Home

KBC arbeidsongevallen

Schade inventariseren: De elektronische tool KBC Accident Manager maakt het mogelijk om (arbeids)ongevallen te registreren en te beheren. Schade beperken : Verlies de medewerkers en hun nabestaanden niet uit het oog, begeleid hen in het re-integratieproces en beperk tijdelijke ongeschiktheden met de hulp van de slachtofferbegeleiding van KBC Bij KBC kun je eenvoudig aangifte doen via je KBC-verzekeringsagent. Arbeidsongevallen voorkomen: preventie en veiligheid Als werkgever ben je wettelijk verplicht om, naast een arbeidsongevallenverzekering, een preventiebeleid te voorzien De verzekering KBC-Gewaarborgd Inkomen beschermt je als zelfstandige tegen inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid. Je stemt ze volledig op je persoonlijke situatie af. Ongevallenverzekering voor gezinslede

Ja, als je werknemer thuis werkt is hij met een KBC-arbeidsongevallenverzekering ook verzekerd voor ongevallen tijdens de werkuren. Om van een arbeidsongeval te spreken, zijn er 5 voorwaarden: Het ongeval gebeurde tijdens de werkuren, ongeacht de locatie waar de werknemer zich bevond. Het ongeval gebeurde in het kader van de job KBC-Bedrijfspolis Personeelsverzekeringen, 11- 2015 2 I Verplichte verzekering arbeidsongevallen Zodra u personeel in dienst neemt, legt de wet u een aantal verplichtingen op KBC Verzekeringen, NV met maatschappelijke zetel in België, Waaistraat 6, 3000 Leuven, RPR 0403.552.563 Onderneming voor alle takken toegelaten onder code 001 De verzekering arbeidsongevallen Ronny Roothans Ronny Schouppe Bedrijfsvoorstelling 2 AXA in België Huidige situatie AXA in België medewerkers meer dan 3 miljoen klanten 4,3 miljard euro. KBC-GEZINSPOLIS De KBC-Gezinspolis beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn privé-leven. Alle gezinnen

Veronique FAVIER - Account-assistent - KBC Autolease

Arbeidsongevallen - Corporate Banking - KBC Bank & Verzekerin

Arbeidsongevallen: wat moet je weten als werkgever? - KBC

Het is een oud cliché maar een ongeval is snel gebeurd. Zeker op werkvloeren kan een seconde onoplettendheid genoeg zijn. Daarom dat een arbeidsongevallenverzekering verplicht is in België. Een AOV verzekert de werknemers tegen mogelijke ongevallen op de werkvloer en onderweg tussen de woon- en de werkplaats. Elke zelfstandige werkgever die personeel in dienst heeft, is verplicht deze. Arbeidsongevallenaangifte. Elk arbeidsongeval moet aangegeven worden aan de arbeidsongevallenverzekeraar. Doelstelling is om het slachtoffer te vergoeden. De regeling voor de aangifte en de vergoeding van arbeidsongevallen is vastgelegd in de wetgeving. Privé en publieke sector KBC, ING, Ethias, heel wat verzekeraars bieden ongevallenverzekeringen aan. Maar omdat die verzekering niet verplicht is, zijn de waarborgen niet wettelijk bepaald. Logisch dus dat de voorwaarden en dekkingen erg kunnen verschillen van verzekeraar tot verzekeraar. En dat kan dan weer gevolgen hebben voor de premie Als werkgever bent u wettelijk verplicht om voor uw personeel een verzekering af te sluiten tegen letsels als gevolg van een arbeidsongeval of een ongeval op de weg van en naar het werk. Deze verzekering vergoedt de schade op basis van het loon van het slachtoffer in geval van overlijden of tijdelijke of permanente arbeidsongeschiktheid KBC Verzekeringen is een dochter van de KBC Groep die zich profileert als een geïntegreerde bank-verzekeraar. Hierdoor wordt het productenaanbod niet strikt vanuit een bancaire of verzekeringsinvalshoek gestuurd, maar wel vanuit de behoeften van de klant

