Home

Weddeschaal c1 c2 zorgkundige

Weddeschaal C1-C2 Graad zorgkundige Directie - dep - dienst directie Zorg - woonzorgcentrum Functiefamilie o perationeel - sociaal paramedisch II. D O E L V A N D E F U N C T I E Verzorgen van de bewoners, zowel op lichamelijk als op psychosociaal vlak opdat een integrale zorg en. BIJLAGE: OVERZICHT WEDDESCHAAL C1-C3 In deze tabel worden de geïndexeerde bruto maandlonen weergegeven per weddetrap. (afhankelijk van de relevante anciënniteit). C1 C2 C3 0 € 1 927,37 € 2 026,94 € 2 261,64 1 € 2 012,72 € 2 105,18 € 2 354,10 2 € 2 012,72 € 2 105,18 € 2 354,1 Weddeschaal C1,C2,D1,D2,D3 afhankelijk van aanvaarding van relevante anciënniteit en werkervaring) De zorgkundige is een persoon die specifiek is opgeleid om de zorg-technische handelingen uit te voeren onder toezicht van een verpleegkundige , binnen een gestructureerd zorgteam

1 Bijlage: functiebeschrijving- en profiel zorgkundige FUNCTIE 14 : ZORGKUNDIGE DIENST : RVT O.C.M.W. NIVEAU : C WEDDESCHAAL : C1 - C2 Functiebeschrij.. basisgraad C1- C2 C1-C2-C3 hogere graad C4-C5 Niveau B basisgraad B1-B2-B3 hogere graad B4-B5 Niveau A basisgraad A1a-A1b-A2a A1a-A2a-A3a eerste hogere graad A4a-A4b tweede hogere graad A5a-A5b specifieke basisgraad A6a-A6b-A7a A6a-A7a-A7b eerste specifieke hogere graad A8a-A8b tweede specifieke hogere graad A9a-A9b A10a-A10 Je beschikt over een diploma/getuigschrift als zorgkundige, Weddeschaal: C1-C2 . Vereniging: Mintus . Vragen over de selectieprocedure: Heidi Leupe 050 32 75 39 . Vragen over de functie-inhoud: Frank. ZORGKUNDIGEN − in bezit van − contract van bepaalde duur met mogelijkheid tot verlenging en vaste aanwerving na uitgebreidere selectieprocedure − weddeschaal C1-C2 met 11% supplement wegens onregelmatige prestatie BIJLAGE: OVERZICHT WEDDESCHAAL C1-C3 In deze tabel worden de geïndexeerde bruto maandlonen weergegeven per weddetrap. (afhankelijk van de relevante anciënniteit). C1 C2 C3 0 € 1.965,88 € 2.067,44 € 2.306,83 1 € 2.052,93 € 2.147,23 € 2.401,13 2 € 2.052,93 € 2.147,23 € 2.401,1

 1. Geldelijke vooruitgang. Je vooruitgang in de weddeschalen (overgang naar de hogere schalen) hangt nauw samen met:. de evaluatie van je prestaties en je competenties; je schaalanciënniteit.De schaalanciënniteit stemt overeen met de geldelijke anciënniteit die je na je indiensttreding verworven hebt als personeelslid in een gegeven schaal
 2. ZORGKUNDIGE (vlinderploeg) niveau C1 - C2 INFORMATIE AANWERVINGSEXAMEN DEEL- OF VOLTIJDSE VACATURE IN CONTRACTUEEL VERBAND Een zorgkundige staat, als lid van een team, in voor kwaliteitsvolle, belevingsgerichte totaalzorg met respect voor het comfort van de individuele bewoner
 3. Zorgkundigen worden ingedeeld in schaal 11 en dat is al aardig hoog. Zo start een zorgkundige aan een brutoloon van 2.120 euro (ongeveer). Dit is toch bijna 200 euro meer dan het loon van een verzorgende en er zijn meer vacatures voor zorgkundigen beschikbaar omwille van de extra verplegende taken dat een zorgkundige mag doen
 4. Het maandloon voor de betrekking van contractuele zorgkundige (C1-C2) à rato van 38 uren prestaties per week, rekening houdend met 0 jaar anciënniteit : Aanvangswedde (C1-C2): (dd. 01 juli 2017) Loon Gehuwd/samenwonend ongehuwd Bruto (excl.weekendvergoedingen) € 1.989,94 € 1.939,75 Dit bedrag is o.a. afhankelijk van de gezinssituatie

