Home

Parodontitis

Parodontitis - Wikipedi

Parodontitis is een term uit de tandheelkunde. De letterlijke betekenis is ontsteking rondom de tand; oftewel de ontsteking van de weefsels rondom de tand. Het is een bacteriële infectieziekte die ontstaat door ontstoken tandvlees oftewel gingivitis. In een verder gevorderd stadium kan het kaakbot erdoor worden aangetast, wat verlies van kiezen en tanden tot gevolg kan hebben. Waar gingivitis vooral door de hoeveelheid tandplaque veroorzaakt wordt, is parodontitis te wijten aan de. Afbraak van vezels en kaakbot (parodontitis) is een belangrijke veroorzaker van onaangename ademgeur. Bij parodontitis wordt de pocket, de spleet tussen het tandvlees en de tand, steeds dieper. Hierdoor wordt de zuurstofconcentratie in de pocket ook steeds lager, wat in het voordeel is van de zwavel producerende bacteriën

Parodontitis is een bacteriële infectie van de gespecialiseerde weefsels, ligamenten en botten die de tanden omringen en ondersteunen, gezamenlijk bekend als het parodontium. Het is één van de meest serieuze aandoeningen van het tandvlees. Wanneer je parodontitis hebt is dit onomkeerbaar en heb je een medische of dentale behandeling nodig Parodontitis. Parodontitis is een vergevorderde tandvleesontsteking. Het proces begint met de aanwezigheid van tandplak op de tanden en kiezen en veroorzaakt daarom een ontsteking aan het tandvlees. De ontsteking kan zich uitbreiden naar het daaronder gelegen kaakbot

Parodontitis is een multifactoriële ziekte en dat betekent dat meerdere factoren een rol spelen bij het ontstaan van parodontitis. Een aantal van deze belangrijke factoren zijn: Erfelijke gevoeligheid: Voor een groot deel is gevoeligheid voor parodontitis afhankelijk van erfelijke factoren. Dat wil zeggen dat niet iedereen parodontitis krijgt Als eerste een korte samenvatting van wat parodontitis is: Parodontitis is ziekte van de weefsels waar uw tanden en kiezen aan vastzitten. Het kaakbot verdwijnt door een ernstige tandvleesontsteking dossier Parodontitis is een ernstige ontsteking van het tandvlees en het kaakbeen. Parodontitis ontstaat meestal uit een reeds bestaande tandvleesontsteking (gingivitis). Wanneer deze onbehandeld wordt gelaten, laat het tandvlees los van de tanden, waardoor er een ruimte tussen het tandvlees en de wortel ontstaat. Deze ruimte heet een pocket

Radicular cystsWie sind Parodontitis und Diabetes mellitus

Prepuberale parodontitis. Parodontitis kan reeds voorkomen in het melkgebit van kinderen (prepuberale parodontitis). In Zweden vond men bij 7-, 8- en 9-jarige kinderen een parodontitisprevalentie (gedefinieerd als ? 1 gebitselement met alveolair botverlies) van respectievelijk 2, 3,1 en 4,5.1 Prepuberale parodontitis manifesteert zich voor het 12e levensjaar Als is vastgesteld dat er sprake is van parodontitis, wordt als eerste het stadium (Stage) bepaald. Belangrijkste criterium voor de ernst van de aandoening is de mate van aanhechtingverlies. In de praktijk worden metingen van het klinisch aanhechtingsniveau echter zelden uitgevoerd, zodat we vanuit praktisch oogpunt de hoeveelheid approximale botafbraak bepalen op de röntgenfoto's

