Home

LSP aansluiting

Vergoedingen VZV

 1. Eenmalige aansluitvergoeding. € 1.862,- voor nieuwe praktijken; € 623,- bij heraansluiting bij praktijkovername. Alle details over LSP-vergoedingen, de bedragen waar u voor in aanmerking komt en de manier van uitbetalen, vindt u in de factsheet LSP-vergoedingen voor huisartsenpraktijken
 2. Aansluiting LSP. De huisarts kan eenmalig een vergoeding aanvragen voor de kosten die hij maakt voor aansluiting op het Landelijk Schakelpunt (LSP). De AOF-commissie vindt dat deelname aan het LSP met name voor patiënten in achterstandswijken meerwaarde heeft. Daarnaast is de landelijke kostenvergoeding voor het aansluiten op het LSP ontoereikend
 3. ZorgNetOost publiceerde recent de 'Handleiding voor (her)aansluiting op het LSP voor apothekers'. Deze handleiding ondersteunt apothekers om optimaal gebruik te kunnen maken van het LSP. Bij zowel een eerste aansluiting op het LSP als bij overgangssituaties, zoals een overname of naamswijziging van de praktijk, moeten apothekers een aantal zaken regelen om het LSP optimaal te kunnen gebruiken
 4. Huisartsenpraktijken en het Landelijk Schakelpunt VZVZ is verantwoordelijk voor de uitwisseling van medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt (LSP) Het overgrote deel van de huisartsenpraktijken in Nederland is aangesloten op het Landelijk Schakelpunt
 5. LSP - Aansluiten Apotheken en huisartspraktijken die nog niet (volledig) zijn aangesloten en ondersteuning nodig hebben, kunnen de diverse checklists op de website van VZVZ raadplegen. Ook is hier een handige digitale implementatie-toolkit beschikbaar die u door alle stappen van de aansluiting heen loodst
 6. LET OP: nadat alle UZI-passen zijn geregistreerd en gemandateerd, dient u aan (de support-afdeling van) uw softwareleverancier te melden dat de LSP-aansluiting in uw praktijk gereed is en dat u graag de LSP-module wilt laten activeren. De leverancier zal dit dan in orde maken. U kunt nu de dossiers aanmelden en opvragen bij het LSP
 7. VZVZ is verantwoordelijk voor de uitwisseling van medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt (LSP) Om de verdere verspreiding van het Coronavirus te vertragen heeft de regering organisaties gevraagd hun medewerkers zoveel mogelijk vanuit huis te laten werken. Die oproep is nog steeds aan de orde. VZVZ geeft gehoor aan die oproep

Aansluiting LSP Elan

Nee, deelname aan het LSP is vrijwillig. De LHV heeft zich er ook altijd hard voor gemaakt dat zorgverzekeraars deelname aan het LSP niet verplicht stellen (in hun contracten). 5. Waar vind ik informatie over hoe ik met het LSP kan werken? Op de website van de VZVZ is veel informatie beschikbaar over het aansluiten op en gebruik van het LSP Dat is het LSP. Zo'n 85 procent van de praktijken in Nederland is daarop aangesloten. Wat betekent dit voor u: is uw praktijk nog niet aangesloten op het LSP en wilt u voor deze periode zorgen dat ook de gegevens van uw patiënten zichtbaar zijn op de HAP en SEH? Dan kunt u zich aansluiten bij het LSP. Daarvoor is een versnelde procedure geregeld Bijna 6000 zorgverleners delen dagelijks honderdduizenden patiëntgegevens via het Landelijk Schakelpunt met elkaar om de zorg te verbeteren. Deze LSP-aansluitingen worden beheerd door ruim 160 GBZ- en GZN-beheerorganisaties. Uit rapportages blijkt dat de beschikbaarheid van zorginformatie goed is Bekijk informatie over de Corona opt-in Jouw toestemming (zowel een 'JA' als een 'NEE') kun je op drie manieren regelen: Optie 1: Zeg het tegen je huisarts en apotheken Optie 2: Geef hen een ingevuld toestemmingsformulier Optie 3: Regel het online op Volgjezorg* *Online regelen kan door in te loggen op je 'Persoonlijke omgeving'. Ga dan naar 'Toestemmingen' en klik op 'Zorgaanbieder. Aansluiten op het LSP. Om aan te sluiten op het Landelijk Schakelpunt heeft u drie dingen nodig: Een Goed Beheerd Zorgsysteem (GBZ): uw zorginformatiesysteem moet voldoen aan een programma van technische en organisatorische eisen voor goede en veilige uitwisseling van medische gegevens

