Home

Onderzoek vrouwen in topfuncties

Komen er meer vrouwen in topfuncties? Emancipatiemonitor

 1. isterie van Defensie werken relatief weinig vrouwen in topfuncties (10%) (ABD 2018) aanzienlijk lager. In 2017 was een op de vier hogere managers een vrouw. Het aandeel vrouwelijke managers op het hoogste beroepsniveau is sinds 2013 vrijwel voortdurend toegenomen
 2. Vrouwen in topfuncties: waarom niet? Een kwantitatief onderzoek naar de verwachtingen en preferenties van jonge hoogopgeleide vrouwen ten aanzien van een topfunctie in Nederland. Suzanne Bartelink (3422488) Masterscriptie Algemene Sociale Wetenschappen Universiteit Utrecht Juli 2010 Prof. Dr. R. Maier Begeleidend docent Universiteit Utrech
 3. De meeste topfuncties die vrouwen bekleden in Nederland, liggen op het gebied van HRM (22 procent) en CFO (25 procent). Vrouwen kiezen vaker voor het bedrijf dan voor zichzelf Uit het onderzoek blijkt dat vrouwen het lastig vinden om naast hun kerntaken op het werk, tijd vrij te maken voor ontwikkeling van hun eigen vaardigheden om succesvol te zijn in hun leiderschapspositie

Slechts 11% van de topfuncties anno 2013 is in handen van een vrouw (tegenover 18% in 2012). Daarmee neemt Nederland - na Japan en de Verenigde Arabische Emiraten - een van de laagste posities wereldwijd in. Ook op Europees terrein is er sprake van stagnatie: het percentage vrouwen in topfuncties bleef met 25% nagenoeg gelijk aan 2012 (24%) Toch zijn deze bedrijven een voorloper op het gebied van vrouwen in topfuncties: Dit bleek uit de bedrijvenmonitor, die onderzoekt hoeveel vrouwen er bij grote bedrijven in topfuncties zitten

Of anders gezegd: 60-70 % was geen vrouw. Bij topfuncties was zelfs 70-74 % geen vrouw. We hebben dus nog een lange weg te gaan naar de 50-50 verdeling die het zou moeten zijn. Heel veel werken = leidinggeven Uit het onderzoek komt naar voren dat er een verband is tussen leidinggevende functies, fulltime werk en overwerk Het aantal vrouwen in topfuncties neemt maar langzaam toe. Volgens onderzoek blijken vooroordelen een moeilijk te nemen horde

Nederland scoort dramatisch met aantal vrouwen in de top Beeld anp. Dat Nederlandse vrouwen weinig ambitie hebben om door te dringen tot topfuncties wisten we al. Maar dat landen als Botswana. Vrouwen werken minder vaak in een betaalde baan, werken veel vaker in deeltijd, zijn minder vertegenwoordigd in topfuncties en krijgen per uur minder betaald dan mannen. De verschillen tussen vrouwen en mannen op deze terreinen zijn in tien jaar tijd kleiner geworden, maar minder snel dan in de beginjaren van het emancipatiebeleid werd gedacht Van alle vrouwen die de vragenlijst hebben ingevuld ambieert 30 procent later een topfunctie. Wanneer de overheid of het bedrijfsleven echter zouden zorgen voor deeltijd topfuncties, betere kinderopvang, thuiswerkmogelijkheden en flexibele werktijden ambieert ruim 80 procent van de hoogopgeleide vrouwen een topfunctie Vrouwen zijn inmiddels wel hoog opgeleid, zelfs vaker dan mannen, maar zij bereiken nog steeds niet de top. Minder dan 15% van de topfuncties in het bedrijfsleven wordt door vrouwen bekleed. Zulke cijfers zijn echt niet meer van deze tijd. De PvdA accepteert niet Mevrouwdat de standaard bestuurska-mer wordt bezet door alleen maar mannen. Met de.

