossing is dan is het geen probleem maar een feit. Post by Stefan Hoe laat je Excel het grootste getal in een kolom een kleur geven
 4. We zijn gegaan van 65.536 rijen en 265 kolommen naar meer dan een miljoen rijen en 16.000 kolommen. Daarnaast is tegenwoordig MS Office 64-bit (dit was 32-bit). Wanneer u 250 Excel-bestanden heeft, zijn er ongeveer maximaal 5 á 10 uw core Excel-files
 5. GROOTSTE(A1:A5; RIJ(A1:A3)) is dan een 1-koloms/3-rijen-matrix die de 3 grootste getallen bevat en SOMPRODUCT telt die eenvoudigweg bij elkaar op. We zouden SOM in plaats van SOMPRODUCT kunnen gebruiken, maar in dat geval moet de formule als een matrixformule worden ingevoerd door op Ctrl_Shift_Enter te drukken

MAX.ALS.VOORWAARDEN Excelwe

Hoe zorg ik dat Excel in plaats van die hoogste waarde de bijbehorende naam uit kolom A weergeeft? Ik weet dat het met VERT.ZOEKEN kan, als ik de kolommen omdraai, maar dat wil ik niet. Bij voorbaat dank. dh. De naam bij de hoogste score weergeven: Piet Robe: 10/28/02 4:52 PM: Beste d Ik wil vervolgens in C2 t/m C7 automatisch de grootste waarde hebben die achter de waarde A staat (in dit geval 25-08-10). Hoe krijg ik dat voor elkaar? Deze thread is vergrendeld Als u problemen heeft met het vinden of juist laten werken van een Excel formule zijn mijn expertpagina's een uitkomst. Bespaar tijd en ga direct naar mijn expertpagina's voor Excel formules AANG.DUUR Geeft de aangepaste Macauley-looptijd voor een waardepapier, uitgaande van EUR 100 nominale waarde AANTAL Als k ≤ 0 of k > het aantal gegevenspunten, geeft KLEINSTE de foutwaarde #GETAL! als resultaat. Als n het aantal gegevenspunten in matrix is, resulteert KLEINSTE(matrix;1) in de kleinste waarde en KLEINSTE(matrix;n) in de grootste waarde. Deze functie is handig als je het laagste getal in een serie wilt weten He allemaal, ik heb een klein probleempje in excel. Ik heb een getal waarbij ik de gelijke, of dichtsbijzijnde grotere waarde moet vinden in een kolom. Dus stel je hebt het getal 123 En je hebt een tabel die er alsvolgt uitzie

Excel(-)leren: Min.als en Max.als

Excel kan ook een klassenindeling en een bijpassende frequentietabel voor je maken. Daarmee wordt het vervelende turven overbodig. Je doet dit eerst voor de variabele lengte. Eerst maak je een overzicht van de kleinste en de grootste lengtes. Zet in de cellen G2, H2 en I2 achtereenvolgens lengte, jongens, meisjes Bedankt voor jullie antwoorden, werk met Excel'97 (I know right! Kun je met voorwaardelijke opmaak dan ook de laagste waarde eruithalen en een opmaak meegeven? Want volgens dat artikel moet je zelf de voorwaarden ingeven, m.a.w. dan moet ik zelf de laagste prijs in gaan vullen terwijl ik het wil automatiseren, zodat hij automatisch een ander veld zou oplichten als de prijs zou gaan veranderen

max en als functie combineren - Microsoft Communit

Een van de grootste boosdoeners bij het uit zijn voegen treden van een Excel bestand zijn de ingevoegde afbeeldingen. Microsoft Excel lijkt niet heel goed om te kunnen gaan met afbeeldingen, waardoor het hebben van enkele afbeeldingen al kan leiden tot een zeer groot bestand. Een oplossing is het comprimeren van de aanwezige afbeeldingen De 7 grootste fabels over Boekhouden in Excel 4 februari 2020 2 februari 2018 door Stephan Zwanikken Als je voor jezelf begint, dan moet je ook je boekhouding bijhouden Hoe vind ik de op één na grootste / kleinste unieke waarde in Excel? Als je een lijst met getallen hebt die enkele duplicaten bevat, om de n-de grootste of kleinste waarde van deze getallen te krijgen, retourneert de normale functie Groot en Klein het resultaat inclusief de duplicaten Tips en trucs: de grootste/kleinste items optellen. Voor het optellen van de 3 grootste getallen in A1:A5, is de meest rechtstreekse methode om in te voeren: =GROOTSTE(A1:A5; 1) in cel B1 =GROOTSTE(A1:A5; 2) in cel B2 =GROOTSTE(A1:A5; 3) in cel B3. zodat de grootste 3 getallen in B1:B3 staan en dan te gebruiken de formule