Gezond tandvlees, langer leven. Meer dan de helft van alle 50-plussers lijdt aan tandvleesontsteking (parodontitis). De meesten merken er niets van. Toch is het zaak die ontsteking aan te pakken, want ze kan zelfs hartproblemen veroorzaken. 1 Parodontitis is een ernstige vorm van tandvleesontsteking. Als je last hebt van parodontitis laat je tandvlees los van je tanden en kiezen, waardoor deze los komen te zitten. Ook je kaakbot wordt aangetast. Afgebroken kaakbot is onherstelbaar. Een tijdige behandeling van parodontitis door een mondhygiënist is daarom absoluut noodzakelijk Parodontitis is niet besmettelijk en je kunt het gelukkig niet zomaar krijgen. Er gaat vaak een langere periode van ontstoken tandvlees aan vooraf waarbij een slechte mondhygiëne vaak de belangrijkste oorzaak is Parodontitis ontwikkelt zich langs de volgende stadia: Beginnende parodontitis. Tandplak en tandsteen (verkalkte tandplak) bevinden zich onder het tandvlees. Door de ontsteking zijn de vezels en het kaakbot gedeeltelijk verloren gegaan Parodontitis Parodontitis is een tandvleesontsteking die verder gaat dan het tandvlees. Tandplak op de tanden en kiezen veroorzaakt een ontsteking van het tandvlees. Zo'n tandvleesontsteking heet gingivitis. Deze ontsteking kan zich uitbreiden van de tandvleesrand naar het daaronder gelegen kaakbot. Dit kan uiteindelijk leiden tot parodontitis

Parodontitis is dus niet hetzelfde als een ontsteking van het tandvlees, maar is wel een gevolg van een ontsteking van je tandvlees. De tandvleesontsteking kan behandeld en genezen worden, maar verloren bot en bindweefselaanhechtingen kunnen niet opnieuw gemaakt worden Parodontitis: ontsteking van tandvlees rondom de tanden Parodontitis is een ernstige ontsteking van het tandvlees in de mond. Als ontsteking van het tandvlees lang blijft bestaan, kunnen ook diepere delen van het steunweefsel van de tanden en kiezen (kaakbot, wortelcement en wortelvlies) in het ontstekingsproces betrokken raken Tijdens Europerio9 in Amsterdam werd de nieuwe classificatie voor gingivitis en parodontitis gepresenteerd door de American Academy of Periodontology en de European Federation of Periodontology Parodontitis kan optreden wanneer ontsteking of infectie van het tandvlees (tandvleesontsteking) niet wordt behandeld. Het is de belangrijkste oorzaak van tanduitval bij volwassenen. Bij elke soort behandeling van parodontale ziekte moet u thuis dagelijks uw mond goed verzorgen

Parodontitis (ernstige tandvlees ontstekingen) Tandarts

Parodontitis komt voor bij circa 35% waarbij dit in 10-15% van de gevallen in ernstige vorm is. Percentages nemen toe met de leeftijd. Behandeling van parodontitis bij Tandartsenpraktijk Oranjebuurt. Laat u de parodontitis door ons behandelen dan kan verder aantasting van uw kaakbot, tandvlees en vezels stoppen Parodontitis behandelen. Parodontitis is een ernstige bacteriële infectie aan het tandvlees die als hij niet behandeld wordt uiteindelijk het tandvlees, de ligamenten en de botten zal aantasten die je gebit ondersteunen, waardoor je tanden.. Parodontitis is een vergevorderde vorm van een tandvleesontsteking. Een normale tandvleesontsteking ontstaat door bacteriën in de rand van het tandvlees. Door de vorming van tandplak kunnen de bacteriën zich nestelen en wanneer de tandplak niet wordt verwijderd, zal dit veranderen in tandsteen waarop weer een nieuwe laag tandplak gaat zitten Vergoeding parodontitis. Een parodontitis is een ernstige vorm van tandvleesontsteking. Opgehoopt tandplak op de onder- of bovenrand van je tandvlees kunnen een ontsteking veroorzaken. Dit wordt een gingivitis genoemd. Dit kan, indien onbehandeld gelaten, als een begin van een parodontitis worden gezien

De aanpak van parodontitis. Kaakbot dat verloren is gegaan, komt niet meer terug. Daarom is het zaak om parodontitis te behandelen door goede mondhygiëne en een professionele behandeling. De tandplak bóven de tandvleesranden kunt u zelf verwijderen door goede mondreiniging. Tandsteen kunt u laten verwijderen door de tandarts of mondhygiënist Oorzaak parodontitis. De oorzaak van parodontitis ligt in het feit dat veel mensen tandplaque niet goed verwijderen, dat is een laagje bacteriën dat zich hecht op tanden en kiezen. Bij parodontitis laat het tandvlees los van tanden en kiezen. De pocket, de smalle ruimte tussen tandvlees en tand of kies, wordt daardoor dieper Parodontitis is een gevorderd stadium van ontstoken tandvlees en bevindt zich dieper in het tandvlees. Hoe kom ik van parodontitis af? Tijdige behandeling kan het verlies van tanden en kiezen voorkomen. Door een goede mondhygiëne kun je zelf een bijdrage leveren aan de genezing van parodontitis

