Home

Federatie Medisch Specialisten

Kamer vraagt kabinet haar standpunt over Draaiboek code zwart te herzie Medisch specialisten maken steeds meer gebruik van vernieuwende vormen van zorg, Met 2.500 deelnemers houdt de Federatie op 21 januari het 15e COVID-webinar dat volledig in het teken staat van de actuele ontwikkelingen bij de bestrijding van de COVID-19 pandemie,. NVIC, NVKG, NIV, KNMG, Federatie Medisch Specialisten Draaiboek Triage op basis van niet-medische overwegingen voor IC-opname ten tijde van fase 3 in de COVID-19 pandemie KNMG en Federatie Medisch Specialisten

Overzichtspagina COVID-19 Federatie Medisch Specialisten

Nieuws overzicht Federatie Medisch Specialisten

Per 1 januari 2015 is de Federatie Medisch Specialisten opgericht. In deze federatie bundelen alle 32 wetenschappelijke verenigingen, de voormalige Orde van Medisch Specialisten (OMS) en de Landelijke vereniging Artsen in Dienstverband (LAD) hun krachten voor een forse versteviging van de positie van medisch specialisten en een krachtige impuls voor nog betere patiëntenzorg Federatie Medisch Specialisten | 13.425 volgers op LinkedIn. De Federatie Medisch Specialisten staat voor 23.000 toegewijde dokters in ziekenhuizen en instellingen. Dag in dag uit werken zij aan het leveren van de beste zorg aan de patiënt. We verenigen alle 33 specialismen, ondersteunen bij de uitoefening en ontwikkeling van het vak en spreken met één krachtige stem in politiek en samenleving De Federatie Medisch Specialisten staat voor 23.000 toegewijde dokters in ziekenhuizen en instellingen. Dag in dag uit werken zij aan het leveren van de beste zorg aan de patiënt. We verenigen alle 33 specialismen (wetenschappelijke verenigingen), ondersteunen bij de uitoefening en ontwikkeling van het vak en spreken met één krachtige stem in politiek en samenleving

Medisch specialisten in het hele land werken aan mooie initiatieven die we kunnen bundelen onder de noemer 'juiste zorg op de juiste plek'. Meer dan 101 inspirerende voorbeelden zijn nu inzichtelijk gemaakt in een landkaart op de website van de Federatie Medisch Specialisten: demedischspecialist.nl/jzojp Opleiden 2025. Opleiden 2025 ondersteunt de continue ontwikkeling van de medische vervolgopleidingen. Op deze website vind je meer informatie over dit project van de Federatie Medisch Specialisten, de initiatieven en de specialisten die erbij zijn betrokken

Via de Opleidingsetalage van de Federatie Medisch Specialisten kun je als aios opleidingen en stages zoeken die optimaal aansluiten bij wat jij wilt leren. Er zijn inmiddels al meer dan 1500 keuzemogelijkheden beschikbaar. Door hieronder jouw specialisme te selecteren zie je direct wat we jou te bieden hebben De Federatie Medisch Specialisten wil hoge kwaliteit van zorg, veilige zorg en toegankelijke zorg. Daarom is het nodig dat medisch specialisten invloed behouden op de inhoud van hun vak. Alle wetenschappelijke verenigingen werken samen op het gebied van beroepsbelangen , kwaliteit , opleiding en wetenschap Federatie Medisch Specialisten. Via deze site kunt u inloggen om bestanden te bewaren, te bekijken en eventueel te bewerken De Federatie Medisch Specialisten heeft samen met de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen (NVZ) een aantal modellen ontwikkeld waarin een ander ondernemersrisico bestaat dan het debiteurenri-sico, zodat medisch specialisten in vrij beroep in het ziekenhuis on-dernemer konden blijven (zie kader). Het samenwerkingsmodel me De Federatie Medisch Specialisten staat voor 22.000 toegewijde dokters in ziekenhuizen en instellingen. De FMS verenigt alle 33 specialismen, ondersteunt bij de uitoefening en ontwikkeling van het vak en spreekt met één krachtige stem in politiek en samenleving

