Home

Wat is een doula

Een doula wordt ook wel een geboortecoach genoemd. De term komt uit het Grieks en betekent 'dienende vrouw'. In landen waar vrouwen niet bij een verloskundige onder behandeling zijn, maar standaard in het ziekenhuis bevallen, is het al een bekender fenomeen. Ook in Nederland is zo'n geboortecoach in opkomst Een doula is een coach die je begeleid tijdens de zwangerschap, de bevalling en de kraamtijd. Zij is er om jou emotioneel te ondersteunen. Je kunt al je vragen op haar afvuren, een vertrouwelijk gesprek mee voeren en intieme details te bespreken. Zij is er helemaal voor jou, om jou zo goed mogelijk door je zwangerschap te begeleiden

Een doula is een zwangerschaps- en bevallingscoach die speciaal opgeleid is om zwangere vrouwen en hun partners op een niet-medische manier te steunen voor, tijdens en na de bevalling. Een doula wordt vaak verward met een verloskundige of een kraamverzorgster. Toch zijn deze functies totaal verschillend wat is een doula. Een doula is iemand die luistert, coacht, ondersteunt, bemoedigt, lacht, liefheeft en vertrouwen geeft. Een doula is er voor ouders en bijna ouders en geeft jullie ononderbroken steun tijdens en rondom de geboorte van je kind. In tegenstelling tot een verloskundige, gynaecoloog of andere zorgverleners gaat een doula niet weg.

Een doula zorgt dat hij zich kan concentreren op jou. Ik help je partner ook als het hem even overweldigt, en zorg dat hij zijn rustmomenten pakt. En dat hij zijn baby zelf kan aanpakken als het zover is. Ik ben er voor jullie alledrie. De partner durft met een doula erbij meer betrokken te zijn, doordat hij weet wat hij kan doen Wat is een Doula? Het woord 'Doula' (uitspraak Doela) is van oorsprong oud-Grieks en betekende in die taal 'dienende vrouw'. In de Verenigde Staten is het woord ingeburgerd geraakt in een nieuwe betekenis. Een Doula kan het beste omschreven worden als een zwangerschaps- en bevallingscoach WAT IS EEN DOULA? Een doula, of 'geboortecoach', is een speciaal opgeleide vrouw die jou en je partner door de bevalling heen coacht. Vanaf het moment dat de bevalling is begonnen totdat het kindje er is, is ze er met raad, daad en steun Een doula is een zwangerschapscoach Een doula komt uit het oude Griekenland, en betekent zoveel als 'dienende vrouw'. In Noord-Amerika/Canada heeft het woord inmiddels een andere betekenis gekregen en is het een ervaren en kundige vrouw die zwangere vrouwen (en partner) ondersteunt tijdens de zwangerschap, bij de geboorte en enige tijd erna Het woord 'doula' komt uit het oud-Grieks en betekent, vrij vertaald, 'dienende vrouw'. In de oudheid was zij de oudste en meest wijze bediende in het huishouden. Waarschijnlijk hielp zij de vrouw des huizes ook bij haar bevallingen

Het woord 'doula' komt uit het oud-Grieks en betekent dienende vrouw. En dat omschrijft eigenlijk precies wat het is. Een doula helpt jou tijdens je zwangerschap, de bevalling en de periode erna. 'Maar, ik wordt toch gewoon geholpen door mijn man?' denk je nu wellicht. Dat is juist het mooie. Als doula vervang ik jouw partner niet Het woord Doula is een oud Grieks woord voor Dienende vrouw. In andere, oudere culturen werden namen gebruikt zoals helpende vrouw of vrouw die nabij is. Het is een deskundige en goed opgeleide vrouw die de bevallende vrouw en haar partner een continue lichamelijke, praktische en emotionele ondersteuning biedt Een doula is een professional die jou kan ondersteunen bij de niet-medische onderdelen van je zwangerschap en bevalling. Samen met je verloskundige begeleidt ze je tijdens je zwangerschap en coacht je door de bevalling heen. Dit kan zowel bij een thuisbevalling als in het ziekenhuis