Parodontitis: Wat is het en hoe herken je het

Parodontitis is een zeer ernstige aandoening waarbij een tandvleesontsteking zich naar het steunweefsel van de tanden en/of kiezen uitbreidt. Deze gevaarlijke mondaandoening begint eigenlijk altijd bij ontstoken tandvlees. In eerste instantie raakt het tandvlees geïrriteerd en krijgen bacteriën de gelegenheid zicht te nestelen tussen het gebitselement (tand of kies) en het tandvlees waardoor. Parodontitis is een aandoening waarbij het steunweefsel (parodontium) van de tand is ontstoken (-itis). In tegenstelling tot gingivitis, is bij parodontitis het kaakbot aangetast. In de loop van tijd zal de schade aan het kaakbot groter worden, waardoor tanden en kiezen houvast verliezen

Parodontitis Behandeling, Symptomen & Oorzaak - blue®

 1. Parodontitis is een vergevorderde tandvleesontsteking (meestal veroorzaakt door tandplak en tandsteen), waarbij de infectie zich zodanig heeft uitgebreid, dat tandvlees gaat optrekken en er pockets ontstaan.. In dit stadium kan ook het kaakbot worden aangetast. Een gevolg hiervan is dat tanden of kiezen kunnen uitvallen en de infectie onherstelbare weefselschade aanricht
 2. Parodontitis. Parodontitis is een vergevorderde tandvleesontsteking die uw kaakbot aantast en ervoor kan zorgen dat uw tanden en kiezen uitvallen. Ongeveer een op de drie mensen boven de dertig jaar heeft een vorm van parodontitis, soms zonder dat ze het weten. Dit komt omdat de aandoening vaak ongemerkt en pijnloos ontstaat
 3. Wat is parodontitis en hoe ontstaat het? De vele verschillende bacteriën in onze mond maken voortdurend tandplaque aan. Beginnende tandplaque is niet zo gevaarlijk, maar als het laagje dikker en ouder wordt, krijgen schadelijke bacteriën het overwicht
 4. Parodontitis is een veel voorkomende infectie waarbij schade ontstaat aan het zachte weefsel en het bot dat de tand ondersteunt. Door diverse aandoeningen en omgevingsfactoren ontstaat sneller tandplak. Wanneer bacteriën zich ophopen in het tandplak, ontstaat een ontsteking van het tandvlees (gingivitis). Onbehandeld ontstaat parodontitis
 5. Bacteriën: Parodontitis is een bacteriële infectieziekte, om de Parodontitis te kunnen behandelen zullen de bacteriën die dit veroorzaken moeten worden weggehaald. Dit is mogelijk voor een deel met de behandeling en voor een deel met de juiste reiniging thuis
 6. Ons uitgangspunt is parodontitis te behandelen zonder chirurgische ingrepen. Bij een parodontitisoperatie wordt het tandvlees open gesneden en als een flap opzij gelegd waardoor de tandwortels zichtbaar worden. Vervolgens worden ontstekingshaarden zoveel mogelijk weg geschraapt. Het tandvlees wordt gehecht en u krijgt een antibioticumkuur

Parodontitis; Parodontitis als manifestatie van systemische ziekte; Necrotiserende parodontale ziektes zijn: Necrotische gingivitis; Necrotische parodontitis; Nectrotische stomatitis; In het geval van parodontitis zijn er pockets te meten van meer dan 3mm bij 2 of meer elementen en komt de sonde onder de glazuur-cementgrens uit Parodontitis, een uitleg. Soms loopt een uitsteking aan je gebit zo uit de hand dat dit problemen veroorzaakt in een veel groter gebied. Parodontitis is een tandvleesontsteking die veel verder gaat dan alleen de ontsteking van het tandvlees Hieronder is een voorbeeld te zien van de kosten van een parodontale behandeling bij ernstige parodontitis.. De behandeling bestaat uit verschillende stappen die zijn beschreven in de richtlijn Parodontologie in de algemene praktijk Parodontitis is een chronische ontsteking die het kaakbot en het steunweefsel rondom de tanden en kiezen aantast. Hoe langer u het heeft, hoe meer kaakbot en steunweefsel er verloren gaan. Hoe minder kaakbot en ander ondersteunend weefsel, hoe losser de tanden of kiezen kunnen gaan staan Parodontitis: het kaakbot wordt afgebroken Als je gingivitis hebt en je doet er niets aan, dan kan de ontsteking in de tandvleesrand verergeren en zich uitbreiden in de richting van het kaakbot. Het tandvlees laat hierdoor los van de tanden en kiezen