LSP aansluiting huisartsenpraktijk . Amersfoort 08-12-2017 . Geachte heer/mevrouw, Het kan voorkomen dat u buiten onze praktijkuren of tijdens vakantie bij een andere (huis)arts, apotheek of bij de huisartsenpost terecht komt voor een onverwacht medisch probleem Het Landelijk Schakelpunt (LSP) is een zorginfrastructuur: een besloten netwerk (dat losstaat van het internet) waar u zich als zorgaanbieder op kunt aansluiten. Via dit netwerk kunt u medische gegevens over patiënten raadplegen in systemen van andere zorgaanbieders, 24 uur per dag, zeven dagen in de week

Nieuwe handleiding voor optimaal gebruik LSP — KNMP

Aansluiting op het landelijk schakelpunt (LSP) wordt voor de zorgverzekeraars volgend jaar als minimale kwaliteitseis gesteld. Dat is althans de inzet. Voorwaarde is dat alle technische problemen zijn opgelost en aansluiting op het LSP door zorgaanbieders en inspectie als veldnorm is vastgesteld Vanuit WeMOve is een toolbox ontwikkeld voor aansluiting op het LSP in 7 stappen voor VVT en GGZ. Deze toolbox is bedoeld voor organisaties in de gezondheidszorg die gebruik willen maken van het Landelijk SchakelPunt (LSP) om medicatiegegevens van patiënten op een gestandaardiseerde en veilige manier te kunnen uitwisselen opdracht aan Tetra B.V. om een koppeling met het LSP te realiseren. Plaats: Datum: Alle dossierhouders binnen de praktijk (artsen met AGB code waarop gedeclareerd wordt) dienen dit formulier te ondertekenen. Formulier aansluiting LSP. Created Date Vergoeding LSP aansluiting door VZVZ, éénmalig €1.862 Jaarlijkse VZVZ Opt-in vergoeding €585 bij 25% opt-in €0,27 per ingeschreven patiënt éénmalig per Opt-in tot 35% 0,89 pp €675 éénmalig per Opt-in boven 35% 1,17 pp €1.64

Huisartsenpraktijken VZV

Alle aansluitingen op een voeding zijn zo ontworpen dat u ze niet fout kunt aansluiten. Toch is het wel zo handig om te weten waar elke connector voor dient. Hieronder vindt u een overzicht van de voeding aansluitingen en connectoren. P1 (PC Main / ATX connector) De eerste taak van de voeding is het moederbord te voorzien van stroom Aansluiting TransHis op LSP Oct 8, 2014 OZIS (afgeleid van Open Zorg Informatie Systeem) is in het verleden ontwikkeld als systeem om informatie uit te wisselen tussen apotheekinformatiesystemen (AIS), huisartsinformatiesystemen (HIS) en huisartsenposten Aansluitingen en kabels. Typische MIDI-aansluitingen en een MIDI-kabel. Een apparaat kan over een of (Most Significant Byte) en LSB (Least Significant Byte) genoemd. Het MIDI-protocol kent de volgende kanaalspecifieke boodschappen: Note-on triggert een toon. De parameters van een note-on zijn toonhoogte en aanslagsnelheid