Top-5; verschillende methodes - G-Inf

Intelligente formules maken door middel van de ALS functie

Om nu de grootste 3 getallen aan te geven, moet ik beginnen met een accolade gevolgd door de cijfers 1 backslash 2 backslash 3 en ook afsluiten met een accolade en nog een haakje. En vervolgens bevestigen met Enter. Nu zie je dat Excel opnieuw het grootste getal laat zien De excel ZOEKEN functie, één van de zoek- en verwijsfuncties, gebruiken we als we een waarde in 1 kolom of rij zoeken en een waarde op dezelfde positie in een tweede rijd of kolom willen vinden. Er zijn twee typen ZOEKEN, vector en matrix Rekenen met Excel. Veel mensen gebruiken Excel om databases, overzichten en schema's te maken. De belangrijkste toepassing van het programma is echter rekenen. Excel is daarom een goed hulpmiddel voor bijvoorbeeld het bijhouden van de administratie Excel kan de som van een bepaalde waarde optellen die moet voldoen aan meerdere criteria via de formule =SOMMEN.ALS (optelbereik;criteriumbereik;criteria;). Het optelbereik is het bereik van cellen waarvan je het geheel wilt optellen, criteriumbereik is het bereik van de cellen met daarin het (eerste) criterium, criteria zijn de voorwaarden waaraan de uitkomst moet voldoen

Als u in Excel veel getallen gebruikt, is het een goede gewoonte om negatieve getallen in rood op te lichten. Dit maakt het gemakkelijker om de gegevens te lezen. Er zijn verschillende technieken die u kunt gebruiken om negatieve getallen in rood in Excel te markeren: - Voorwaardelijke opmaak gebruike Deze keer besteed ik aandacht aan de functie SUMIF (SOM.ALS). Deze functie maakt het mogelijk om een reeks getallen op te tellen wanneer deze aan een bepaalde voorwaarde voldoen. Voorbeeld. In dit voorbeeld gebruik ik een Excel sheet met daarin vier kolommen: maand (A), Datum (B), Kleur (C) en hoeveelheid (D)

In dit voorbeeld krijg ik de grootste of op een na grootste of n-de grootste waarde op basis van het product Apple, doe dit als volgt: Voer deze matrixformule in: =LARGE(IF(A2:A14=Apple,B2:B14),1) in een lege cel waar u het resultaat wilt uitvoeren, en druk vervolgens op Ctrl + Shift + Enter sleutels samen, en de grootste waarde op basis van Apple is geëxtraheerd, zie screenshot Ontdek wat de grootste beperkingen zijn van een projectplanning in Excel en hoe je dit alles kunt voorkomen met een modern standaardpakket. Projectplanning in Excel is iets voor je persoonlijke projecten Een project managen met Excel is ideaal als het gaat om een persoonlijk project dat je alleen uitvoert Maar geënterd als een array formule. In de file zelf vertaalt de formule zich in het Nederlands in JOUW Excel. Belangrijk is hier dat je weet hoe je een array formule entert: Als je met de cursor in de actieve formule staat: In plaats van gewoon Enter te drukken gebruik je Ctrl + shift + Enter gelijktijdig Om te starten geef ik een overzicht van alle functies die beschikbaar zijn in Excel. Voor de meeste functies zijn ook de Engelse term en omschrijving terug te vinden. Je kan sorteren op de kolomtitels of gebruik maken van het zoekveld om de functie die je zoekt terug te vinden