De Doula is een zwangerschaps- en bevallingscoach en ondergaat een zeer uitgebreide training, maar is geen verloskundige. Wat doet een doula? De doula zal de a.s. ouders op een niet-medische manier ondersteunen tijdens de zwangerschap, de geboorte van de baby en de periode na de bevalling. De doula blijft tijdens de hele bevalling bij jullie Wat is een doula? Wat is een zwangerschapscoach en wat ze wel doen is emotionele steun verlenen, suggesties geven over positie, eventueel massages en aromatherapie. Dit voor, tijdens en na de bevalling. Vaak kunnen ze uit hun ervaring ook helpen bij de communicatie met het medisch personeel en er zo mee voor zorgen dat de medische beslissingen die genomen worden naar wens zijn van de vrouw op. Een doula kent je wensen, je angsten en je grootste kracht. Dat maakt je doula dé perfecte brug in je geboorteteam. 3. Biedt continue ondersteuning, draagt je niet over en blijft bij je. Ze is onafhankelijk en er helemaal voor jou en je partner Een doula ondersteunt jullie op een niet-medische manier tijdens de zwangerschap, de geboorte van jullie kindje en in de periode erna. De doula blijft gedurende de hele bevalling aan de zijde van de barende vrouw. Een doula zal er tijdens een bevalling alles aan doen de rust te bewaren en de aanstaande ouders een helpende hand te bieden In de meeste gevallen is een doula een vrouw die je kan inhuren om bij je bevalling aanwezig te zijn. Maar meestal is ze er al voor je tijdens je zwangerschap en ook na je bevalling speelt ze een belangrijke rol. Belangrijk om te weten is dat een doula geen medische kennis heeft, ze is er voor mentale en emotionele ondersteuning

Wat is een doula? Een doula (spreek uit: doela) coacht je door je zwangerschap, de geboorte en kraamtijd heen. Ze is er voor emotionele steun, brandende vragen (naar wie stuur je anders een foto van je vermoedelijke slijmprop?), een massage of simpelweg voor een koel washandje tijdens je bevalling Wat doet een doula? Een doula, is een speciaal hiervoor opgeleide vrouw, die jou ondersteunt op een niet-medische manier tijdens de zwangerschap, de geboorte van jullie kindje en in de periode erna. De doula blijft gedurende de hele bevalling aan je zijde

32 weken zwanger - 24Baby

Het woord 'doula' komt van het Griekse woord 'doulé'. Daar betekent het woord: vrouw die een vrouw helpt. En dat klopt ook precies. Alleen waren het vroeger vaak slavinnen die het werk verplicht moesten doen Een doula is een vrouw die als doel heeft om een andere vrouw en haar naasten te begeleiden en te ondersteunen tijdens de zwangerschap, de bevalling en de kraamtijd door haar haar ervaring en opleiding. De doula belichaamt de vrouwelijke figuur die baby's op de wereld zette, samen met de vroedvrouw. Ze werkt dus alleen in samenwerking met medische hulpverleners die door de ouders gekozen worden

