Home

Psychiatrie ziekenhuis

Over Psychiatrie - Catharina Ziekenhuis

 1. gsproblematiek (vooral depressie en manisch-depressieve stoornissen), lichamelijk onvoldoende verklaarde klachten en ernstige eetstoornissen
 2. Als u psychische hulp krijgt van ons team Psychiatrie, kan dit op verschillende manieren: op onze polikliniek Psychiatrie, in deeltijd of tijdens een opname op onze verpleegafdeling de Medisch Psychiatrische Unit (MPU). Tijdens uw intakegesprek schat onze psychiater in welke vorm van zorg het beste bij uw situatie past
 3. gsstoornis. Sommige ziekten kunnen zelf psychische klachten geven. Zoals somberheid bij parkinson
'De psychiatrie wordt resort voor mild depressieve mensen

Psychiatrie - Afdelingen Gelre ziekenhuizen Gelre

De afdeling Psychiatrie van het Bravis ziekenhuis onderzoekt, behandelt en begeleidt patiënten vanaf 18 jaar met een psychiatrische aandoening. Dit kunnen onder andere klachten zijn als depressie, angst en paniek of dwanggedachten. Behandeling kan poliklinisch plaats vinden, in deeltijdbehandeling of door middel van een klinische opname Het specialisme Psychiatrie & Psychologie van het St. Antonius Ziekenhuis richt zich op de diagnose en behandeling van psychische aandoeningen en klachten. Deze kunnen op zichzelf staan of samenhangen met een lichamelijke aandoening. De afdeling Psychiatrie en Psychologie bestaat uit: Kliniek Psychiatrie (PAAZ) Polikliniek Psychiatrie & Psychologi De afdeling Psychiatrie van het Albert Schweitzer ziekenhuis biedt deze hulp. De afdeling Psychiatrie bestaat uit een polikliniek, een deeltijdbehandeling, een verpleegafdeling (ook wel kliniek genoemd) en een Consultatieve Psychiatrische Dienst Een Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis (PAAZ) is een afdeling van een algemeen ziekenhuis waar zorg wordt geboden aan mensen met een psychiatrische aandoening. Ook ZGT heeft een PAAZ afdeling. Op deze afdeling nemen wij mensen met psychiatrische en/of lichamelijke problematiek op Behandeling van complexe psychiatrische aandoeningen. De Medisch Psychiatrische Unit (MPU) van Rijnstate is landelijk een voorbeeld op het gebied van complexe psychiatrie in het ziekenhuis, in het bijzonder voor elektroconvulsietherapie (ECT) en de behandeling van therapieresistente stemmingsstoornissen en katatonie

Psychiatrie is een onderdeel van het Erasmus MC. Dat betekent dat er onderwijs wordt gegeven en wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan. Het onderwijs wordt gegeven aan studenten en co-assistenten en basisartsen. Zij zijn in opleiding tot arts of psychiater Adressen psychiatrische ziekenhuizen U vindt in dit overzicht voor elk psychiatrisch ziekenhuis de officiële naam, het adres en de contactgegevens. Bij ziekenhuizen die meer dan 1 campus of vestingplaats uitbaten, vindt u ook de naam en het adres van de verschillende campussen. Dit overzicht wordt telkens aan het begin van de maand geüpdatet Bij Psychiatrie werken psychiaters, arts-assistenten, co-assistenten, psychologen, sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen, vaktherapeuten, algemeen medewerkers en voedingsassistenten. Op iedere locatie is een secretariaat Het ZNA Psychiatrisch Ziekenhuis Stuivenberg biedt een antwoord op de grote vraag naar opvang en begeleiding voor volwassenen met psychische problemen binnen de regio Antwerpen. De dienst Psychiatrie van ZNA is opgebouwd rond 4 pijlers: acute zorg, langdurige zorg, psychosezorg en verslavingszorg

Op locatie Purmerend is de Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis (PAAZ) gevestigd. Op deze locatie vinden allerlei vormen van psychiatrische behandelingen plaats, van intensieve klinische zorg tot lichtere vormen van therapie en poliklinische nazorg. Het is onderdeel van de afdeling Psychiatrie en Medische Psychologie Wij werken daarmee nauw samen met de andere specialisten en disciplines in het ziekenhuis. Centraal staat het optimaal herstellen, handhaven of versterken van de kwaliteit van leven voor de patiënt. In Isala Zwolle heeft de afdeling ziekenhuispsychiatrie de naam Medisch Psychiatrische Unit (MPU). Lees meer over de afdeling Bij de polikliniek Psychiatrie van Amphia kunt u terecht voor onderzoek, diagnose, advies en behandeling van psychiatrische problemen. De belangrijkste aandachtsgebieden die op de polikliniek behandeld worden zijn angst- en stemmingsstoornissen, psychiatrische klachten die samenhangen met lichamelijke klachten en zwangerschapsgerelateerde psychiatrische klachten Team Psychiatrie & Psychologie Het team van Psychiatrie & Psychologie bestaat uit medisch specialisten en diverse andere zorgverleners. Zij werken nauw samen om u de zorg te bieden die het beste bij uw situatie past