Grootste waarde in Excel bepalen - Bas Bruijni

Weten hoe je gegevens in Excel kunt vergelijken is zeer bruikbaar voor de financiële boekhouding en het beheer van lijsten. Vergelijkingen kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om er zeker van te zijn dat dezelfde data niet nogmaals wordt ingevuld, om te controleren of de juiste informatie van een record is overgenomen en om te controleren of de kwartaal- of jaarcijfers volgens schema zijn. De 7 grootste nadelen van boekhouden in Excel. Wie zich enigszins verdiept in de wereld van de boekhoudsoftware, komt er al snel achter dat er best veel programma's zijn waar je de boekhouding mee kunt verzorgen.En of het nu om boekhouden of alleen factureren gaat, voor ieders smaak is er wel wat te vinden Als je nieuw bent of nog niet volledig vertrouw met het programma ben je hier aan het juiste adres. De cursus Excel lessen leert je hoe je kan werken met Excel. Deze cursus is zowel voor beginners als gevorderden. Alle Excel lessen per categori

KLEINSTE EN GROOTSTE - Handleiding Excel

De functie GROOTSTE kent 2 parameters: * de Matrix (bereik), waarin het grootste getal moet worden gezocht * K, het volgnummer; wil je de grootste waarde dan is K=1, wil je de één na grootste dan is K=2 etc. Dus de formule in cel K5 =GROOTSTE(tblData[Aantal];I5) haalt uit de kolom Aantal van de tabel tblData het grootste getal op (cel I5 is gelijk aan 1) op basis hiervan is de één na grootste 15 maar als je gebruik maakt van =grootste(a1:a5;2) zul je zien dat de uitkomst in 20 resulteert. m.v.g. John--Vragen is nooit dom. Met een vraag blijven lopen wel. Want dat lost nooit iets op

Gratis tips Excel - Interval berekenen met formules en met

hoogst, het grootste gehele getal dat geretourneerd kan worden Deze functie produceert een willekeurig geheel getal uit het interval [laagst,hoogst]. In tegenstelling tot ASELECT() doen hier beide grenswaarden mee Aan beginners en gevorderden, over Excel 2003, 2007, 2010, 2013, 2016 of Excel 365. U kiest zelf wat u leert. Geen onnodige ballast, maar een cursus op maat. Medewerkers verspillen veel tijd met zoeken om iets in Excel voor elkaar te krijgen. Als ze trefzeker met Excel werken, bespaart u tijd, geld en ergernis De 10 grootste Excel fuck-ups Fouten in Excel kosten bedrijven wereldwijd jaarlijks miljarden euro's. Om nog maar niet te spreken van alle kostbare tijd die verloren gaat. Excel topexpert Hans van Dorth deelt de 10 meest voorkomende.simpele fouten in Excel

Als ZOEKEN de zoekwaarde niet kan vinden, wordt de grootste waarde uit de matrix weergegeven die kleiner is dan of gelijk aan zoekwaarde. Als zoekwaarde kleiner is dan de kleinste waarde in de eerste rij of kolom (afhankelijk van de matrixgrootte), resulteert ZOEKEN in de foutwaarde #N/B GGD: Geeft de grootste gemene deler. De formule GGD in Excel geeft als resultaat de grootste algemene deler van twee of meer gehele getallen. De grootste algemene deler is het grootste gehele getal waardoor zowel getal1 als getal2 kunnen worden gedeeld, zonder dat er een restgetal is Notitie. De methode om gegevens in een Excel-werkblad bij te werken met BEHULP van ADO of dao te gebruiken, werkt niet in de visual basic voor toepassing-omgeving in Access nadat u Office 2003 Service Pack 2 (SP2) hebt geïnstalleerd of nadat u de update voor Access 2002 hebt geïnstalleerd die is opgenomen in Artikel 904018 van Microsoft Knowledge Base

Vul het e-mailadres voor uw account. Een verificatiecode zal naar u worden verzonden. Zodra je de verificatiecode hebt ontvangen, zul je in staat zijn om een nieuw wachtwoord kiezen voor uw account Als Excel specialist en adviseur ben ik gespecialiseerd in de realisatie van maatwerk en ontwikkeling van generieke producten, templates en sjablonen in Excel. Naast gebruikers vriendelijkheid besteed ik vooral aandacht aan eenvoud en design. Een applicatie moet visueel aantrekkelijk zijn Als u bestanden in LFF wilt wissen, klikt u er met de rechtermuisknop op en selecteert u de optie Verwijderen. Dus dat is hoe je de grootste bestanden op je pc kunt vinden en verwijderen met Explorer en de grootste bestandszoeker. Het wissen van grote bestanden zal zeker behoorlijk wat ruimte op de harde schijf vrijmaken Soms in plaats van alleen het grootste of maximale aantal voor al uw gegevens te vinden; u moet het grootste getal in een subset vinden, zoals het grootste positieve of negatieve getal. Als de hoeveelheid gegevens klein is, kan de taak eenvoudig worden uitgevoerd door het juiste bereik voor de MAX-functie handmatig te selecteren