nische parodontitis. Het is opmerke- lijk dat, ondanks de verstoring van het evenwicht tussen aanval en afweer, bij chronische parodontitis toch geen ernstige ontsteking ontstaat in het kaakbot. Het ontstekingsproces in het parodontium zorgt er namelijk voor dat het kaakbot - door afbraak - op een veilige afstand blijft van de bacteriën Om ernstige parodontitis te kunnen genezen moet de oorzaak van de ontsteking, de bacteriën in de tandplak en tandsteen, verwijderd worden. Dit moet zowel boven als onder het tandvlees gebeuren. Het verwijderen van de tandplak boven het tandvlees zal gedisciplineerd door de patiënt zelf gedaan moeten worden

Blijft het tandvlees gedurende verschillende maanden ontstoken, kan de ontsteking uitbreiden naar de dieperliggende weefsels. We spreken dan van parodontitis.. Het tandvlees komt dan geleidelijk aan los van de tanden, waardoor een 'pocket' ontstaat tussen het tandvlees en de tand. In deze steeds dieper wordende pocket stapelt het tandplak zich op. De ontsteking breidt uit naar het kaakbot. Parodontitis. Helpt goed poetsen niet voldoende om u van uw tandvleesontsteking af te helpen? Dan heeft u parodontitis. Om uw tandvlees van de parodontitis te laten herstellen is een professionele tandvleesbehandeling nodig. Heeft u last van een hardnekkig tandvleesontsteking

Magnesium - Patiënten met parodontitis hebben een lager niveau van magnesium. Magnesium zit in cacao, schelpdieren, garnalen, sojabonen en noten. Ook groente en ongepelde granen zijn rijk aan magnesium. Verder kan water een belangrijke bijdrage leveren aan de inname van magnesium Om parodontitis te genezen moet de oorzaak van de ontsteking, de tandplaque, van de tanden en kiezen worden verwijderd. De cliënt dient de tandplaque die bóven de tandvleesrand zit zelf elke dag te verwijderen. Dit kan met een tandenborstel maar deze komt niet bij de tandplaque die tussen de tanden en kiezen zit Parodontitis is een tandvleesontsteking die verder gaat dan het tandvlees. Tandplak op de tanden en kiezen veroorzaakt een ontsteking in de rand van het tandvlees. Zo'n tandvleesontsteking heet gingivitis. Deze ontsteking kan zich uitbreiden van de tandvleesrand naar het daaronder gelegen kaakbot

Parodontitisbehandlung

NVvP - Parodontitis

 1. parodontitis. Wanneer parodontitis niet tijdig wordt behandeld, zul-len de tanden verloren gaan. Chronische parodontitis heeft helaas ook een ongunstig effect op de algemene gezondheid. Mensen met parodontitis zijn veel meer vatbaar voor aandoeningen van hart en bloedvaten. Vrouwen met parodontitis maken meer kans op een vroegtijdige bevalling.
 2. Parodontitis is een diepere ontsteking van de steunweefsels van de tanden en wordt altijd voorafgegaan door gingivitis. Hoewel dus niet zeker is dat elke gingivitis overgaat in deze ernstige aandoening, moet men hierop wel bedacht zijn. De diagnose gingivitis valt onder 'symptomen/klachten tanden, tandvlees' (ICPC D19)
 3. In its more serious form, called periodontitis, the gums can pull away from the tooth, bone can be lost, and the teeth may loosen or fall out. Bad breath may also occur. Periodontal disease is generally due to bacteria in the mouth infecting the tissue around the teeth
 4. Parodontitis is een term uit de tandheelkunde. De letterlijke betekenis is ontsteking (= itis) rondom (= para) de tand (= odont); oftewel de ontsteking van de weefsels rondom de tand. Het is een bacteriële infectieziekte die ontstaat door ontstoken tandvlees oftewel gingivitis
 5. De symptomen van een parodontitis zijn een slechte mondgeur, snel bloedend en soms teruggetrokken tandvlees waarbij de wortels bloot komen te liggen. In ernstige gevallen zullen er tanden en kiezen los staan in de kaak of al uitgevallen zijn. Een parodontitis kan een tand of kies aantasten of soms het gehele gebit
 6. Benieuwd naar de oorzaak van parodontitis en hoe u bovendien kunt voorkomen dat u daarmee opnieuw te maken krijgt? Er kan sprake zijn van verschillende oorzaken. In de meeste gevallen ontstaat parodontitis door ontsteking van het tandvlees, wat weer komt door de ophoping van tandplak. Het is belangrijk om uw tanden regelmatig en goed te poetsen
 7. Producten bij Parodontitis. Bij de behandeling van Parodontitis zal de mondhygieniste of tandarts speciale producten adviseren. Veelal wordt er gebruik gemaakt van antibacteriële middelen. Wanneer het grondig is gereinigd onder het tandvlees is een antibacteriële spoeling en tandpasta handig om te gebruiken om het genezingsproces te versnellen