Psychiatrie is het medisch specialisme dat zich richt op geestelijke gezondheid, gedrag en beleving. Wij bieden diagnostiek en kortdurende behandeling voor kinderen, jongeren en volwassenen met klachten op dit terrein Over de polikliniek Psychiatrie. De Polikliniek Psychiatrie vindt u op locatie Blaricum. U heeft altijd een verwijzing nodig van uw huisarts, een instelling voor Geestelijke Gezondheidszorg, een vrijgevestigd psychiater, psycholoog of medisch specialist. De minimumleeftijd voor behandeling bij de afdeling psychiatrie van Tergooi is 18 jaar Psychiatrie Wat is de polikliniek Psychiatrie? Op de polikliniek Psychiatrie in het ziekenhuis kun je worden gediagnosticeerd en behandeld voor een psychiatrische aandoening. Psychiatrische aandoeningen kenmerken zich door stoornissen in gedachten, gevoelens of gedrag. Voorbeelden hiervan zijn ADHD, autisme en depressie Psychiatrie en medische psychologie helpt bij aandoeningen van de geest (psyche). Lichamelijke en psychische klachten beïnvloeden elkaar. De ziekenhuispsychiatrie en medische psychologie heeft kennis over beide Ouderen- en Ziekenhuispsychiatrie biedt diagnostiek, advies, consultatie, behandeling en begeleiding aan volwassenen en ouderen met psychiatrische en/of psychosociale hulpvragen en problemen. Psychiatrie (Reinier van Arkel) | Jeroen Bosch Ziekenhuis

Deze verlaten psychiatrische inrichting is de perfecte

AZ Sint-Maarten maakt deel uit van vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel Edgard Tinellaan 1c, 2800 Mechele de ambulante complexe zorg. Dit betekent psychische zorg op afspraak. Dit kan zorg zijn in het ziekenhuis of op een andere locatie buiten ons ziekenhuis. de complexe klinische zorg binnen de PAAZ (Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis) wordt aangeboden binnen de Medisch Psychiatrische Unit (MPU), de Moeder Baby Unit (MBU) en High/Medium Care De polikliniek Psychiatrie is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08.30 tot 16.30 uur. Spreekuren vinden plaats tussen 09.30 en 16.30 uur. Route. U vindt de polikliniek Psychiatrie via route 522 (tegenover de parkeergarage). Neem de 2e ingang (achterste draaideur). De polikliniek is op de eerste etage. Route polikliniek Psychiatrie ; Na de. Het ziekenhuis richt zich naar mensen vanaf 18 jaar met diverse acute of langdurige psychiatrische aandoeningen en biedt intensieve specialistische behandeling en begeleiding, steeds vertrekkend vanuit een herstelondersteunende visie Het specialisme ziekenhuispsychiatrie van Amsterdam UMC, locatie VUmc, kijkt naar de combinatie ziek zijn en psychische klachten. Lees meer over wat we doen

Psychiatrie - Martini Ziekenhuis

Psychiatrie. Sommige patiënten die in ons ziekenhuis zijn opgenomen, hebben naast hun lichamelijke aandoening ook psychische klachten. Klachten die al langer bestaan of die zich nu voor het eerst voordoen Kenmerkend voor de afdeling psychiatrie zijn de korte wachtlijsten, de vele diagnostische mogelijkheden en de beschikbaarheid van hoogspecialistische zorg bij co-morbide problematiek. Ook hebben we een regionale functie voor acute gedwongen opnames; binnen 24 uur kunnen wij mensen met psychiatrische problemen opnemen

Polikliniek psychiatrie Omdat we nauw samenwerken met de specialisten en andere hulpverleners van het ziekenhuis, is ons centrum gevestigd op locatie Alkmaar en Den Helder van Noordwest Ziekenhuisgroep. De psychiaters zijn lid van de medische staf van Noordwest Ziekenhuisgroep Kinderen van ouders met een depressie of angststoornis hebben een relatief groot risico om zelf ook psychische problemen te ontwikkelen. Onderzoekers van het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) van het UMCG onderzoeken of een deel van deze problemen te voorkomen is. Iedere ouder, hoe ziek ook, wil goed voor zijn kinderen zorgen Psychiatrie Rivierenland De verbinding tussen psychische en lichamelijke aandoeningen Snel naar Aanmelden nieuwe patiënt Meer informatie over aanmelden vindt u hier. Vergoedingen en kosten Klik hier voor meer informatie over de vergoedingen en kosten. Wachtlijsten Bekijk hier onze actuele wachttijden Nieuws Hier vindt u nieuws over onze organisatie Op de polikliniek psychiatrie (routenummer 0.73) is bedoeld voor patiënten die niet zijn opgenomen in het ziekenhuis. Voor een afspraak bij de psychiater is een verwijsbrief van de huisarts of medisch specialist is noodzakelijk. Onze psychiaters helpen mensen die last hebben van: een angs