Het onderzoek werd gehouden onder ruim 200 mannelijke en vrouwelijke leden van de NCD. MarketingTribune Business-to-Business Home | B2B | [Onderzoek] Visie mannen en vrouwen op topfuncties Voor bedrijven is het van groot belang dat ze binnen hun organisatie ook vrouwen op de topfuncties hebben. Uit onderzoek van adviesbureau EY en het Amerikaanse Peterson Institute is namelijk gebleken dat dat een groot verschil kan maken voor de portemonnee van het bedrijf. Ruim 21 duizend beursgenoteerde bedrijven in 91 landen zijn onderzocht Vrouwen en topfuncties in het voortgezet onderwijs, een onderzoek naar factoren die de ondervertegenwoordiging van vrouwen in het voortgezet onderwijs verklaren. Twee jaar geleden begon ik op mijn 25e levensjaar, na 6 jaar te hebben gewerkt als docente Maatschappijleer, aan de masterstudie Bestuurskunde aan de Erasmusuniversiteit

vrouw. man. Het aandeel vrouwen in topfuncties zou in de komende vijf jaar flink moeten toenemen. 61. 41. Vrouwen die voltijds werken hebben evenveel kans als een voltijdwerkende man om een topfunctie te bereiken. 50. 55. Het is goed dat vrouwenorganisaties zich inspannen om het aandeel vrouwen in topfuncties te vergroten. 63. 5 Vrouwen in topfuncties In mijn onderzoek naar loonverschillen tussen mannen en vrouwen, kwam ik herhaaldelijk tegen dat vrouwen minder vaak een topfunctie bekleden in vergelijking tot mannen. Oorzaak: vrouwen werken vaak parttime in verband met het gezin Geen statistiek om trots op te zijn, vindt Sent. Daarbij blijkt ook nog dat vrouwen in topfuncties gemiddeld 20 procent minder verdienen dan mannen met dezelfde baan Er zijn nog altijd weinig vrouwen te vinden in de top van het bedrijfsleven. Dat komt omdat vrouwen deeltijd en minder overwerken, blijkt uit nieuw onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau.

Toen stopten vrouwen rond hun dertigste met werken om thuis voor de kinderen te gaan zorgen. Hallo bedrijven, wake-up , we leven in 2018! Het moeder worden is niet de enige ambitie die vrouwen hebben Zo vervullen vrouwen 15% van de topfuncties in de 5000 grootste bedrijven, bij de Rijksoverheid is het aandeel vrouwen in de top 34%. Minder vrouwen in topfuncties De verschillen tussen vrouwen en mannen in topfuncties zijn veel groter dan in andere functies. De arbeidsparticipatie van Nederlandse vrouwen is in de afgelopen decennia steeds. profitorganisaties is het aandeel vrouwen aan de top met gemiddeld 34 % respectievelijk 40% aanzienlijk hoger dan de gemiddeld 15% bij de 5000 grootste bedrijven. In de subtop (de eerste hiërarchische laag onder de top) zijn vrouwen beter vertegenwoordigd dan in de top, er lijkt daarmee voldoende potentieel aanwezig voor ee

Het effect is het grootst bij 50 tot 60 procent vrouwen. Nu is het aandeel vrouwen in de top van Nederland nog geen 10 procent. De gemengde teams doen het vooral beter omdat mannen en vrouwen elkaar dan scherp houden, blijkt uit het onderzoek van de Universiteit van Amsterdam dat vandaag wordt gepresenteerd De belangrijkste bevindingen zijn dat het aandeel vrouwen in topfuncties, maar ook in subtopfuncties en hoger-managementfuncties in veel sectoren nog niet voldoet aan het wettelijk streefcijfer dat door de overheid is voorgeschreven , dat een evenwichtige balans tussen mannen en vrouwen in topfuncties een voorwaarde is voor een succesvolle bedrijfsvoering en dat er verschillende oorzaken zijn. onderzoeken de positieve invloed van vrouwen in topfuncties op het bedrijfsleven gebleken. Echter is de representativiteit van de vrouw in topfuncties in het Nederlandse bedrijfsleven onvoldoende. Er zijn genoeg hoogopgeleide board-ready vrouwen in Nederland, maar deze ziet men nog niet in het topmanagement

Meer vrouwen in topfuncties in 2020: 5 maart 2014 - Er is internationaal optimisme over de verbeterde positie van vrouwen binnen het bedrijfsleven, blijkt uit onderzoek van Accenture.Maar wat opvalt is dat de verwachting in Nederland hierbij achterblijft. Het onderzoek is gedaan in het kader van Internationale Vrouwendag 2014 en is uitgevoerd onder 4.100 mannelijke en vrouwelijke professionals. Bovendien hebben vrouwen meer empathie en interpersoonlijke vaardigheden. Het probleem met dit type onderzoek is dat alle vrouwen over één kam worden geschoren. Vrouwen hebben onmiskenbaar gemiddeld lagere testosteronspiegels dan mannen, maar het probleem met dit type onderzoek is dat alle vrouwen over één kam worden geschoren. Én alle mannen