Deze pagina bevat een lijst van de 352 Nederlandse gemeenten, overeenkomstig de stand van zaken op 1 januari 2021.Daarnaast zijn 3 openbare lichamen opgenomen die grotendeels op dezelfde manier worden bestuurd en als bijzondere gemeenten worden aangeduid Als je deze functie veel gebruikt, zal je inmiddels gemerkt hebben dat dit behoorlijk traag kan zijn als je bron waarin je zoekt heel groot is. Er is een manier om je zoekopdrachten aanzienlijk te versnellen: efficiënter zoeken in Excel met INDEX MATCH Leuk onderzoek. Wat me verbaast is dat zoveel mensen als grootste angst gebrek aan inzicht hebben en onverwachte schulden hebben. Dan zou je verwachten dat ze tijd en geld zouden investeren. Dat levert echter de grootste frustraties op. Een goed ingerichte boekhouding met een goede template of software verdient zichzelf in no-time terug

Manieren om waarden te tellen op een werkblad - Office

Het is de bedoeling dat Excel twee prijzen vergelijkt, de hoogste rood en de laagste groen kleurt en aangeeft hoeveel korting er gegeven moet worden op de duurste prijs om even duur te zijn. Goeievraag is het grootste vraag en antwoord platform van Nederland Handboek Excel 2019 - aanbiedingen, goedkoopste shops & prijsvergelijking. Beslist.nl gebruikt Functionele en Analytische cookies voor website optimalisatie en statistieken

=GROOTSTE(matrix;k) Matrix: Geef hier een bereik op. K: De positie, geteld vanaf de kleinste waarde.. Opmerking. #GETAL! wordt weergegeven als matrix geen getallen bevat, als k gelijk is aan 0 of groter is dan het aantal getallen in matrix. Bijvoorbeeld. Kopieer onderstaande tabel naar Excel om het voorbeeld te volgen In Excel, we can apply the max function to get the largest number as quickly as we can. But, sometimes, you may need to find the largest value based on some criteria, how could you deal with this task in Excel? Find and get the largest value based on one criterion with array formula Alle vertalingen voor de Excel-functie GROOTSTE. De engels functienaam LARGE() is vertaald in 18 talen. Voor alle andere talen, is het engels functienaam gebruikt Deze les is inmiddels verouderd, KLIK op onderstaande link om naar de nieuwe les te gaan.https://youtu.be/BI77ap-eV7 Als je de gegevens klaar hebt staan, ga je naar het Tabblad Invoegen.Daar zoek je naar de groep Invoegtoepassingen. Daar staat het Bing icoontje (Zie afbeelding).Klik hier op. Nu opent Bing zich in Excel en kunt je jouw landkaart in Excel inrichten

Als het Criteriumtype_getal is ingesteld op 1, maakt VERGELIJKING een schatting bij de waarden die zijn gesorteerd van A naar Z, waarbij de grootste waarde kleiner dan of gelijk is aan de zoekwaarde. In het volgende voorbeeld is de formule in E3 Microsoft Excel 2013, gratis download. Microsoft Excel 2013 16..6769.2017: Duidelijk data verwerken met Microsoft Excel 2013

Help! De secretaresse verdwijnt - Gooi ZakenGegevens in een bereik of tabel sorteren - ExcelExcel: Visualiseren van kwalitatieve aspecten met een

Cursus leren werken met Excel. Het programma Excel (onderdeel van het MS Office-pakket) is een zogenaamde spreadsheet: een rekenblad waarin gegevens kunnen worden opgeslagen, bewerkt en/of tot presentatiemateriaal verwerkt.Excel kan een grote diversiteit aan bewerkingen op efficiënte wijze uitvoeren. Zo is het programma zeer geschikt voor het maken van simpele of juist ingewikkelde. Als je kijkt naar EXCEL is het eerste dat opvalt dat het scherm in allemaal hokjes is verdeeld (ook wel cellen). Het grootste voordeel is dat als er iets verandert de uitkomst automatisch herberekend wordt. Vul in cel B1 maar eens een ander getal in en kijk wat er gebeurt:.