GGNet helpt en ondersteunt mensen met psychische, psychosociale of psychiatrische problemen. De afdeling Psychiatrie in het Slingeland Ziekenhuis bestaat uit een polikliniek, een dagkliniek en kliniek Zorg en Gezondheid erkent de psychiatrische ziekenhuizen in Vlaanderen en 1 psychiatrisch ziekenhuis in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Een psychiatrisch ziekenhuis biedt behandeling en verzorging voor wie ernstige psychische problemen heeft De afdeling consultatieve Psychiatrie functioneert ook als een schakel tussen het ziekenhuis en de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Het biedt op maat gesneden psychiatrische behandeling of wanneer nodig een doorverwijzing naar het circuit van de geestelijke gezondheidszorg Psychiatrie. Op de afdeling psychiatrie worden mensen met psychische problemen onderzocht en behandeld. Dit kunnen psychiatrische aandoeningen zijn, maar bijv. ook klachten als gevolg van een burn-out. Vrijwel alle psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen bieden behalve klinische behandeling ook poliklinische behandeling Uw psychiatrische klachten komen door lichamelijke problemen. Dan kunnen wij voor u een doorverwijzing regelen naar een instelling buiten het ziekenhuis. In ons team werkt ook een consultatief psychiatrisch verpleegkundige (CPV). Zij ondersteunt patiënten die in ons ziekenhuis zijn opgenomen

Psychiatrie is het specialisme dat zich bezig houdt met hoogwaardige, psychiatrische diagnostiek en behandeling. In het AMC hebben we een unieke en langdurige klinische expertise in angst, dwang, depressie, eetstoornissen en psychose Kliniek en psychiatrische afdeling. Wie opgenomen wordt, verblijft dag en nacht op de psychiatrische afdeling van een ziekenhuis (PAAZ) of in een kliniek. Dat kan een universiteitskliniek zijn of een ggz-instelling. De duur van een opname kan verschillen, variërend van enkele weken tot een jaar, met veel variaties daar tussenin De Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis (PAAZ) van het Antonius Ziekenhuis bestaat uit een open klinische afdeling met 20 bedden, waarvan 8 voor ouderen, dagbehandeling, polikliniek (Sneek en Emmeloord), psychiatrische thuisbegeleiding (in samenwerking met team Thuisbegeleiding van Thuiszorg Zuidwest Friesland) en consultatieve- en liaisonpsychiatrie (ziekenhuispsychiatrie)

Psychiatrie - Bravis ziekenhuis

 1. Op de Polikliniek Psychiatrie stelt de psychiater een diagnose en samen met u wordt een plan voor de behandeling opgesteld. We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis. Lees deze extra maatregelen goed door voordat u een van onze locaties bezoekt
 2. Psychiatrische ziekenhuizen. Een psychiatrisch ziekenhuis biedt behandeling en verzorging aan patiënten met ernstige psychische problemen. De ziekenhuizen beschikken daarvoor over gespecialiseerde afdelingen. Een multidisciplinair team zoekt naar de meest geschikte therapie om de patiënt te helpen
 3. Psychiatrie. De dienst Psychiatrie behoort tot het Universitair Ziekenhuis Gent, één van de grootste gezondheidsvoorzieningen in Vlaanderen.De kernopdrachten van het UZ Gent en dus ook van de dienst Psychiatrie zijn patiëntenzorg, onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en dienstverlening
 4. Bij psychiatrie kunt u terecht voor onderzoek, advies en gespecialiseerde GGZ-behandeling bij met psychiatrische stoornissen. Een multidisciplinair team staat voor u klaar
 5. Het werkveld psychiatrie is een levendig werkveld met ongeveer 120 leden, werkzaam in GGZ-instellingen en psychiatrische ziekenhuizen. Alle geestelijk verzorgers werkzaam in de psychiatrie die lid zijn van de VGVZ zijn automatisch ook lid van het werkveld

De psychiaters in het BovenIJ ziekenhuis voeren het vak psychiatrie in de volle breedte uit. Dat wil zeggen, dat u voor elke psychiatrische ziekte bij hen terecht kunt. Wanneer u bent doorverwezen, krijgt u eerst een kennismakingsgesprek. Samen met u wordt er vervolgens een behandelplan opgesteld. De psychiaters kunnen ook in consult geroepen worden door andere specialismen De afdeling psychiatrie is onderdeel van de GGZ Oost Brabant. De consulten vinden plaats in het ziekenhuis en worden soms samen met een arts-assistent in opleiding tot psychiater gehouden. De betrokken psychiater voor ouderen werkt vaak samen met een verpleegkundige geriatrie en de klinisch geriater Over de afdeling Psychiatrie. De afdeling psychiatrie van Tergooi is gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van psychiatrische aandoeningen in het ziekenhuis. Uw huisarts of medisch specialist kan u verwijzen naar onze polikliniek voor een intake