In Overijssel weinig vrouwen in topfuncties - RTV Oost

is van vrouwen die kunnen doorstromen naar topfuncties. Het is bekend dat er meer vrouwen in de lagen onder de top werken dan in de top zelf. Er is tot nu toe echter weinig onderzoek gedaan naar de onderliggende processen van doorstroom naar de verschillende niveaus van leidinggevende functies. In dit onderzoek wordt daarom nagegaan of en o Uit een onderzoek gevoerd door Hannelore Roos, onderzoekster aan de Universiteit Hasselt, in 2015 bij 40 mannen en vrouwen in topfuncties blijkt dat de quota positieve effecten meebrengen. Bedrijven gingen meer op zoek naar vrouwelijk talent en werden gevoeliger voor de verspilling hiervan Onderzoek: Bouw haalt streefcijfer vrouwen in topfuncties bij lange na niet Cobou Raad onderzoekt genderquotum voor topfuncties 'Als 30 procent van alle topfuncties vrouw is, verdwijnen impliciete vooroordelen voor een groot deel', zegt raadslid Jasper Klasen. De Universiteitsraad gaat onderzoeken of een genderquotum haalbaar is voor topfuncties op de universiteit

Aantal vrouwen in topfuncties blijft groeien, maar de

 1. der vaak een topfunctie bekleden in vergelijking tot mannen. Oorzaak: vrouwen werken vaak parttime in verband met het gezin. En parttime in combinatie met een topfunctie, nee, dat kan niet
 2. Vooral in de top van de non-profitsector en bij de rijksoverheid zijn relatief veel vrouwen werkzaam. De participatie van vrouwen in politieke topfuncties is het hoogst in het Europees Parlement en op landelijk niveau. Een meerderheid van de Nederlandse bevolking vindt dat er meer vrouwen in de top moeten komen
 3. der vaak op leidinggevende posities te vinden zijn dan mannen? Slechts vier op de honderd werkende vrouwen hebben een managementfunctie, en dat blijft ver achter ten opzichte van de werkende man. Bij hen hebben namelijk negen op de honderd een dergelijke functie. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakt
 4. Steeds meer vrouwen hebben topfuncties in de zorg. Geplaatst op: 9 september 2019. De afgelopen tien jaar is het aantal vrouwen in topfuncties met 10 procent gestegen. Dat is meer dan in andere sectoren. Uit onderzoek van het Centraal Planbureau blijkt dat in de sector zorg en welzijn vrouwen ruim 40 procent van de posities in topfuncties bezetten

Onderzoek van Hoogendoorn, Oosterbeek en Van Praag (2011) heeft aangetoond dat bedrijven met zowel mannen als vrouwen in topfuncties beter presteren dan met alleen mannen aan de top. Beide geslachten houden elkaar scherp, zodat afspraken beter worden nageleefd en prestaties omhoog gaan Je leest nu: Vrouwen in topfuncties economische noodzaak bleek uit het onderzoek. Dit geldt voor alle sectoren. Nijhuis verbaast het allemaal niets. De topman van PricewaterhouseCoopers was tot en met vorig jaar voorzitter van het ambassadeursnetwerk, dat een betere doorstroom van vrouwen naar topfuncties beoogt Ook bij maatschappelijke organisaties zijn er relatief veel vrouwen in topfuncties met ongeveer 34 procent. Dat blijkt uit een onderzoek van het Centraal Planbureau , naar het aantal vrouwen in topfuncties in het bedrijfsleven, de sociaal-economische nonprofitsector, de zorg- en welzijnsector, maatschappelijke organisaties en de rijksoverheid In 2015 werd een kwart van de topfuncties bekleed door een vrouw. Dat is te herleiden naar het feit dat vrouwen vaker dan mannen in deeltijd werken Betekenis van het onderzoek Een grotere doorstroom van vrouwen naar hogere en topfuncties vormt al decennialang een grote maatschappelijke uitdaging in Nederland. Dit onderzoek laat zien dat het werken in deeltijd van vrouwen de latere loopbaankansen op doorstroom naar leidinggevende functies verkleint