Zorgkundigen met een hart voor ouderen In bijlage kan je het functieprofiel terug vinden voor de functie zorgkundige. Op het departement Personeel en Organisatie kan je ook een functieprofiel opvragen. Je kan hiervoor mailen naar katleen.decan@ocmw-roeselere.be of bellen naar 051 23 62 88 Weddeschaal C, C3 - C4 (gebrevetteerde verpleegkundigen) Weddeschaal BV1-BV3 Het lokaal bestuur Torhout is momenteel voor het Woonzorgcentrum Sint-Augustinus op zoek naar zorgkundigen Weddeschaal C1-C2 Voltijdse en deeltijdse contracten van onbepaalde duur Je hebt een diploma en visum van zorgkundige Selectiegesprek volgend op de. Functionele cookies zijn essentieel voor de goede werking van onze websites en voor een optimaal en veilig gebruik. Door die cookies kunnen bijvoorbeeld keuzes en selecties uit je vorige bezoeken bewaard worden om je zo sneller aan te melden of een formulier in te vullen De zorgkundige wordt aangesteld als contractuele in weddeschaal C1-C2. De brutomaandwedde bedraagt 1 927,37 euro (index 1,7069) op niveau C1 met 0 jaren anciënniteit

Zorgkundigen woonzorgcentra Jobs by Mintu

Zorgkundigen Jij bent houder van een brevet, kwalificatie-attest of getuigschrift dat in aanmerking komt voor het verzorgingspersoneel in WZC, zoals voorzien door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (cfr. Staatsblad van 13.10.1995) beschikt over een uittreksel uit het strafregister; bent houder van een rijbewijs ZORGKUNDIGEN (m/v) Profiel: We zoeken enthousiaste zorgkundigen - die beschikken over een visumnummer en een registratie tot zorgkundige (weddeschaal C1-C2) - toekenning van anciënniteit is mogelijk volgens de geldende regelgeving - extralegale voordelen. ZORGKUNDIGE (m/v) Profiel: We zoeken een enthousiaste zorgkundige - een loon volgens vastgestelde barema's (weddeschaal C1-C2) - relevante ervaring wordt toegekend volgens de geldende regelgeving - extralegale voordelen (maaltijdcheques t.w.v. € 7, weddetoeslag. Mintus is op zoek naar zorgkundigen die kunnen bijspringen in één van onze zeven WZC's in Brugge. Door ziekte en quarantaine van enkele van onze huidige zorgkundigen, Weddeschaal: C1-C2 . Vereniging: Mintus.

Wanneer: je salaris wordt op de laatste werkdag van de maand gestort.Het salaris van december ontvang je op de 1ste werkdag van januari (of op de laatste dag van december als je bij het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek werkt) De functie van zorgkundige is gekoppeld aan de weddeschaal C1-C2. Een medewerker zonder anciënniteit start aan een brutoloon van € 1.927,37 voor een voltijdse tewerkstelling. Hierboven komt nog een toelage voor wisselende diensten van 11%. Anciënniteit uit de openbare sector nemen we volledig over. Anciënnitei Vacatures Woonzorgcentrum in Kortrijk. Werk zoeken binnen 94.000+ actuele jobs. Snel & eenvoudig. Beste werkgevers in Kortrijk. Fulltime baan, parttime baan, tijdelijke baan. Competitief salaris. Vacature-alert. Werk vinden: Woonzorgcentrum - is makkelijk Je beschikt over een diploma/getuigschrift als zorgkundige en bent in het bezit van een zorgkundig visum. Op het moment van indiensttreding kan je een uittreksel uit het strafregister (model 1) voorleggen dat minder dan drie maanden oud is. We verlonen jouw functie volgens weddeschaal C1-C2

Zorgkundige (C1-C2) Het betreft een contract van onbepaalde duur in deeltijds/halftijds/voltijds dienstverband. Functie. Je creëert een zo comfortabel en aangenaam mogelijk verblijf voor de residenten door hen de optimale hulp en verzorging te verlenen Arbeidsovereenkomst van bepaalde duur (vervangingsovereenkomst) - verloning in de weddeschaal C1-C2. Tijdregeling: Verschillende regimes mogelijk. Aanvullende voordelen: Boeiende afwisselende job, wisselende werkuren, maaltijdcheques, fietsvergoeding (of gratis openbaar vervoer van en naar het werk) en gunstig vakantiestelsel Zo is bv. de functie van zorgkundige betaald aan het IF-IC barema berekend op basis van de combinatie codes 1.35 -> Cat 11. Belangrijk is te weten dat een aantal loonelementen moeten worden geïntegreerd in je startbarema. Dit is zo voor de haard-of standplaatstoelage,.