Richtlijnen, handreikingen, leidraden Federatie Medisch

De Federatie Medisch Specialisten is de beroepsvereniging voor en door medisch specialisten. Via alle Nederlandse wetenschappelijke verenigingen vertegenwoordigt de Federatie ongeveer 20.000. Federatie Medisch Specialisten De Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) maakt deel uit van de Federatie Medisch Specialisten (FMS), dé beroepsvereniging voor en door medisch specialisten. Via alle Nederlandse wetenschappelijke verenigingen vertegenwoordigt de FMS ongeveer 20.000 medisch specialisten Federatie Medisch Specialisten: 'scholen sluiten? wij denken van wel' Het kabinet kondigde donderdag vergaande maatregelen aan om verdere verspreiding van het coronavirus in Nederland tegen te gaan. De scholen blijven echter open. Daar is de Federatie Medisch Specialisten het niet mee eens Je voelt je thuis binnen een wetenschappelijke/medische omgeving. Waar kom jij te werken Je komt te werken in het team opleiden en bekostigen van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)

Federatie Medisch Specialisten - Wikipedi

 1. De Federatie Medisch Specialisten (FMS), een koepelorganisatie die circa 22.000 specialisten en instellingen in Nederland vertegenwoordigt, roept in een persbericht op tot sluiting van alle.
 2. Alle scholen moeten per direct dicht. Die oproep doet de Federatie Medisch Specialisten (FMS). Volgens deze overkoepelende organisatie, die zo'n 22.000 specialisten en instellingen.
 3. De federatie Medisch Specialisten (FMS) heeft voor u bij VvAA een aantal aantrekkelijke ledenvoordelen geregeld. De belangrijkste voordelen hebben we voor u op een rij gezet
 4. Webinar Federatie Medisch Specialisten. Home › Actueel › Agenda › Webinar Federatie Medisch Specialisten. Op 11 februari houdt de Federatie opnieuw een COVID-webinar over de actuele ontwikkeling van de pandemie. De derde golf lijkt onvermijdelijk op ons af te komen
 5. Bart Heesen Algemeen Directeur bij Federatie Medisch Specialisten Veghel, Noord-Brabant, Nederland Meer dan 500 connectie
 6. Voor medisch specialisten, paramedici en aios hebben wij een opleidingsaanbod, dat direct aansluit bij de actualiteit en de medische praktijk.De kwalitatief hoogstaande opleidingen zijn geaccrediteerd, de groepen klein. Nog belangrijker vinden wij dat onze 'studenten' enthousiast zijn over onze docenten en over de kennis en vaardigheden die zij krijgen aangereikt

Federatie Medisch Specialisten en directeur-generaal VWS op bezoek in Zuyderland 15 dec 2020 Peter Paul van Benthem (voorzitter Federatie Medisch Specialisten) en Ronnie van Diemen (directeur-generaal Curatieve Zorg bij het ministerie van VWS) brachten afgelopen week een werkbezoek aan Zuyderland Medisch Centrum Sittard-Geleen Federatie Medisch Specialisten (de Federatie) Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) Download 'Basisset Medisch Specialistische Zorg 2021' 1/2

Richtlijnendatabase Federatie Medisch Specialisten

Consultkaarten worden ontwikkeld door de betrokken wetenschappelijke vereniging en de betrokken patiëntenvereniging waarbij zij ondersteuning kunnen inschakelen van het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten Deze publicatie is een bijlage bij. Basisset Medisch Specialistische Zorg 2021. De inspectie stelt ieder jaar een set kwaliteitsindicatoren op in samenwerking met: Federatie Medisch Specialisten (de Federatie). Federatie Medisch Specialisten. De NVKF neemt deel aan de Federatie Medisch Specialisten. Zij is vertegenwoordigd in de Algemene Vergadering (vertegenwoordiging door Lieke Poot, voorzitter) en in diverse raden van de Federatie: Raad Kwaliteit, vertegenwoordiging door Maarten Foppes Modelovereenkomst waarneming MSB voor medisch specialisten | Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en Federatie Medisch Specialisten (FMS) Beoordeling Belastingdienst nr. 90516115141 | 8 november 2016 - Versie 5 maart 2018 2 Bij de beoordeling van deze modelovereenkomst is van belang dat deze betrekking heeft op intramurale zorg Een organisatie in beweging. De Federatie Medisch Specialisten staat voor 23.000 toegewijde dokters in ziekenhuizen en instellingen. Dag in dag uit werken zij aan het leveren va