Stagnatie aantal vrouwen in NL topfunctie Grant Thornto

 1. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat vrouwen vaak over-gekwalificeerd zijn, maar mannen eerder geselecteerd worden. We hebben de neiging te kiezen voor het bekende en daarmee ontstaan binnen topfuncties homogene groepen. Vaak bestaand uit hetzelfde soort type manen
 2. gen
 3. Meer vrouwen in topfuncties: alleen maar voordelen Een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen op de werkvloer heeft nochtans enkele belangrijke voordelen: Vrouwen hebben over het algemeen een andere kijk op het werk en beschikken over een andere managementstijl, complementair aan die van mannen
“Vrouwen in topfuncties economische noodzaak” - MT

Op zoek naar topvrouwen: het ene bedrijf wel, het andere

SCP: vrouwen niet op topfuncties door deeltijd en minder overwerk. Vrouwen komen minder vaak in de top van het bedrijfsleven terecht, omdat ze minder vaak voltijd werken en minder overwerken. Tot.. vrouwen in topfuncties.3 Nadat we dit deel hadden afgerond, wilden we eigenlijk weten of de oorzaken in de literatuur ook echt in de praktijk spelen. We vroegen ons af hoe de bedrijven tegen de relatief lage participatie van vrouwen in topfuncties aankijken, en hoe vrouwen hiertegen aankijken. De hoofdvraag die wij hierbij gesteld hebben is Er horen meer vrouwen in topfuncties. Als we het aan de markt overlaten, blijven de mannen zichzelf aanvullen. Eline Wessels , Anneloes Verwoerd , Else van Beek , Charlotte Hagenaars 11 november 201 Nederland heeft een streefcijfer van 30% voor het aandeel vrouwen in hogere functies bij de overheid en het bedrijfsleven. Voor de overheid is dat inmiddels gehaald (31% in 2015). Dat geldt nog niet voor het bedrijfsleven, wel is er geleidelijke groei zichtbaar;15% van de topfuncties (Raden van Bestuur en Raden van Commissarissen) bij de grootste 500 bedrijven wordt op dit moment vervuld door. Steeds meer vrouwen dringen door tot de top van de ziekenhuizen in Nederland. Dat blijkt uit de Hospital Leadership Monitor 2020 van TIAS, de business school van Tilburg University en de Technische Universiteit Eindhoven. In vijf jaar tijd nam het aantal vrouwen aan de bestuurs- en toezichttafels in ziekenhuizen toe van 24 procent tot 36 procent

Hierdoor bekleden vrouwen mogelijk minder topposities dan mannen, blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Vrouwen bezetten slechts 15 procent van de topfuncties in de. Het aantal vrouwen in topfuncties groeit langzaam. Het onderzoek op dit gebied was tot nu toe vooral gericht op het in kaart brengen van de oorzaken voor de ach‐ terblijvende instroom van vrouwen in topfuncties. Er is weinig onderzoek gedaan naar d er vrouwen in topfuncties uit, en analyseerde de berichtgeving rond hen in krantenkoppen. De (maatschappelijke) materie van vrouwen in hoge functies ligt me na aan het hart: er is ontzettend veel over te bespreken, en te onderzoeken. Tijdens het afgelopen jaar werd ik (opnieuw) bijgestaan. In eerste instantie door prof. dr. Els De Paermentier Het benoemen van vrouwen in topfuncties hoeft niet alleen bedoeld te zijn om vrouwen meer kansen te geven, het kan ook organisaties beter maken. Onderzoeken - van onder meer McKinsey en Catalyst - hebben uitgewezen dat bedrijven met een mix van mannen en vrouwen in de leiding beter presteren dan ondernemingen met uitsluitend mannen aan de top

De minister zei, dat uit onderzoek gebleken is, dat vrouwen een heel grote bijdrage kunnen leveren in het kader van vrede, veiligheid, en conflicthantering. Vanuit Suriname is gevraagd om ondersteuning te verlenen door vrouwen de mogelijkheid te geven topfuncties binnen het leger te bekleden Verder blijkt uit de Balansmeter 1998, een jaarlijks onderzoek naar personeelssamenstelling, dat het aandeel van vrouwen in topfuncties versneld toeneemt. Vorig jaar bedroeg hun aandeel 13 procent.