Tijdens een stage in het ziekenhuis merkte ik al dat collega's niet dol waren op patiënten met een (mogelijke) psychiatrische aandoening. 'Wie gaat er naartoe vandaag?' Er werd bijna om geloot. Nu ik zelf in de psychiatrie werk, merk ik dat veel van mijn collega's nooit in het algemeen ziekenhuis willen werken. En ik ook niet Psychiatrie en Medische Psychologie in OLVG biedt gespecialiseerde zorg aan patiënten met een combinatie van lichamelijke en psychische klachten. Wij bieden deze zorg poliklinisch, maar ook aan patiënten die zijn opgenomen op verschillende afdelingen van ons ziekenhuis Psychiatrie Ziekenhuis vacatures. Psychiater (m/v), Basisarts (m/v), Verpleegkundige (m/v) en meer op Indeed.co

De Medisch Psychiatrische Unit (MPU) richt zich op psychiatrie binnen het ziekenhuis. Dat is de zorg voor mensen die zowel psychiatrische als lichamelijke problemen hebben (complexe problemen en complexe zorg). Wij werken nauw samen met de andere specialisten en disciplines in het ziekenhuis Sommige ziekenhuizen hebben een specifiek aanbod voor kinderen en jongeren. In tegenstelling tot de PAAZ kan je hier terecht voor langere opnames. De psychiatrische ziekenhuizen hebben doorgaans ook afdelingen met meer gespecialiseerde programma's voor bijvoorbeeld depressie, psychose, persoonlijkheidsstoornissen, verslaving, eetstoornisse Een psychiater is een arts gespecialiseerd in psychiatrie. Hij of zij heeft een opleiding geneeskunde genoten en daarna een specialisatie in de psychiatrie.Psychiaters mogen medicijnen voorschrijven. Je kan bij een psychiater terecht voor een consult, een diagnose en een behandeling Als psychiatrische dienst in het algemeen ziekenhuis staan wij in voor de diagnose en de behandeling van patiënten met ernstige psychische problemen. Het departement psychiatrie van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV is georganiseerd op campus Sint-Jan campus Sint-Franciscus Xaverius campus Henri Serruy

Klik hier om te zien waarom u voor een psychiater van het BovenIJ Ziekenhuis zou kiezen. Een afspraak is vaak binnen één week mogelijk (polikliniek psychiatrie) via 020-6 346 206 of via de knop 'Bel mij terug'. Hier vindt u onze toegangstijden. U vindt onze polikliniek via route 57 in het BovenIJ Ziekenhuis (met trap of lift naar 2Zuid) In 1975 wijzigde de naam psychiatrische inrichting naar psychiatrisch ziekenhuis. 'Inrichting' was een te beladen woord geworden en dekte niet meer de volledige gang van zaken. In 1989 beschikte het ziekenhuis over 571 bedden, waarvan 33 tijdelijk zow ben vandaag naar t ziekenhuis geweest psychiater en er is me een opname in psychatrie voorgesteld omdat ik vrijer moet worden maar als ik de verhalen zo lees weet ik al dat dat geen goede keus is.... label.Geplaatst op 2007-09-20 21:33:04. Naar forum Psychiatrie . Over de site. Contact opnemen met solvo Tabel: Huidige organisatorische variatie. Volgens de Veldnormen Medisch Psychiatrische Units (zie en structuurindicatoren V1 t/m 10 in Overzicht kwaliteitsindicatoren Generieke module Ziekenhuispsychiatrie) is variant II (alleen MPU en PCD zonder poli) niet toegestaan.Immers, de Veldnormen stellen dat ziekenhuizen met een MPU naast een consultatieve dienst, ook een polikliniek moeten hebben om. Psychiatrie is het medisch specialisme dat zich bezighoudt met problemen die kinderen, jongeren en volwassenen kunnen hebben in gedrag en beleving. Het ZNA Psychiatrisch Ziekenhuis Stuivenberg biedt een antwoord op de grote vraag naar opvang en begeleiding voor volwassenen met psychische problemen binnen de regio Antwerpen

Video: Psychiatrie & Psychologie St

plattegrond, Psychiatrisch ziekenhuis Sint-Jan

Psychiatrie polikliniek. Afspraak maken Psychiatrie. Voor de eerste keer in het ziekenhuis? Laat u dan inschrijven bij het Opname- en Inschrijfbureau (route 57). Zijn uw persoonlijke gegevens veranderd? Laat dan uw gegevens wijzigen bij het Opname- en Inschrijfbureau U neemt de roltrap naar de Boulevard. Daarna loopt u rechtdoor langs de infobalie. U volgt de Boulevard. Bij het winkeltje gaat u linksaf. U volgt de gang. Aan het einde van de gang gaat u rechtsaf. U volgt de gang tot u in het E-gebouw bent. De Psychiatrie (Reinier van Arkel) bevindt zich hier