Een doula bij de bevalling: wat is een doula? Ouders van N

Doula is een oud-Grieks woord voor dienende vrouw. In deze tijd is het een vrouw die jou en jouw eventuele partner voorbereidt op de bevalling en continue aanwezig is tijdens het geboorteproces. Doordat wij tijdens de zwangerschap meerdere keren contact zullen hebben, bouwen wij een vertrouwensband op. Hierbij worden jouw wensen besproken en daardoor weet ik wat ik voor jou/jullie kan. Het woord 'doula' komt uit het oud-Grieks en betekent 'dienende vrouw'. In de oudheid was zij de oudste en wijste bediende in huis. De doula onderscheidde zich door emotionele rust en levenswijsheid. Tegenwoordig is een professionele doula een zwangerschaps- en geboortecoach wat is een doula. Het woord doula komt van het oud-Grieks en betekent letterlijk dienende vrouw. Vandaag heeft dit echter een veel ruimere en moderne invulling en kan ze het best omschreven worden als een zwangerschaps- en bevallingscoach Een doula is een ervaren en kundige vrouw die ondersteuning biedt tijdens de zwangerschap, de bevalling en de periode erna op fysiek, emotioneel en mentaal gebied. Het is een eeuwenoud gegeven dat barende vrouwen ondersteund worden door vrouwen. Sinds de jaren 80 wordt een doula steeds vaker gevraagd

Een doula bij je bevalling - Wat is dat dan precies

 1. Dit komt omdat ze beter kunnen aanvoelen wat een barende mama nodig heeft. Door de aanwezigheid van een Doula bij de geboorte wordt de mama zo ondersteund dat zij haar eigen krachten leert kennen, meer zelfvertrouwen krijgt en beter leert luisteren naar haar lichaam. Hierdoor is de kans op een natuurlijke bevalling aanzienlijk hoger
 2. Een doula is een persoon die ondersteuning geeft voor, tijdens en na een geboorte. Het gaat daarbij om niet-medische zorg. Continue aanwezigheid Een uniek aspect van doula-ondersteuning is dat een doula de hele bevalling bij je blijft, continue aanwezigheid en ondersteuning is een van de elementen die -ook klinisch bewezen!- bijdraagt aan een positieve geboorte-ervaring én aan aanzienlijk.
 3. Wat is een Doula? Doula Het woord 'doula' is van oorsprong oud-Grieks en betekende in die taal 'dienende vrouw'. In mijn werk als Doula ben ik gespecialiseerd in emotionele en praktische begeleiding tijdens zwangerschap, geboorte en kraamtijd. Zie jij op tegen de bevalling

Wat is een doula? MiniMe

Een doula is een zwangerschaps- of bevallingsbegeleider en betekent in het oud Grieks 'helpende vrouw'. Zij maakt onderdeel uit van het geboorteteam en begeleidt aanstaande ouders tot enige tijd na de bevalling op een persoonlijke manier bij andere dan medische zaken; tijdens de bevalling staat zij de vrouw doorlopend bij met onder meer emotionele steun Een doula is een persoon die je kan begeleiden bij de bevalling van je kind. Een doula kan jouw bijstaan in de 'heat of the moment'. Vroeger was het vaak zo dat moeders, tantes of vriendinnen aan het kraambed stonden als je ging bevallen Een doula kan hierin een belangrijke bijdrage leveren tijdens je zwangerschap, je bevalling en in de periode daarna. In de blog-serie 'De doula' beantwoord ik een aantal vragen over de doula: Wat is een doula en waarom zou je een doula willen bij je bevalling Een doula is iemand die een zwangere vrouw en haar partner continu begeleidt tijdens de zwangerschap, door middel van voorbereidende gesprekken. Door middel van die gesprekken is het duidelijk wat jullie juist wel en niet willen tijdens de bevalling. Maar ook tijdens de bevalling ben ik als doula erbij, vanaf het moment dat jullie dat fijn vinden Een bevallingscoach of doula is een persoon die de moeder helpt tijdens de weeën en de bevalling. Ze zorgt voor een emotionele 'veilige' omgeving voor jou en stimuleert je om naar je eigen lichaam te luisteren. Ze stellen vaak de aanstaande moeder en vader gerust