Waarom zijn er te weinig vrouwen in topposities? - BNNVAR

'Een man als bestuurder is besluitvaardig, een vrouw een

 1. der overwerk Foto: ANP Vrouwen komen
 2. In de top van de vijfhonderd grootste bedrijven in dit land is maar 4,3 procent vrouw.Logisch. Vrouwen zijn van nature niet competitief, en het wordt hen niet aangeleerd
 3. Uit het onderzoek blijkt dat het aantal vrouwen in de hogere regionen van het personeelsbestand sinds 2013 met meer dan 5% is toegenomen. Vandaag de dag wordt 23% van de boardroomplekken en 20% van de executive committee-rollen vervuld door vrouwen

Nederland scoort dramatisch met aantal vrouwen in de top

In ruim een derde van de beroepsgroepen op het hoogste niveau werken meer vrouwen dan mannen, vooral in zorg- en welzijn, en in het onderwijs. In 2018 was 45 procent van de werkenden in beroepen op hbo- of wo-niveau een vrouw. Bij beroepen op de lagere beroepsniveaus bleef het aandeel vrouwen gelijk of daalde Laat dit nu overeenkomen met de 19% vrouwen in topfuncties! Bel anders even met het CBS. Het klopt dat vrouwen het zich moeilijk maken door weinig technische en cijfermatige studies te volgen en dus niet snel op topbanen in de maakindustrie terecht komen, maar daar staat hun 'oververtegenwoordiging' in de zachte sectoren weer tegenover

Het aantal vrouwen in bestuurs- en commissarisfuncties neemt elk jaar gestaag toe'. 'Dat is ook belangrijk omdat eerder onderzoek van Graydon naar de impact van het individu op een faillissement heeft uitgewezen dat een overwicht van mannen op topposities een hoger risico op faillissementen betekent.' Afname vrouwen in topfuncties gezondheidszor Volgens een recent onderzoek van de Volkskrant stijgt het aantal vrouwen aan de Bedrijven die het Charter ondertekenen stellen doelen om het aantal vrouwen in hogere en topfuncties te vergroten Overijssel heeft bijna geen vrouwen in topfuncties. Dat blijkt uit onderzoek van RTV Oost Vrouwen in topfuncties verdienen minder dan mannen, gemiddeld 15 tot 17 procent. Voor een deel wordt dit verklaard door het feit dat vrouwen in sectoren werken waar lagere salarissen betaald worden. Maar ook verdienen vrouwen meer dan 10 procent minder dan mannen als ze met dezelfde vooropleiding en hetzelfde contract in een echt 'mannenberoep' werken Dat bleek onlangs uit onderzoek van McKinsey en Catalyst. Toch blijft het ook voor headhunters lastig om de juiste vrouw te vinden. Holtrop Ravesloot wil meer vrouwen plaatsen in topfuncties en Managing Partner Freek Muller legt op Business News Radio op 17 juni jl. uit hoe wij dat gaan doen

Overijssel heeft bijna geen vrouwen in topfuncties. Dat blijkt uit onderzoek van RTV Oost. Uit landelijk onderzoek bleek vorige week al dat de opmars van topvrouwen binnen het bedrijfsleven tegenvalt Slechts 15 procent van ceo's of managing directors wereldwijd is vrouw. In Nederland is dat 17 procent. De meeste topfuncties die vrouwen bekleden in Nederland, liggen op het gebied van finance (25 procent van de Nederlandse cfo's is vrouw) en hr. Een van de redenen is een gebrek aan de juiste contacten, schrijft Grant Thornton 1000+ topvrouwen. Opgericht in 2010 en nu al met méér dan 1000 actieve vrouwelijke aangeslotenen op minimaal HBO-niveau telt Topvrouwen in de Bouw en Infra mee als hét netwerk voor vrouwen in of onderweg naar 'topfuncties' binnen de Bouw- en Infrasector Vrouwen in topfuncties. De feminist in mij moet iets kwijt: ik ben het gejammer over het tekort aan vrouwen in topfuncties zat. Ik ben überhaupt het gejammer over het gebrek aan full time verdienende vrouwen zat. Het lukt bedrijven niet om 30 procent vrouwen in topfuncties aan te trekken SCP: vrouwen niet op topfuncties door deeltijd en minder overwerk ANP Vrouwen komen minder vaak in de top van het bedrijfsleven terecht, omdat ze minder vaak voltijd werken en minder overwerken