Op 21 juni organiseerden 2.500 medisch specialisten in dienstverband van 47 instellingen een landelijke, patiëntvriendelijke zondagsdienst. Met resultaat: na moeizame onderhandelingen bereikten de Federatie en de LAD met de NVZ in november een akkoord over de pensioenaftopping. Medisch specialisten krijgen 70 procent terug Federatie Medisch Specialisten Utrecht 2 minuten geleden Wees een van de eerste 25 sollicitanten. Bekijk wie Federatie Medisch Specialisten heeft aangenomen voor deze functie. Solliciteren op bedrijfswebsite Opslaan. Vacature opslaan. Sla deze vacature op met uw huidige LinkedIn-profiel of maak een nieuw profiel aan Opleiden 2025 is een project van de Federatie Medisch Specialisten ter ondersteuning van de continue ontwikkeling van de medische vervolgopleidingen. In dit project nemen wetenschappelijke verenigingen samen met de Federatie het voortouw om de medische vervolgopleidingen op de werkvloer interprofessioneel in te steken De Federatie stelt het TOKIO Optimum Model gedurende de looptijd van project RIO kostenvrij beschikbaar. De procesbegeleiders van TOKIO Trajecten kunnen op afstand advies krijgen bij het invullen en inzetten van het TOKIO Optimum Model. Ook zullen we bijeenkomsten voor hen inplannen, zodra er voldoende procesbegeleiders actief zijn Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten adviseert en ondersteunt wetenschappelijke verenigingen bij kwaliteitsprojecten. Zo houdt het Kennisinstituut zich onder andere bezig met richtlijnontwikkeling, zorgevaluatie, kwaliteitsvisitatie & kwaliteitsmeting, patiëntenparticipatie en implementatie van kwaliteitsinstrumenten

Federatie Medisch Specialisten en nazorg COVID-19 - LVMP

De Federatie was betrokken bij de totstandkoming van deze documentaire en hield een enquête waar 1700 medisch specialisten op reageerden. Ze gaven onverdeeld aan dat een ernstig medisch incident veel met hen doet. 90% van hen vindt dat het mogelijk moet zijn voor een medisch specialist om tijdelijk een stap terug te doen na het meemaken van een ernstig medisch incident Federatie Medisch Specialisten Waarom eigenlijk? MMMM fTTSSTTëVaeWacVB. Een dynamisch krachtenveld uBBB00jB jWWVVWWiadgbdéaB. Tot 2015: Veel stemmen, een versnipperd beeld uBBB00jB jWWVVWWiadgbdéaB. Vanaf 2015: 32 wetenschappelijke verenigingen zijn samen de Federatie Medisch Specialisten uBBB00j De uitspraken van de arbitragecommissie van de voormalige Orde van Medisch Specialisten (nu: Federatie Medisch Specialisten) blijven daarmee belangrijke leermomenten, die ook na 1 januari 2015 hun waarde behouden. Modelovereenkomst. De overeenkomsten zijn veelal gebaseerd op het model van de Federatie Medisch Specialisten de Federatie Federatie Medisch Specialisten V&VN Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland Zelfstandige Klinieken Nederland Utrecht, augustus 2019. Basisset Medisch Specialistische Zorg 2021 Kwaliteitsindicatoren 3 Inhoud Wat is de basisset? 6 Basisfilosofie11 Gebruikershandleiding2 Een specialist is van vele markten thuis. Naast de kennis van en vaardigheid in het medisch domein, is samenwerken in multidisciplinaire teams of de communicatie met de patiënt net zo belangrijk om een goede dokter te zijn

Zoeken - Richtlijnendatabas

2015 is een bijzonder jaar, omdat de Federatie Medisch Specialisten dit jaar van start gaat. In deze organisatie werken alle wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten, en de ziekenhuisapothekers, de klinisch chemici en de klinisch fysici, samen Dat stelt de Federatie Medisch Specialisten (FMS) in een manifest dat ze met het oog op de komende Kamerverkiezingen met de politieke partijen heeft gedeeld. Tijdens de covid-crisis heeft heel Nederland kunnen zien wat de kracht is van medisch leiderschap, stelt FMS-voorzitter Peter Paul van Benthem in een toelichting op de politieke agenda van de medisch specialisten

Geel bultje op oogwit | Thuisarts

Federatie adviseert ziekenhuizen over vervolgaanpak

 1. Medisch Contact en Federatie Medisch Specialisten. De Orde van Medisch Specialisten (OMS) is opgehouden te bestaan als individuele ledenvereniging. Vanaf 1 januari 2015 vormen 32 wetenschappelijke verenigingen samen de Federatie Medisch Specialisten. Dit heeft gevolgen voor de processen van de KNMG, waaronder de ontvangst van Medisch Contact en.
 2. De looncomponenten uit de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS) worden in december 2020 met terugwerkende kracht uitbetaald aan de medisch specialisten in dienstverband. Dat heeft het NVZ-bestuur besloten. Het betreft de volgende onderdelen
 3. Selma Tromp Bestuurslid, portefeuille kwaliteit bij Federatie Medisch Specialisten Utrecht en omgeving, Nederland Meer dan 500 connectie
 4. Al het nieuws over Federatie Medisch Specialisten van Hart van Nederland vind je hier