Selectieprocedure voor de functie van Zorgkundige C1-C2 (m/v) ten behoeve van het OCMW van Menen. Selectieprocedure voor de functie van Zorgkundige C1-C2 (m/v) ten behoeve van het OCMW van Menen 1 deeltijdse functie 30,4/38 contract bepaalde duur vanaf 15-05-2019 (einddatum nog niet gekend, vermoedelijke . Nadere informati 3 ZORGKUNDIGEN (C1-C2) Het betreft drie contracten van bepaalde duur in voltijds (38/38) dienstverband. Eveneens wordt er een wervingsreserve aangelegd van twee jaar die kan aangesproken worden om zowel voltijdse als deeltijdse betrekkingen mee in te vullen voor bepaalde en onbepaalde duur ZORGKUNDIGE (M/V) Niveau : C Weddeschaal : C1-C2 1. HOOFDDOEL VAN DE FUNCTIE Hulp bieden bij het uitvoeren van de dagelijkse zorgverstrekking, zorgen voor een aangename leefomgeving, teneinde het optimaal welzijn van de residenten na te streven. 2. EIGEN ACTIVITEITEN VAN DE FUNCTIE 1 : Assisteren bij verpleegkundige take

Geldelijke loopbaan in de nieuwe weddeschalen Fedwe

C1-C2-C3 B1-B2-B3 A1a-A2a-A3a. Je loopt van de lagere weddenschaal naar de hogere door op basis van anciënniteit, (vorming) en evaluatie. Dit noemt men ―de functionele loopbaan‖. C. Decretale graden: Het salarisstelsel van de hoogste graden van de lokale administraties verschilt van het hier boven genoemde stelsel vergelijkbaar met de C1‐C2 schaal op voorwaarde dat de zorgkundigen geattesteerd of gebrevetteerd zijn. Het toekennen van een bijkomende financiering hangt af van het afsluiten van een lokale overeenkomst die alle geregistreerde zorgkundigen de weddeschaal 1.35 (C1‐C2) geeft (ongeacht of deze registrati Zorgkundigen (C1-C2) via aanwerving Voltijds vervangingscontract Halftijds contract van onbepaalde duur Aanleg wervingsreserve geldig voor twee jaar • Een contract met loon binnen weddeschaal C1-C2 (min. 1965,88 euro - max. 3307,90 euro bruto/maand voor een voltijdse betrekking Zorgkundigen- Halftijds (weddeschaal C1- C2) contractueel onbepaalde duur Functie Een kwaliteitsvolle dienstverlening bieden aan elke bewoner van het woonzorgcentrum en dit binnen een enthousiast en professioneel team van medewerkers. Aanbod Een boeiende job in woonzorgcentrum Stede Akkers

Lokaal Bestuur Torhout is momenteel voor het WZC St-Augustinus op zoek naar halftijds en/of voltijds zorgkundigen. weddeschaal C1-C2; Interesse? Raadpleeg de bijgevoegde functiebeschrijving voor meer info Het maandloon volgens ancienitëit voor het barema A5A bij publieke sectoren en lokale overhede Weten in welke subsector je werkt zal je al een heel eind op weg helpen om te weten welke loon-en arbeidsvoorwaarden voor jou gelden. Om het je gemakkelijk te maken hebben we voor een aantal grote subsectoren zowel een samenvattende brochure als een CAO-bundeling gemaakt waar je snel jouw informatie kan vinden

Als zorgkundige verleen je alle dagdagelijkse verzorging aan de bewoners van woonzorgcentrum Paradijs. Op die manier zorg je er voor dat zij van een comfortabel en aangenaam verblijf kunnen We bieden je graag een contract van onbepaalde duur met weddeschaal C1-C2 Omschrijving KLEUTERONDERWIJZER(ES) (= 121) CAO 93-94 Minimum leeftijd 22 Minimumsalaris 17538,24 Maximumsalaris 31485,1

Het loon van een zorgkundige: je brutoloon, toeslagen en

3. Beschikken over een definitieve registratie als zorgkundige. 3 FUNCTIEBESCHRIJVING EN FUNCTIEPROFIEL De functiebeschrijving, het functieprofiel en de volledige aanwervingsvoorwaarden zijn te verkrijgen op het OCMW-secretariaat of raadpleegbaar via www.ocmwlochristi.be. 4 TOEPASSELIJKE WEDDESCHAAL C1 - C2- schaal: brutojaarwedde 5. x: verlenging aanstelling als voltijds zorgkundige vanaf 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020, continuïteit dienst x verder aan te stellen als voltijds zorgkundige (38/38), weddeschaal C1-C2, om de continuïteit te vrijwaren. 6. x: verdere aanstelling als deeltijdse zorgkundige (19/38) om de continuïteit te verzekere Onderwijs.vlaanderen.be is een officiële website van de Vlaamse overheid. uitgegeven door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. Contacteer on