Tegemoetkoming voor LSP-aansluiting verlengd Mark van Dorresteijn De LHV heeft zich er bij de LSP-convenantspartners (Zorgverzekeraars Nederland, VZVZ en koepelorganisaties) hard voor gemaakt dat ook na 31 december 2013 een tegemoetkoming wordt verstrekt aan huisartsen die zich (her)aansluiten op het LSP Resultaten LSP 2019 Stand van zaken LSP eind X V W _ Totaal \,% van de doelstellingen van V W _ gehaald. Doel X V W _ W [- V W- X V W _ Eind X V W _ Opmerkingen Aansluitingen huisartsen + Y V aansluitingen ( W _ Z) ^ V, Z% ( W \ Z, HA praktijken totaal X V Z) _ [% ( W ] X aangeslo-ten praktijken, HA praktijken totaal W ^ W) Instroom: Y

De aansluiting op het LSP is niet altijd even soepel verlopen. Gelukkig konden we veel vragen neerleggen bij CGM, de helpdesk, die ons snel verder hielpen. Dat er soms wat gedoe was heeft er met name mee te maken dat we een van de eerste praktijken waren die aansloten De door van Malland bezochte zes ziekenhuizen hebben de aansluiting op het LSP als een project benaderd. Dit blijkt echt nodig, want de hele keten moet correct op elkaar zijn afgestemd: de lokale ICT-inrichting van het ziekenhuis, de Zorg Service Provider (ZSP, beveiligde communicatielijnen voor medische gegevens) en de centrale verwijsindex van het LSP Op deze pagina kunt u een uitbreiding aanvragen op uw Curasoft omgeving om daarmee aan te sluiten op het Landelijk Schakelpunt (LSP) om actuele medicatie van uw patienten op te halen en automatisch te verwerken in het dossier. De stappen en kosten voor de aansluiting op het LSP zijn afhankelijk van uw wensen en de [

LSP - Aansluiten - RZC

 1. Aansluiting op het Landelijk Schakelpunt (LSP) Op deze pagina kunt u een uitbreiding aanvragen op uw Curasoft omgeving om daarmee aan te sluiten op het Landelijk Schakelpunt (LSP) om actuele medicatie van uw patienten op te halen en automatisch te verwerken in het dossier
 2. aansluiting aangemeld bij het LSP. Uw GBZ -beheerder ontvangt de aansluitgegevens en kan de aansluiting voltooien. Uw leverancier of ICT -afdeling heeft de technische aansluiting van uw informatiesysteem op het LSP geactiveerd. Dit kan inhouden: Configuratie van de a ansluitgegevens in uw systeem. Installatie van UZI -paslezers
 3. g gegeven? Als u bij een arts of apotheek komt, wilt u goed geholpen worden. Ook 's avonds, 's nachts en in het weekend bij de huisartsenpost of de dienstapotheek

In de Ledenraad van de Huisartsenkring Groningen d.d. 07.10.2014 zijn de ontwikkelingen omtrent de aansluitingsmogelijkheden op LSP (Landelijk Schakelpunt) besproken. Een concrete aanleiding is het feit dat er een werkende technische koppeling met Adastra is gerealiseerd voor inzage van de professionele samenvatting van het patientendossier tijdens ANW-uren Verandering LSP-vergoedingen Sinds de introductie van het LSP heeft VZVZ, de landelijke beheerder van het Landelijk Schakelpunt, vergoedingen uitgekeerd voor een nieuwe aansluiting op het LSP, voor het aantal opt-ins dat binnen een praktijk is vergaard, en voor de aanschaf van UZI-middelen Bij een aansluiting op het LSP zijn verschillende partijen betrokken: de afdeling ICT, de ziekenhuisapotheek, de openbare apotheken en soms de medische staf. Onderwerpen die bij een aansluiting op het LSP aandacht vragen zijn: de toestemming die de patiënt geeft voor de uitwisseling van zijn gegevens; het beheer van de aansluiting op het LSP; de UZI-passen die toegang verlenen tot het LSP. Wense Bijna alle apotheken aangesloten op LSP. Verder komt uit het onderzoek naar voren dat het afgelopen jaar 75 procent van de huisartsenpraktijken op het LSP is aangesloten, tegen 62 procent in 2015 Ik ben eigenlijk benieuwd hoeveel van onze leden vrijwillig aan gaan sluiten (of aangesloten zijn) op het LSP. En of ze het zien als een extra technisch goed beveiligde manier om indien gewenst te communiceren met een andere (huis)arts of dat ze het zien als een (nu nog wel niet maar later misschien wel) manier om de marktwerking te bevorderen middels het openstellen van onze dossiers