Psychiatrie en Venray gaan al meer dan honderd jaar samen. De Krankzinnigenwet van 1884 is de aanleiding om in Limburg een goede opvang voor psychiatrische patiënten te realiseren. Aanvankelijk zou Roermond de aangewezen plek hiervoor zijn, maar door inspanningen van de heer Trynes, zakenman in Venray en lid van de Provinciale Staten van Limburg, kozen de Broeders van Liefde voor Venray Op deze pagina vindt u een overzicht van de medisch specialisten. U kunt specialisten selecteren op naam via het alfabet of op specialisme. U kunt ook een zoekterm intypen. Als u op de foto van de specialist klikt, verschijnt meer informatie over deze specialist. Dit is echter nog niet overal het geval Welkom op de dienst psychiatrie van het Jessa Ziekenhuis. Je vindt hier meer info over onze PAAZ (Psychiatrische Afdeling in het Algemeen Ziekenhuis) en onze afdeling MPD (Multifunctionele Psychotherapeutische Dagbehandeling).. Zowel de PAAZ als de MPD bevinden zich op campus Virga Jesse Twee soorten raadpleging De raadpleging algemene psychiatrie. Deze raadpleging biedt ambulante zorg aan volwassenen met psychiatrische en/of psychische problemen.Afhankelijk van de hulpvraag zal, samen met u en de verwijzende arts, naar de meest geschikte psychotherapeutische en/of psychiatrische begeleiding worden gezocht en zal u worden verwezen, binnen of buiten het ziekenhuis, voor het.

Psychiatrie Albert Schweitzer ziekenhuis Psychiatrie

 1. In het Maasstad Ziekenhuis is een groot aantal specialismen vertegenwoordigd. Hieronder vindt u ze op een rijtje. Elk specialisme geeft u meer informatie over de eigen aandoeningen, behandelingen en onderzoeken
 2. Na een korte tijd gefungeerd te hebben als heelkundige kliniek, werd Sint-Jan vanaf 1911 erkend als psychiatrisch ziekenhuis. Sindsdien is het psychiatrisch centrum in voortdurende ontwikkeling. Momenteel is het P.C. Sint-Jan uitgegroeid tot een regionaal algemeen psychiatrisch ziekenhuis dat zich richt naar verscheidene doelgroepen met een specifiek behandelprogramma
 3. De PAAZ (Psychiatrische Afdeling in een Algemeen Ziekenhuis) is een hospitalisatieafdeling bedoeld voor kortdurende opnames van volwassenen met een milde psychiatrische problematiek. De opname gebeurt steeds op vrijwillige basis
 4. Psychiatrie Website Psychiatrie Afspraken Tel. 089/32 50 50, bereikbaar tussen 8 en 20 uu
 5. der stigmatiserend dan een opname in een psychiatrie. Een opname kan vrijwillig of onvrijwillig gebeuren. Echter alle opnames gebeuren volgens eenzelfde methode
 6. Patiënten die in het ziekenhuis verblijven kunnen te maken krijgen met medewerkers van de psychiatrische dienst. Dit kan zijn omdat uw klachten een gevolg zijn van een probleem in de hersenen of dat er psychische problemen zijn die het gevolg kunnen zijn van uw verblijf in het ziekenhuis, de ziekte waarvoor u opgenomen bent of anderszins
Museum Parkzicht – GGz Centraal

733 Het rendement van de ziekenhuis­ psychiatrie: heden en toekomst A. HONIG, D. SIERINK, B. VERWEY ACHTERGROND Zorg geboden door de consultatieve en ziekenhuispsychiatrie (czp) vertoont grote diversiteit waardoor deze onvoldoende herkenbaar en beschikbaar is Psychiatrische stoornissen komen voor bij 20 procent van de algemene bevolking. Minimaal 25 procent van de klinisch opgenomen patiënten in het algemeen ziekenhuis heeft een psychiatrische comorbide stoornis, in sommige populaties oplopend tot 60 procent of meer (Kathol et al 2014) De dienst psychiatrie omvat een polikliniek en een opnameafdeling (PAAZ, Psychiatrische Afdeling in een Algemeen Ziekenhuis). De behandeling bestaat uit gesprekstherapie en/of medicatie. Wij wensen een psychiatrische opname niét van een negatief etiket te voorzien en nauwer te laten aansluiten bij het gewone leven

Psychiatrie polikliniek U komt naar de polikliniek voor het stellen van een diagnose en om te beoordelen welke behandeling geschikt is voor u. Als regelmatige afspraken met een psychiater voldoende zijn, blijft de behandeling op de polikliniek plaatsvinden Op campus Sint-Jan in Genk biedt het ZOL psychiatrische ondersteuning aan. Hiervoor maken we een onderscheid tussen vier zorgeenheden: PAAZ, TEPSI, Dagkliniek Psychiatrie en KPC