Vrouwenemancipatie vordert langzaam - CB

Nederland scoort dramatisch met aantal vrouwen in de top

Vrouwen in topfuncties: waarom niet? - DSpace Hom

 1. Dit onderzoek vormt een verbreding van de kennis over uitstroom van vrouwen uit leidinggevende en topfuncties in Nederland. In eerder onderzoek bleek dat er geen verschil is in uitstroom van.
 2. 3 Voorwoord Met deze masterscriptie heb ik geprobeerd inzicht te krijgen in de verwachtingen van jonge hoogopgeleide vrouwen in Nederland ten aanzien van een topfunctie. Sinds ik vijf jaren geleden ben begonnen met studeren heb ik altijd al onderzoek willen doen naar de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen in Nederland en specifiek naar het achterblijvende aantal vrouwen in topfuncties
 3. Volgens een studie van het sociaal en cultureel planbureau SCP hebben vrouwen
 4. Jonge vrouwen passen het best op topfuncties van morgen Vrouwen in de leeftijdsgroep van twintig tot begin dertig, hebben de beste kans om als eersten door het 'glazen plafond' te breken. Want vrouwen uit deze generatie Y hebben de beste competenties om leidinggevende posities te bekleden
 5. Steeds meer vouwen krijgen topfuncties in grote Nederlandse bedrijven. Afgelopen jaar werden 26,7 procent van alle managementvacatures gevuld door vrouwen, blijkt uit een nieuwe studie van het Duitse onderzoeksbureau Egon-Zehnder

Vrouwen zouden minder vaak in topfuncties belanden en vaker parttime werken vanwege een gebrek aan motivatie, wordt vaak beweerd. Maar het zijn nog steeds sociale normen die hen rolpatronen opleggen. Hoewel Nederland vaak gezien wordt als land met een grote mate van seksegelijkheid, zien we op de arbeidsmarkt grote verschillen tussen mannen en vrouwen Sterke afname vrouwen in topfuncties gezondheidszorg. De Gezondheidszorg kent in tegenstelling tot alle andere sectoren een afname (6%) in het percentage vrouwen op topfuncties. Desondanks zien we dat deze sector samen met het Onderwijs koploper is in de man-vrouw verhouding (32%) Uit onderzoek van de TIAS School for Business and Society blijkt dat slechts 7,1 procent van de bestuursfuncties bekleed wordt door een vrouw, dat is nog minder dan de magere 7,8 procent van vorig. Onderzoek naar man-vrouw-verhouding in bedrijfsleven Uit verschillende onderzoeken blijkt dat een gelijke verdeling van mannen en vrouwen in de top verschillende voordelen heeft. Accenture onderstreept dit met de resultaten van onderzoek naar de man-vrouw-verhouding in het bedrijfsleven, die naar aanleiding van Internationale Vrouwendag bekend werden gemaakt

Meer vrouwen in topfuncties en register topvrouwe

DEN HAAG (ANP) - Het aantal vrouwen met topfuncties in het bedrijfsleven neemt langzaam toe. Bij de 203 bedrijven en organis.. Het aantal vrouwen in topfuncties bij bedrijven en non-profit organisaties stijgt erg langzaam. Deze conclusie hebben Opportunity in Bedrijf en het Sociaal en Cultureel Planbureau woensdag. Het aantal vrouwen met topfuncties in het bedrijfsleven neemt langzaam toe. Bij de 203 bedrijven en organisaties die sinds 2008 het Charter Talent naar de Top hebben ondertekend, groeide het vorig jaar van gemiddeld 17,8 naar 18,5 procent. De meeste topvrouwen zijn te vinden in de sectoren werkgevers- en werknemersorganisaties, handel en horeca en gezondheids- en welzijnszorg zijn opgenomen om meer vrouwen in topfuncties te benoemen; verzoekt de regering, een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden om een quotum voor vrouwen in topfuncties bij Defensie in te voeren, en gaat over tot de orde van de dag. Ploumen. FVD heeft ruim 48.000 leden