Parodontitis behandeling Tandarts

 1. Parodontitis is een dentale focale infectie, wat betekent dat andere delen van het lichaam kunnen worden besmet. Dit gebeurt als de bacteriën zich via de bloedbaan verplaatsen. Onderzoek in de Verenigde Staten en Scandinavië heeft bijvoorbeeld aangetoond dat er een verband bestaat tussen parodontitis en het ontstaan van hartaandoeningen en herseninfarcten
 2. Parodontitis ontstaat wanneer bacteriën in tandplaque zorgen voor een ontsteking in het tandvlees. Tandplaque is het stroeve laagje dat u op uw tanden kunt voelen wanneer u niet heeft gepoetst. U heeft niet meteen parodontitis, het begint bij gingivitis
 3. De gezonde pocket (overgang van tandvlees naar tand) is ondiep, en niet verontreinigd. Er is geen ontsteking aanwezig. Door onvoldoende reiniging hopen zich plaque en tandsteen in de pocket op. Bacteriën in de plaque veroorzaken een ontsteking van tandvlees en - in een later stadium - van het kaakbot (parodontitis)
 4. Bij parodontitis kan het tandvlees rood, slap en gezwollen zijn en gaan bloeden bij het poetsen of bij het eten. Het tandvlees kan op den duur gaan terugtrekken. Ook een vieze smaak of een slechte adem kunnen duiden op parodontitis. Parodontitis geeft zelden pijnklachten. Vaak zijn de genoemde verschijnselen echter afwezig
 5. Behandeling. Behandeling van parodontitis gebeurt volgens het paro-protocol.De behandeling kan plaatsvinden bij de tandarts in de eigen praktijk, bij de mondhygiënist of bij de tandarts-parodontoloog.Aangezien het protocol veel controlemomenten heeft waarbij de patiënt geëvalueerd wordt, hebben veel algemene tandartsen de voorkeur om parodontitispatiënten door te sturen naar specifieke.
 6. Parodontitis is een zeer vervelende mondaandoening die zich niet direct laat zien, dit kan zelfs vrij lang duren. Pas in een later stadium zijn enkele symptomen van Parodontitis zichtbaar. Voordat de symptomen van Parodontitis zichtbaar worden heeft u waarschijnlijk al last ondervonden van tandvleesontsteking die gedurende langere tijd aanhield
 7. Parodontitis is een ernstige tandvleesontsteking waarbij uiteindelijk uw tanden of kiezen uit kunnen vallen. Indien u parodontitis niet behandelt, kan dit ernstige gevolgen met zich meebrengen. Het is daarom belangrijk om eens per half jaar op tandartscontrole te komen, zodat we eventuele verschijnselen tijdig vast kunnen stellen en uw gebit preventief kunnen behandelen

Parodontitis: een belangrijke oorzaak van tandverlies

Parodontitis begint als een tandvleesontsteking, wat gingivitis genoemd wordt. Het begint doorgaans met de aanwezigheid van overmatig veel tandplaque en tandsteen. In deze beginfase vertoont het tandvlees één of meerdere vlakken welke rood en/of gezwollen zijn, waarbij het tandvlees gemakkelijk kan bloeden De beschreven prepuberale parodontitis betreft in het algemeen gelokaliseerde geringe prepuberale parodontitis waarbij de melkmolaren het meest frequent zijn aangedaan (figuur 6.2a-e). Het lijkt waarschijnlijk dat gelokaliseerde geringe prepuberale parodontitis een voorloper is van juveniele parodontitis