Tsjechië sluit psychiatrische patiënten nog steeds op in

PAAZ afdeling (verpleegafdeling psychiatrie

Sancta Maria en Sint Bavo fuseerden in 1991 tot algemeen psychiatrisch ziekenhuis Langeveld, met uitzondering van een aantal afdelingen, die naar Rotterdam verhuisden. De Rijngeest Groep ontstond op 1 januari 2000 door een fusie tussen psychiatrisch ziekenhuis Endegeest, RIBW Zuid-Holland Noord, RIAGG Zuid-Holland en het Centrum voor Psychiatrie Langeveld Het Elkerliek is een ziekenhuis waar je gewoon mens kunt zijn. Of je nu patiënt, medewerker of bezoeker bent. Je bent een uniek mens met een eigen verhaal. Een tevreden mens als het even kan, want een tevreden mens geneest sneller. Juist omdat 'de mens' dient als kompas is onze koers duidelijk en resultaatgericht Psychiatrie - Beursgenoteerde sinds 2021 bij HospitalBy. De wachtplaats is een van de essentiële aspecten van elke medisch centrum, als een van de meer stressvolle elementen van elke vakantie naar Psychiatrie, dus zorg ervoor dat ze het veranderen in een geweldige plek met een adembenemend uitzicht, thuis ramen voor daglicht, kunst en mooi meubilair

Psychiatrie - Rijnstate topklinisch ziekenhuis in de

 1. Een webinar (terug te zien) van het NIP over ervaringen van medewerkers t.a.v. het coronavirus in de ziekenhuizen. Een blog: Lockdown in een psychiatrische kliniek. Een blog: Lockdown in een psychiatrische kliniek. Ggz-behandelaars willen patiënten weer fysiek ontmoeten. Angst en stress
 2. Jammer. We willen graag weten waarom u deze pagina niet goed vindt, zodat we dat kunnen verbeteren. U kunt hieronder meer dan één reden selecteren en uw mening geven
 3. Psychiatrische ziekenhuizen zijn ziekenhuizen die zich exclusief toeleggen op het aanbieden van zorg aan patiënten met een psychiatrische zorgbehoefte. Niet enkel psychiatrische ziekenhuizen maar ook algemene ziekenhuizen kunnen voorzien in de opname van zulke patiënten in een psychiatrische ziekenhuisdienst
 4. Onze specialisten van kinder- en jeugdpsychiatrie behandelen kinderen en jongeren met psychiatrische aandoeningen, zoals ADHD, autisme, depressie of psychose. Door deze aandoeningen verloopt de ontwikkeling niet vanzelfsprekend en is het soms heel moeilijk naar school te gaan of aan sport te doen
 5. gen Psychiatrische Ziekenhuizen Inleiding. De Wet bijzondere opne
 6. Bezoekadres ziekenhuis. P. Debyelaan 25 6229 HX Maastricht Routebeschrijving Tel: 043 387 6543. Postadres ziekenhuis. Postbus 5800 6202 AZ Maastricht. Contactgegevens Poliklinieken Anesthesie. Telefoonnummer 043-387 45 00 Email poli.anesthesiologie.pijnbestrijding@mumc.nl. Cardiologie. Telefoonnummer 043-387 27 27 Email polikliniek.
 7. Psychiatrie Het specialisme psychiatrie onderzoekt en behandelt patiënten met psychische aandoeningen en emotionele gedragsstoornissen. De meest voorkomende hulpvragen zijn alle vormen van depressie, relationele problemen, alcohol en medicatieverslaving, psychosociale problemen, persoonlijkheidsstoornissen en pyschotische stoornissen

Psychiatrie - Erasmus M

Bij Bouwman Psychiatrie geldt:-Niet meer dan vier mensen in één ruimte.-We houden 1,5 meter afstand-Wachtruimte beneden 1 persoon.-In onze huiskamer ('t Hart) geldt ook de regel van max 4 personen. Ook voor deze ruimte geldt 1,5 meter afstand De psychiater behandelt mensen die lijden aan psychische of psychiatrische problemen. 1 op de 3 mensen heeft psychische problemen maar hierover praten is helaas vaak nog een taboe.Deze problemen kunnen gaan over stress op het werk tot een echte burn-out, van een dipje tot een serieuze depressie, van misbruik van middelen tot verslaving, van opvoedingproblemen tot een verziekte ouder-kindrelatie AIOS psychiatrie ziekenhuis Duitsland BKV, Kreis Borken. Nu solliciteren Bewaren. Vakgebied Artsen Functie Arts in opleiding tot specialist (AIOS) Branche Ziekenhuis Aanstelling Vaste aanstelling Plaatsingsdatum 7 February 2021 Niveau WO Ervaring Niet nader bepaald Dienstverband Fulltime De dienst psychiatrie werkt nauw samen met de andere afdelingen van het ziekenhuis, met psychiatrische ziekenhuizen in de regio en met centra voor geestelijke gezondheidszorg. Een opname op de PAAZ duurt gemiddeld twee weken. Hoofdverpleegkundige. Hilde Van der Hasselt; Bezoekuren