VECOZO is hét communicatiepunt voor de zorg. Wij bieden een veilige, betrouwbare digitale omgeving waarin ketenpartijen gegevens kunnen uitwisselen Door het cornavirus (Covid-19) lopen de telefonische belasting van de huisartsenposten en de wachttijden op. Ook bij de ziekenhuizen is de druk erg hoog. Daarnaast worden patiënten over heel Nederland verdeeld. Toegang tot de Professionele Samenvatting (PS) vanuit het huisartsendossier van de eigen huisarts geeft de nieuwe zorgverlener de mogelijkheid snel en adequaat t TetraHIS / VidiVici : aansluiten op LSP. Tetra stelt het aansluiten op het Landelijk Schakel Punt niet verplicht; zowel TetraHIS als VidiVici zijn volledig functioneel zonder LSP aansluiting of gebruik van UZI passen.. Mocht u besluiten aan te willen sluiten op het Landelijk Schakel Punt staan hier de stappen, bijbehorende kosten en vergoedingen genoemd

ANT initieert aansluiting van tandartsen bij Landelijk Schakelpunt. woensdag 14 januari 2015. timer 2 min. De Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) heeft het initiatief genomen om de beroepsgroep van tandartsen aan te laten sluiten bij het Landelijk Schakelpunt (LSP).. Indien u vragen heeft over de aansluiting op LSP of ondersteuning wenst, kunt u terecht bij het VZVZ Servicecentrum. Het Servicecentrum kan u ondersteunen bij alle stappen van het aansluitproces. U kunt op werkdagen telefonisch contact opnemen met de servicedesk van het VZVZ Servicecentrum via 070 317 34 92 Vanuit WeMOve is een toolbox ontwikkeld voor aansluiting op het LSP in 7 stappen. Deze toolbox is bedoeld voor organisaties in de gezondheidszorg die gebruik willen maken van het Landelijk SchakelPunt (LSP) om medicatiegegevens van patiënten op een gestandaardiseerde en veilige manier te kunnen uitwisselen

Zorgaanbieders worden in 2012 nog niet verplicht om zich aan te sluiten op het landelijk schakelpunt (LSP). In de daaropvolgende jaren kunnen zorgverzekeraars echter wel degelijk van zorgaanbieders eisen dat ze zich aansluiten op het LSP. Daarbij zullen de zorgverzekeraars zich baseren op door de koepels van zorgaanbieders vastgestelde standaarden Sleutelnet ondersteunt huisartsenpraktijken en apotheken in de regio Zuid-Holland Noord bij de aansluiting op, en de ingebruikname van, het Landelijk Schakelpunt (LSP) Ruim 5000 aanvragen voor het Landelijk Schakelpunt (LSP) zijn er binnengekomen bij het ministerie van VWS. Dat staat in de antwoorden van het ministerie van VWS op Kamervragen over de begroting