Parodontitis: een verborgen chronische infectie

 1. Parodontitis wordt soms laat opgemerkt. De ontsteking geeft zelden pijnklachten en komt hierdoor vaak in een laat stadium tot uiting. Enkele symptomen zijn: bloedend tandvlees bij tandpoetsen, slechte adem of terugtrekkend tandvlees. Parodontitis kan ervoor zorgen dat er kaakbot verloren gaat. Tanden en kiezen kunnen hierdoor verloren gaan
 2. Symptomen parodontitis. In het geval van parodontitis heeft de ontsteking voldoende tijd gehad om zich richting het kaakbot uit te breiden. Het tandvlees komt namelijk los van de tanden, waardoor tandplak steeds dieper kan doordringen in het gebit
 3. Wanneer u last heeft van parodontitis, een verergerde tandvleesontsteking, is het dus belangrijk om dit snel te laten behandelen bij de tandarts of mondhygiënist. Mondzorg Irene helpt u graag met het oplossen van uw ontsteking door de juiste behandeling voor uw gebit te bieden
 4. Parodontitis. Ontstoken tandvlees heet parodontitis wanneer niet alleen het tandvlees is ontstoken maar ook het onderliggende kaakbot. Door de ontsteking laat het tandvlees los van de tanden en kiezen, waardoor er een ruimte tussen het tandvlees en de wortel ontstaat
 5. Gingivitis en Parodontitis Symptomen niet duidelijk waarneembaar . Veel mensen hebben last van gingivitis. Omdat zij echter geen directe pijnklachten ervaren, vinden ze een bezoek aan de tandarts of mondhygiënist niet direct noodzakelijk

NVvP - De Nieuwe Paro-classificati

Parodontitis is een aandoening van de weefsels rondom de tanden en kiezen. Bij deze aandoening raken de weefsels die de gebitselementen in de tandkassen vasthouden, ontstoken en gaan de tanden en kiezen na verloop van tijd los zitten omdat het kaakbot waarin een tand of kies vast zit als gevolg van parodontitis afbreekt Parodontitis is een tandvleesontsteking die verder gaat dan het tandvlees. Tandplak op de tanden en kiezen veroorzaakt een ontsteking in de rand van het tandvlees. Zo'n tandvleesontsteking heet gingivitis. Deze ontsteking kan zich uitbreiden van de tandvleesrand naar het daaronder gelegen kaakbot. Dit kan uiteindelijk leiden tot Parodontitis Gingivitis (ontstoken tandvlees) en parodontitis. De kleur van gezond tandvlees is roze. Ongezond of ontstoken tandvlees is vaak roder van kleur, gezwollen en bloedt sneller; met bloedend tandvlees als gevolg van het tandenpoetsen. Het is voor een patiënt echter lastig om te herkennen of er sprake is van een gezond of ongezond tandvlees Parodontitis is een ontsteking veroorzaakt door bacteriën. Deze ontsteking ontstaat wanneer bacteriën zich ophopen op tanden en kiezen en tandplaque vormen langs de tandvleesrand. Een onvoldoende dagelijkse gebitsverzorging kan daar de oorzaak van zijn. De ontsteking begint in de tandvleesrand rondom de tanden en kiezen en breidt zich uit naar het onderliggende bot. Wanneer het bot wordt. Parodontitis behandeling vergoed via aanvullende verzekering. In de meeste gevallen wordt parodontologie alleen vergoed via een tandarts-verzekering. Bij een enkele verzekeraar kun je hiervoor een vergoeding krijgen via een algemene aanvullende verzekering. De vergoeding die verzekeraars bieden voor parodontologie kunnen behoorlijk verschillen