Psychiatrie zoals het vroeger was - GGZ TotaalVijverhof - Locatieoverzicht - Contact - Reinier van Arkel

Adressen psychiatrische ziekenhuizen - Zorg en Gezondhei

Psychiatrie in het algemeen ziekenhuis speelt een steeds prominentere rol in het psychiatrische zorgaanbod. Voor patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen - met gemiddeld een twintig jaar kortere levensverwachting - is specialistische ziekenhuiszorg vaak onontbeerlijk Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis (PAAZ) De opname afdeling (PAAZ) is een open afdeling voor volwassenen (vanaf 18 jaar) in een crisissituatie gerelateerd aan psychische problemen. Een opname kan tot stand komen: Via doorverwijzing van de huisarts, psychiater of andere hulpverleningsinstantie

Psychiatrie - Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis

Psychiatrie Voor alle vormen van psychiatrische zorg kunt u zicht wenden tot het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven . Het UPC KU Leuven heeft een dienst voor kinder- en jeugdpsychiatrie, voor volwassenenpsychiatrie en voor ouderenpsychiatrie, met afdelingen gehuisvest op de campussen Gasthuisberg en Kortenberg Psychiatrische familieanamnese Voorgeschiedenis Huidige medicatie, Intoxicaties Biografische anamnese Gezin van oorsprong - ouders/verzorgers, broers/zussen - positie van patiënt t.o.v. ouders, gezin - sfeer in gezin, socioculturele achtergrond Levensgeschiedenis - obstetrische complicaties - eerste, peuter- en kleuterontwikkelin Die vraag staat in de jaren '60 centraal in het psychiatrische ziekenhuis Wolfheze. Psychiaters ontwikkelen hier het concept 'sociowonen', waarbij patiënten in kleine wooneenheden, met meer zelfstandigheid, kunnen leven. De psychiatrisch patiënt werd vele eeuwen lang als gestoord en afwijkend beschouwd. Patiënten. Vacature Psychiater regio ZeelandAllround psychiater gezocht die de vakgroep psychiatrie van een ziekenhuis in regio Zeeland wilt komen versterken. Het betreft in eerste instantie een fulltime functie (45 uur p/w), 1 Bij een verzoek als bedoeld in artikel 4, moet worden overgelegd een verklaring van een psychiater die de betrokkene met het oog daarop kort te voren heeft onderzocht maar niet bij diens behandeling betrokken was.In het geval, bedoeld in artikel 2, vierde lid, moet worden overgelegd een verklaring van de geneesheer-directeur van het ziekenhuis waarin betrokkene verblijft, die

ZNA Psychiatrisch Ziekenhuis Stuivenberg ZN

Folders Psychiatrie. Wij horen graag wat ù van onze patiëntenfolders vindt. Zijn ze duidelijk of kan het beter? Heeft u belangstelling om een keer mee te doen aan ons testpanel? Meld u dan hier aan . Hieronder vindt u de folders van het specialisme Psychiatrie De dienst psychiatrie richt zich op crisisinterventie en kortdurende behandeling van mensen met een psychiatrisch probleem, binnen de setting van het ziekenhuis. Voor urgentiepsychiatrie zoals angst- en paniekaanvallen, suïcidepoging of -dreiging, psychotische toestandsbeelden, relationele crisissituaties, middelengebruik (alcohol, drugs, medicatie), gedragsproblemen of acute stress kan je. De PAAZ (Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis) is een open hospitalisatieafdeling die bedoeld is voor opnames van patiënten met acute psychische problemen of patiënten die in een crisissituatie verkeren. De opname gebeurt op vrijwillige basis President Kennedylaan 1 4002 WP Tiel (0344) 67 49 11 Barbarapolikliniek. Elisabethdreef 4 4101 KL Culemborg (0344) 67 47 4

Psychiatrie Dijklander Ziekenhuis

Let op: maatregelen voor patiënten en bezoekers aangepast in verband met COVID-19 (coronavirus Zorggroep Multiversum organiseert gespecialiseerde zorg voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening in de Antwerpse regio. De zorggroep omvat een psychiatrisch ziekenhuis, psychiatrische verzorgingstehuizen en twee Initiatieven Beschut Wonen De dienst psychiatrie staat in voor diagnostiek en ambulante behandeling van angst- en stemmingstoornissen, onverklaarde lichamelijke klachten, slaapstoornissen en afwijkend seksueel gedrag Psychiatrische problematiek in het ziekenhuis 2 Verpleegkundige Barbara beleefde een nachtdienst from hell in het ziekenhuis toen de situatie met een onrustige en agressieve patiënt escaleerde. Ze maakt zich zorgen over de toename van patiënten met psychiatrische problematiek op somatische afdelingen