Arbeidsongevallen en hospitalisatie: verzekering - KBC

Wat met arbeidsongevallen tijdens thuiswerk? - KBC Bank

Dankzij KBC-Gewaarborgd Inkomen kun je als zelfstandige tot 80% van je beroepsinkomen verzekeren bij ziekte, ongevallen in je privéleven en arbeidsongevallen (ook op de weg). Meer info Sociaal VAP Afdeling Arbeidsongevallen Voorzitter. Kathleen Van den Eynde (Allianz Benelux) Ondervoorzitter. Martine Roggen (KBC Verzekeringen) Leden. Annemie Callebaut (Securex Arbeidsongevallen) Wouter De Smet (FIDEA) Marc Euben (KBC Verzekeringen) Geert Hullebroeck (P&V Verzekeringen) Walter Jungbluth (Allianz Benelux) Frédéric Melle (Belfius. Dan neem je best een aanvullende verzekering arbeidsongevallen. 2500 Lier T 03 489 28 00 F 03 489 31 10 koen.henderickx@verz.kbc.be. Altijd welkom tijdens de kantooruren ook zonder afspraak. Maandag . 9u00-12u30 & 13u30-16u30 . Dinsdag . 9u00-12u30. Ontdek hier onze collectieve hospitalisatieverzekering, verzekeringen arbeidsongevallen en arbeidsongeschiktheid, overlijden en gewaarborgd inkomen. van KBC Verzekeringen nv Professor Roger Van Overstraetenplein 2 3000 Leuven - Belgie BTW BE 0403.552.563 - RPR Leuve

De verzekering arbeidsongevallen is een verplichte wetsverzekering die uw werknemers dekt in geval van een arbeidsongeval of op de weg van en naar het werk (wet van 3 juli 1967 voor de openbare sector en wet van 10 april 1971 voor de privésector)

Arbeidsongevallen zijn niet te vermijden, maar extra aandacht voor veiligheid op de werkvloer heeft het aantal de voorbije 20 jaar toch fors teruggedrongen. Volgens de statistieken van Fedris, het federaal agentschap voor beroepsrisico's, werden in 1985 269.810 aangiftes van arbeidsongevallen gedaan, terwijl er dat in 2017 - het jaar van de recentst beschikbare gegevens - nog maar 164.786 waren arbeidsongevallen en de ongevallen van en naar het werk; uitoefenen van een sport in beroepsverband en van sommige sporten met of zonder begeleiding door een monitor (paragliding, deltavliegen, ULM, benji) tussenkomstdrempel van 5 of 30% (volgens je keuze) bij blijvende ongeschikthei Hieronder vind je een lijst met oude verzekeringsmaatschappijen in België en de huidige verzekeringsmaatschappij. Deze lijst is met de grootste zorg en opzoekingswerk samengesteld WERKGEVER . 1 : Ondernemingsnummer: 9 999 999 999 RSZ: 999 - 9999999 - 99. en bij meerdere vestigingen, vestigingseenheidsnummer : 9 999 999 99 De verzekering Arbeidsongevallen personeel. Als je personeel in dienst hebt, is een verzekering tegen arbeidsongevallen uiterst belangrijk én wettelijk verplicht! Als werkgever ben je immers aansprakelijk voor alle ongevallen die verband houden met tewerkstelling

Schadebeheerder arbeidsongevallen KBC Verzekeringen View Katrien's full profile See who you know in common Get introduced Contact Katrien directly Join to view full profile People also viewed Alain D'Hoe. Alain D'Hoe Client Partner/Sr. Director at Cognizant. Verzekeringen Henderickx garandeert beter en correct verzekeren met een interessante prijs-kwaliteitverhouding. Deskundig advies en maatwerk voor totaalpakketten, snelle afhandeling van schadegevallen

De verzekering arbeidsongevallen - PDF Free Downloa

KBC Verzekeringen, NV met maatschappelijke zetel in België, Professor Roger Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven, BTW BE 0403.552563, RPR Leuven in de wetgeving op de arbeidsongevallen. 3 Vergoedingen a In geval van overlijden, binnen drie jaar na de dag van het ongeval, is de vergoeding gelijk aan 8 500 EUR Schadebeheerder Arbeidsongevallen KBC Bank & Verzekering Oct 2020 - Present 4 months. Leuven, Vlaanderen, België Klantenadviseur Rechtsbijstand KBC Bank & Verzekering Aug 2010 - Oct 2020 10 years 3 months. Leuven, Vlaanderen, België Schadebeheer BA-Auto. Verzekering Arbeidsongevallen 4185459 - 06.2016 8. Wat ook de duur van de verzekeringsovereenkomst is, deze duur moet, indien nodig, verlengd worden met de periode die de datum van de aanvang van de verzekeringsovereenkomst scheidt van 1 januari van het jaar dat erop volgt Verzekering Arbeidsongevallen 4185459 - 06.2011 9. B. Faillissement In geval van faillissement blijft de verzekering bestaan ten voordele van de massa van de schuldeisers die jegens ons instaan voor de betaling van de premies die nog moeten vervallen na de faillietverklaring schadebeheerder Arbeidsongevallen bij KBC Bank & Verzekering Tienen Vissenaken, Flanders, Belgium 34 connections. Join to Connect KBC Bank & Verzekering. KU Leuven. Report this profile Experience schadebeheerder Arbeidsongevallen KBC Bank & Verzekering.