6 vragen over parodontitis Gezondheidsne

 1. Ontdek de perfecte stockfoto's over Parodontitis en redactionele nieuwsbeelden van Getty Images Kies uit premium Parodontitis van de hoogste kwaliteit
 2. Wat is Parodontitis? Parodontitis is een ontsteking aan het tandvlees. Deze ontsteking ontstaat wanneer bacteriën zich ophopen op tanden en kiezen en tandplaque vormen. Parodontitis brengt risico's mee voor de algehele gezondheid. Ga daarom naar deze pagina voor meer informatie
 3. Alcoholconsumptie was gerelateerd aan een hogere prevalentie van parodontitis en moet gezien worden als een parameter in de risico-inschatting voor voorkomen en ernst van parodontitis. Het optreden van publicatiebias zou in toekomstige onderzoeken meer aandacht moeten krijgen. Bro
 4. Parodontitis. Ontstoken tandvlees heet parodontitis wanneer niet alleen het tandvlees is ontstoken maar ook het onderliggende kaakbot. Door de ontsteking laat het tandvlees los van de tanden en kiezen, waardoor er een ruimte tussen het tandvlees en de wortel ontstaat. Deze ruimte heet een pocket
 5. Wat is parodontitis? Een tandvleesontsteking die zich heeft uitgebreid naar het onderliggende weefsel en bot. Gedurende de dag hopen voedselresten, speeksel en bacteriën zich op in de mond. Dit mengsel, plaque genaamd, kleeft aan tanden en kiezen. Poets je niet goed, dan verwordt plaque tot tandsteen. Bacteriën hechten zich daar makkelijk aan vast en vormen afvalstoffen die het tandvlees.
 6. Parodontitis. Als de ontsteking van het tandvlees langdurig blijft bestaan dan ontstaat tussen het gebitselement en het tandvlees een ruimte, die gevuld is met plak en tandsteen. Die ruimte wordt een pocket genoemd. Hoe dieper de pocket, hoe meer van de verbindingsvezels tussen het gebitselement en het kaakbot worden verbroken
 7. eren. Deze behandeling gebeurt meestal in 2 tot 4 zittingen, afhankelijk van de toestand van uw gebit

Parodontitis - NVM Mondhygienisten - Consumente

Parodontitis is een tandvleesontsteking die verder gaat dan het tandvlees. De ontsteking kan zich uitbreiden van de tandvleesrand naar het daaronder gelegen ka Daardoor worden de ruimtes tussen je tanden en je tandvlees (je pockets) dieper, en wordt ook daar tandsteen gevormd. Het gevolg is dat je tandvlees verder loslaat, de vezels in je mond kapotgaan en je kaakbot langzaam afgebroken wordt. Dat stadium heet ook wel parodontitis Het eerste stadium van ontstoken tandvlees wordt ook wel gingivitis genoemd. Indien het tandvlees in deze fase onbehandeld blijft, bestaat er een mogelijkheid dat de ontsteking overgaat naar de volgende fase. Deze fase staat bekend als parodontitis en heeft ernstige gevolgen voor de gezondheid. Symptomen gingiviti Parodontitis is een sluipende ziekte en kan lange tijd aanwezig zijn zonder opgemerkt te worden. Ongeveer 1 op de 3 mensen van boven de dertig jaar heeft een vorm van parodontitis. Omdat parodontitis ongemerkt en zonder pijn ontstaat, weet de overgrote meerderheid van de mensen niet dat ze er last van hebben

Vandaag ga ik u uitleggen wat parodontitis is. Dit is namelijk een probleem in de mond die ik als mondhygiëniste vaak tegenkom. Een mondhygiëniste is namelijk opgeleid en gespecialiseerd in het behandelen van parodontitis. Om een algemeen beeld te krijgen van parodontitis, zal ik u uitleggen wat het is, hoe het ontstaan, wat de gevolgen er van zijn en wat u er aan kunt doen Parodontitis wordt gezien als ontstoken tandvlees dat niet behandeld wordt en zich uitbreidt naar het kaakbot. Het ontstoken tandvlees zwelt op, bloedt snel en laat los van de tanden en kiezen. Wanneer de ontsteking zich in de tussenliggende ruimte (pockets) verder de diepte in verplaatst, wordt het kaakbot afgebroken en zullen de pockets dieper worden Parodontitis is een zogeheten 'multifactoriële aandoening' wat inhoudt dat niet alleen de situatie in de mond invloed heeft op de gezondheid van het tandvlees. Uiteraard is een goede mondhygiëne van belang om het tandvlees gezond te krijgen en te houden