Psychiatrie - Isal

Als consultatief psychiatrisch verpleegkundige (CPV) ben jij de specialist op het gebied van psychiatrische zorg en ondersteunt je medewerkers van de diverse verpleegafdelingen in ons ziekenhuis. Daarnaast kom je, in deze combinatiefunctie, als verpleegkundige intensieve psychiatrische thuiszorg (IPT), bij psychiatrische patiënten thuis Psychiatrie Ziekenhuis vacatures in Gouda. Psychiater (m/v), Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (m/v), Docent Verpleegkunde (m/v) en meer op Indeed.n Psychiatrie en medische psychologie. Afdelingshoofd Psychiatrie : Prof. Charles KORNREICH De dienst voor Psychiatrie en medische Psychologie, historische kenmerkende aspect van het UVC Brugmann, neemt in het belgische psychiatrische zorgencircuit een voorname plaats in. Op dezelfde campus worden zowel klinische, onderzoeks- als opleidingsactiviteiten op het vlak van de psychiatrie en de. Op dit moment zijn er binnen ZorgkaartNederland 1938 GGZ-instellingen in Nederland bekend. Het gemiddelde cijfer van alle GGZ-instellingen in Nederland is een 7.4 op basis van 19696 waarderingen Dan kan meneer De Bruin voor zijn depressie terecht op afdeling Psychiatrie in Gelre. Zijn lichamelijke ziekte heeft duidelijk invloed op zijn psychische klachten. Voorbeeld 2: mevrouw Koopman heeft een depressie en zij moet voor een blindedarmoperatie naar ons ziekenhuis

In het St. Anna Ziekenhuis (Geldrop/Eindhoven) wordt u gastvrij ontvangen en kunt u voor goede zorg terecht bij onze zorgprofessionals. We voelen ons betrokken bij elke fase van uw leven en zijn toegewijd aan het bieden van de meest persoonlijke en optimale zorg Vind een psychiater in Tilburg, bekijk de adresgegevens, lees de waarderingen van anderen en laat ook uw mening achter Ziekenhuis-psychiater (1 FTE) Gezondheid is voor ieder mens één van de belangrijkste elementen voor een gelukkig leven. ZGT draagt bij aan de gezondheid van mensen in de vorm van preventie, diagnostiek, behandeling en verpleging. ZGT heeft een topklinische ambitie en draagt bij aan betere zorg door continu psychiatrische diagnostiek en behandeling in algemene en academische ziekenhuizen. Deze veldnormen kwamen tot stand door inspanningen van de Werkgroep Versterking Ziekenhuispsychiatrie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie onder redactie van: (NVvP Psychiatrische ziekenhuizen blijken niet voldoende toegerust voor somatische diagnostiek en behandeling.9 Bovendien is er geen empirisch bewijs dat omgevingsfactoren (zoals een ziekenhuisopname) zélf een oorzaak van het delirium zijn, hoewel sommige omgevingsgebonden factoren zoals de 'tijdloosheid' op een intensive-careafdeling, of overprikkeling van de patiënt door het geluid van.

 • Knarsetanden betekenis.
 • Misfits Wiki.
 • Donkere presentatrice Shownieuws.
 • Halloween Fright Night.
 • Bangkok nieuws.
 • Hondenhuisje stof.
 • All Inclusive Kos Corendon.
 • Recept vissticks met pasta.
 • Afbeelding registreren.
 • Anton de Komplein GGD.
 • Premier league ball 2018/19.
 • Medicijnen tegen hoge bloeddruk.
 • Geld vragen voor housewarming.
 • Wachtwoord verwijderen Windows 7.
 • OutletUur Armani.
 • Dodelijk ongeluk Utrecht.
 • Pizzabloem.
 • Nissan Bluebird.
 • Workshop paddenstoelen plukken.
 • News Gorinchem.
 • Rookton op gas maken.
 • Tuning Mercedes.
 • Windows update opschonen.
 • Ruth Thiadens.
 • Politie Groningen Twitter.
 • Philips gc9680/80.
 • Zilveren Kruis buitenland formulier.
 • Wie is de Mol 2018.
 • Slagroom truffels AH.
 • Hoeveel drinkt een baby van 6 weken.
 • Praktivak Handschoenen.
 • Beton bestrating.
 • HandShaker Windows.
 • Psychologencentrum Apeldoorn.
 • A wonder woman.
 • Instagram foto's automatisch opslaan.
 • Replica horloges betalen met IDEAL.
 • Metalen golfplaten.
 • Puist uitdrogen.
 • Hardloopsokken ODLO.
 • ZOL Genk keuken.