Home (werkenbij) - Werken bij Federatie Medisch Specialisten

 1. in de zorg te stimuleren. De inspectie doet dit in samenwerking met de Federatie Medisch Specialisten (de Federatie), Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) en Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN). De basisset is van en voo
 2. De Federatie Medisch Specialisten staat voor 23.000 toegewijde dokters in ziekenhuizen en instellingen. Dag in dag uit werken zij aan het leveren van de beste zorg aan de patiënt. We verenigen alle 33 specialismen, ondersteunen bij de uitoefening en ontwikkeling van het vak en spreken met één krachtige stem in politiek en samenleving
 3. Omdat de Federatie en de wetenschappelijke verenigingen het belangrijk vinden om met deze groep medisch specialisten verbonden te blijven, is een oplossing bedacht. Gepensioneerde medisch specialisten die niet praktiseren, medisch specialisten die in het buitenland praktiseren en arbeidsongeschikte medisch specialisten kunnen sinds 1 januari 2015 deelnemen aan een speciaal opgerichte stichting.
 4. Daarvoor heeft zij lange tijd gewerkt bij de Landelijke Specialisten Vereniging (nu: Federatie Medisch Specialisten). Bij de Academie coördineert Anita de werkzaamheden voor o.a. de leergang Management voor medici, de Aios Talentenklas, diverse incompanytrainingen en open inschrijving opleidingen

De Medisch Specialist wordt kosteloos toegestuurd aan alle medisch specialisten in Nederland die aangesloten zijn bij de Federatie. Druk Senefelder Misset, Doetinche De Federatie Medisch Specialisten is de beroepsvereniging voor en door medisch specialisten. Via alle Nederlandse wetenschappelijke verenigingen vertegenwoordigt de Federatie ongeveer 20.000. Vacatures bij Federatie Medisch Specialisten. 2 vacatures gevonden. Op zoek naar vacatures, banen, werk bij Federatie Medisch Specialisten

De Federatie Medisch Specialisten (FMS) komt er definitief. Vanaf 1 januari 2015 zijn alle wetenschappelijke verenigingen ondergebracht in deze nieuwe organisatie. De Orde van Medisch Specialisten had donderdagavond de laatste Algemene Vergadering Steeds meer wetenschappelijke verenigingen hebben EPA's opgenomen in hun landelijk opleidingsplan.EPA's staat voor Entrustable Professional Activities. Het is een manier om beroepsactiviteiten en competenties te ordenen, waarmee je als aios bekwaam kunt worden verklaard op onderdelen van de opleiding Medisch Contact (1945 - heden) Arts in Spe; Agenda; Podcasts; Abonneren; Nieuwsbrief; Vacatures; Adverteren en vacatures plaatsen; Gesponsorde inhoud; Contact; Federatie Medisch Specialisten. Medisch specialisten: 'Meer controle en bureaucratie' De medisch specialisten zelf reageren als door een wesp gestoken op de nieuwe plannen van D66. Vooral het voorstel om specialisten te verplichten in loondienst te gaan, valt totaal verkeerd. Volgens hen leidt dit alleen maar weer tot meer controle en bureaucratie

De Federatie Medisch Specialisten is dé beroepsvereniging voor en door medisch specialisten. Via alle Nederlandse wetenschappelijke verenigingen vertegenwoordigt de Federatie ongeveer 20.000 medisch specialisten. De Federatie Medisch Specialisten wil hoge kwaliteit van zorg, veilige zorg en toegankelijke zorg De Federatie Medisch Specialisten heeft vier expertteams met medisch specialisten voor COVID-19 ingericht. De expertteams beoordelen onder andere welke protocollen, richtlijnen en handreikingen gepubliceerd kunnen worden en welke moeten worden aangepast of aangevuld. Alle bij de Federatie binnengekomen vragen, documenten en verschenen wetenschappelijke onderzoeken worden op onderwerp verdeeld Dit betekent dat deze website zich richt op de 33 medisch specialismen die lid zijn van de Federatie Medisch Specialisten. Daarnaast biedt de website ook informatie over een aantal geneeskundige specialismen, zoals huisartsengeneeskunde en specialist ouderengeneeskunde federatie medisch specialisten. voorpagi­na Geen spoed voor patiënt Alexander: zijn maagverkleining gaat op de lange baan. voorpagi­na Jaap van Dissel: onverstoorbaar, bescheiden en een. Als medisch specialist richt zij zich op het bevorderen van optimale medische zorg voor de patiënt door de medische inhoud te verbinden met bestuurlijke, organisatorische en financiële thema's. Daarvoor was zij directeur medische zaken en stafvoorzitter van het Reinier de Graaf Gasthuis en voorzitter van de projectgroep Medisch Specialist 2015 vanuit de Federatie Medisch Specialisten