Wat is een Doula. Het woord Doula komt uit het Grieks en betekent Dienende vrouw. Een doula is er speciaal voor de zwangere vrouw en haar eventuele partner. Zij ondersteunt je tijdens de zwangerschap, de bevalling en de periode na de bevalling, zowel emotioneel, fysiek en op praktisch gebied. De doula wordt ook wel zwangerschap- en. Als doula voorzie ik je objectief van deze informatie, zodat jij de juiste keuzes kan maken. Mijn begeleiding is onvoorwaardelijk en continue. Of je nou kiest voor een geplande keizersnede of een hands-off badbevalling in je eigen woonkamer, ik ben er voor je. Meer informatie over wat een doula doet, vind je hier. Kennismakin Wat doet een doula? Een doula kun je het beste omschrijven als een zwangerschaps- en bevallingscoach. Zij neemt als het ware het niet-medische vlak voor haar rekening en begeleidt je zowel emotioneel als fysiek. In de periode voor je bevalling maak je kennis met haar om te zien of er een klik is Wat is een doula? Als doula ben ik jullie bevallingscoach. Een doula is een, speciaal hiervoor, opgeleide vrouw, die zwangere vrouwen en hun partners op een niet-medische manier ondersteunt en begeleidt tijdens de zwangerschap, de bevalling en de periode erna

Wat is een doula? — DOUX doula - Amersfoor

Een doula is een zwangerschaps- en bevallingscoach. Ze ondersteunt (op een niet-medische manier) aanstaande ouders tijdens de zwangerschap, de geboorte en in de periode direct erna. Doulabegeleiding in het kort. Denk jij eraan om een doula in te schakelen? In onderstaande stappen zie je hoe het traject met een doula verloopt: Intake - Je bevalling is een ontzettend intiem moment Een doula werkt dan ook nauw samen met een verloskundige, zodat iedereen zich kan focussen op haar (of zijn) taak. Voordelen van een doula voor de bevalling Het is belangrijk op te weten dat de doula niet alleen goed is voor de moeder, maar ongelooflijk nuttig kan zijn voor haar partner zonder zijn of haar belangrijke rol te vervangen Wat is een doula. Doula (dat spreek je uit als doela) Een doula is een ervaren en kundige vrouw die emotionele en fysieke ondersteuning geeft en er speciaal voor jou en je partner is, tijdens de zwangerschap, de geboorte van jullie kindje en in de periode er na. Zij blijft aanwezig gedurende de hele bevalling en wijkt niet van je zijde Een doula wordt ook wel bevallingscoach genoemd. Ze is een kundige, ervaren vrouw die je, aanvullend op de medische zorg, steunt bij de geboorte van je kindje. Ze creëert mede een omgeving waarin je gestimuleerd wordt te vertrouwen in je eigen lichaam en kracht. Ook betekent de aanwezigheid van een doula steun en ontspanning voor de partner

Wat is een Doula? - Leidi Doula

Doing Doula. Als doula bied ik emotionele en praktische ondersteuning tijdens de zwangerschap, geboorte en in de tijd daarna. In samenwerking met de zwangere vrouw, haar (geboorte)partner en het gehele geboorteteam. Creëren we samen een positieve bevalervaring ongeacht het verloop ervan Wat is een doula? Ze is een vertrouwenspersoon die je de hele zwangerschap en bevalling ondersteunt waar nodig. Een coach die er speciaal voor jouw gezin is. Niet alleen voor de bevallende vrouw, maar ook voor de partner. Tars was eerst wat sceptisch, maar nadien liet hij weten dat hij onze doula echt een meerwaarde vond Doula Het woord 'doula' is van oorsprong oud-Grieks en betekende in die taal 'dienende vrouw'. In mijn werk als Doula ben ik gespecialiseerd in emotionele en praktische begeleiding tijdens zwangerschap, geboorte en kraamtijd. Zie jij op tegen de bevalling? Ben je bang of denk je de pijn van de weeën niet aan te kunnen