Gender and Diversity Hub - Universiteit Utrecht

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat de absolute topfuncties nog niet worden toegewezen aan vrouwen. Zo blijkt dat in maar 2 procent van grote bedrijven in Nederland vrouwen de leiding hebben, bij 7 van de 353 bedrijven staat een vrouw aan de top. Er is wel hoop voor de vrouwelijke topbestuurders Vrouwen in topfuncties communicatie verdienen 50.000 euro minder dan mannen Een onderzoek van werving en selectiebureau Michael Page onder communicatieprofessionals iin het Verenigd Koninkrijk bevestigt eens te meer het beeld dat vrouwen in communicatiefuncties proportioneel minder verdienen dan mannen in vergelijkbare functies Vrouwen in topfuncties. moet er in de toekomst een quotum van 30% vrouwen in deze bedrijven komen, waarbij de bestuurders lager scoren qua vrouwen. Er zijn. Er studeren meer vrouwen dan mannen, Ook het aantal vrouwen in topfuncties in het bedrijfsleven In 2016 komen circa 156 bestuursfuncties vrij. 129 van deze In Zeeland hebben weinig vrouwen een topfunctie in besturen of het bedrijfsleven. Zo telt Zeeland geen enkele vrouwelijke burgemeester en is maar 3 van de 45 wethouders vrouw, oftewel 1 op 15

[Onderzoek] Visie mannen en vrouwen op topfuncties

In het bedrijfsleven bepalen mannen de spelregels

Ander bonusbeleid voor topvrouwen - Leeuwarder Courant

Vrouwen in topfuncties - NEXTNOW - CNV Vakmense

Vrouwen in topfuncties. Published Date: 23 Mar 2015 Last Modified: 15 May 2017 Disclaimer: This essay has been written and submitted by students and is not an example of our work. Please click this link to view samples of our professional work witten by our professional essay writers. Voor haar werk om meer vrouwen in topfuncties te krijgen, is de Maastrichtse Tiny Rieken vrijdagavond beloond met een koninklijke onderscheiding. Dat gebeurde tijdens haart afscheid van het werk waar ze zich 30 jaar voor inzette

Dit is waarom mannen sneller de top bereiken dan vrouwen

Vrouwen aan de top weer iets talrijker Nieuwsbron:elsevier / economie (26-05-2015 05:27 ) AMSTERDAM (ANP) - Het aantal vrouwen met topfuncties in het bedrijfsleven is vorig jaar opnieuw licht toegenomen. Dat blijkt uit onderzoek onder een kleine 250 Nederlandse bedrijven die het zogeheten Charter Talent naar de Top hebben ondertekend Ook dit jaar steunt het kabinet de stichting Talent naar de Top die zich inzet voor een toename van het aantal vrouwen in topfuncties. Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Marja van Bijsterveldt: Aandacht voor meer vrouwelijk talent blijft nodig, omdat de groei van het aantal vrouwelijke bestuurders stagneert Introductie. De Emancipatiemonitor 2018 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) bevat de resultaten van tweejaarlijks onderzoek naar de emancipatie van vrouwen in Nederland

Vrouwen werken veel vaker deeltijd, daarom komen ze nietLeerling ISW Hoogeland genomineerd voor KNAW
 • Maze Runner Safe haven.
 • Youtube Foo Fighters Sky Is A neighbourhood.
 • Zacht licht lamp.
 • Koekiemonster Liedje.
 • Lil Yachty age.
 • Makkelijke Bloemen tekenen.
 • LEGO Batman film.
 • Bakkers cake recept.
 • Huis te koop Tricht.
 • F coulomb.
 • Nachtelijk zweten corona.
 • Slechte stage verpleegkunde.
 • Nederlandse Liedjes 2019.
 • 3D schilderij Planten.
 • PHV Veenhuizen.
 • AUDI A3 1 87.
 • Alarmeringen Nijverdal.
 • The Grudge 1 trailer.
 • Wat is hardware en software.
 • Free 2D CAD software.
 • Mexicaans dessert.
 • Wanneer mag je huisartsenpost bellen.
 • Bopita Ledikant Sven handleiding.
 • Calcaneus betekenis.
 • FOX Sports nl.
 • Pasta Jamie Oliver 5 Ingredients.
 • Welsh Springer Spaniel fokker België.
 • Word je dik van fruit.
 • Woorden met een M.
 • Letterbak HEMA.
 • Tuindeur met stalen frame en slot.
 • Nassau, Duitsland.
 • Houten garage speelgoed.
 • Kaart Groningen Friesland.
 • Film Barbie kapper.
 • Kwaliteit kruiden.
 • Marlboro Fuse Beyond menthol.
 • Overdrive betekenis.
 • Chileense vogelspin.
 • Yes We Can Clinics ervaringen.
 • Chucky Trailer.