Richting netwerkgeneeskund

De Federatie Medisch Specialisten lijkt zich te bewegen tussen scepsis en koestering van de leden. De hoofdlijnakkoorden met de overheid en de zorgverzekeraars hebben een zekere rust gebracht aan. demedischspecialist.nl Evidencebased practice is een illusie meer oog voor de ­context van de arts-patiëntrelatie is dringend noodzakelijk ­Aldus een recent advie

Federatie Medisch Specialisten - NVv

Volgens de Federatie Medisch Specialisten en de LAD is het belangrijk dat medisch specialisten in de ggz hun positie binnen dit veranderende werkveld versterken. In de nieuwe Positioneringsnota medisch specialisten in de ggz staan concrete aanbevelingen om dat te bewerkstelligen Algemene voorwaarden, klachtenregeling en privacyverklaring Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op onze dienstverlening. Lidmaatschap Federatie Medisch Specialisten, De Jonge Specialist en VvAA Voor een aantal cursussen geldt dat om voor korting in aanmerking te komen u lid moet zijn van zowel de Federatie Medisch Specialisten al Gekoppelde ZonMw projecten met Richtlijnendatabase Federatie Medisch Specialisten. Projecten van het programma DoelmatigheidsOnderzoek die aansluiten bij een richtlijnmodule

Federatie Medisch Specialisten LinkedI

 1. Wanneer een medisch specialist stopt met praktiseren en het lidmaatschap wijzigt of wordt opgezegd heeft dit per 1 januari 2021 gevolgen voor de aansluiting bij de Federatie Medisch Specialisten; de wv wisselt geen gegegevens meer uit met de Federatie waardoor de aansluiting bij de Federatie wordt beëindigd (einddatum is 31 december 2020) en hiermee eindigt de (juridische) dienstverlening van.
 2. Druk: Puntgaaf drukwerk Redactieadres Federatie Medisch Specialisten, Cindy van Schendel, afdeling Communicatie Postbus 20057, 3502 LB Utrecht, (088) 505 34 34 communicatie@demedisch­ specialist.
 3. Webredacteur/Content Specialist - Federatie Medisch
 4. Federatie Medisch Specialisten medischcontac
 5. Startpagina - Sepsis fase 1 - Richtlijn - Richtlijnendatabas
 6. Medische Vervolgopleidingen
 7. Opleidingsetalag

Federatie Medisch Specialisten - NVZ

 1. Box Logi
 2. Startpagina herseninfarct/-bloeding - Richtlijn
 3. NVALT - Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten
 4. Federatie Medisch Specialisten - YouTub
 5. Federatie Medisch Specialisten en LAD Nederlandse
 6. Federatie Medisch Specialisten: 'scholen sluiten? wij
Winterhanden | ThuisartsTekening Opleiden Echte Werk | Kennisbank Medische
 • Wachtwoord Google.
 • Triumph configurator.
 • Volle cartridges inleveren.
 • Vakantie Nieuw Zeeland.
 • RET dienstregeling 2020.
 • NMBS am 86.
 • Pitabroodjes oven.
 • Kanoverhuur Noord Holland.
 • Vue cli.
 • Robotisering betoog.
 • Gap junction betekenis.
 • Kind wil niks.
 • Konijn los in tuin.
 • Fotorama Hardenberg.
 • Kunststof planken Praxis.
 • Antwoorden Staal Spelling groep 8.
 • Slingerweg 9.
 • Verblijfplaats hermelijn.
 • Sedum spectabile stekken.
 • Utwente fitness.
 • Slechte ouders islam.
 • Octopus Tekening.
 • Mercedes AMG c63 information.
 • Moderne tuinhuizen prijzen.
 • Jukebox reparatie Obdam.
 • Ontsteking tissue expander.
 • Hertengewei XL.
 • Aanvullende beurs terugbetalen.
 • Zwanen verstoten.
 • Bumba lied.
 • Patricia Richardson.
 • Opleiding Taarten maken.
 • VCenter Server.
 • Balea Shampoo Kruidvat.
 • Autotopnl audi.
 • Onweer Franeker.
 • Sociale huurwoning Nijmegen wachttijd.
 • TUI reizen 2021.
 • Pitfire sulfaten.
 • Peristaltiek darmen bevorderen.
 • Start to Tennis Waasland.