Een Doula werkt vooral vanuit haar intuïtie en voelt aan waar je als bevallende vrouw behoefte aan hebt. Uit onderzoek is gebleken dat continue steun van een Doula tijdens de bevalling de oxytocine-aanmaak (hormoon) aanzienlijk verhoogt, wat resulteert in effectievere weeën Een doula is de ideale aanvulling op het geboorteteam. Samen maken we de begeleiding tijdens de zwangerschap, bevalling en eerste weken af. Een Doula - Geboortecoach is de perfecte aanvulling op de begeleiding van het medisch team Een doula is een vrouw die als doel heeft om een andere vrouw en haar naasten te begeleiden en te ondersteunen tijdens de zwangerschap, de bevalling en de kraamtijd door haar haar ervaring en opleiding. De doula belichaamt de vrouwelijke figuur die baby's op de wereld zette, samen met de vroedvrouw. Ze werkt dus alleen in samenwerking met medische hulpverleners die door de ouders gekozen worden

Wat is een Doula? - Doula-WERK

Met behulp van een doula is een zeer persoonlijke beslissing. Als uw geboorte partner is clueless over wat te doen tijdens de bevalling, of als je gewoon iemand met wijsheid over het geboorteproces in uw hoek wilt, kan een doula een goed idee zijn Wat is een doula? Een doula is een vrouw die ondersteuning biedt tijdens de zwangerschap, de bevalling en de periode erna op fysiek, emotioneel en mentaal gebied. Het maakt niet uit f je thuis bevalt of in een ziekenhuis. Doula's worden steeds populairder en komen steeds vaker voor bij bevallingen Wat is een doula. Sinds een jaar of acht kun je een doula inhuren voor aanvullende ondersteuning tijdens je zwangerschap en de geboorte van jullie kindje. Steeds meer vrouwen en hun partner maken gebruik van de weldadige werking van een doula. Ontstaan van de doula. De doula bestaat eigenlijk al eeuwenlang

Wat ik als doula precies zal doen, is afhankelijk van jouw wensen. Tijdens het hele traject ben ik er voor je, luister ik naar je, moedig ik je aan, beantwoord ik je vragen, doe ik er alles aan om de rust te bewaren en kan ik je helpen ontspannen door bijvoorbeeld massagetechnieken of ademhalingsoefeningen Trots op Dora Kroon en bij dat mede door haar grote inzet de Opleiding tot Doula zoveel gepassioneerde doula's heeft opgeleid. Opleiding tot Doula 15 jaar! 6 januari 2006 - 6 januari 202 Een paar maanden later namen we de cursus psychoprofilaxis waar ik leerde wat een doula is. Daar verander ik mijn idee volledig: de doula's zijn vrouwen die de zwangere helpen bij de bevalling, zij hebben kennis van het proces geboorte , het lichaam van de vrouw en de gezondheid van de baby

Iris van Meer – Doula

Wat is een doula - Willeke Klerks - Geboortecoachin

Daarnaast kan een doula de belangen van de cliënt duidelijker krijgen voor de aanwezige professionals door het vragen naar wat de barende wil (al dan niet in het bijzijn van de medische professional), door het ondersteunen van de beslissing die genomen wordt, door het herhalen van wat er gezegd is zodat dit niet genegeerd wordt, door de communicatie tussen cliënt en zorgverlener te. Wat is een levenseinde-doula? DOULA, het Griekse woord voor dienende vrouw. Zij die geeft, ontvangt het meest. Ik spreek vaak over zij en haar, maar er bestaan elders al vrouwelijke EN mannelijke End-of-life-doula's. Doula kun je gewoon ZIJN, met de juiste mentaliteit en houding, kennis, kwaliteiten en wat tools

