Home

Seksualiteit basisonderwijs

Lesmateriaal Seksuele vormin

 1. Deze website geeft professionals in het onderwijs informatie, tips en tools om seksualiteit in de klas bespreekbaar te maken. Verwijs jongeren door naar Sense.info of kijk zelf op Sense.info voor inspiratie en tools hoe u voorlichting geeft aan jongeren
 2. g. Met ingang van het schooljaar 2012-2013 zijn de thema's seksualiteit en seksuele diversiteit expliciet opgenomen in kerndoel 38 voor het basisonderwijs. Dit betekent dat de school verplicht is om hieraan aandacht te besteden
 3. Het is belangrijk dat kinderen en jongeren de juiste kennis en vaardigheden hebben om seksueel gezonde keuzes te maken. Het Seksualiteitsbureau helpt daarbij door een divers aanbod van seksuele voorlichting voor alle niveaus van het: > basisonderwijs. > voortgezet onderwijs. > middelbaar beroepsonderwijs
 4. g in het basisonderwijs. De belangrijkste doelstelling van relationele en seksuele vor
 5. g
 6. 1 Omgaan met seksuele diversiteit in het basisonderwijs Een aanvulling op het lespakket Relaties & Seksualiteit Als een kind merkt, dat het zich aangetrokken voelt tot het eigen geslacht, kan het daar behoorlijk van in de war raken, zeker als de omgeving homoseksualiteit afkeurt of belachelijk maakt. Een kind kan zich dan eenzaam voelen of depressief, de seksuele gevoelens ontkennen of.

Met de leerlijn seksuele vorming kunt u doelgericht en ontwikkelingsgericht seksuele vorming geven. U kunt de leerlijn ook gebruiken om binnen het team afspraken te maken over de invulling van seksuele vorming. We hebben geregeld te maken met leerlingen die ongepast seksueel gedrag laten zien Organiseer activiteiten, zoals een projectweek rond relaties en seksualiteit - bijvoorbeeld de Week van de Lentekriebels. Betrek ouders en verzorgers door ze informatie te geven. Regel hulp voor leerlingen met problemen rond relaties en seksualiteit. Neem een visie over relaties en seksualiteit op in het schoolbeleid Daarom is relationele- en seksuele vorming een onderwerp dat zowel in het basisonderwijs, het voortgezet als het middelbaar onderwijs thuishoort. Op een gezonde school, dus ook rondom het thema relaties en seksualiteit, presteren kinderen en jongeren beter. Advies en informatie; Stimuleringsregeling - Relaties & Seksualiteit Door op respectvolle wijze aandacht te hebben voor (seksuele) diversiteit in het basisonderwijs, wordt de acceptatie van eventuele eigen homo-, biseksuele of transgendergevoelens en die van anderen ondersteund. 'Seksualiteit in de basis' Via de jeugdgezondheidszorg worden scholen eerst gevraagd wat er al op school aan dit thema wordt gedaan

Het belang van relationele en seksuele vorming Seksuele

 1. De kerndoelen voor het basisonderwijs beschrijven wat een kind aan het eind van de basisschool moet weten en kunnen. Vakken waarvoor kerndoelen gelden, zijn wettelijk verplicht. Dit is vastgelegd in het Besluit vernieuwde kerndoelen WPO. Dit betekent dat alle kinderen les krijgen in deze vakken.
 2. Kriebels in je Buik zijn lessen over weerbaarheid, relaties en seksualiteit voor jongeren in het basisonderwijs - vanaf groep 1 t/m groep 8
 3. Wilt u seksuele voorlichting geven op school? U vindt hier (nieuw) lesmateriaal, filmpjes in de beeldbank en tips om hiermee aan de slag te gaan binnen het onderwijs. Voor het basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en opleiders van de pabo en lerarenopleidingen
 4. De kinderen leren: • welke gevoelens een rol kunnen spelen in de puberteit; • hoe hun lichaam verandert; • het verschil in ontwikkeling tussen jongens en meisjes; • wat seks is; • verschillen in (seksuele) relaties; • wat kun je doen om een zwangerschap te voorkomen; • wat je wel en niet kunt delen op internet en sociale media • wat veilige seks is de gevolgen kunnen zijn van.
 5. g bij kinderen in groep 1 t/m 8
 6. Het is het exclusieve recht van de ouders om te beslissen wanneer, hoe en óf hun kinderen seksuele voorlichting krijgen. Haal seksuele voorlichting zo snel mogelijk uit het basisonderwijs