Wat is Parodontitis? En hoe kun je het behandelen

Verschillende stadia en soorten parodontitis - Dossier

Parodontitis - www.tandarts.b

Parodontitis geassocieerd met systemische aandoeningen, d.w.z. parodontitispatiënten die lijden aan algemene aandoeningen of die een vorm van medicatie gebruiken die de snelheid en ernst van parodontale afbraak kunnen vergroten, wordt niet als een aparte vorm gediagnosticeerd Uw tandarts kan u naar een parodontoloog verwijzen als er sprake is van ernstige parodontitis. Maar u heeft niet altijd een verwijzing nodig om een parodontoloog te raadplegen. In geval van twijfel kunt u altijd terecht voor een second opinion over uw parodontale situatie maar ook over een advies over uitgebreide tandheelkundige behandelingen met of zonder implantaten Parodontitis geeft zelden pijnklachten en blijft vaak onopgemerkt. Pas in een vergevorderd stadium van parodontitis kunnen er klachten ontstaan. Die kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het los gaan staan van tanden en kiezen en/of het veranderen van de stand van de tanden en/of vieze smaak en slechte adem en/of plaatselijk tijdelijk pijnlijk en gezwollen tandvlees

Parodontitis: Therapie | Apotheken Umschau

Tandvleesontsteking en parodontitis komt niet bij iedereen voor. Het is nog niet helemaal duidelijk waar dat aan ligt. Het heeft te maken met de samenstelling van je speeksel en inmiddels is bekend dat niet iedereen dezelfde bacteriën in de mond heeft; bij sommige mensen zijn die bacteriën agressiever Ontdek de perfecte stockfoto's over Parodontitis en redactionele nieuwsbeelden van Getty Images Kies uit premium Parodontitis van de hoogste kwaliteit Periodontitis: causes, symptoms and treatment. Periodontitis is a gum inflammation which can affect a lot more than just the gum. Dental plaque on your teeth causes an inflammation around the edge of your gums. This is called gingivitis. This inflammation can spread to the lower part of your jawbone In parodontitis, begint de zak tussen de tand en tandvlees te verdiepen en kan zorgen voor tandondersteunende botverlies. In periodontal disease , the pocket between the tooth and gum begins to deepen and may cause tooth supporting bone loss In het verleden zijn voor ernstige gegeneraliseerde parodontitis bij mensen in de leeftijd van 21-35 jaar vele namen gebruikt, onder andere gegeneraliseerde juveniele parodontitis (GJP), postjuveniele parodontitis (PJP), snel progressieve parodontitis (rapidly progressive periodontitis, RPP) en gegeneraliseerde vroeg optredende parodontitis (early onset periodontitis, EOP)

 • Furkot ios.
 • Buienradar Krk.
 • Bruine schoenen begrafenis.
 • Waarom is goede communicatie belangrijk in de zorg.
 • Synology compatible Plex.
 • All Inclusive Kos Corendon.
 • Vezelrijke voeding stoelgang.
 • Douchebak 90x140.
 • Tuindecoratie metaal Intratuin.
 • Werking internet radio.
 • Compassion Webshop.
 • In welke Staten zijn wapens legaal.
 • Schijfbeheer Windows 10 partities samenvoegen.
 • Rubus 'Tayberry.
 • Diggy walkthrough china.
 • Sony HDR cx240e BCC.
 • Hoorwoorden, regelwoorden weetwoorden.
 • Intratuin Kransen.
 • Koh Chang in juli.
 • Kinderfeestje thuis entertainment.
 • Adobe Illustrator gratis.
 • Servatius Maastricht.
 • Nightbot uptime command 2020.
 • Safari vakantie.
 • LG Smart tv 43 inch.
 • Wat doet de overheid voor het milieu.
 • Woestijnspringmuis kopen.
 • Cystic hygroma neck.
 • Kunststof kuip 1000 liter.
 • Natuurlijk middel tegen het zuur.
 • Tiny house plaatsen Amsterdam.
 • Orange decoder omruilen.
 • Fotostudio Brunssum.
 • Roos tattoo pols.
 • Eerste vaatplanten.
 • Brighton England.
 • Oud en nieuw spelletjes.
 • Echo 5 weken.
 • Griekse Godin kostuum zelf maken.
 • Chocolade ei mallen.
 • Karwei picknicktafel kind.