Ongeveer 2.000 zorgaanbieders met een LSP-aansluiting gebruiken zo'n G21 UZI-servercertificaat. Dit certificaat wordt nu vervroegd vervangen om te voldoen aan de strengere uitleg van een van de basiseisen die browserpartijen stellen Het LSP LSP-vergoedingen voor huisartsen 2016-2017 Vergoeding UZI-middelen 2017 Tips voor het verzamelen van OPT-IN's voor huisartsen Stappenplan voor aansluiting op LSP (Stg. Gerrit) Kortom: Sluit aan! Indien aanwezig, wordt het dossier met enige regelmaat ook geraadpleegd Hoewel er theoretisch geen verplichting is tot aansluiting op het LSP, is er voor de huisarts, volgens veel deskundigen, in de praktijk geen sprake van een vrijblijvende keuze. Ook de rechtbank Midden-Nederland kwam vorig jaar tot deze conclusie in een zaak over het LSP

ANT initieert aansluiting van tandartsen bij Landelijk Schakelpunt De Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) heeft het initiatief genomen om de beroepsgroep van tandartsen aan te laten sluiten bij het Landelijk Schakelpunt (LSP) Mededeling - 3 april 2012. De vragen van het Kamerlid Gerbrands (PVV) over het bericht dat aansluiting op het Landelijk Schakelpunt (LSP) een minimale kwaliteitseis is (2012Z04554) kunnen tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord Utrecht 24-10-2014 Burgerrechtenvereniging Vrijbit. Voorkom ongelukken, trek uw toestemming voor aansluiting op het EPD-LSP in. Voor 1 à 3 postzegels voorkomt u dat uw medische gegevens via internet kunnen worden ingezien door meer dan 100.000 personen die niets met uw gezondheidstoestand van doen hebben 3. Voor toegang tot LSP moet er een behandelrelatie zijn met een cliënt door een zorgverlener met de juiste rolcode , dus het kan geen instelling zijn die aansluiting vraagt bij LSP. 4. Het medisch systeem dat nu gebruikt wordt binnen een instelling moet wel gecertificeerd zijn voor aansluiting bij LSP, de meeste HISsen zijn dat wel PharmaPartners is tegen verlenging van deze subsidietermijn voor aansluiting op het landelijk schakelpunt (LSP). Tien ICT-bedrijven hebben onlangs een brief gestuurd naar het ministerie van VWS waarin zij beloven dat hun software in 2010 geschikt zal zijn voor aansluiting op het LSP. Als tegenprestatie verlangen zij van het ministerie juist een verlenging van de subsidieregeling voor.

LSP - Veelgestelde vragen - Stichting Regionaal

Geeft het type aansluiting aan waarmee video kan worden doorgestuurd naar de beamer. Veelvoorkomend zijn HDMI 1.4 en HDMI 2.0. Hoewel beide HDMI versies 4K UHD resoluties ondersteunen, ondersteunt alleen HDMI 2.0 4K beeldsignaal met 60Hz verversing en HDR Doorbladeren & besparen. Restanten Nieuw in de winkel Nieuwsbrief opvragen Uw voordelen bij ons • meer dan 50 jaar competentie • meer dan 115.000 artikelen • grote voorraden • sterke merken en echte kwaliteit • innovatieve artikelen • uitstekende prijs-prestatieverhouding • speciale services voor B2B-klanten • snelle leveringsservic LSP-aansluiting vóór 1 juni, vergoeding € 3.624,- 10 apr 2013 Om dit onderdeel te bekijken moet u ingelogd zijn of kunt u op registreren klikken indien u nog geen account hebt Vergoedingsregeling voor aansluiting LSP aangepast 14 mrt 2016 Om dit onderdeel te bekijken moet u ingelogd zijn of kunt u op registreren klikken indien u nog geen account hebt