Een kijkje achter de schermen bij Familiehulp salaristrends op basis van 59 salarissen voor 24 banen bij Familiehulp. Salarissen anoniem geplaatst door werknemers bij Familiehulp Informatiebericht - zorgkundige 3 Inleiding OCMW Wielsbeke gaat over tot de aanwerving van een (m/v) zorgkundige - C1-C2 - voltijdse contractuele functie met aanleg van een wervingsreserve van 3 jaar, maximaal verlengbaar met 1 jaar. De selectie werd uitbesteed aan een erkend extern selectiebureau. CC Select voert d Ik werk nu bijna 6 jaar als zorgkundige, op dit moment in een bejaardentehuis van het Zorgbedrijf Antwerpen. Er verblijven hier ongeveer 100 residenten. Ik heb het altijd al fijn gevonden om andere mensen te helpen: je krijgt er zoveel voldoening en dankbaarheid voor in de plaats (Baremieke weddeschaal 1.12) 3 (Baremieke weddeschaal 1.14) 4 (Baremieke weddeschaal 1.22) 5 (Baremieke weddeschaal 1 barema 1.35 wordt op uniforme wijze toegekend aan alle werknemers die beschikken over een definitieve registratie ais zorgkundige (of, in voorkomend geval,. Zorgkundige (minimum 19/38°) - C1-C2. Opslaan . Solliciteer nu. Stad Hoogstraten. De zorgkundige helpt mee aan het creëren van een comfortabel, huiselijk en aangenaam verblijf opdat de bewoners zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen en gestimuleerd worden in hun zelfredzaamheid

Dringend gezocht: Woonzorgcentrum in 8900 Ieper — December

Zorgkundigen (niveau C1-C2, onbepaalde duur, deeltijdse dienstprestaties) Functie. Als zorgkundige sta je in voor de verzorging van de bewoners in het WZC. Je draagt zorg voor de leefruimten, materialen en kledij van bewoners Functiebeschrijving zorgkundige Bestuur WZC Meerspoort en Scheldekant Directe chef Hoofdverpleegkundige Niveau/Rang Cv Graad Technisch medewerker Type functie Uitvoerend Weddeschaal C1 - C2 Functiebeschrijving Doel van de functie Meewerken aan het gevoel van welzijn van de bewoner, die aan onze zorgen is toevertrouwd Met de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. Deze loonsimulator houdt geen rekening met deeltijdse arbeid, gesubsidieerde arbeid en inhouding van maaltijdcheques, maar enkel met de gegevens die hieronder gevraagd worden

Lonen en barema's - het AC

 1. Functiebeschrijving: zorgkundige (m/v/x), vervolg Goedgekeurd in het secretarisbesluit van 5 mei 2014 2 u staat in voor zorgkundige handelingen zoals vastgesteld in het K.B. van 12 januari 2006 met als doel de levenskwaliteit en het comfort van de bewoner te bewaken, met oog voor de individuele noden. Dit houd
 2. C1-C2 moeten toekennen aan alle leden van het verzorgingspersoneel die beschikken over. de zorgkundige. volgende bedragen per erkend bed: weddeschaal C1-C2 niet toekennen
 3. imum 1891.81 euro bruto per maand Indien wel een diploma secundair onderwijs (weddeschaal C1 C2 ), loon van
 4. imale loonvoorwaarden die gelden in een bepaalde sector. Die barema's worden vastgelegd in collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO's)
 5. fin.be
 6. Tijdens de invoering van de sectorale functieclassificatie binnen de federale en geregionaliseerde sectoren, werden twee simulators ontwikkeld om de werknemers te ondersteunen bij hun baremakeuze - IFIC barema fase 1 of niet - bij de invoering van het nieuwe IFIC-loonmodel
 7. Posted 4 weeks ago. Het Lokaal Bestuur Blankenberge is steeds op zoek naar gemotiveerde zorgkundigen (C1-C2) voor onzeSee this and similar jobs on LinkedIn