Wat is een doula? - Wat Betekent

Op babytjes.nl is een nieuw artikel online over wat een doula is en wat ze doet. Een doula is in het kort gezegd een zwanger- en bevallingscoach en wat ze doet: Op een niet-medische manier ondersteunen tijdens de zwangerschap, de geboorte van de baby en de periode na de bevalling Wat moet een doula kunnen? Als Doula moet ik me aan heel wat omstandigheden kunnen aanpassen. Onder andere, het ziekenhuis waar ik opgeroepen word, elk ziekenhuis heeft namelijk zijn eigen protocol die ik nauwkeurig moet volgen en duidelijk moet doorgeven aan mijn klanten Een andere term is geboortecoach of bevallingscoach. Het is een speciaal hiervoor opgeleide vrouw, die aanstaande ouders op een niet-medische manier ondersteunt tijdens de zwangerschap, de geboorte en in de periode er na. Een doula helpt een veilige omgeving te creëren waarbij moeder en partner met raad en daad worden bij gestaan Wat is een Doula? 'Doula' is een vrij nieuw begrip in Twente, daarom een korte uitleg. Een Doula zou je kort kunnen omschrijven als een zwangerschaps- en bevallingscoach. Als Doula word je opgeleid om stellen die in verwachting zijn zowel emotioneel als praktisch te ondersteunen Wordt een doula vergoed door de verzekering? Een doula wordt doorgaans niet vergoed in het basispakket. Het is een investering. Het is geen noodzakelijke investering, maar wel eentje de wellicht net wat meer rust biedt als je een stressvolle zwangerschap meemaakt of rondloopt met een trauma van een eerdere bevalling. Waarom kiezen voor een doula

Een doula is een vrouw die jou vertrouwen geeft in je bevalling. Jou laat voelen: je kunt dit. Een bevalling heeft medische aspecten, maar geboorte is wel een natuurlijk proces. Bevallen gaat in de basis over je instinct, je oerkracht, je zelfvertrouwen Wat is een doula? Een Doula is een ervaren, kundige vrouw. Zij begeleidt en ondersteunt als getrainde professional, zwangere vrouwen en hun partners op een niet-medische manier tijdens de zwangerschap, de geboorte van hun kindje en de periode daarna.. Als Doula Wilma ben ik actief deelnemer aan het Doula Regio Overleg Noord/ Oost, waarbij we elkaar inspireren door ervaringen te delen, en van elkaar leren door informatie uit te wisselen over ons mooie beroep. Kijk bij Aanbod om te zien of er iets is wat jou aanspreekt. In overleg is er veel mogelijk Als doula ben ik spontaan, vrolijk, vol liefde en professioneel. Ik voel me gelukkig wanneer ik mensen kan dienen tijdens één van de meest bijzondere momenten in hun leven. De keuze om doula te worden was voor mij een hele logische. Als mensen mij vroegen wat ik later wilde worden als ik groot was, riep ik vol verlangen: 'Moeder!

Wat is een Doula

Een doula verricht geen medische handelingen; dat mag alleen de verloskundige of de gynaecoloog doen. Uit onderzoeken is gebleken dat de constante aanwezigheid van iemand in wie men vertrouwen heeft (dit kan ook een moeder, zus of vriendin zijn, natuurlijk!) de bevalling verkort, het aantal keizersnedes vermindert en dat vrouwen minder pijnstillers of medische ingrepen nodig hebben Rustig bij een baring zitten en aanvoelen wat een vrouw nodig heeft, is ontzettend belangrijk. Bevallen wordt een feestje met een doula aan je bed, en Meghan heeft er ook een

Vind een doula - NBvD

Wat is een doula? Baar Doula Een Liefdevol Begi

Reiskosten. Ik woon redelijk centraal en daarom is mijn werkgebied, Noord-Brabant, Limburg, Utrecht, Gelderland, Zuid Holland en Zeeland. Ik hou van autorijden, dus schroom niet om mij te bellen, ook al is de reisafstand wat verder. De gemiddelde reiskosten worden berekend op €0,19 cent de km, echter laat dit nooit een factor zijn om wel of geen doula in te huren Als doula (bevallingscoach) ben ik er voor je om je te informeren, te luisteren, ik oefen mee, moedig aan, stel gerust, masseer, maak foto's en opper ideeën om de bevalling zo fijn mogelijk te laten verlopen. Ik ben er voor jou en ik ben er zo lang het duurt. Dus ben je opzoek naar een doula voor extra ondersteuning voor zowel mama als papa tijdens de geboorte van jullie baby Wat is een doula Een geboortereis vol vertrouwen Het toevoegen van een doula aan jouw geboorteteam is een waardevolle investering in de mooiste herinnering de geboorte van je kindje