VZVZ - Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicati

De aansluiting van 95 procent van de huisartsen was een van de voorwaarden voor de 75 miljoen euro steun van Zorgverzekeraars Nederland. Voorzitter van ZN André Rouvoet zegt deze week in Medisch Contact ook dat van verplichte aansluiting geen sprake is Het Therapeuticum is een gezondheidscentrum waar mensen werken vanuit het antroposofisch mensbeeld. In het gezondheidscentrum werken huisartsen, fysiotherapeuten, verpleegkundigen, een kunstzinnig therapeut, een muziektherapeut, een kinderergotherapeut, een diëtiste en een euritmietherapeut. In het gezondheidscentrum is ook een consultatiebureau voor zuigelingen en p gevestigd Op de website van VolgJeZorg leest u meer over hoe het uitwisselen van medische gegevens via het LSP werkt: * hier vindt u een informatief filmpje over hoe aansluiting op LSP werkt. Als hoevelakense huisartsen beoordelen wij het Landelijk Schakelpunt als veilig en nuttig. Goede zorg valt of staat bij zorgvuldige, adequate en veilige communicatie De aansluiting van meer zorginstellingen uit de regio op het LSP is nodig voor uitbreiding van de rol van het netwerk. RZCC zet zich hiervoor in. Voor wat betreft prioriteiten bij uitwisseling geeft ruim 25 procent van de respondenten aan dat deze ligt bij gegevensuitwisseling met de huisartsenposten (HAP) Hoewel de LHV haar leden in 2012 verzekerde dat aansluiting op het LSP geen contractuele verplichting is, leggen zorgverzekeraars in de niet-onderhandelbare contracten voor 2014 in dit verband opnieuw inspanningsverplichtingen vast. In feite zet dit huisartsen en hun patiënten onder druk om mee te werken aan het LSP

Veelgestelde vragen over het LSP LH

LHV: aansluiting LSP niet overhaasten 01 dec 2009 Om dit onderdeel te bekijken moet u ingelogd zijn of kunt u op registreren klikken indien u nog geen account hebt Google's free service instantly translates words, phrases, and web pages between English and over 100 other languages

Tijdelijke extra LSP-inzage: wat betekent dit voor u? LH

LSP en HealthShare groeien probleemloos door Er zijn weinig platforms in de zorgmarkt waarvan de technologie qua capaciteit en afhandelingssnelheid zich nog steeds zo goed bewijst, zegt Joris Smits en vervolgt: Jaarlijks handelen wij 300 miljoen berichten af vanuit een centrale omgeving met een enorm hoge bedrijfszekerheid binnen de keten van zorgaanbieders die informatie uitwisselen Van: Support@VZVZ.nl [mailto:Support@VZVZ.nl] Verzonden: vrijdag 26 september 2014 9:14 Aan: secretariaat@nvavg.nl Onderwerp: Meldingnummer 65070 - Antwoord support: VRAAG verzoek om aansluiting LSP Geachte mevrouw Noordhuis, Uw e-mail met brief van 24 september jl. hebben wij in goede orde ontvangen. Het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten wi Snelle aansluiting op het LSP. Met Enovation lspConnect behaalt u eenvoudiger de XIS-typekwalificatie. Hierdoor kunt u uw klanten sneller aansluiten op het LSP, het netwerk waarop zorgaanbieders digitaal patiëntinformatie uitwisselen De LSP-2030 is een ultra-platte luidspreker op basis van piëzo, die speciaal in mobiele toepassingen met batterijvoeding wordt gebruikt! Aangemeld blijven Aanmelden Bent u hier voor het eerst? Nu registreren

VZVZ: LSP Ketenzorg gaat volgende fase in - ICT&healthValueline Luidsprekerkabel 2x 0,50mm2 - CCA - 100m - LSP