De arbeidsongevallenverzekering Wikifi

(excl. arbeidsongevallen) KBC Verzekeringen NV - Professor Roger Van Overstraetenplein 2 - 3000 Leuven - België BTW BE 0403.552.563 - RPR Leuven Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (K.B. 4 juli 1979, B.S. 14 juli 1979) door de Nationale Bank van Belg ië, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België BSearch Informatie over : Kbc Verzekeringen-Kbc Assurances-Kbc Versicherungen-Kbc Insurance - Professor Van Overstraetenplein 2 3000 Leuven - VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJEN in Belgi Verplichte arbeidsongevallenverzekering. Wat er ook met uw werknemers gebeurt, zolang ze bij u aan het werk zijn, bent u verplicht ze tegen arbeidsongevallen te verzekeren. Ook wanneer ze pendelen tussen hun verblijfplaats en hun werkplaats De verzekering 'huispersoneel' is een verplichte verzekering arbeidsongevallen, speciaal bedoeld voor mensen die af en toe huispersoneel in dienst hebben in het kader van hun privéleven. Iedereen die je betaalt voor dienstverlening in het kader van jouw gezinsleven, wordt als 'huispersoneel' beschouwd Arbeidsongevallen wet 67. De arbeidsongevallen in de overheidssector worden geregeld door de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector, en door zijn uitvoeringsbesluiten

1/5 AANGIFTE VAN ARBEIDSONGEVAL Versie 1/1/2020 Verzekeringsonderneming 0039 AXA Belgium nv Troonplein 1 - 1000 BRUSSEL email: cwc@axa.b Steeds meer bedrijven nemen voor hun werknemers een collectieve verzekering gewaarborgd inkomen op in hun loonpakket. Lees er hier alles over De verzekering dekt alle arbeidsongevallen en ongevallen op de weg van het werk, waarvan de verzekerde personen, zoals bepaald in artikel 2, het slachtoffer zijn en die aanleiding geven tot vergoeding krachtens de wet. Bovendien dekken wij, in het kader van de waarborgen « lichamelijke ongevallen », de schade veroorzaakt door ee

FAQ COVID-19 Federaal agentschap voor beroepsrisico'

KBC preventieadviseur Arbeidsongevallen. Techniek & Productie Job van Bij KBC in Leuven, Vlaams-braban Home / Slachtoffer / Arbeidsongevallen - Privésector / Aangifte. Hoe geef ik mijn arbeidsongeval aan? U meldt elk ongeval waarvan u het slachtoffer bent geworden op de arbeidsplaats of op de weg naar en van het werk aan uw werkgever. U doet dat zo snel mogelijk arbeidsongevallen verzekering - Berlaar 1 Top-Assur Heylen . Itegembaan 149-2, 2590 Berlaar Verzekeringsmakelaars verzekeringen Bekijk alle adressen voor KBC VERZEKERINGEN-KBC ASSURANCES-KBC VERSICHERUNGE; Verzekeringsmakelaar Bekijk alle contactgegevens, directieleden en financiële kerncijfers van KBC Verzekeringen (BE 0403.552.563) uit Leuven (3000). Of van alle andere bedrijven uit de sector Verzekeringsmaatschappijen

Ontdek hier onze verzekeringen gewaarborgd inkomen, arbeidsongevallen en collectieve hospitalisatie. Gewaarborgd inkomen. van KBC Verzekeringen nv Professor Roger Van Overstraetenplein 2 3000 Leuven - Belgie BTW BE 0403.552.563 - RPR Leuven Powered by KBC-Agent. wij hebben 2,5maand geleden een ongeval gehad waarbij de tegenpartij in fout was. er is iemand tegen ons gereden toen ie uitweek voor een derde, die derde partij deed onmiddellijk moeilijk dus misschi.. arbeidsongevallen verzekering levensverzekering KBC Ziektekostenverzekering Arbeidsongevallenverzekering Meer Bekijken; 2 Record Bank - Maes Group . Heistsebaan 104, 2590 Berlaar Bekijk alle adressen voor Record.