Zorgkundige (C1-C2) - contractueel Als zorgkundige sta je in voor de zorg aan psychisch en fysiek zorgbehoevende ouderen, voor wie het niet langer mogelijk is om thuis te verblijven. Je werkt nauw samen met de andere disciplines actief in het woonzorgcentrum Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. Het lokaal bestuur is op zoek naar een zorgkundige (C1-C2 of D1-D3) ter versterking van de diensten van Woonzorgcentrum Prinsenhof Aanwervingsprocedure voor zorgkundige - C1-C2 - 5 x halftijds - 1 x voltijds INLICHTINGENBROCHURE Het lokaal bestuur Wichelen wil ervoor zorgen dat elke inwoner in het zorggebied Wichelen kwaliteitsvol kan leven. Dit willen we realiseren door samen te werken en de krachten te bundelen om de bestaande social 32 Voltijds Zorgkundige vacatures beschikbaar in Mol op Indeed.com. Zorgkundige (m/v), Verpleegkundige (m/v), Medewerker Gezinszorg en meer

Vacature Zorgkundige WZC De Ber

Wauw! Ik moest gelijk aan jou denken toen ik de job voor Zorgkundige Woonzorgcentrum in Heist-op-den-Berg zag. Grote kans dat jij gelukkig gaat worden bij Lokaal Bestuur Heist o/d Berg Solliciteer direct op deze job. Heb je hulp nodig, bel me gerust. Ik sta voor je klaar Zorgkundige Functie De zorgkundige richt zich binnen het zorgteam op de totaal- en detailzorg van de bewoners en biedt daarbij zorg op maat van de. Skip to content. december 7, 2020 . Easy Web Search. Uw partner op het Nederlandse web. Exclusive.

Zorgkundigen (m/v/x) - Gemeente Merchte

Zorgkundigen voor tijdelijke ondersteuning in de

Het AZ Jan Palfijn Gent is een algemeen openbaar ziekenhuis met 526 erkende bedden. Wij zijn een sterke regionale speler en stellen meer dan 1.000 medewerkers en 135 artsen te werk. Naast het vast zorgaanbod, investeert het ziekenhuis in welbepaalde spec Indien geen diploma secundair onderwijs (weddeschaal D1 D2 D3), loon van minimum 1891.81 euro bruto per maand (o.b.v. 0 jaar anciënniteit en voltijdse tewerkstelling). Indien wel een diploma secundair onderwijs (weddeschaal C1 C2 ), loon van minimum 1927,37 euro bruto per maand (o.b.v. 0 jaar anciënniteit en voltijdse tewerkstelling) Zorg Izegem zoekt enthousiaste zorgkundigen voor Woonzorgcentrum De Plataan! Jouw job. Als lid van het multidisciplinair zorgteam zorg je voor warme en kwalitatieve zorg aan de bewoners door zorgkundige handelingen uit te voeren. Dit doe je met aandacht voor de beleving van de bewoner en diens levenskwaliteit

Video: Berekening en uitbetaling salaris Vlaanderen Inter

Dringend gezocht: Woonzorgcentrum in Kortrijk — Oktober

 • Vrucht van een bloem.
 • Kalender 2019 met schrijfruimte.
 • Bekende fotografen en hun specialisme.
 • Stalken op Instagram.
 • Stemmen in PowerPoint.
 • Is paardrijden gevaarlijk.
 • Bakwagen huren met laadklep.
 • Bram Botermans tekenen.
 • Nekbescherming motorcross.
 • Orthopeed hond Zeist.
 • Trainers Gent.
 • Is koper magnetisch.
 • Hoeveel chloor in zwembad.
 • Hoeveel zwarte scholen zijn er in Nederland.
 • Caprylzuur gevaarlijk.
 • DLNA Synology setup.
 • A wonder woman.
 • Dankgebed Bijbel.
 • Honden speelgoed.
 • Wapenstilstandsverdrag van 11 november 1918.
 • Creditcard nummer generator.
 • Peulvruchten koolhydraatarm.
 • Plattegrond Camping La Source Les Salles sur Verdon.
 • Windows update opschonen.
 • Dummie de mummie deel 4.
 • IJzertabletten wanneer effect.
 • Navelstreng pH normaalwaarde.
 • Welke kruiden heb je.
 • Ontslakkingskuur thuis.
 • Freeware games.
 • Liesbreuk matje verschoven.
 • Dominator 2015.
 • John Deere 1640.
 • Landelijk romantisch behang.
 • Kamer huren Geldermalsen.
 • Pijlgifkikker gif.
 • Neerslag Morvan.
 • Mmkm en mkmm woorden.
 • Big Bazar informatie.
 • Adam Levine age.
 • Simon Property Group press.