Storing en onderhoud VZV

Toestemming voor uitwisseling medische gegevens Volgjezor

LSP Opt-in handleiding Dit document beschrijft hoe een praktijk met een aansluiting op het LSP opt-ins van patienten kan versturen. Algemeen Alleen als een praktijk een aansluiting op het LSP heeft is . Nadere informatie . lspconnect Viewer Gebruikershandleiding Kosten LSP aansluiting HIS-levancier per normpraktijk (2168p) éénmalig incl BTW jaarlijks incl BTW Micro HIS €1.513 €601 OmniHIS €1.452 €839 TetraHIS * €2.821 €814 Promedico €1.991 €526 Medicom €2.047 €653 Vergoeding aansluiting door VZVZ €1.862 €0 Vergoeding UZI-middelen 1x per 3 jaa Luidspreker kabel Stekker Winkel Online. Koop uw Stekker vandaag en ontvang uw Luidspreker kabel Stekker de volgende werkdag Het kort geding dat de beroepsorganisatie van praktijkhouders, VPHuisartsen, heeft aangespannen tegen vier grote verzekeraars, gaat gewoon door. De huisartsen eisen een contract voor 2013 waarin geen bepaling over aansluiting op het LSP is opgenomen Het Landelijk Schakelpunt (LSP) is de opvolger van het Elektronisch Patiëntendossier (EPD): een digitaal systeem waarmee zorgverleners onderling medische gegevens kunnen delen. Mits jij hier toestemming voor geeft. Uit onderzoek onder ruim 35.000 leden van het Radar Testpanel blijkt dat een meerderheid niet weet dat het LSP is ingevoerd. 45 procent geeft aan niet te weten of hij of zij zelf.

Aansluiten op het LSP VZV

Elann organiseert geaccrediteerde nascholingen voor huisartsen, praktijkmedewerkers en andere zorgverleners in de eerste lijn. Ons aanbod van zowel monodisciplinaire als multidisciplinaire nascholingen is gevarieerd, actueel en praktijkgericht Minister Ab Klink doet daarin verslag over de vrijwillige aansluiting van zorgverleners op het LSP. Per 30 juni waren 543 van de 1948 apotheken in Nederland aangesloten (28%). Van de 4337 huisartsenpraktijken hadden 369 praktijken (9%) een verbinding met het LSP. Bij 55 van de 129 huisartsenposten was op die datum een aansluiting te vinden (43%) De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat aansluiting op het landelijk schakelpunt (LSP) niet verplicht is; constaterende dat er bonus- en kortingsregelingen gelden voor huisartspraktijken en apothekers om hun patiënten ingeschreven te krijgen op het LSP In een kort geding dat VPhuisartsen tegen VZVZ aanspande concludeerde de rechtbank dan ook dat hoewel er theoretisch geen verplichting is tot aansluiting op het LSP, is er voor de huisarts, anders dan VZVZ stelt, in de praktijk geen sprake van een vrijblijvende keuze. Geen nieuws, goed nieuws? Geen nieuws dus, dat convenant Mededeling - 3 april 2012. De vragen van het Kamerlid Gerbrands (PVV) over het bericht dat aansluiting op het Landelijk Schakelpunt (LSP) een minimale kwaliteitseis is (2012Z04554) kunnen tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord

Basisinformatie over classificatie, nomenclatuur enHome - Therapeuticum AmersfoortPraktijk-ICTKonig OFC Luidsprekerkabel 2 X 0,75mm2 - CU - 25m - KN

LSP aansluiting huisartsenpraktijk - Therapeuticum Amersfoor

Fasctsheet: Regionaal draagvlak voor aansluiting op

B aansluiting. G 1/2 LX aansluiting. G 1/8 LX aansluiting. G 1/4 LS drukbegrenzingsklep T ank cq retouraansluiting. G 3/4 Drukbegrenzingsklep (veiligheid) Pompaansluiting. G 1/2 LSA en LSB aansluiting. G 1/4 Technische gegevens Max. druk aansluiting P, continu 350 bar 2) aansluiting P, intermiterend 1) 350 bar 2) aansluiting A/B 350 ba Ook het convenant dat VZVZ vorig jaar november sloot over de aansluiting van de ketenzorg voert de druk op huisartsen op. In 2016 moet de ketenzorgcommunicatie ook via het LSP verlopen, waarbij de zorgverzekeraars eenzelfde contractuele aansluitingsverplichting als voor de huisartsen voor ogen hebben Opmaat voor een gezond en veilig systeem voor uitwisseling van medische gegevens. In het Medisch Contact, hèt vaktijdschrift voor de arts in Nederland, werd op 13 maart 2014 een artikel gepubliceerd onder de titel 'een alternatief voor het LSP'.Hierin wordt een andere opzet gelanceerd voor het uitwisselen van patiëntgegevens dan beoogd werd met het wetsvoorstel EPD/Kaderwet e.