Wat doet een doula? Een doula is een speciaal opgeleide vrouw, die aanstaande ouders op een niet-medische manier ondersteunt tijdens de zwangerschap, de geboorte van hun kind en in de periode er na. De doula blijft bij de barende vrouw vanaf het moment van de eerste weeën tot na de geboorte van het kind Wat is een doula? Een doula is een ervaringsdeskundige die helpt bij de bevalling. Een doula geeft constante steun, informatie en emotionele en fysieke ondersteuning aan zwangere vrouwen voor, tijdens en vlak na de geboorte. Doula's begeleiden de vrouwen bij bevallingen in ziekenhuizen, in geboortehotels en thuis Een Doula kan een grote hulp zijn bij de bevalling. Zwangerschap is voor de vrouw meestal een hele ingrijpende periode waarin er soms dingen met je lichaam gebeuren waarvan je het bestaan nog niet wist. Dan komt ook nog eens de geboorte van het kindje zelf, je wilt hier uiteraard goed op voorbereid zijn Je kunt een doula zien als een soort geboortecoach. Wat de doula precies doet, hangt af van je eigen wensen. Maar belangrijk is dat ze medische kennis heeft en alles over bevallingen weet. Een doula kan je helpen om je bevalling zo prettig mogelijk te laten verlopen, maar kan je ook steunen voor en na de zwangerschap Goh, wat een bijzonder en mooi beroep hoor je vaak, als mensen vragen wat voor werk je doet en je vertelt dat je een doula bent. Dat is het ook. Na twee jaar vind ik het doula-schap nog steeds het mooiste vak wat er is. Lang heb ik getwijfeld voor ik aan de opleiding tot doula begon. Niet omdat ik me vanbinnen geen doula voelde maar omdat het in Nederland een relatief nieuw beroep is en.

Doula, ook wel zwangerschaps- en geboortecoach

Een doula kan het best omschreven worden als een zwangerschaps- en bevallingscoach. Het is een ervaren en kundige vrouw, die je op een niet-medische manier ondersteunt Wanneer je op zoek bent naar wat extra steun tijdens je zwangerschap en bevalling kun je aan een doula denken Net als bij marathonlopers zorgt de endorfine er voor dat er een roes ontstaat waardoor de weeën goed opgevangen kunnen worden. Hoe meer rust, vertrouwen, af en toe wat humor, des te meer oxytocine en endorfine. De doula geeft die rust. Wat kan je van de doula verwachten tijdens de bevalling. Voor velen is dat nog maar moeilijk voor te stellen Wat is een doula? Een doula kan het best omschreven worden als een zwangerschaps- en bevallingscoach. Het is een ervaren en kundige vrouw, die je op een niet-medische manier ondersteunt tijdens de zwangerschap, de bevalling en de periode erna