Arbeidsongevallen - Federale Overheidsdienst

 1. Je vereniging draait op volle toeren, maar er zijn altijd risico's als je mensen samenbrengt, activiteiten organiseert of goederen huurt of aankoopt. En die heb je zelf niet altijd in de hand
 2. Vergelijk 20 bedrijven in de regio Putte Verzekeringen Vekemans bvba, Record Bank - Maes Group,... vind contacten, telefoon, beschrijvingen, openingsuren en review
 3. Vergelijk 20 bedrijven in de regio Kontich Dom, HVC Assur, Vervoort & Willekens, Zakenkantoor... vind contacten, telefoon, beschrijvingen, openingsuren en review
 4. Polisbeheerder arbeidsongevallen gemeen recht KBC Bank & Verzekering July 2012 - Present 7 years 4 months. Polisbeheerder arbeidsongevallen gemeen recht departement KBC Corporate Insuranc
 5. Vergelijk 20 bedrijven in de regio Keerbergen Eraly Verzekeringen, Geert Van Bael, Ardeon... vind contacten, telefoon, beschrijvingen, openingsuren en review
 6. Krijg hulp bij noodgevallen. Pack Arbeidsongevallen+ Deze aanvulling op uw arbeidsongevallenverzekering garandeert u steun voor de continuïteit van uw bedrijf: bij vervroegde terugkeer uit het buitenland, de terugbetaling van verdedigingskosten en van de kosten van een controlearts wanneer uw medewerkers langdurig of herhaaldelijk afwezig zijn

Vertalingen in context van verzekering arbeidsongevallen in Nederlands-Frans van Reverso Context: Als werkgever ben je verplicht een verzekering arbeidsongevallen te nemen voor je werknemers Zoek je een auto-, hospitalisatie-, ambulante, familiale-, bijstandsverzekering of nog iets anders? Bij ons zit je goed. Ontdek alle verzekeringsproducten Meer dan één op tien arbeidsongevallen wordt niet erkend door de verzekering. Maar als de controledienst Fedris tussenbeide komt, wordt in 9,3 proc.. 5. Arbeidsongevallen 5.0 Methodologische nota De tak arbeidsongevallen omvat twee stelsels (van financiering): het kapitalisatiestelsel en het repartitiestelsel. Enkel het repartitiestelsel behoort to

1 I F FAT 0 FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN AANSCHRIJVING 2014/3 Cumulatie met een rust- of overlevingspensioen (art 42bis AOW). Problematiek van de aanrekening van het gedeelte van de rente dat in kapitaal werd uitgekeerd (art 45 AOW) Regularisatie 1. Inleiding Naar aanleiding van de publicatie van het KB van 19/03/2014 worden de berekeningsmethoden voor de ontvangsten 42bis (kapitaal en renten. KBC arbeidsongevallen en hun pesterijen om terugbetalingen achter te houden en je voor kosten te laten opdraaien die normaal voor hen zijn. Ook proberen ze je het leven zo zuur te maken dat je alles zou opgeven. Het onbegrip,.

KBC verzekeringskantoor Struye & Jennes

Auto-ongevallen / Lichamelijke ongevallen / Gewaarborgd inkomen / Hospitalisatie / Arbeidsongevallen Maarten Goorts maarten.goorts@verz.kbc.be 016 62 95 55 0479 33 93 3 Arbeidsongevallen. Tijdens deze opleiding maakt Ria Janvier, bekend van haar publicaties inzake arbeidsongevallen in de publieke sector, KBC BE21 7360 2978 2603 Google Maps Google Streetview. Vestiging Geel. Bell-Telephonelaan 2A 2440 Geel T +32 (0)14 57 62 11 ING BE45 3630 4594 4189 Situatiepla