Gegevens uitwisselen met uw ketenzorgsysteem gaat

RAM beschikt over alle benodigde ICT zorgcertificatenGazacompressoren en toebehorenHuisartsenpraktijk Crop | Huisarts Leidschendam

Dit LSP bevat zelf geen medische gegevens maar omvat een verwijsindex waarin geregistreerd word waar patiëntgegevens opvraagbaar zijn. Het LSP houdt een log bij waarin staat welk soort gegevens zijn opgevraagd en door wie dit is gedaan. Een GBZ voldoet aan een set van eisen voor de aansluiting op de ZIM De ANT is momenteel met de VZVZ een pilot aan het voorbereiden om aansluiting op het LSP voor tandartsen mogelijk te maken. Tijdens de pilot zal met enkele softwareleveranciers en een aantal tandartspraktijken worden onderzocht of aansluiting tot het gewenste resultaat leidt Patiëntenbrief LSP. 5 januari 2018 In By Artemis. Patiëntenbrief LSP . No Comments. Post a Comment Cancel Reply. Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen. Over Therapeuticum Artemis. Het Therapeuticum is een gezondheidscentrum waar mensen werken vanuit het antroposofisch mensbeeld LSP in de regio Amsterdam. Sinds het najaar van 2013 kunnen huisartsen en apothekers in Amsterdam, het medisch dossier van patiënten digitaal beschikbaar stellen voor de overdracht naar een andere zorgverlener. De patiënt moet hiervoor zijn toestemming geven Bekijk de rapportage VZVZ patiëntenaantallen 2019 (inloggen). Dit cijfer kunt u gebruiken ten behoeve van de door VZVZ toegestuurde overeenkomst inzake aansluiting op het LSP

 • Container aanbouw.
 • Modelleren ideeën.
 • Sirtaki afhaalmenu.
 • Haarverf korter laten inwerken.
 • Wat is een bestuurlijke aanhouding.
 • Change color in picture.
 • Wat is Borinage.
 • Struisgras gazon.
 • Opgezette libelle.
 • El Picu cocktail.
 • Stikstof voeding wiet.
 • Zwanen verstoten.
 • Louwman Museum korting.
 • Lavameel karwei.
 • Kleine tattoo binnenkant bovenarm.
 • Tabak Keukens ervaringen.
 • Evenredigheid berekenen.
 • Tertiaire kleuren namen.
 • F.C. De Kampioenen pascal.
 • Bayliner 2755 te koop.
 • Change tattoo.
 • Eilanden Amerika kaart.
 • Excel subscript in formula.
 • Boerboel blaffen.
 • Rapley methode banaan.
 • GPS tracker scooter.
 • Kerstkrans groot.
 • Aquabest 10 augustus.
 • Paris, Texas Netflix.
 • Samsung Galaxy S5 Neo kopen.
 • Heart of the Ocean necklace.
 • Mohair trui roze.
 • Samenvatting Leren in 5 dimensies.
 • Product Designer salaris.
 • Wat is een bestuurlijke aanhouding.
 • Mrsa kweek afnemen huisarts.
 • Duur bypass operatie been.
 • Braun ThermoScan 5 review.
 • Julius K9 LED light label.
 • Beach waves vlechten.
 • Mario Odyssey hoeveel spelers.