Stegeman Legerdump Exel. Wij verkopen bijna alles op gebied van Legerdump artikelen, vanaf de bekende legersokken t/m zendapparatuur, werkelijk duizenden verschillende artikelen op voorraad Nog nooit is 'cultuur' als het grootste risico benoemd. Geen enkele keer. Natuurlijk is cultuur belangrijk en vaak houdt cultuur verband met grote risico's. Helaas is 'cultuur' net als 'imago' of 'ziekte' een containerrisico en daarmee niet dus niet op te pakken. Container risico's zijn niet concreet genoeg om tot actie te. ALS.VOORWAARDEN. Met deze statement is Excel in staat om de grootste of kleinste waarde in een bereik aan te geven die aan een of meerdere criteria voldoet. 2. Draaitabel functies. Naast een aantal basisfuncties zijn er de afgelopen jaren ook een aantal handige draaitabel mogelijkheden bijgekomen De 10 grootste nadelen van Excel in projectorganisaties Spreadsheets worden gebruikt voor boekhouding, projectmanagement, resourceplanning en nog veel meer zakelijke toepassingen. Je vindt ze dan ook terug in bijna elke projectorganisatie

Tip 102 - SwotsterVERGELIJKEN() functie in Excel uitgelegd - Theo SchipperDe Huishoudkist - huishoudboekje grafiekenHoe (en Waarom) voor het Gebruik van de UitschietersQuestions and answers concerning "distributed heatingEMTÉ goedkoopste supermarkt in Tilburg | Tilburgers

Een overzicht: De 8 grootste Excelblunders. Blunders in Excelsheets kunnen bedrijven duur komen te staan. Een foutje is snel gemaakt, maar de gevolgen zijn vaak niet te overzien. Een overzicht van grote missers met Excel. Een (Excel) ongeluk zit in een klein hoekje Quizvragen met antwoorden. Hieronder kun je uit 3 niveauskiezen welke de moeilijkheid bepalen. Vervolgens word je naar de categorieën gebracht die bij dat niveau horen. De leukste quizvragen met antwoorden, over de meest uiteenlopende onderwerpen, vind je op Quiz-Vragen.NET! Het kost niets en is dus geheel gratis.. Je kunt de vragen uitprinten wanneer je zelf een quiz organiseert, of. In een vorig artikel heb ik de functie VERT.ZOEKEN (verticaal zoeken) besproken. Dit is een mooie en handige formule, maar er is één ongelukkige beperking: je kan niet naar links zoeken, enkel naar rechts. Om toch het gewenste resultaat te bekomen, zijn er 2 mogelijkheden: 1. een combinatie van INDEX() en VERGELIJKEN() 2. een combinatie [

 • Fathead pizza.
 • Norma opera.
 • Peper en zout molen.
 • Ovum Novum kosten.
 • Badkamer spiegelkasten IKEA.
 • Otel Turizm.
 • Kosten operatie hernia hond.
 • Belvilla België.
 • Kermisspelen huren.
 • Chucky Trailer.
 • Kip yoghurt marinade BBQ.
 • Game of Thrones Season 1 kijken.
 • Geocache maken ideeën.
 • Gehard glas bewerken.
 • Achternaam geschiedenis.
 • Baby trekt aan haar tijdens drinken.
 • Prénatal Zwolle contact.
 • Leerplan PAV vvkso 3de graad BSO.
 • Fürth geschiedenis.
 • Bus bestickeren prijs.
 • Safari vakantie.
 • Aankoop tweedehands auto formaliteiten.
 • Waar vind ik mijn Facebook wachtwoord.
 • Chacon draadloze schakelaar.
 • Fotowebsite.
 • Restaurant De Goedendag openingstijden.
 • Android Gmail settings.
 • Keuring voor verkoop prijs.
 • Baardalg.
 • Hydrangea Pinky Winky plantafstand.
 • Baccano Anime.
 • Action robot.
 • Coco Chanel PARFUM.
 • Windows 10 Snel opstarten.
 • Adullam identiteit.
 • Top 10 beste stadions ter wereld.
 • Belgische woordgrappen.
 • Christina Schwarzenegger.
 • Porsche Cayenne 2008.
 • Baby zwart/wit kaarten.
 • Geluid flamingo.