Doula: een persoonlijke bevallingscoach - 24Baby

De doula van vandaag geeft ononderbroken lichamelijke en emotionele steun aan de barende vrouw. De steun bestaat uit aanmoediging, bevestiging en geruststelling; fysiek contact in de vorm van massage, vasthouden en strelen; zorgen voor comfort zoals een bad of douche, genoeg te drinken, helpen zoeken naar een prettige houding en uitleg geven over wat er gebeurt tijdens het baringsproces De doula beoefent niet het beroep van vroedvrouw, wat een medisch gereglementeerd beroep is. Ze voert nooit een medische handeling uit (gebruik van medische materiaal, onderzoek en haar diagnostische interpretatie, etc.) en neemt nooit medische verantwoordelijkheden (beslissingen, voorschriften, etc.) Haar begeleiding is complementair aan die van de vroedvrouw of van de arts en vervangt geen. Wat is een doula? Voor veel aanstaande ouders zijn de mogelijkheden die de doula biedt nog relatief onbekend. Het begrip doula is naar Europa overgewaaid uit Amerika, waar het al langer bestaat. Een doula is een vrouwelijke geboortecoach,. De ondersteuning van een doula kan een stevige houvast zijn die, op het moment waarop jij je kleintje op de wereld zet, echt een meerwaarde is. Wat is een doula Vroeger, toen van gediplomeerde vroedvrouwen nog geen sprake was, en rond en op het moment van de geboorte hulp nodig was bij de bevalling, werd deze taak toebedeeld aan een vrouw uit het dorp

Gynaecoloog - Wat doet een gaynacoloog? En wat doet hij niet?hartje - WelkomstAften: Wat zijn de verschijnselen? - Oei, ik groei!

Een doula kijkt samen met jou en je eventuele partner naar wat je behoeftes zijn en hoe je samen kunt zorgen dat je op een zo fijn mogelijke manier terugkijkt op de zwangerschap en bevalling. Het is iemand die er is van begin tot eind en dus niet weggaat, niet in shifts werkt en maar bij één bevalling tegelijk is. 100% aandacht en ondersteuning dus Een doula kan het beste omschreven worden als een zwangerschaps- en bevallingscoach. Ze is de hele bevalling bij je, ook als het medisch wordt Search this site. Doula Rumina. Homepag Wat doet een doula 'Doula' is een oud-Grieks woord en betekent 'dienende vrouw'. Een doula kun je zien als zwangerschaps- en geboortecoach. Zij is er voor de mentale en fysieke ondersteuning van de a.s. moeder en vader Tot mijn verbazing ontmoet ik nog steeds mensen die niet weten wat een doula is of wat een doula doet. Bijna drie jaar geleden volgde ik doula-training via een DONA International-docent.Omdat ik nog nooit zwanger ben geweest, wilde ik beter met mijn zwangere cliënten kunnen omgaan en hen op een dieper niveau leren kennen

 • Cabaret musical.
 • Schoolreglement Heilige Familie Berchem.
 • Droogtijd verf buiten.
 • Risotto, spinazie champignons geitenkaas.
 • Huis kopen voor 1 euro België.
 • Tuinpoort metaal dicht.
 • Palm Beach Kos adres.
 • Doorlopende opdracht KBC.
 • Handgeschreven tekst voor in een boek.
 • Mogen Hindoes varkensvlees eten.
 • Geachte heer, mevrouw.
 • Cordaan vacatures.
 • Tijdelijk wonen op een camping Gelderland.
 • De Beren Schiedam Maasboulevard.
 • Besnaring tennis.
 • Bh dior.
 • Cornstarch alternative.
 • Recept linzen quiche.
 • 5 dagen voor NOD bloedverlies en buikpijn.
 • Gemiva Puttershoek corona.
 • Zacharia 8 uitleg.
 • ESHa 2000 ervaring.
 • Hoeveel grensvlakken heeft een cilinder.
 • Child's Play 9.
 • Scheiden maar wel bij elkaar blijven.
 • How to make narutomaki.
 • Bakwagen huren met laadklep.
 • Britney Spears Baby One More Time album.
 • Motorcross kinderfeestje nijmegen.
 • Pasfoto Helpman.
 • APA reference book in text.
 • Giftige dieren Europa.
 • Eneloop batterijen Ikea.
 • Logitech M185 Driver.
 • Workshop paddenstoelen plukken.
 • Dimitri Van Goethem.
 • YouTube Al die willen te kaap ren varen.
 • Merwestein.
 • Natalia barulich instagram.
 • Blokletter z.
 • Zwangerschapsvergiftiging.