Verzeker je onderneming voor Beroepsaansprakelijkheid Cybercriminaliteit Medische beroepen Arbeidsongevallen Diefstal Brand. Producten Nieuws Team Schade Vacatures 2 Contact. Ondernemingen. Aansprakelijkheid & rechtsbijstand. Kantoor Kiekens in Aalter en Maldegem heeft de juiste KBC-producten in huis om jouw onderneming te verzekeren Dankzij KBC-Gewaarborgd Inkomen kun je als zelfstandige tot 80% van je beroepsinkomen verzekeren bij ziekte, ongevallen in je privéleven en arbeidsongevallen (ook op de weg). Meer info VAP Verplichte verzekering arbeidsongevallen. Zodra je personeel in dienst neemt, legt de wet een aantal verplichtingen op zoals een arbeidsongevallenverzekering.Als een werknemer op het werk of onderweg naar of van het werk een ongeval heeft, dan kunnen de medische kosten en het inkomensverlies hoog oplopen behalve voor arbeidsongevallen) Geneeskundig getuigschrift. Schadeaangifte lichamelijk ongeval (behalve voor arbeidsongevallen) Zetel van de vennootschap: KBC Verzekeringen NV - Professor Roger Van Overstraetenplein 2 - 3000 Leuven - België. BTW BE 0403.552.563 - RPR Leuven - IBAN BE43 7300 0420 0601 - BIC KREDBEB Dit is een lijst van verzekeringen in België volgens de indeling door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).. Belgische banken en verzekeringsmaatschappijen worden gereguleerd door FSMA. De verschillende verzekeringsproducten worden door het FSMA opgedeeld in een aantal types, de zogenaamde takken

Arbeidsongevallen: vergoedingen en terugbetalingen

Formulier : arbeidsongeval - aangifte Model A FOD

KBC, Baloise (ex-Mercator) en Fidea zijn daarbij de betere maatschappijen. Wat wil het ACV van het Fonds, de wetgever en de minister? arbeidsongevallen te aanvaarden na ingebrekestelling. Waarna de verzekeraar dit nog altijd zou kunnen aanvechten bij de. arbeidsrechtbank (excl. arbeidsongevallen) KBC Verzekeringen NV - Professor Roger Van Overstraetenplein 2 - 3000 Leuven - België BTW BE 0403.552.563 - RPR Leuven Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (K.B. 4 juli 1979, B.S. 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België Wil je schade aangeven, heb je een vraag of een klacht, wil je graag persoonlijk advies of heb je nood aan dringende bijstand? Contacteer ons Onderschrijver Arbeidsongevallen en BA KBC Corporate Insurance at KBC Bank & Verzekering. school placeholder image. KU Leuven KULAK. View profile View profile badges View similar profiles. Stein. Verdergaan in het Nederlands; Continuer en françai

Bescherm je personeel met de juisteProducten - ZKO - Agrias verzekeringen - KBC VerzekeringenVerzekeringen Zelfstandige & KMO – Verzekeringen HoltofPartners | Verbruggen & Clement
 • Spirituele kaarten kopen.
 • Buitenmuur stucen met isolatie.
 • PlexR behandeling aanbieding.
 • Coprinus comatus Wikipedia.
 • Drukkerij letterpress Antwerpen.
 • TT RTV Drenthe.
 • Voetbal Spelletjes Poki.
 • Schade na longembolie.
 • Niet nauw contact corona.
 • RIDGID elektrische pijpsnijder.
 • Cabaret musical.
 • Meteoriet steen herkennen.
 • Ideopatische spasmodische torticollis.
 • IPhone DFU mode.
 • Peper en zoutmolen Bijenkorf.
 • Alpaca wandeling Achterhoek.
 • Levensloop woning Vlissingen.
 • MTB route Spa.
 • Verzinkerij Limburg.
 • Fysiologisch zout maken.
 • AHA Crème Kruidvat.
 • Tesla Roadster 0 100.
 • Duizendschoon giftig.
 • Homeopatische medicijnen tegen overgang.
 • Vervoer Benidorm Alicante.
 • ISBN database.
 • Aardappelen inkuilen.
 • Sic mundus creatus est nederlands.
 • F.C. De Kampioenen pascal.
 • P2000 Aalsmeer.
 • Rimpels onder ogen verwijderen zonder botox.
 • Verspreiding zaden boterbloem.
 • Rapley methode banaan.
 • Beats wireless earphone.
 • Panorama in photoshop cs6.
 • Syd barrett opel wiki.
 • Adobe Illustrator gratis.
 • Jerry Uelsmann biografie.
 • Zwift APK.
 • Witte Maskers action.
 • Pimpelmees.