Seksuele voorlichting voor basisonderwijs, voortgezet

 1. g in groep 1 tot en met 8. Met leuke interactieve werkvormen op het digibord
 2. Tags: basisonderwijs, begrijpend lezen, brugklas, lichaam, seksualiteit, verliefdheid Geplaatst op 17 maart 2019 17 maart 2019 door jschotman — Geef een reactie Lentekriebels
 3. Seksualiteit online in het primair onderwijs Wegwijzer in de aanpak en preventie van ongewenste sexting. VOORKOMEN AANPAK Niveaus = Groep 1-2 = Groep 3-4 = Groep 5-6 = Groep 7-8 DOCENTEN PO basisonderwijs via E-wise VOOR WIE Docenten, professionals, gespreksleiders, voorlichters NIVEA
 4. Seksuele diversiteit gaat over diversiteit & seksualiteit. Het een veilig schoolklimaat is een voorwaarde om te werken aan een respectvolle houding. Monitoring. Iedere school is wettelijk verplicht de veiligheidsbeleving van de leerlingen te monitoren. De school kan zelf bepalen hoe zij dat doet
 5. g
 6. - Effectstudie lespakket Relaties & Seksualiteit in bovenbouw basisonderwijs (Baghus, 2011): kinderen hebben significant meer kennis over puberteit, relaties en seksualiteit, de houding t.a.v. homoseksualiteit bij Nederlandse kinderen is positiever en kinderen zijn assertiever dan kinderen uit de controle groep
 7. Seksualiteit is een geïntegreerd leskatern voor groep 1 t/m groep 8 van het basisonderwijs waarin de lichamelijke, sociale en emotionele ontwikkeling en seksuele gezondheid van kinderen aan de hand va

Elke les bevat lessuggesties over verschillende onderwerpen die te maken hebben met relaties en seksualiteit, aansluitend bij de belevingswereld van kinderen van verschillende leeftijden. Zo wordt in de onderbouw aandacht besteed aan verschillen tussen jongens en meisjes en aan de vraag hoe een baby in de buik groeit Relaties en seksualiteit zijn belangrijke thema's die al vanaf groep 1 van de basisschool thuishoren in het onderwijs. Kinderen ontdekken namelijk al vanaf jong seksualiteit, draagt bij aan de preventie van seksueel riskant gedrag en bevordert een gezonde seksuele ontwikkeling van leerlingen. Gezonde relaties en seksualiteit BASISONDERWIJS GGD GRONINGEN | AUGUSTUS 202 De GGD heeft een leskist samengesteld met lesmaterialen voor het basisonderwijs. De leskist is bedoeld voor alle groepen van het basisonderwijs. De leskist is goed te gebruiken bij lessen over relaties en seksualiteit én bijvoorbeeld in de Week van de Lentekriebels. De leskist bestaat uit de volgende onderdelen: Boeken: Ik vind jou lief; Nee

Starten met seksuele vorming Seksuele vormin

 1. Doorlopende leerlijn Basisonderwijs - Seksuele vormin
 2. Omgaan met seksuele diversiteit in het basisonderwijs
 3. Leerlijn seksuele vorming Seksuele vormin
 4. Effectief werken aan relaties en seksualiteit in het
 5. Relaties en seksualiteit - GGD IJssellan
 6. Start met 'Seksualiteit in de basis' op basisscholen Goes

Welke vakken krijgt een kind op de basisschool

Basisonderwijs Leermiddelen, leren en leermateriaal

Lespakket Relaties & Seksualiteit- Het pubermeisje (educatie)

Overzicht lesmateriaal - GGD FryslânWilhelminaschool – FoodValley Jeugdhulp & OnderwijsZo werden we mensen | Michael BrightSchattige diefjes | Mieke GoethalsDe sterrenduinen | Trueit, Trudi | 9789490764968Grafische Dossieranalyse - Martine F
 • Fibroblast nadelen.
 • Anamnese formulier gewichtsconsulent.
 • Brouwersmolenweg Ugchelen verkocht.
 • Finse bijl.
 • Onbetrouwbaar perspectief.
 • FOX Sports commentators Tennis.
 • Ninjago kinderfeestje Uitnodiging.
 • Mali nieuws.
 • Kamer huren Geldermalsen.
 • Lettertype kiezen Instagram.
 • Google website.
 • Musicalster Dekker.
 • Banner size Facebook.
 • Emile Ratelband vrouw.
 • Flat Eric Shop.
 • Vlooien vangen.
 • Schooltv Huisje Boompje Beestje veilig in het Verkeer.
 • Tour de l'avenir 2019.
 • Overlijdensberichten Lansingerland.
 • Profiel laminaat deur.
 • ABC appartementen Curacao te koop.
 • Camping Lanterna staanplaats.
 • Vereiste puzzelwoord.
 • Muurverf binnen.
 • Ja Zuster Nee Zuster toneelstuk.
 • Cordaan vacatures.
 • Ergotherapeut loon.
 • Zilveren bestek Christofle perles.
 • Wren Corridor digital.
 • Kpop merch Europe.
 • Instellingen Sony tv.
 • Baby in slaap voeden.
 • Lenco L76S tonearm.
 • Magnesium Citraat 400 mg.
 • Vrije sector Zeeburgereiland.
 • Water bijvullen cv ketel vaillant.
 • SS logo.
 • Video monteren Engels.
 • Death in Venice full movie.
 • What is the rarest My Little Pony?.
 • Venus in Weegschaal.